Działanie 2.3 schemat B - Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy

Konkurs 03/10