2014-06-27

Lista projektów wyłonionych do dofinansowania ze zwiększonej alokacji oraz zwolnionych środków dla Działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 - konkurs nr 05/RPOWL/1.3/2009

Zarządzenie Nr 94/2014 Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z dnia 26.06.2014 r. w sprawie wyboru projektów współfinansowanych w ramach Działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 – konkurs nr 05/RPOWL/1.3/2009 PDF

Lista projektów wybranych do dofinansowania ze zwolnionych środków dla I Osi Priorytetowej Działania 1.3 RPO WL 2007 - 2013 - konkurs nr 05/RPOWL/1.3/2009 PDF

Zarządzenie Nr 95/2014 Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z dnia 26.06.2014 r. zmieniające listę rezerwową projektów zgłoszonych o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 – konkurs nr 05/RPOWL/1.3/2009 PDF

Lista rezerwowa dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.3 RPO WL 2007-2013 - konkurs nr 05/RPOWL/1.3/2009 PDF

czytano: 125 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2014-06-27 09:38:08

konkurs: 05/2009 (działanie 1.3)

kategoria: Aplikowanie o środki, Listy projektów rezerwowych, Listy projektów wybranych do dofinansowania

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF