2020-12-29

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) na usługę dostępu do elektronicznego systemu informacji prawnej dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w 2021 roku

Zaproszenie do składania ofert PDF

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert - Opis przedmiotu zamówienia PDF

Załącznik nr 2 do Zaproszenie do składania ofert - Formularz cenowy WORD

Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert - Wzór umowy wraz z załącznikami PDF

Załącznik nr 4 do Zaproszenie do składania ofert - Oświadczenie o braku powiązań WORD


Wyjaśnienia (04-01-2021)PDF

Zmiana terminu składania ofertPDF


Wyjaśnienia (05-01-2021)PDF


Unieważnienie postępowania na usługę dostępu do elektronicznego systemu informacji prawnej dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w 2021 rokuPDF

czytano: 98 razy

Informację wytworzył(a): Dawid Hryciuk

Data utworzenia informacji: 2020-12-29 11:03:26

Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-11 14:10:32

kategoria: Zamówienia publiczne

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF