Lista Beneficjentów

  Lista umów podpisanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawierająca dodatkowe informacje o Beneficjentach
  - stan na dzień 2017-09-08 Lista umów w formacie Excela

  Lp.Numer umowyPoleNazwa Beneficjenta / Tytul projektu /
  Data podpisania umowy / Dofinansowanie [w PLN]
  1.

  10.12-UDA-

  RPLU.01.04.02-06-102/13-04

  konkurs: 10/2012

  Beneficjent: 7R LOGISTIC BRZESKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Projekt: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,25MW w Tomaszowie Lubelskim.
  Data umowy: 2014-03-24 (ostatni aneks: 2015-11-16)
  Dofinansowanie: 3.413.299,39
  2.

  10.12-UDA-

  RPLU.01.04.02-06-103/13-05

  konkurs: 10/2012

  Beneficjent: LTM Group Sp. z o.o.
  Projekt: Montaż instalacji fotowoltaicznej - odnawialne źródło energii o mocy 1 MW.
  Data umowy: 2014-03-27 (ostatni aneks: 2015-11-03)
  Dofinansowanie: 2.907.465,66
  3.

  10.12-UDA-

  RPLU.01.04.02-06-105/13-03

  konkurs: 10/2012

  Beneficjent: "SOLISENERGY" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,798MW w Wolicy, gmina Abramów.
  Data umowy: 2014-03-14 (ostatni aneks: 2015-09-09)
  Dofinansowanie: 2.245.378,02
  4.

  10.12-UDA-

  RPLU.01.04.02-06-129/13-02

  konkurs: 10/2012

  Beneficjent: SIGMA-WOLTAIKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Budowa wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych w powiecie łukowskim w ramach nowych inwestycji przedsiębiorstwa SIGMA-WOLTAIKA sp. z o.o.
  Data umowy: 2014-05-30 (ostatni aneks: 2015-05-06)
  Dofinansowanie: 3.136.168,72
  5.

  10.12-UDA-

  RPLU.01.04.02-06-130/13-03

  konkurs: 10/2012

  Beneficjent: SOLE INVEST sp. z o.o.
  Projekt: Farma solarna Rozłąki
  Data umowy: 2014-06-13 (ostatni aneks: 2016-02-19)
  Dofinansowanie: 873.334,55
  6.

  10.12-UDA-

  RPLU.01.04.02-06-131/13-01

  konkurs: 10/2012

  Beneficjent: MS POWER sp. z o.o.
  Projekt: Farma Fotowoltaiczna Szczałb
  Data umowy: 2014-06-13 (ostatni aneks: 2014-09-03)
  Dofinansowanie: 1.940.182,80
  7.

  10.12-UDA-

  RPLU.01.04.02-06-134/13-05

  konkurs: 10/2012

  Beneficjent: PV Energia Lublin Sp. z o.o.
  Projekt: Utworzenie innowacyjnej farmy fotowoltaicznej o mocy 0,7MW w województwie lubelskim
  Data umowy: 2014-03-14 (ostatni aneks: 2016-01-11)
  Dofinansowanie: 2.124.512,00
  8.

  10.12-UDA-

  RPLU.01.04.02-06-145/13-02

  konkurs: 10/2012

  Beneficjent: Limba s.c. Henryk Kaproń, Zbigniew Białek
  Projekt: Dywersyfikacja działalności gospodarczej LIMBA s.c. poprzez budowę innowacyjnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,96 MW.
  Data umowy: 2014-06-18 (ostatni aneks: 2015-05-05)
  Dofinansowanie: 3.478.123,47
  9.

  10.12-UDA-

  RPLU.01.04.02-06-148/13-02

  konkurs: 10/2012

  Beneficjent: SOL RACHANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Projekt: Budowa innowacyjnej farmy fotowoltaicznej o mocy 0,6 MW w miejscowości Rachanie z wykorzystaniem cienkowarstwowych modułów fotowoltaicznych.
  Data umowy: 2014-04-11 (ostatni aneks: 2015-07-08)
  Dofinansowanie: 1.633.243,72
  10.

