Lista Beneficjentów

  Lista umów podpisanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawierająca dodatkowe informacje o Beneficjentach
  - stan na dzień 2017-09-08 Lista umów w formacie Excela

  Lp.Numer umowyPoleNazwa Beneficjenta / Tytul projektu /
  Data podpisania umowy / Dofinansowanie [w PLN]
  1.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-010/08-06

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: "MEGA" A.CHOJNA, A. KOSIŃSKI, W.SOŃTA Spółka Jawna
  Projekt: Uruchomienie produkcji linii urządzeń do termicznej obróbki warzyw.
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2010-11-22)
  Dofinansowanie: 1.986.338,99
  2.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-101/08-01

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: MTM „NOWUM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Poprawa konkurencyjności małego przedsiębiorstwa MTM "Nowum" Sp. z o.o. poprzez innowacyjne inwestycje oraz unowocześnienie oferty usługowej i technologicznej w dziedzinie inżynierii budowlanej.
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2009-01-07)
  Dofinansowanie: 537.000,00
  3.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-103/08-02

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: KOMANDOR Lublin Spółka Akcyjna
  Projekt: Wdrożenie zintegrowanego systemu projektowania i wytwarzania (CAD/CAM) elementów mebli w KOMANDOR Lublin S.A.
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2009-05-07)
  Dofinansowanie: 398.902,28
  4.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-104/08-01

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: CRH Żagiel Auto Sp. z o.o.
  Projekt: Proinnowacyjna modernizacja działalności blacharskiej CRH Żagiel Auto Sp. z o.o.
  Data umowy: 2008-12-23 (ostatni aneks: 2009-05-07)
  Dofinansowanie: 140.041,17
  5.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-105/08-01

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Agencja Wydawniczo-Reklamowa "MAGIC" Alina Łagodowska
  Projekt: Rozwój Agencji Wydawniczo-Reklamowej MAGIC poprzez rozbudowę linii produkcyjnej
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2009-05-07)
  Dofinansowanie: 299.247,77
  6.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-106/08-04

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "BUDOMEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Projekt: „Wprowadzenie nowej generacji betonów - ultra szczelnych technicznych oraz lekkich keramzytowych”
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2013-01-07)
  Dofinansowanie: 1.998.500,00
  7.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-107/08-02

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: ENERGOREMONT Przedsiębiorstwo Wdrażania Nowych Technologii Remontowych Sp. z o.o.
  Projekt: Uruchomienie innowacyjnej technologii wytwarzania wymienników na maksymalne parametry eksploatowane w przemyśle: 400oC, 160 bar tj. energetyki jądrowej, regeneracji wysokoprężnej, reaktory chemiczne
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2009-01-26)
  Dofinansowanie: 1.962.458,70
  8.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-011/08-01

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: "MEGA" A.CHOJNA, A. KOSIŃSKI, W.SOŃTA Spółka Jawna
  Projekt: Zmiana procesu technologicznego produkcji poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki metalu.
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2009-02-16)
  Dofinansowanie: 904.294,00
  9.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-110/08-04

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: D.T. Gas System - D. Tomaszewska Spółka Jawna
  Projekt: Zakup linii technologicznej do produkcji reduktora do systemu sekwencyjnego wtrysku gazu CNG
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2009-08-31)
  Dofinansowanie: 756.000,00
  10.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-113/08-05

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Centrum Medyczne „INTERNUS” Sp. z o.o.
  Projekt: Nowe technologie podstawą do zwiększenia konkurencyjności C.M. Internus s.c.
  Data umowy: 2009-03-20 (ostatni aneks: 2012-11-15)
  Dofinansowanie: 1.326.236,28
  11.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-012/08-03

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Spomasz Zamość Spółka Akcyjna
  Projekt: Wprowadzenie innowacyjnej automatyzacji wytwarzania maszyn stosowanych w przetwórstwie takich jak zbiorniki-spawanie TIG, Plazma z jednoczesnym monitorowaniem procesu poprzez SAF WIDEO PROCES
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2010-05-06)
  Dofinansowanie: 739.724,40
  12.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-120/08-04

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: CARMEN Aneta Zdyb Wojciech Kitajewski Spółka Jawna
  Projekt: Wzrost konkurencyjości firmy "CARMEN" poprzez zakup innowacyjnej linii technologicznej oraz zakup oprogramowania do internetowej sprzedaży produktów firmy
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2012-11-19)
  Dofinansowanie: 503.401,71
  13.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-123/08-04

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Sigma S. A.
  Projekt: Sigma S. A.- Centrum Badawczo Rozwojowe innowacyjne rozwiązania projektowo, konstrukcyjne, badwacze dla przemysłu.
  Data umowy: 2009-06-16 (ostatni aneks: 2010-12-20)
  Dofinansowanie: 700.570,76
  14.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-131/08-09

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Fabryka Okien i Drzwi "BAS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Poprawa pozycji konkurencyjnej Fabryki Okien i Drzwi BAS sp. z o.o. poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa i wprowadzenie innowacji technologicznej i produktowej
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2012-08-23)
  Dofinansowanie: 1.844.298,24
  15.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-136/08-04

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew Spółka Akcyjna
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Parczew Spółka Akcyjna poprzez inwestycje w innowacyjne technologie budowy dróg
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2009-08-31)
  Dofinansowanie: 348.229,18
  16.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-137/08-04

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: GABI-BIS Iwona Szymaniak-Rokita, Sławomir Rokita
  Projekt: URUCHOMIENIE SIECI GABINETÓW OKULISTYCZNYCH W OPARCIU O INNOWACYJNE TECHNOLOGIE Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI I LECZENIA CHORÓB NARZĄDU WZROKU.
  Data umowy: 2009-06-16 (ostatni aneks: 2012-10-29)
  Dofinansowanie: 1.999.782,36
  17.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-138/08-03

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: BIDSTOL Kazimierz Baryła
  Projekt: Rozwój przedsiebiorstwa "BIDSTOL" Kazimierz Baryła poprzez zakup innowacyjnej linii technologicznej do łączenia elementów drewnianych na długość.
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2012-12-07)
  Dofinansowanie: 240.000,00
  18.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-140/08-03

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: K plus R Meble Krzysztof Tomaszewski
  Projekt: Dywersyfikacja i wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowych produktów-rozszerzenie zakresu dzialności gospodarczej.
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2009-06-04)
  Dofinansowanie: 342.287,50
  19.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-142/08-02

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: "DREWMARK" Marek Woliński
  Projekt: Dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych produktów
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2009-05-14)
  Dofinansowanie: 201.500,97
  20.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-143/08-06

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Zakład Usługowo-Wytwórczy "ZAMEL" Waldemar i Małgorzata Zawistowscy Sp. J.
  Projekt: Dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych usług-rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej.
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2012-11-14)
  Dofinansowanie: 115.484,19
  21.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-145/08-05

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RAPID” Spółka z o.o.
  Projekt: Wzrost konkurencyjności spółki RAPID na rynku krajowym, poprzez wprowadzenie nowych i innowacyjnych usług.
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2010-03-22)
  Dofinansowanie: 827.388,00
  22.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-015/08-01

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji Spółka Akcyjna
  Projekt: Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w technologii obróbki blach
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2009-03-18)
  Dofinansowanie: 1.112.132,00
  23.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-157/08-06

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: „Biomed” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
  Projekt: Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2011-02-24)
  Dofinansowanie: 1.998.500,00
  24.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-016/08-11

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Ceramik-Art M. Frant Sp. J.
  Projekt: Rozwój przedsiębiorstwa Ceramik-Art s.c. poprzez dywersyfikację oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych.
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2013-07-29)
  Dofinansowanie: 851.271,95
  25.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-162/08-05

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Bialskie Meble spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Modernizacja procesu technologicznego obróbki drewna w firmie Bialskie Meble Sp. z o.o.
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2010-11-15)
  Dofinansowanie: 1.565.181,16
  26.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-163/08-04

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: RURGAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy RURGAZ Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacji na skalę światową w zakresie produkcji rur i kształtek dużogabarytowych
  Data umowy: 2008-12-22 (ostatni aneks: 2012-10-31)
  Dofinansowanie: 1.997.869,61
  27.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-164/08-03

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: INVENT Piotr Ireneusz Żółkowski
  Projekt: Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy INWENT poprzez uruchomienie produkcji wymienników ciepła, z wykorzystaniem innowacyjnej linii technologicznej"
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2011-01-20)
  Dofinansowanie: 425.000,00
  28.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-165/08-03

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: POPIELNICCY G.I P. POPIELNICKI SPÓŁKA JAWNA
  Projekt: Wzrost konkurencyjności spółki POPIELNICCY poprzez automatyzację produkcji oraz informatyzację procesu zarządzania
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2010-02-22)
  Dofinansowanie: 212.399,58
  29.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-167/08-03

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: PRZEDSIĘBIORSTWO „IGORD” JERZY PODGÓRSKI
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności firmy IGORD Jerzy Podgórski poprzez budowę wytwórni mas bitumicznych.
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2010-11-26)
  Dofinansowanie: 1.999.774,34
  30.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-169/08-03

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: FIRMA SŁAWEX Zbigniew Sławiński
  Projekt: Unowocześnienie procesu wytwarzania i innowacja produktowa kotłów centralnego ogrzewania Sławex
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2010-03-18)
  Dofinansowanie: 525.976,48
  31.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-017/08-04

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: „KARTONEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności firmy Kartonex Sp.z.o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii do produkcji opakowań.
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2010-05-07)
  Dofinansowanie: 1.296.604,08
  32.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-171/08-02

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: "Darex" Czelej Dariusz
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii przygotowania produkcji koszul
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2009-05-06)
  Dofinansowanie: 394.740,00
  33.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-173/08-06

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: SciTeeX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Uruchomienie produkcji innowacyjnych automatów do oczyszczania konstrukcji stalowych
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2012-11-28)
  Dofinansowanie: 728.422,80
  34.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-178/08-02

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe FRYZ Krzysztof Wryszcz
  Projekt: Zastosowanie innowacyjnych technologii w unowocześnieniu oferty produktowej i technologicznej w celu poprawy konkurencyjności firmy na rynku producentów opakowań drewnianych.
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2009-05-05)
  Dofinansowanie: 327.600,00
  35.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-179/08-01

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe ACRUX spółka cywilna, Józef Zamecki, Jadwiga Zamecka
  Projekt: Poprawa konkurencyjności firmy poprzez realizację innowacyjnej inwestycji dotyczącej unowocześnienia oferty produktowej i technologicznej.
  Data umowy: 2010-03-09 (ostatni aneks: 2010-10-21)
  Dofinansowanie: 235.129,99
  36.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-018/08-01

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: HAP Armatura Grupa SBS Sp. z .o.o
  Projekt: Wdrożenie innowacji organizacyjnej w Hap Armatura Sp. z o.o. w oparciu o innowacyjną platformę internetową
  Data umowy: 2009-06-16 (ostatni aneks: 2009-07-15)
  Dofinansowanie: 1.649.493,42
  37.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-180/08-05

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: WIBRO-CEM Spółka Jawna Arkadiusz Żerański Grzegorz Guz
  Projekt: Wykorzystanie innowacyjnych technologii, w tym technologii ICT, jako sposób na poprawę konkurencyjności WIBRO-CEM
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2010-10-20)
  Dofinansowanie: 771.050,00
  38.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-181/08-04

