Aktualności

 

2023-10-02

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) na demontaż, transport i montaż regałów archiwalnych w systemie przesuwnym na potrzeby LAWP w Lublinie

2023-09-06

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) na usługę cateringową na potrzeby dwóch spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów organizowanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w dniach 13-14.09.2023 r.

2023-08-29

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

2023-08-10

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na usługę opracowania graficznego, wykonania oraz dostawy materiałów konferencyjnych

2023-04-28

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na usługę cateringową na potrzeby dwóch spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów organizowanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie - dwa spotkania 9 maja 2023

2023-04-28

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na przeprowadzenie szkolenia pt. „Trwałość oraz prawidłowe rozliczanie projektów” dla pracowników Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości

2023-03-15

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na usługę cateringową na potrzeby spotkania informacyjnego dla beneficjentów organizowanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (31 marca 2023 r.)

2023-03-09

Informacja o zamiarze zawarcia umowy na realizację koncertu zespołu Varius Manx & Kasi Stankiewicz podczas Gali Przedsiębiorczości – Ambasadorzy Lubelskich Funduszy Europejskich wraz z Konkursem Lider Innowacji dla MŚP

2023-02-15

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na usługę przygotowania treści oraz zamieszczenia artykułów w prasie regionalnej w wersji papierowej, na stronach internetowych prasy regionalnej oraz postów z odnośnikiem do tych artykułów w mediach społecznościowych

2023-02-15

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na usługę wykonania fotografii na potrzeby promocji działań wdrażanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w 2023 roku