Lista Beneficjentów

  Lista umów podpisanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawierająca dodatkowe informacje o Beneficjentach
  - stan na dzień 2017-09-08 Lista umów w formacie Excela

  Lp.Numer umowyPoleNazwa Beneficjenta / Tytul projektu /
  Data podpisania umowy / Dofinansowanie [w PLN]
  1.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-001/12-00

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: Assemblers Halina Rzeźnik
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy na rynku krajowym w wyniku wprowadzenia dywersyfikacji działalności i specjalistycznych technologii
  Data umowy: 2013-07-10
  Dofinansowanie: 499.737,02
  2.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-104/12-01

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: LINGWEST - Agnieszka Adamczyk
  Projekt: Laboratorium językowe w Szkole Języków Obcych „LINGWEST” w Krasnymstawie
  Data umowy: 2013-07-12 (ostatni aneks: 2013-09-13)
  Dofinansowanie: 15.567,79
  3.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-106/12-01

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: W2STUDIO PAWEŁ WOJTKIEWICZ
  Projekt: Rozszerzenie oferty usług projektowych z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć z zakresu wizualizacji komputerowej
  Data umowy: 2013-07-19 (ostatni aneks: 2015-07-13)
  Dofinansowanie: 103.235,91
  4.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-108/12-01

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: BIALMARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Bialmark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez uruchomienie nowej usługi.
  Data umowy: 2013-07-11 (ostatni aneks: 2015-05-05)
  Dofinansowanie: 273.990,00
  5.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-011/12-01

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: Przemysław Kozłowski - Przedsiębiorstwo Budowlane ALTA
  Projekt: Wejście firmy Przedsiębiorstwo Budowlane ALTA Przemysław Kozłowski na rynek budownictwa specjalistycznego w regionie.
  Data umowy: 2013-07-09 (ostatni aneks: 2013-08-01)
  Dofinansowanie: 302.936,92
  6.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-117/12-03

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: aid interactive agency Jacek Łopatek
  Projekt: Zbudowanie konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa aid interactive agency Jacek Łopatek poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług oraz nowoczesnych technologii w branży informatycznej
  Data umowy: 2013-07-10 (ostatni aneks: 2014-07-30)
  Dofinansowanie: 309.598,50
  7.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-119/12-01

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: Patrycja Tokarzewska Centrum Medyczne Tulipan
  Projekt: Dywersyfikacja usług Centrum Medycznego Tulipan poprzez zakup innowacyjnych urządzeń w celu poprawienia konkurencyjności przedsiębiorstwa.
  Data umowy: 2013-07-15 (ostatni aneks: 2013-08-05)
  Dofinansowanie: 296.592,59
  8.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-120/12-03

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: ROKOSZEWSKI MARCIN MARSOFT
  Projekt: „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez inwestycje”
  Data umowy: 2013-07-31 (ostatni aneks: 2014-10-17)
  Dofinansowanie: 308.825,11
  9.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-122/12-01

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: Montownia Tekstu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: "Innowacyjny outsourcing wydawniczy podstawą budowania pozycji konkurencyjnej spółki Montownia tekstu na rynku krajowym".
  Data umowy: 2013-07-11 (ostatni aneks: 2013-12-30)
  Dofinansowanie: 308.613,00
  10.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-128/12-03

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: CDF Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
  Projekt: Uruchomienie innowacyjnych usług w CDF Sp. z o.o
  Data umowy: 2013-12-10 (ostatni aneks: 2016-08-17)
  Dofinansowanie: 309.376,29
  11.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-129/12-01

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: Indywidualna Praktyka Lekarska lek.dent. Ewa Sierakowska
  Projekt: Utworzenie gabinetu stomatologicznego wyposażonego w innowacyjną aparaturę oraz informatyzacja praktyki, drogą do sukcesu nowej firmy.
  Data umowy: 2013-07-10 (ostatni aneks: 2016-09-05)
  Dofinansowanie: 198.575,71
  12.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-013/12-06

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: Jacek Woliński Rodzinne Centrum Medyczne Lubimed.pl
  Projekt: Rozwój przedsiębiorstwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii
  Data umowy: 2013-09-05 (ostatni aneks: 2015-03-26)
  Dofinansowanie: 235.313,11
  13.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-014/12-00

