2011-12-12

Informacja o zamieszczeniu zaktualizowanych harmonogramów naboru wniosków na rok 2011 i 2012

W dniu 12.12.2011 r. w zakładce „Aplikowanie o środki” w menu „Harmonogram konkursów” zamieszczono zaktualizowane harmonogramy naboru wniosków na rok 2011 i 2012.

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie informuje, że podjęła decyzję o zmianie harmonogramów naborów wniosków na 2011 i 2012 rok. Konkursy planowane do ogłoszenia w miesiącu grudniu 2011 r. – dla Działania 1.2 i Działania 2.2 zostaną ogłoszone w miesiącu styczniu 2012 r. Powyższa zmiana podyktowana jest licznymi sygnałami ze strony potencjalnych Wnioskodawców sugerującymi, że przyjęty pierwotnie w harmonogramie termin rozpoczęcia naboru Wniosków dla Działań 1.2 i 2.2 przypadający w okresie świąteczno-noworocznym jest niekorzystny. Wnioskodawcy wskazują, że jest to czas, w którym może być znacząco ograniczona ich dyspozycyjność jak również mogą pojawić się trudności w dostępie do zewnętrznych usług doradczych.

czytano: 122 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2011-12-12 15:04:15

kategoria: Aplikowanie o środki, Zmiany dokumentów i przepisów

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF