Lista Beneficjentów

  Lista umów podpisanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawierająca dodatkowe informacje o Beneficjentach
  - stan na dzień 2017-09-08 Lista umów w formacie Excela

  Lp.Numer umowyPoleNazwa Beneficjenta / Tytul projektu /
  Data podpisania umowy / Dofinansowanie [w PLN]
  1.

  10.09-UDA-

  RPLU.01.06.00-06-017/09-04

  konkurs: 10/2009

  Beneficjent: BioMaxima Spółka Akcyjna
  Projekt: Opracowanie szybkiego testu immunochromatograficznego do wykrywania krwi utajonej w kale – FOB
  Data umowy: 2010-05-10 (ostatni aneks: 2012-04-13)
  Dofinansowanie: 188.524,24
  2.

  10.09-UDA-

  RPLU.01.06.00-06-001/10-01

  konkurs: 10/2009

  Beneficjent: ADVANCED TECHNOLOGIES CENTER OBR ŚWIDNIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Opracowanie urządzenia do recyklingu i rafinacji srebra ze złomu i odpadów metodą elektrohydrometalurgiczną
  Data umowy: 2010-05-10 (ostatni aneks: 2011-03-14)
  Dofinansowanie: 235.085,80
  3.

  10.09-UDA-

  RPLU.01.06.00-06-010/10-01

  konkurs: 10/2009

  Beneficjent: J. G. Service Grzegorz Reszka
  Projekt: Zakup specjalistycznego sprzętu oraz utowrzenie stanowiska do prac badawczo rozwojowych w celu opracowania nowej geometriii frezów z węglika spiekanego do obróbki materiałów lotniczych.
  Data umowy: 2010-05-10 (ostatni aneks: 2012-11-14)
  Dofinansowanie: 278.998,82
  4.

  10.09-UDA-

  RPLU.01.06.00-06-012/10-02

  konkurs: 10/2009

  Beneficjent: Fodelin Sp z o.o.
  Projekt: Uzyskanie patentów i ochrony prawnej autorskich rozwiązań technologicznych przedsiębiorstwa Fodelin Sp. z o.o.
  Data umowy: 2010-05-10 (ostatni aneks: 2011-10-19)
  Dofinansowanie: 261.873,50
  5.

  10.09-UDA-

  RPLU.01.06.00-06-014/10-05

  konkurs: 10/2009

  Beneficjent: STANIMEX Sp.J. S.Staniszewski M.Staniszewski
  Projekt: Opracowanie innowacyjnych formulacji i technologii produkcji deweloperów fluorescencyjnych oraz VIS w postaci proszków, zawiesin i roztworów do wizualizacji śladów substancji potowo-tłuszczowych
  Data umowy: 2010-05-10 (ostatni aneks: 2013-01-07)
  Dofinansowanie: 274.316,00
  6.

  10.09-UDA-

  RPLU.01.06.00-06-002/10-01

  konkurs: 10/2009

  Beneficjent: SMF Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Opracowanie urządzenia do zagospodarowania ciepła zawartego w odpadowych gazach spalinowych
  Data umowy: 2010-05-10 (ostatni aneks: 2012-11-02)
  Dofinansowanie: 249.200,00
  7.

  10.09-UDA-

  RPLU.01.06.00-06-003/10-00

  konkurs: 10/2009

  Beneficjent: „Centrum Metal ODCZYNNIKI CHEMICZNE MIDAS INVESTMENT spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia” spólka komandytowa
  Projekt: Zwiększenie potencjału badawczego "Centrum Metal Odczynniki Chemiczne Midas Investment Spółka z ograniczona odpowiedzialnością" Spółka Komandytowa poprzez zakup spektrometru absorpcji atomowej
  Data umowy: 2010-05-18
  Dofinansowanie: 280.000,00
  RazemLiczba:7
  Dofinansowanie:1.767.998,36

  Data aktualizacji: 2017-09-08