Lista Beneficjentów

  Lista umów podpisanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawierająca dodatkowe informacje o Beneficjentach
  - stan na dzień 2017-09-08 Lista umów w formacie Excela

  Lp.Numer umowyPoleNazwa Beneficjenta / Tytul projektu /
  Data podpisania umowy / Dofinansowanie [w PLN]
  1.

  08.08-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-013/08-06

  konkurs: 8/2008

  Beneficjent: PHU "KARMANN" Renata Karow
  Projekt: Budowa ośrodka turystyki - zagrodowej osady terapeutyczno-edukacyjnej oraz wyposażenie jej w środki trwałe niezbedne do prawidłowego funkcjonowania.
  Data umowy: 2009-08-18 (ostatni aneks: 2012-12-20)
  Dofinansowanie: 975.753,24
  2.

  08.08-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-015/08-01

  konkurs: 8/2008

  Beneficjent: Dystrybucja Gazu Propan - Butan Stanisław Gęborys
  Projekt: Modernizacja hotelu - krok w kierunku nowoczesnej i funkcjonalnej infrastruktury turystycznej
  Data umowy: 2009-08-18 (ostatni aneks: 2009-08-18)
  Dofinansowanie: 147.449,31
  3.

  08.08-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-016/08-05

  konkurs: 8/2008

  Beneficjent: Piotr Wężyk Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
  Projekt: Rozbudowa Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "Rusałka" o część pensjonatową
  Data umowy: 2009-08-17 (ostatni aneks: 2013-05-17)
  Dofinansowanie: 1.996.663,94
  4.

  08.08-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-017/08-04

  konkurs: 8/2008

  Beneficjent: Bartosz spółka cywilna Jacek Serej, Wojciech Serej
  Projekt: Uruchomienie restauracji dla turystów krajowych i zagranicznych w Lublinie
  Data umowy: 2009-08-17 (ostatni aneks: 2012-10-29)
  Dofinansowanie: 866.572,41
  5.

  08.08-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-019/08-07

  konkurs: 8/2008

  Beneficjent: Seń Jerzy
  Projekt: Budowa pensjonatu gastronomiczno - wypoczynkowego z możliwością obsługi osób niepełnosprawnych
  Data umowy: 2009-07-17 (ostatni aneks: 2016-07-11)
  Dofinansowanie: 591.580,58
  6.

  08.08-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-002/08-04

  konkurs: 8/2008

  Beneficjent: Centrum Szkoleniowo Wypoczynkowe "DUO" Iwona Piłat-Rząd
  Projekt: Rozbudowa oraz podwyższenie standardu Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowego DUO
  Data umowy: 2009-07-24 (ostatni aneks: 2013-02-08)
  Dofinansowanie: 1.278.568,36
  7.

  08.08-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-020/08-01

  konkurs: 8/2008

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Handlowe "Luzam" Wójtowicz Lucjan
  Projekt: Rozbudowa i adaptacja budynku zabytkowych Carskich Koszar W Zamośćiu na cele turystyczne - miejsca noclegowe i gastronomia
  Data umowy: 2009-07-29 (ostatni aneks: 2010-05-10)
  Dofinansowanie: 1.992.323,05
  8.

  08.08-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-021/08-02

  konkurs: 8/2008

  Beneficjent: Andy Max Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
  Projekt: Budowa hotelu SPA wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą, Janowiec Oblasy 198
  Data umowy: 2009-08-17 (ostatni aneks: 2011-04-13)
  Dofinansowanie: 1.969.115,40
  9.

  08.08-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-024/08-04

  konkurs: 8/2008

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "FOX-BIS" Elżbieta Nizio
  Projekt: Remont i adaptacja pod potrzeby turystyki zabytkowego dworu „Sanna” w Wierzchowiskach II
  Data umowy: 2009-08-18 (ostatni aneks: 2011-11-03)
  Dofinansowanie: 1.717.486,11
  10.

  08.08-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-025/08-01

  konkurs: 8/2008

  Beneficjent: Andrzej Gołacki
  Projekt: Utworzenie nowoczesnego centrum rekreacyjno - edukacyjnego dla dzieci.
  Data umowy: 2009-07-17 (ostatni aneks: 2010-08-26)
  Dofinansowanie: 196.027,86
  11.

  08.08-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-027/08-11

  konkurs: 8/2008

  Beneficjent: Biuro Rachunkowe i Porady Prawne Anna Demianiuk
  Projekt: Hotel, restauracja i SPA w Okunince nad Jeziorem Białym
  Data umowy: 2009-09-03 (ostatni aneks: 2016-01-25)
  Dofinansowanie: 1.999.768,91
  12.

  08.08-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-003/08-01

  konkurs: 8/2008

  Beneficjent: Marzena Maria Gęśla - Pokoje gościnne
  Projekt: Wzmocnienie potencjału turystycznego Krasnobrodu - rozbudowa obiektu turystycznego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
  Data umowy: 2009-08-17 (ostatni aneks: 2010-04-22)
  Dofinansowanie: 376.661,88
  13.

  08.08-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-032/08-11

  konkurs: 8/2008

  Beneficjent: ORION HOTEL Sp. z o. o.
  Projekt: Budowa hotelu ORION oraz wdrożenie nowego produktu turystycznego w regionie Powiatu Parczewskiego
  Data umowy: 2009-08-17 (ostatni aneks: 2016-05-12)
  Dofinansowanie: 1.758.219,90
  14.

