Aktualności

 

2023-12-01

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na odbiór i transport wartości pieniężnych dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w 2024 r.

2023-12-01

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na wykonanie i dostawę pieczęci biurowych dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w 2024 roku

2023-11-29

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na zakup 5 sztuk słuchawek na potrzeby webinarów

2023-11-29

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na zakup zestawu oświetleniowego na potrzeby webinarów

2023-11-29

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na zakup kamery internetowej na potrzeby webinarów

2023-11-28

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na usługę przeprowadzenia szkolenia „Zasady horyzontalne w unijnej polityce spójności”

2023-11-21

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na dostawę 500 szt. kopert bezpiecznych w rozmiarze B4

2023-11-16

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na usługę przeprowadzenia szkolenia „Funkcjonowanie i użytkowanie systemu teleinformatycznego CST 2021 wspierającego obsługę projektów unijnych” (unieważnione)

2023-11-16

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na usługę cateringową na potrzeby spotkania informacyjnego dla potencjalnych beneficjentów organizowanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (7 grudnia 2023)

2023-11-14

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na dostawę dwóch dronów na potrzeby Oddziału Kontroli Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie