2009-04-21

Lista wniosków o dofinansowanie po ponownej ocenie formalnej dla I Osi Priorytetowej, Działanie 1.3 - konkurs 06/RPOWL/1.3/2008

 

Lista projektów po ponownej ocenie formalnej PDF

czytano: 113 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2009-04-21 15:58:23

Data ostatniej modyfikacji: 2009-06-02 14:42:17

konkurs: 06/2008 (działanie 1.3)

kategoria: Aplikowanie o środki, Listy projektów po ocenie formalnej, Odwołania (protesty)

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF