Lista Beneficjentów

  Lista umów podpisanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawierająca dodatkowe informacje o Beneficjentach
  - stan na dzień 2017-09-08 Lista umów w formacie Excela

  Lp.Numer umowyPoleNazwa Beneficjenta / Tytul projektu /
  Data podpisania umowy / Dofinansowanie [w PLN]
  1.

  05.12-UDA-

  RPLU.02.03.02-06-019/12-02

  konkurs: 5/2012

  Beneficjent: Tomaszowski Inkubator Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna
  Projekt: Wsparcie rozwoju Tomaszowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości - Etap II.B
  Data umowy: 2013-05-15 (ostatni aneks: 2015-08-12)
  Dofinansowanie: 453.300,95
  2.

  05.12-UDA-

  RPLU.02.03.02-06-021/12-01

  konkurs: 5/2012

  Beneficjent: PUŁAWSKIE CENTRUM INNOWACJI SP. Z O.O.
  Projekt: Wsparcie i rozwój instytucji otoczenia biznesu Puławskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
  Data umowy: 2013-07-25 (ostatni aneks: 2013-12-19)
  Dofinansowanie: 492.330,20
  3.

  05.12-UDA-

  RPLU.02.03.02-06-023/12-02

  konkurs: 5/2012

  Beneficjent: Sciencetech Sp. z o.o.
  Projekt: Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Sciencetech Sp. z o.o. na terenie Województwa Lubelskiego
  Data umowy: 2013-12-12 (ostatni aneks: 2014-07-22)
  Dofinansowanie: 246.585,00
  4.

  05.12-UDA-

  RPLU.02.03.02-06-031/12-02

  konkurs: 5/2012

  Beneficjent: PROFESTECH SPÓŁKA AKCYJNA
  Projekt: Wsparcie firmy Profestech jako instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy
  Data umowy: 2013-04-15 (ostatni aneks: 2014-01-13)
  Dofinansowanie: 233.410,00
  5.

  05.12-UDA-

  RPLU.02.03.02-06-033/12-02

  konkurs: 5/2012

  Beneficjent: Wschodnia Fundacja Wspierania Społeczeństwa Informacyjnego
  Projekt: Opracowanie Strategii Rozwoju instytucji otoczenia biznesu Wschodniej Fundacji Wspierania Społeczeństwa Informacyjnego wraz z zakupem usług doradczych związanych z realizacją strategii.
  Data umowy: 2013-07-04 (ostatni aneks: 2015-10-15)
  Dofinansowanie: 385.202,09
  6.

  05.12-UDA-

  RPLU.02.03.02-06-035/12-03

  konkurs: 5/2012

  Beneficjent: Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych
  Projekt: Wsparcie Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych jako instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy poprzez opracowanie strategii rozwoju.
  Data umowy: 2013-04-19 (ostatni aneks: 2014-05-07)
  Dofinansowanie: 229.069,90
  7.

  05.12-UDA-

  RPLU.02.03.02-06-036/12-01

  konkurs: 5/2012

  Beneficjent: Agencja Rozwoju Roztocza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: "Koszyk Roztoczański" - rozwój inicjatywy klastrowej przez Agencję Rozwoju Roztocza Sp. z o.o..
  Data umowy: 2013-05-08 (ostatni aneks: 2015-06-30)
  Dofinansowanie: 403.404,05
  8.

  05.12-UDA-

  RPLU.02.03.02-06-041/12-03

  konkurs: 5/2012

  Beneficjent: Fundacja "Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości"
  Projekt: Rozwój i promocja Fundacji RIP jako IOB
  Data umowy: 2013-04-15 (ostatni aneks: 2016-09-22)
  Dofinansowanie: 96.220,00
  9.

  05.12-UDA-

  RPLU.02.03.02-06-043/12-02

  konkurs: 5/2012

  Beneficjent: Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju
  Projekt: Wdrażanie Strategii działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w MŚP w podregionie bialskopodlaskim
  Data umowy: 2013-04-17 (ostatni aneks: 2017-06-30)
  Dofinansowanie: 122.400,00
  10.

  05.12-UDA-

  RPLU.02.03.02-06-046/12-00

  konkurs: 5/2012

  Beneficjent: OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Projekt: Wzrost konkurencyjności instytucji otoczenia biznesu Optima Sp. z o.o. dzięki opracowaniu Strategii Rozwoju i zakupowi usług doradczych.
  Data umowy: 2013-05-16
  Dofinansowanie: 499.800,00
  RazemLiczba:10
  Dofinansowanie:3.161.722,19

  Data aktualizacji: 2017-09-08