Lista Beneficjentów

  Lista umów podpisanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawierająca dodatkowe informacje o Beneficjentach
  - stan na dzień 2017-09-08 Lista umów w formacie Excela

  Lp.Numer umowyPoleNazwa Beneficjenta / Tytul projektu /
  Data podpisania umowy / Dofinansowanie [w PLN]
  1.

  03.12-UDA-

  RPLU.01.06.01-06-001/12-00

  konkurs: 3/2012

  Beneficjent: J. G. Service Grzegorz Reszka
  Projekt: Opracowanie innowacyjnego narzędzia z ostrzami wykonanymi z diamentu polikrystalicznego PKD przeznaczonego do obróbki stopów aluminium z prędkościami minimum 600m/min.
  Data umowy: 2013-05-06
  Dofinansowanie: 684.697,63
  2.

  03.12-UDA-

  RPLU.01.06.01-06-011/12-03

  konkurs: 3/2012

  Beneficjent: UNI-MASZ H.M. Juszczuk Spółka Jawna
  Projekt: Przeprowadzenie badań przemysłowych i opracowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych niezbędnych do rozwoju działalności firmy i poprawy jej pozycji konkurencyjnej
  Data umowy: 2013-05-29 (ostatni aneks: 2015-03-20)
  Dofinansowanie: 1.995.000,00
  3.

  03.12-UDA-

  RPLU.01.06.01-06-012/12-02

  konkurs: 3/2012

  Beneficjent: OPTeam Spółka Akcyjna
  Projekt: Opracowanie nowoczesnego i zaawansowanego systemu B2B opartego o technologie internetowe w wyniku prac badawczo-rozwojowych
  Data umowy: 2013-06-11 (ostatni aneks: 2015-01-07)
  Dofinansowanie: 1.008.534,90
  4.

  03.12-UDA-

  RPLU.01.06.01-06-013/12-01

  konkurs: 3/2012

  Beneficjent: Zakład Wyrobów Betonowych Wojciech Trykacz
  Projekt: Przeprowadzenie prac badawczych w celu opracowania technologii przydomowej hybrydowej oczyszczalni ścieków zintegrowanej z instalacją do odwadniania osadów i systemem odprowadzania ścieków do gruntu.
  Data umowy: 2013-05-08 (ostatni aneks: 2014-08-06)
  Dofinansowanie: 93.120,00
  5.

  03.12-UDA-

  RPLU.01.06.01-06-002/12-01

  konkurs: 3/2012

  Beneficjent: WI-TECH Piotr Winiarczyk
  Projekt: Opracowanie innowacyjnych technologicznie narzędzi w celu rozszerzenia asortymentu produktowego firmy WI-TECH Piotr Winiarczyk.
  Data umowy: 2013-05-14 (ostatni aneks: 2014-04-09)
  Dofinansowanie: 307.813,72
  6.

  03.12-UDA-

  RPLU.01.06.01-06-004/12-02

  konkurs: 3/2012

  Beneficjent: GALEO Jowita Reszka
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy GALEO poprzez zakup wyposażenia stanowiska badawczego oraz prac badawczych w celu stworzenia urządzenia do produkcji ulepszonej wody.
  Data umowy: 2013-05-28 (ostatni aneks: 2015-01-29)
  Dofinansowanie: 172.408,39
  7.

  03.12-UDA-

  RPLU.01.06.01-06-008/12-00

  konkurs: 3/2012

  Beneficjent: "PULANNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Projekt: "Preparat kosmetyczny do opalania zawierający filtry UV pochodzenia naturalnego".
  Data umowy: 2013-05-21
  Dofinansowanie: 1.064.900,00
  RazemLiczba:7
  Dofinansowanie:5.326.474,64

  Data aktualizacji: 2017-09-08