Aktualności

 

2024-01-29

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na usługę cateringową na potrzeby spotkania informacyjnego dla potencjalnych beneficjentów organizowanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (08.02.2024)

2024-01-11

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na usługę przeprowadzenia szkolenia zamkniętego „Fundusze Europejskie 2021-2027 nowe zasady kwalifikowalności i rozliczania projektów oraz przedsięwzięć”

2023-12-14

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na dostawę wody źródlanej w butlach wraz z dzierżawą dystrybutorów i stojaków na butle oraz dostawę kubków plastikowych na potrzeby Beneficjentów LAWP w Lublinie

2023-12-14

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na dostawę prasy w 2024 r. na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

2023-12-13

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na świadczenie usługi monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania

2023-12-12

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na świadczenie usług pocztowych dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w 2024 roku

2023-12-01

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na odbiór i transport wartości pieniężnych dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w 2024 r. (unieważnione)

2023-12-01

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na wykonanie i dostawę pieczęci biurowych dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w 2024 roku

2023-11-29

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na zakup 5 sztuk słuchawek na potrzeby webinarów

2023-11-29

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na zakup zestawu oświetleniowego na potrzeby webinarów