  10.12-UDA-

  RPLU.01.04.02-06-153/13-04

  konkurs: 10/2012

  Beneficjent: Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju
  Projekt: Budowa innowacyjnych farm fotowoltaicznych o mocy 1,98 MW w miejscowościach Mokre i Wólka Plebańska z wykorzystaniem cienkowarstwowych modułów fotowoltaicznych.
  Data umowy: 2014-05-30 (ostatni aneks: 2015-12-18)
  Dofinansowanie: 5.797.463,40
  11.

  10.12-UDA-

  RPLU.01.04.02-06-159/13-04

  konkurs: 10/2012

  Beneficjent: ADVISOR Radosław Włodarczyk
  Projekt: Budowa parku ogniw fotowoltaicznych o mocy całkowitej do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą.
  Data umowy: 2014-02-11 (ostatni aneks: 2017-02-22)
  Dofinansowanie: 2.435.680,00
  12.

  10.12-UDA-

  RPLU.01.04.02-06-163/13-05

  konkurs: 10/2012

  Beneficjent: Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych
  Projekt: Zwiększenie konkurencyjności Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych poprzez budowę infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
  Data umowy: 2014-06-06 (ostatni aneks: 2015-12-16)
  Dofinansowanie: 3.020.580,00
  13.

  10.12-UDA-

  RPLU.01.04.02-06-164/13-05

  konkurs: 10/2012

  Beneficjent: Biznes & Consulting EuroInvest Sp. z o.o.
  Projekt: Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Korolówka Kolonia.
  Data umowy: 2014-06-13 (ostatni aneks: 2015-12-16)
  Dofinansowanie: 2.920.634,97
  14.

  10.12-UDA-

  RPLU.01.04.02-06-017/13-00

  konkurs: 10/2012

  Beneficjent: Zakład Obsługi Technicznej Constans Serwis Lesław Domino
  Projekt: Uruchomienie produkcji prądu z energii słonecznej sposobem obniżenia kosztów działalności
  Data umowy: 2014-06-30
  Dofinansowanie: 117.250,00
  15.

  10.12-UDA-

  RPLU.01.04.02-06-171/13-03

  konkurs: 10/2012

  Beneficjent: TermoSystemy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
  Projekt: Wykorzystanie OZE szansą na rozwój przedsiębiorstwa TermoSystemy Sp. z o.o.
  Data umowy: 2014-06-27 (ostatni aneks: 2015-06-12)
  Dofinansowanie: 2.717.942,91
  16.

  10.12-UDA-

  RPLU.01.04.02-06-018/13-05

  konkurs: 10/2012

  Beneficjent: „TAYLOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Projekt: Uruchomienie produkcji prądu z energii słonecznej szansą na umocnienie pozycji firmy na rynku.
  Data umowy: 2014-05-21 (ostatni aneks: 2015-08-17)
  Dofinansowanie: 2.998.799,99
  17.

  10.12-UDA-

  RPLU.01.04.02-06-026/13-03

  konkurs: 10/2012

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Techniczno - Usługowe ELEKTRA Sp. z o.o.
  Projekt: Budowa odnawialnych źródeł energii - farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą.
  Data umowy: 2014-06-11 (ostatni aneks: 2015-05-22)
  Dofinansowanie: 4.516.299,41
  18.

  10.12-UDA-

  RPLU.01.04.02-06-003/13-05

  konkurs: 10/2012

  Beneficjent: SUNAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW w miejscowości Krzywda
  Data umowy: 2014-05-16 (ostatni aneks: 2015-06-19)
  Dofinansowanie: 2.786.723,99
  19.

  10.12-UDA-

  RPLU.01.04.02-06-030/13-03

  konkurs: 10/2012

  Beneficjent: SOLAR PROJECT Sp. z o.o.
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę elektrowni fotowoltaicznej
  Data umowy: 2014-03-13 (ostatni aneks: 2015-05-06)
  Dofinansowanie: 4.277.037,04
  20.

  10.12-UDA-

  RPLU.01.04.02-06-040/13-02

  konkurs: 10/2012

  Beneficjent: Drotex Sp. z o. o.
  Projekt: Farma fotowoltaiczna Majdan Nepryski
  Data umowy: 2014-02-11 (ostatni aneks: 2015-06-08)
  Dofinansowanie: 2.473.169,55
  21.

  10.12-UDA-

  RPLU.01.04.02-06-046/13-06

  konkurs: 10/2012

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wykonawstwa Robót Elektrycznych i Telekomunikacyjnych "ELTEL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Budowa farmy fotowoltaicznej Woroniec
  Data umowy: 2014-03-12 (ostatni aneks: 2015-10-12)
  Dofinansowanie: 2.598.530,99
  22.

  10.12-UDA-

  RPLU.01.04.02-06-048/13-02

  konkurs: 10/2012

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDOMEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Stworzenie farmy fotowoltaicznej o mocy 300 kW
  Data umowy: 2014-03-14 (ostatni aneks: 2015-04-29)
  Dofinansowanie: 697.999,99
  23.

  10.12-UDA-

  RPLU.01.04.02-06-050/13-03

  konkurs: 10/2012

  Beneficjent: CHEMTECH BAYERN Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
  Projekt: Farma fotowoltaiczna Ratoszyn
  Data umowy: 2014-06-30 (ostatni aneks: 2015-09-30)
  Dofinansowanie: 2.229.927,75
  24.

  10.12-UDA-

  RPLU.01.04.02-06-051/13-00

  konkurs: 10/2012

  Beneficjent: SUN EKO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
  Projekt: Fotowoltaika Krupiec
  Data umowy: 2014-06-06
  Dofinansowanie: 2.439.000,00
  25.

  10.12-UDA-

  RPLU.01.04.02-06-059/13-06

  konkurs: 10/2012

  Beneficjent: KWANT PV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Poprawa konkurencyjności firmy KWANT PV Stanisław Pytlik poprzez inwestycję w innowacyjną farmę fotowoltaiczną w Międzyrzecu Podlaskim
  Data umowy: 2014-03-17 (ostatni aneks: 2016-09-01)
  Dofinansowanie: 2.490.895,18
  26.

  10.12-UDA-

  RPLU.01.04.02-06-071/13-06

  konkurs: 10/2012

  Beneficjent: Tadeusz Widz
  Projekt: "Zespół elektrowni słonecznych"
  Data umowy: 2014-02-19 (ostatni aneks: 2016-02-03)
  Dofinansowanie: 1.666.117,78
  27.

  10.12-UDA-

  RPLU.01.04.02-06-076/13-05

  konkurs: 10/2012

  Beneficjent: GSG Gawłowski Skórka Spółka Jawna
  Projekt: Budowa odnawialnych źródeł energii - farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą
  Data umowy: 2014-06-11 (ostatni aneks: 2015-07-10)
  Dofinansowanie: 2.274.706,53
  28.

  10.12-UDA-

  RPLU.01.04.02-06-077/13-04

  konkurs: 10/2012

  Beneficjent: SKR Adam Bieliński
  Projekt: Inwestycja w elektrownię słoneczną wykorzystującą innowacyjną technologię, w miejscowości Zofiówka
  Data umowy: 2014-06-13 (ostatni aneks: 2015-05-26)
  Dofinansowanie: 367.159,24
  29.

  10.12-UDA-

  RPLU.01.04.02-06-079/13-03

  konkurs: 10/2012

  Beneficjent: Studio EFEKT s.c. W.i M. Kowal
  Projekt: "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Studio "EFEKT" s.c. W i M Kowal poprzez inwestycję w OZE - budowę farmy fotowoltaicznej"
  Data umowy: 2014-05-21 (ostatni aneks: 2015-06-16)
  Dofinansowanie: 3.306.420,00
  RazemLiczba:29
  Dofinansowanie:73.884.047,05

  Data aktualizacji: 2017-09-08