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: Grupowa Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Idea-dent s.c. Liliana i Grzegorz Prucia
  Projekt: Wprowadzenie innowacji podstawą budowania pozycji konkurencyjnej Grupowej Specjalistycznej Praktyki Stomatologicznej "Idea-dent" s.c. Liliana i Grzegorz Prucia na rynku krajowym.
  Data umowy: 2013-07-10
  Dofinansowanie: 280.543,06
  14.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-142/12-00

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: Artur Sokołowski ASCO
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy ASCO poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług.
  Data umowy: 2013-07-10
  Dofinansowanie: 135.460,55
  15.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-146/12-00

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe ERSTAR - Róża Starownik
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Budowlano- Montażowego ERSTAR – Róża Starownik poprzez rozszerzenie oferty o innowacyjne usługi w branży budowlanej
  Data umowy: 2013-06-28
  Dofinansowanie: 214.203,50
  16.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-015/12-00

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: Piotr Trznadel
  Projekt: Utworzenie bogatej oferty usług stomatologicznych opartych o nowoczesne narzędzia i metody leczenia gwarancją szybkiego rozwoju oraz podstawą do budowy silnej pozycji konkurencyjnej firmy.
  Data umowy: 2013-07-10
  Dofinansowanie: 144.629,99
  17.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-151/12-00

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: MOTO SPA Patrycja Kazula
  Projekt: Wprowadzenie nowych usług szansą na rozwój nowoutworzonego przedsiębiorstwa MOTO SPA Patrycja Kazula
  Data umowy: 2013-07-11
  Dofinansowanie: 407.680,48
  18.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-152/12-06

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: OSTOJA JOANNA SZYSZKOWSKA
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy OSTOJA poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnych usług teleopieki
  Data umowy: 2014-03-28 (ostatni aneks: 2015-09-07)
  Dofinansowanie: 308.897,32
  19.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-153/12-03

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: KOTARSKA HANNA GABINET TRYCHOLOGII.SALON FRYZJERSKI
  Projekt: Stworzenie innowacyjnego Gabinetu Trychologii celem zwiększenia konkurencyjności firmy
  Data umowy: 2013-07-11 (ostatni aneks: 2015-12-08)
  Dofinansowanie: 58.671,83
  20.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-166/12-02

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: Paweł Gałkowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BETA
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa BETA poprzez zakup nowoczesnego sprzętu budowlanego
  Data umowy: 2013-07-12 (ostatni aneks: 2014-01-24)
  Dofinansowanie: 171.849,99
  21.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-168/12-02

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: MGM S.C. Murat Mariusz, Murat Piotr, Robert Gryta
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez stworzenie kompleksowego centrum usług motoryzacyjnych
  Data umowy: 2013-07-10 (ostatni aneks: 2014-07-04)
  Dofinansowanie: 84.530,73
  22.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-174/12-04

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: Przychodnia Weterynaryjna SKY VET Agnieszka Załuska
  Projekt: SKY VET - nowoczesne technologie w przychodni weterynaryjnej
  Data umowy: 2013-07-12 (ostatni aneks: 2015-01-14)
  Dofinansowanie: 190.531,61
  23.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-179/12-02

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: Kamil Samborski X-Auto
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności firmy Kamil Samborski X-Auto
  Data umowy: 2013-07-12 (ostatni aneks: 2015-06-22)
  Dofinansowanie: 85.950,00
  24.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-018/12-04

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: Barbara Bylina Przychodnia Weterynaryjna Royal Vet
  Projekt: "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Gabinetu Weterynaryjnego Royal Vet Barbara Bylina poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia"
  Data umowy: 2013-07-12 (ostatni aneks: 2015-03-26)
  Dofinansowanie: 104.431,01
  25.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-185/12-01

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: EMBUD SUPER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstwa EMBUD SUPER Sp. z o.o. poprzez uruchomienie usług budowlanych.
  Data umowy: 2013-07-30 (ostatni aneks: 2013-12-04)
  Dofinansowanie: 86.000,00
  26.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-187/12-04

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: ELŻBIETA MICHALAK ESTETICENTER MEDYCYNA ESTETYCZNA LASEROTERAPIA
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ELŻBIETA MICHALAK ESTETICENTER MEDYCYNA ESTETYCZNA LASEROTERAPIA poprzez wdrożenie innowacyjnych usług.
  Data umowy: 2013-07-17 (ostatni aneks: 2014-09-16)
  Dofinansowanie: 119.068,71
  27.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-188/12-01

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: ŁADOWARKI TELESKOPOWE-USŁUGI DŹWIGOWE DAMIAN DASZCZYK
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ŁADOWARKI TELESKOPOWE – USŁUGI DŹWIGOWE Damian Daszczyk poprzez rozbudowę parku technologicznego oraz wprowadzenie nowych usług budowlanych oraz dźwigowych.
  Data umowy: 2013-07-22 (ostatni aneks: 2014-09-18)
  Dofinansowanie: 146.500,00
  28.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-205/12-05

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: Paweł Kałabun Paulokaa Design
  Projekt: Rozwój przedsiębiorstwa Paweł Kałabun Paulokaa Design poprzez utworzenie profesjonalnego biura projektowego
  Data umowy: 2013-07-10 (ostatni aneks: 2016-06-22)
  Dofinansowanie: 137.914,49
  29.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-206/12-01

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: 3PLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Innowacyjne wprowadzenie wdrażające nowe i konkurencyjne usługi na rynku ogólnopolskim
  Data umowy: 2014-03-05 (ostatni aneks: 2014-12-04)
  Dofinansowanie: 288.532,78
  30.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-217/12-01

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: DENTAL EVOLUTION CENTRUM STOMATOLOGII AGNIESZKA ROGOWSKA
  Projekt: Utworzenie nowoczesnego gabinetu stomatologicznego DENTAL EVOLUTION CENTRUM STOMATOLOGII
  Data umowy: 2013-07-10 (ostatni aneks: 2014-06-05)
  Dofinansowanie: 244.828,71
  31.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-023/12-03

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane INŻ-WOD-BUD Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
  Projekt: „Zakup innowacyjnej koparko-ładowarki niezbędnej do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej, prowadzący do zwiększenia zdolności inwestycyjnej i innowacyjności przedsiębiorstwa”
  Data umowy: 2013-09-05 (ostatni aneks: 2016-04-08)
  Dofinansowanie: 164.352,63
  32.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-231/12-01

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: Sylwia Dąbrowska QUERCUS - Opracowania przyrodnicze i planistyczne
  Projekt: Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy oraz zaspokojenie kompleksowych potrzeb klientów poprzez inwestycję w innowacyjne oprogramowanie oraz sprzęt umożliwiający świadczenie nowych i ulepszonych usług
  Data umowy: 2013-07-12 (ostatni aneks: 2013-10-28)
  Dofinansowanie: 27.457,27
  33.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-239/12-02

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: KROBE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Wdrożenie nowoczesnych usług z zakresu telekomunikacji światłowodowej oraz usług projektowania i szkoleń w zakresie telekomunikacyjnych sieci światłowodowych w firmie KROBE sp. z o.o.
  Data umowy: 2013-07-10 (ostatni aneks: 2014-06-23)
  Dofinansowanie: 498.444,24
  34.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-240/12-03

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: ART CONCEPT MARTA KORKOWSKA
  Projekt: Rozwój ART CONCEPT poprzez budowę zakładu oraz zakup wyposażenia
  Data umowy: 2014-02-12 (ostatni aneks: 2015-06-16)
  Dofinansowanie: 255.822,18
  35.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-242/12-05

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: MARMIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Zakup wyposażenia niezbędnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej MARMIX Sp. z o.o.
  Data umowy: 2013-07-11 (ostatni aneks: 2015-04-17)
  Dofinansowanie: 455.849,69
  36.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-245/12-06

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: Indywidualna praktyka stomatologiczna Agnieszka Sochaczewska - Dolecka
  Projekt: „Innowacyjne technologie w stomatologii szansą na wzrost konkurencji”
  Data umowy: 2013-07-10 (ostatni aneks: 2017-02-16)
  Dofinansowanie: 75.571,93
  37.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-025/12-04

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: OROQ ENTERPRISE BARTŁOMIEJ FRANCZAK
  Projekt: Zakup urządzeń i wprowadzenie nowych usług sposobem na rozwój OROQ ENTERPRISE
  Data umowy: 2013-08-26 (ostatni aneks: 2014-09-03)
  Dofinansowanie: 499.987,50
  38.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-028/12-02

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: Gabinet Weterynaryjny "Vita-Wet" lek.wet. Ewa Świątkowska
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Gabinetu Weterynaryjnego "Vita-Wet" poprzez rozszerzenie oferty usługowej.
  Data umowy: 2013-07-11 (ostatni aneks: 2014-09-16)
  Dofinansowanie: 63.549,91
  39.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-029/12-03

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: Romaniuk Mariusz, AMplast Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
  Projekt: Rozwój przedsiębiorstwa AMplast Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych poprzez uruchomienie działalności produkcyjnej
  Data umowy: 2013-07-11 (ostatni aneks: 2014-12-31)
  Dofinansowanie: 306.783,69
  40.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-033/12-05

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: F.U. Serwis sprzątający Katarzyna Sosnowska
  Projekt: Uruchomienie nowoczesnej firmy myjąco – czyszczącej
  Data umowy: 2013-07-10 (ostatni aneks: 2016-08-18)
  Dofinansowanie: 163.850,00
  41.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-038/12-01

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: DERMEDICA Jolanta Budzyńska-Włodarczyk
  Projekt: Inwestycja w przyszłość firmy DERMEDICA Jolanta Budzyńska - Włodarczyk
  Data umowy: 2013-07-09 (ostatni aneks: 2013-09-12)
  Dofinansowanie: 224.736,61
  42.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-042/12-01

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: Centrum Medyczne Tormed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Centrum Medycznego TORMED Sp. z o. o. poprzez budowę i wyposażenie w sprzęt innowacyjnego Centrum Diagnostyki Endoskopowej"
  Data umowy: 2013-07-10 (ostatni aneks: 2015-03-02)
  Dofinansowanie: 319.781,57
  43.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-043/12-02

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: Specjalistyczne Gabinety Lekarskie "Zdrowie" H. Kłaczyńska i E. Czerwińska s.c.
  Projekt: Ugruntowanie pozycji rynkowej firmy Specjalistyczne Gabinety Lekarskie "Zdrowie" H. Kłaczyńska i E. Czerwińska Spółka cywilna poprzez wprowadzenie do oferty podmiotu nowych usług.
  Data umowy: 2014-01-17 (ostatni aneks: 2015-04-01)
  Dofinansowanie: 206.829,96
  44.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-044/12-02

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe "BILTON" Mariusz Barański
  Projekt: Dywersyfikacja działalności oraz wzrost konkurencyjności firmy w wyniku realizacji inwestycji
  Data umowy: 2013-07-10 (ostatni aneks: 2014-01-03)
  Dofinansowanie: 499.924,74
  45.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-046/12-04

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: KAMED-Gabinet Rehabilitacji Katarzyna Kowal
  Projekt: Wejście na nowy rynek i wprowadzenie nowych usług szansą na rozwój przedsiębiorstwa.
  Data umowy: 2013-07-12 (ostatni aneks: 2014-10-13)
  Dofinansowanie: 298.786,52
  46.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-049/12-02

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: GEOPUNKT Anna Matczak
  Projekt: Zwiększenie konkurencyjności firmy GEOPUNKT Anna Matczak poprzez zakup nowoczesnego oprogramowania i urządzeń drogą do kompleksowej obsługi nieruchomości.
  Data umowy: 2013-07-26 (ostatni aneks: 2013-12-09)
  Dofinansowanie: 96.339,35
  47.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-051/12-01

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Bartosz Raczkiewicz
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Bartosz Raczkiewicz dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii
  Data umowy: 2013-07-12 (ostatni aneks: 2014-12-30)
  Dofinansowanie: 70.233,00
  48.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-055/12-03

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: Anna Matuszkiewicz
  Projekt: Wzrost innowacyjności i konkurencyjności Centrum Stomatologicznego poprzez rozszerzenie oferty oraz zwiększenie jakości oferowanych usług medycznych przy wykorzystaniu technologii ICT w diagnostyce.
  Data umowy: 2013-07-11 (ostatni aneks: 2014-05-21)
  Dofinansowanie: 235.027,12
  49.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-060/12-03

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: Krzysztof Hołubowicz
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy Krzysztof Hołubowicz na rynku krajowym dzięki inwestycjom w nowoczesne rozwiązania technologiczne
  Data umowy: 2013-07-11 (ostatni aneks: 2014-05-22)
  Dofinansowanie: 94.935,35
  50.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-061/12-01

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: BAJNINIO s.c. Maria Oberda, Małgorzata Ozon
  Projekt: BAJNINIO - nowe przedszkole z szeroką ofertą edukacyjną i terapeutyczną
  Data umowy: 2013-07-11 (ostatni aneks: 2015-07-10)
  Dofinansowanie: 98.432,30
  51.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-062/12-01

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: Marcin Olszówka/GRAFCAM
  Projekt: Zakup maszyn sterowanych numerycznie do firmy GRAFCAM.
  Data umowy: 2013-07-11 (ostatni aneks: 2013-09-30)
  Dofinansowanie: 306.211,86
  52.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-063/12-00

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: KINESIO Agnieszka Wrona
  Projekt: Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności gospodarczej przez KINESIO Agnieszka Wrona
  Data umowy: 2013-07-11
  Dofinansowanie: 35.170,00
  53.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-007/12-02

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: Gabinet Fizjoterapii KINESIS Magdalena Matejak - Węgrzyn
  Projekt: Działania inwestycyjne i wprowadzenie nowych usług podstawą szybkiego rozwoju i wzrostu konkurencyjności Gabinetu Fizjoterapii w Chełmie
  Data umowy: 2013-07-12 (ostatni aneks: 2013-10-21)
  Dofinansowanie: 39.157,20
  54.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-080/12-01

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: Paulina Wojtaś GREEN-BIO
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Paulina Wojtaś Green-Bio poprzez zakup środka trwałego i wartości niematerialnych i prawnych prowadzące do udoskonalenia usług i rozszerzenia oferty.
  Data umowy: 2014-04-24 (ostatni aneks: 2015-02-02)
  Dofinansowanie: 307.156,00
  55.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-081/12-04

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: SOB-CAR Zbigniew Sobstyl
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w początkowym okresie jego funkcjonowania.
  Data umowy: 2013-08-08 (ostatni aneks: 2016-03-31)
  Dofinansowanie: 106.223,98
  56.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-082/12-02

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: Przedszkole Niepubliczne "SIGMA i PI" Mariola Bujacz
  Projekt: Uruchomienie przedszkola o innowacyjnym profilu logiczno - matematycznym
  Data umowy: 2013-07-10 (ostatni aneks: 2014-04-29)
  Dofinansowanie: 144.413,69
  57.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-084/12-00

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: Andrzej Gajda SKLEP SPOŻYWCZO - PRZEMYSŁOWY
  Projekt: Budynek usługowo - mieszkalny
  Data umowy: 2013-07-11
  Dofinansowanie: 224.023,50
  58.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-085/12-02

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: Usługi Stomatologiczne Ewa Marzel
  Projekt: Uruchomienie nowoczesnego Gabinetu Stomatologicznego
  Data umowy: 2013-07-10 (ostatni aneks: 2014-04-04)
  Dofinansowanie: 96.780,15
  59.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-086/12-00

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: Marzena Kątek Laboratorium Dentystyczne
  Projekt: Rozwój oferty Laboratorium Dentystycznego
  Data umowy: 2013-07-11
  Dofinansowanie: 44.100,00
  60.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-087/12-00

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: ELDENT Elżbieta Pawluk
  Projekt: Uruchomienie nowoczesnej pracowni protetycznej ELDENT
  Data umowy: 2013-07-10
  Dofinansowanie: 44.003,21
  61.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-009/12-00

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: Paweł Błądek - PEBE
  Projekt: Rozwój firmy poprzez wprowadzenie dwóch nowych usług.
  Data umowy: 2013-12-17
  Dofinansowanie: 306.800,00
  62.

  07.12-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-095/12-00

  konkurs: 7/2012

  Beneficjent: VISO - DERM USŁUGI KOSMETYCZNE EWA GROCHOWSKA
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy Viso - Derm Ewa Grochowska poprzez zakup innowacyjnych urządzeń w celu wprowadzenia na rynek nowych usług w zakresie medycyny estetycznej
  Data umowy: 2013-07-10
  Dofinansowanie: 171.150,74
  RazemLiczba:62
  Dofinansowanie:12.854.472,60

  Data aktualizacji: 2017-09-08