Działanie 2.3 schemat A - Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy

Konkurs 01/13