LAWP - Aktualności

 

2020-01-28

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na organizację usługi cateringowej na potrzeby warsztatów/konferencji/spotkań informacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów przeprowadzanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie