Aktualności

Informujemy, że od dnia 19 marca 2024 roku postępowania o udzielenie zamówień publicznych poniżej 130 000 złotych netto publikowane będą wyłącznie na stronie
BIP LAWP w Lublinie lub Bazie Konkurencyjności

 

2012-09-28 do 2012-11-12 15:30

Ogłoszenie o konkursie na wnioski o dofinansowanie w ramach działania 1.4 schemat A RPO WL 2007-2013 (konkurs: 09/RPOWL/1.4A/2012)

2012-09-28 do 2012-12-21 15:30

Ogłoszenie o konkursie na wnioski o dofinansowanie w ramach działania 1.2 RPO WL 2007-2013 (konkurs: 08/RPOWL/1.2/2012)

2012-09-26

Informacja o zamieszczeniu wzoru formularza audytu energetycznego

2012-09-20

Informacja dotycząca ilości i wartości złożonych projektów w ramach konkursów 03/RPOWL/1.6A/2012 oraz 04/RPOWL/1.6B/2012

2012-09-19

Druga lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.7 RPO WL 2007-2013 konkurs nr 03/RPOWL/1.7/2011

2012-09-14

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania dla I Osi Priorytetowej Działania 1.4 Schemat A RPO WL 2007-2013 - konkursu nr 05/RPOWL/1.4A/2011

2012-09-14

Informacja o zamieszczeniu zaktualizowanego harmonogramu naboru wniosków na rok 2012

2012-09-14

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania, które pozytywnie przeszły procedurę odwoławczą (od etapu oceny merytorycznej) oraz druga lista rezerwowa dla I Osi Priorytetowej Działania 1.3 RPO WL 2007-2013 - konkursu nr 02/RPOWL/1.3/2011

2012-09-14

Piąta zaktualizowana Lista rezerwowa projektów dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.1 RPO WL 2007-2013 - konkurs nr 08/RPOWL/1.1/2010

2012-09-14

Lista projektów zatwierdzonych do dofinansowania ze zwolnionych środków finansowych, zgłoszonych do konkursu w ramach Działania 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 - konkurs nr 08/RPOWL/1.1/2010.

2012-09-10

Informacja o zamieszczeniu zaktualizowanego harmonogramu naboru wniosków na rok 2012

2012-09-07

Informacja dotycząca ilości i wartości złożonych projektów w ramach konkursów 05/RPOWL/2.3B/2012 oraz 06/RPOWL/2.4A/2012