Lista Beneficjentów

  Lista umów podpisanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawierająca dodatkowe informacje o Beneficjentach
  - stan na dzień 2017-09-08 Lista umów w formacie Excela

  Lp.Numer umowyPoleNazwa Beneficjenta / Tytul projektu /
  Data podpisania umowy / Dofinansowanie [w PLN]
  1.

  09.08-UDA-

  RPLU.01.06.00-06-001/09-01

  konkurs: 9/2008

  Beneficjent: FIRMA SŁAWEX Zbigniew Sławiński
  Projekt: Poprawa konkurencyjności kotłów c.o. SŁAWEX przez zakup usług badawczych
  Data umowy: 2009-06-08 (ostatni aneks: 2010-03-18)
  Dofinansowanie: 48.780,00
  2.

  09.08-UDA-

  RPLU.01.06.00-06-012/09-03

  konkurs: 9/2008

  Beneficjent: PZ CORMAY Spółka Akcyjna
  Projekt: Przygotowanie aplikacji na odczynniki biochemiczne do analizatorów Olympus i Hitachi
  Data umowy: 2009-06-05 (ostatni aneks: 2011-07-14)
  Dofinansowanie: 149.346,77
  3.

  09.08-UDA-

  RPLU.01.06.00-06-013/09-02

  konkurs: 9/2008

  Beneficjent: PZ CORMAY Spółka Akcyjna
  Projekt: Opracowanie formulacji i technologii produkcji odczynników biochemicznych do oznaczania Amelazy metodą EPS-G7 oraz do oznaczania Calcium metodami Arsenazo III i Chlorophosphonazo
  Data umowy: 2009-06-05 (ostatni aneks: 2012-11-19)
  Dofinansowanie: 193.415,35
  4.

  09.08-UDA-

  RPLU.01.06.00-06-014/09-04

  konkurs: 9/2008

  Beneficjent: PZ CORMAY Spółka Akcyjna
  Projekt: Opracowanie formulacji i technologii produkcji odczynników hematologicznych do analizatorów 5-Diff Mythic 22, Pentra 60/80, Cell Dyn 3200/3500 oraz analizatora 3-Diff Nihon Kohden
  Data umowy: 2009-06-05 (ostatni aneks: 2012-09-11)
  Dofinansowanie: 116.347,09
  5.

  09.08-UDA-

  RPLU.01.06.00-06-002/09-01

  konkurs: 9/2008

  Beneficjent: Wolco Sp. z o. o.
  Projekt: Zakup badań i środków trwałych niezbędnych do rozpoczęcia produkcji drutów proszkowych przez Wolco sp. z o.o.
  Data umowy: 2009-06-09 (ostatni aneks: 2010-06-30)
  Dofinansowanie: 279.976,19
  6.

  09.08-UDA-

  RPLU.01.06.00-06-009/09-02

  konkurs: 9/2008

  Beneficjent: SMF Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Opracowanie metody dozowania katalizatora ACTIS w warunkach przemysłowych
  Data umowy: 2009-06-05 (ostatni aneks: 2012-11-02)
  Dofinansowanie: 239.994,00
  RazemLiczba:6
  Dofinansowanie:1.027.859,40

  Data aktualizacji: 2017-09-08