2009-04-06

Lista Wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.5 RPO WL 2007 - 2013 - konkurs 08/RPOWL/1.5/2008

 

Lista projektów po ocenie formalnej w ramach konkursu 08/RPOWL/1.5/2008 PDF

czytano: 163 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2009-04-06 08:07:03

Data ostatniej modyfikacji: 2009-04-14 12:56:36

konkurs: 08/2008 (działanie 1.5)

kategoria: Aplikowanie o środki, Listy projektów po ocenie formalnej

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF