Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o.

Tytuł projektu: "Wzmocnienie kapitałowe PFG Sp. z o.o. gwarancją dostępności finansowania zewnętrznego dla MŚP w woj. lubelskim"

Logo PFGPolski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. od początku swojej działalności jest spółką zależną Lubelskiej Fundacji Rozwoju, powołaną w celu prowadzenia funduszu poręczeń kredytowych. Głównym celem Polskiego Funduszu Gwarancyjnego Sp. z o.o. jest wspieranie prywatnej działalności gospodarczej. Cel ten jest realizowany poprzez udzielanie poręczeń spłaty kredytów przyznawanych przez banki mikro, małym i średnim przedsiębiorcom.

W ciągu swojej 18 - letniej działalności Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o. o. może poszczycić się swoimi osiągnięciami w zakresie ilości i wartości udzielonych poręczeń. Od początku swojej działalności Fundusz udzielił 2180 poręczeń na łączną kwotę 485 522 866,01 zł, co umożliwiło uruchomienie kredytów o wartości 897 550 994,87 zł.

PFG działa na terenie województwa lubelskiego i posiada 5 oddziałów zlokalizowanych w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie, Puławach i Zamościu. Współpracuje z największymi polskimi bankami.

Obecnie PFG udziela preferencyjnych (w ramach pomocy de minimis) poręczeń na zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych. Opłata za poręczenie preferencyjne wynosi 0 zł.

Informacje dotyczące Polskiego Funduszu Gwarancyjnego Sp. z o.o. oraz szczegóły oferowanych poręczeń znajdują się na stronie internetowej www.pfg-poreczenia.pl