2008-10-30

Wyniki preselekcji prowadzonej w ramach I Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 - Działania 1.1 - 1.7

Wyniki preselekcji prowadzonej w ramach I Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013
Działania 1.1 - 1.7 PDF

czytano: 8833 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2008-10-30 11:13:49

Data ostatniej modyfikacji: 2008-10-30 11:14:24

kategoria: Preselekcja

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF