Pracownicy LAWP

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

tel. 81 46 23 800, faks 81 46 23 840

adres e-mail: lawp@lawp.eu

strona WWW: www.lawp.eu

Piętro Pokój Osoby Telefon Adres poczty elektronicznej
2 piętro 16 Dyrektor Marek Neckier 81 46 23 800 marek.neckier@lawp.lubelskie.pl
14 p.o. Z-cy Dyr. Anna Michałek 81 46 23 800 anna.michalek@lawp.lubelskie.pl
17 p.o. Z-cy Dyr. Katarzyna Mazurek 81 46 23 800 katarzyna.mazurek@lawp.lubelskie.pl

Sekretariat

81 46 23 800

lawp@lawp.eu

Oddział finansowy Oddział realizacji projektów
Oddział zarządzania zasobami ludzkimi Oddział oceny projektów
Oddział koordynacji i wsparcia wdrażania Oddział komunikacji, promocji i wsparcia technicznego
Oddział odwołań Punkt informacyjny
Wieloosobowe stanowisko radców prawnych Inspektor ochrony danych
Oddział instrumentów finansowych i sprawozdawczości Oddział kontroli

Oddział finansowy

Piętro Pokój Osoby Telefon Adres poczty elektronicznej
2 piętro 12

gł. księgowa Paulina Rola-Niezabitowska

81 46 23 838

paulina.rola@lawp.lubelskie.pl

Oddział zarządzania zasobami ludzkimi

Piętro Pokój Osoby Telefon Adres poczty elektronicznej
2 piętro 13

kierownik Izabela Mucha

81 46 23 837

izabela.mucha@lawp.lubelskie.pl

Oddział koordynacji i wsparcia wdrażania

Piętro Pokój Osoby Telefon Adres poczty elektronicznej
2 piętro 18

kierownik Ewelina Iwanowska-Nagengast

81 46 23 862

ewelina.nagengast@lawp.lubelskie.pl

Oddział odwołań

Piętro Pokój Osoby Telefon Adres poczty elektronicznej
2 piętro 19

kierownik Łukasz Burski

81 46 23 858

lukasz.burski@lawp.lubelskie.pl

Wieloosobowe stanowisko radców prawnych

Piętro Pokój Osoby Telefon Adres poczty elektronicznej
2 piętro 20

koordynator Anna Michalewska

81 46 23 817

anna.michalewska@lawp.lubelskie.pl

Oddział instrumentów finansowych i sprawozdawczości

Piętro Pokój Osoby Telefon Adres poczty elektronicznej
2 piętro 21

kierownik Tomasz Stefański

81 46 23 846

tomasz.stefanski@lawp.lubelskie.pl

Oddział realizacji projektów

Piętro Pokój Osoby Telefon Adres poczty elektronicznej
2 piętro 29

p.o. kierownika Beata Michalik-Kania

p.o. z-ca kierownika Małogrzata Petrusewicz

81 46 23 804

81 46 23 884

beata.michalik@lawp.lubelskie.pl

malgorzata.petrusewicz@lawp.lubelskie.pl

Oddział oceny projektów

Piętro Pokój Osoby Telefon Adres poczty elektronicznej
2 piętro 36

kierownik Joanna Kozak

p.o. Z-cy kierownika Małgorzata Kalicka

81 46 23 828

joanna.kozak@lawp.lubelskie.pl

malgorzata.kalicka@lawp.lubelskie.pl

Oddział komunikacji, promocji i wsparcia technicznego

adres e-mail: promocja.lawp@lubelskie.pl

Piętro Pokój Osoby Telefon Adres poczty elektronicznej
parter 03

kierownik Monika Czaplińska

81 46 23 816

monika.czaplinska@lawp.lubelskie.pl

03

z-ca kierownika Beata Krasnodębska

81 46 23 844

beata.krasnodebska@lawp.lubelskie.pl

Punkt informacyjny

tel. 81 46 23 812, 81 46 23 831

adres e-mail: info.lawp@lubelskie.pl

poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30

Inspektor ochrony danych

Piętro Pokój Osoby Telefon Adres poczty elektronicznej
parter 03

Katarzyna Kowalczyk

81 46 23 813

iod.lawp@lawp.lubelskie.pl

Oddział kontroli

Piętro Pokój Osoby Telefon Adres poczty elektronicznej
parter 06

kierownik Wojciech Nagengast

81 46 23 814

wojciech.nagengast@lawp.lubelskie.pl