  08.08-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-034/08-03

  konkurs: 8/2008

  Beneficjent: Zacisze spółka cywilna Robert Czerniewicz, Grzegorz Czerniewicz
  Projekt: Budowa kompleksowego obiektu hotelarsko-usługowego z przeznaczeniem na cele noclegowe, gastronomiczne i turystyczno-rekreacyjne.
  Data umowy: 2009-08-17 (ostatni aneks: 2011-03-17)
  Dofinansowanie: 1.557.416,90
  15.

  08.08-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-035/08-02

  konkurs: 8/2008

  Beneficjent: Hardworkers Team S.C.
  Projekt: Kreowanie nowych produktów turystyki aktywnej w województwie lubelskim
  Data umowy: 2009-06-26 (ostatni aneks: 2010-11-08)
  Dofinansowanie: 155.939,68
  16.

  08.08-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-048/08-02

  konkurs: 8/2008

  Beneficjent: P.P.H.U. Borpol Władysław Boruch
  Projekt: Budowa motelu oraz wyposażenie go w srodki twałe w celu stworzenia obiektu turystycznego świadczącego kompleksowe usługi restauracyjno- noclegowe.
  Data umowy: 2009-08-18 (ostatni aneks: 2011-09-23)
  Dofinansowanie: 1.954.989,12
  17.

  08.08-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-057/08-01

  konkurs: 8/2008

  Beneficjent: Monika Demczuk PIZZERIA NIRVANA DWA
  Projekt: Rozbudowa oraz wyposażenie w innowacyjny sprzęt PIZZERII NIRVANA DWA
  Data umowy: 2009-06-26 (ostatni aneks: 2010-04-07)
  Dofinansowanie: 102.903,15
  18.

  08.08-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-060/08-07

  konkurs: 8/2008

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego spółka z o.o.
  Projekt: Budowa i wyposażenie Pensjonatu "Kazimierski" w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.
  Data umowy: 2009-08-17 (ostatni aneks: 2013-03-25)
  Dofinansowanie: 1.795.566,14
  19.

  08.08-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-063/08-02

  konkurs: 8/2008

  Beneficjent: Lucjan Bukryj
  Projekt: Modernizacja ośrodka wypoczynkowego "Almatur" w Janowie Lubelskim
  Data umowy: 2009-06-25 (ostatni aneks: 2010-04-30)
  Dofinansowanie: 150.338,24
  20.

  08.08-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-064/08-03

  konkurs: 8/2008

  Beneficjent: Paweł Skerczyński Handel i Usługi
  Projekt: Adaptacja zabytkowego XIX dworu w miejscowości Droblin na restaurację z zapleczem noclegowym
  Data umowy: 2009-09-30 (ostatni aneks: 2011-07-13)
  Dofinansowanie: 1.999.299,44
  21.

  08.08-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-065/08-03

  konkurs: 8/2008

  Beneficjent: Paweł Skerczyński Handel i Usługi
  Projekt: Budowa kompleksu Rekracyjno - Jeździeckiego w miejscowości Droblin.
  Data umowy: 2009-09-30 (ostatni aneks: 2011-06-02)
  Dofinansowanie: 1.987.990,60
  22.

  08.08-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-075/08-05

  konkurs: 8/2008

  Beneficjent: EKO-GEO Consulting Marek Biłyk
  Projekt: Uzupełnienie bazy turystyczno-konferencyjnej w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą - I etap budowy pensjonatu "Kazimierzówka" przy ul. Góry
  Data umowy: 2009-07-17 (ostatni aneks: 2012-08-30)
  Dofinansowanie: 1.977.940,87
  23.

  08.08-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-077/08-07

  konkurs: 8/2008

  Beneficjent: "EWA" Spółka Cywilna Jacek Samonek i Karolina Kaznowska
  Projekt: Centrum Turystyczne „Wrota Polesia”
  Data umowy: 2009-07-30 (ostatni aneks: 2013-08-29)
  Dofinansowanie: 1.992.644,46
  24.

  08.08-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-082/08-08

  konkurs: 8/2008

  Beneficjent: "Wschodnie Centrum Informacyjno-Szkoleniowe CHROBRY" Spółka z o.o
  Projekt: Budowa Ośrodka Turystyczno - Wypoczynkowego o znaczeniu transgranicznym na terenie Północnej Lubelszczyzny oraz zapewnienia dostępu do informacji turystycznej
  Data umowy: 2009-08-19 (ostatni aneks: 2014-02-17)
  Dofinansowanie: 1.971.035,47
  25.

  08.08-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-083/08-03

  konkurs: 8/2008

  Beneficjent: MIND CONSULTING Jakub Zieliński
  Projekt: Budowa i wyposażenie profesjonalnego klubu sportowego na bazie squasha szansą na stworzenie w Lublinie kompleksowego produktu sportowo-rekreacyjnego
  Data umowy: 2009-08-17 (ostatni aneks: 2010-10-29)
  Dofinansowanie: 1.896.200,34
  26.

  08.08-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-091/08-04

  konkurs: 8/2008

  Beneficjent: Wiesław Gogłoza
  Projekt: Budowa i uruchomienie Dworu Sienkiewicz w Okrzei oraz opracowanie i wdrożenie kompleksowej oferty usług turystycznych w gminach Adamów i Krzywda powiązanych z ofertą noclegowo - gastronomiczną.
  Data umowy: 2009-10-15 (ostatni aneks: 2012-12-21)
  Dofinansowanie: 1.957.614,20
  RazemLiczba:26
  Dofinansowanie:35.366.069,56

  Data aktualizacji: 2017-09-08