LAWP - Aktualności

 

2013-10-18

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013"

2013-10-18

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "przygotowanie oraz druk dwóch rodzajów folderów i kalendarzy na rok 2014"

2013-10-11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie oraz druk dwóch rodzajów folderów i kalendarzy na rok 2014

2013-10-04

Kompleksowa organizacja wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013