2014-06-25

Lista rankingowa projektów o obniżonym poziomie dofinansowania wybranych do dofinansowania ze środków rezerwy finansowej oraz zwiększonej alokacji dla II Osi Priorytetowej, Działania 2.3 Schemat A Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy RPO WL 2007-2013 konkursu nr 01/RPOWL/2.3A/2013 oraz zaktualizowana Lista rezerwowa

Zarządzenie Nr 92/2014 Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z dnia 25.06.2014 r. PDF

Lista rankingowa projektów o obniżonym poziomie dofinansowania wybranych do dofinansowania ze środków rezerwy finansowej oraz zwiększonej alokacji dla II Osi Priorytetowej, Działania 2.3 Schemat A Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy RPO WL 2007-2013 konkursu nr 01/RPOWL/2.3A/2013 PDF

Zarządzenie Nr 93/2014 Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z dnia 25.06.2014 r. PDF

Lista rezerwowa dla II Osi Priorytetowej, Działania 2.3 Schemat A Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy RPO WL 2007 - 2013 konkursu nr 01/RPOWL/2.3A/2013 PDF

czytano: 123 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2014-06-25 15:27:17

konkurs: 01/2013 (działanie 2.3a)

kategoria: Aplikowanie o środki, Listy projektów rezerwowych, Listy projektów wybranych do dofinansowania

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF