Aktualności

 

2011-08-25

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Organizację Gali finałowej II edycji Konkursu „Innowacyjny Przedsiębiorca Województwa Lubelskiego 2011” wraz z kompleksową obsługą artystyczną, techniczną, gastronomiczną oraz produkcją i emisją filmów promocyjnych”

2011-08-24

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług pocztowych dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz paczek i ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym, o masie przesyłek powyżej 50 gram”

2011-08-23

Ogłoszenie o zamówieniu na publikację ogłoszeń płatnych w prasie codziennej (dzienniku) o zasięgu regionalnym (województwo lubelskie) z wykluczeniem tytułów bezpłatnych oraz publikacja ogłoszeń w wydaniu internetowym tego dziennika

2011-08-10

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz paczek i ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym, o masie przesyłek powyżej 50 gram

2011-08-03

Ogłoszenie o zamówieniu na organizację Gali finałowej II edycji Konkursu Innowacyjny Przedsiębiorca Województwa Lubelskiego 2011 wraz z kompleksową obsługą artystyczną, techniczną, gastronomiczną oraz produkcją i emisją filmów promocyjnych