Lista Beneficjentów

  Lista umów podpisanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawierająca dodatkowe informacje o Beneficjentach
  - stan na dzień 2017-09-08 Lista umów w formacie Excela

  Lp.Numer umowyPoleNazwa Beneficjenta / Tytul projektu /
  Data podpisania umowy / Dofinansowanie [w PLN]
  1.

  06.10-UDA-

  RPLU.02.02.00-06-002/10-07

  konkurs: 6/2010

  Beneficjent: Instytut Nowych Syntez Chemicznych
  Projekt: Modernizacja bazy laboratoryjnej na potrzeby Pracowni Preparatyki i Jakości Katalizatorów oraz Nawozowego Laboratorium Badawczego
  Data umowy: 2011-03-28 (ostatni aneks: 2014-12-09)
  Dofinansowanie: 598.078,57
  RazemLiczba:1
  Dofinansowanie:598.078,57

  Data aktualizacji: 2017-09-08