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Jan Nakonieczny
  Projekt: Wzrost konkurencyjności poprzez innowację produktową i procesową firmy Piekarnia Jan Nakonieczny
  Data umowy: 2008-12-22 (ostatni aneks: 2010-03-08)
  Dofinansowanie: 835.691,00
  39.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-182/08-02

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTERKRES Spółka jawna Sylwester Smyk i Zbigniew Mazurek
  Projekt: Wprowadzenie do produkcji mebli ekologicznego materiału produkowanego przez firmę Dupont pod zastrzeżona nazwa Corian
  Data umowy: 2009-06-16 (ostatni aneks: 2010-03-09)
  Dofinansowanie: 810.894,30
  40.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-183/08-01

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: WOD-GAZ G.MAŚCIBRODA, L.KACZKOWSKI, M.ZATORSKI, A.STEFANIK, T.DOBIAK - SPÓŁKA JAWNA
  Projekt: Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności oferty produktowej przedsiębiorstwa WOD-GAZ poprzez wdrożenie w firmie innowacji
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2009-02-27)
  Dofinansowanie: 256.572,50
  41.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-184/08-04

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: SANITGAZ Cezary Mróz Spółka Jawna
  Projekt: Innowacja produktowa podstawą wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa Sanitgaz Cezary Mróz Spółka Jawna
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2010-05-24)
  Dofinansowanie: 663.620,43
  42.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-185/08-03

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Zakład Obróbki Metali "KOMECH" Edward Kostrubiec
  Projekt: Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Komech na rynku międzynarodowym dzięki wdrożeniu innowacji procesowej i organizacyjnej
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2010-05-11)
  Dofinansowanie: 1.707.930,00
  43.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-186/08-00

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: BRASS POLSKA Sp. z o.o.
  Projekt: Innowacyjna linia technologiczna do produkcji odlewów aluminiowych metodą ciśnieniową
  Data umowy: 2008-12-19
  Dofinansowanie: 1.831.200,00
  44.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-019/08-01

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Drukarnia EMBE PRESS S. Bezdek M. Mamczarz Spółka Jawna
  Projekt: Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnej linii do druku fleksograficznego
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2009-02-03)
  Dofinansowanie: 1.669.261,00
  45.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-190/08-02

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: POL-INOWEX SPÓŁKA AKCYJNA
  Projekt: Zwiększenie efektywności realizowanych usług montażu i demontażu maszyn i obiektów przemysłowych przez zastosowanie innowacyjnych specjalistycznych teleskopowych ładowarek obrotowych MANITOU
  Data umowy: 2008-12-22 (ostatni aneks: 2009-03-17)
  Dofinansowanie: 1.000.000,00
  46.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-195/08-02

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: "Petit" Skład-Druk-Oprawa Wojciech Guz i Wspólnicy Spółka Komandytowa
  Projekt: Rozwój zakładu poligraficznego "Petit" drogą dywersyfikacji świadczonych usług poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2009-05-08)
  Dofinansowanie: 1.254.675,00
  47.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-199/08-04

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: "EXPAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Expak Sp. z o.o. poprzez innowacyjne zmiany w przedsiębiorstwie
  Data umowy: 2009-06-16 (ostatni aneks: 2012-11-09)
  Dofinansowanie: 510.096,30
  48.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-002/08-00

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych Lift Service S. A.
  Projekt: Poprawa konkurencyjności Lift Service S. A. poprzez realizację innowacyjnego projektu inwestycyjnego.
  Data umowy: 2009-06-16
  Dofinansowanie: 1.682.361,00
  49.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-200/08-04

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Archidiecezja Lubelska z siedzibą w Lublinie Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium
  Projekt: Innowacyjne zmiany procesowe i produktowe drogą do poprawy konkurencyjności Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej GAUDIUM
  Data umowy: 2008-12-22 (ostatni aneks: 2010-02-22)
  Dofinansowanie: 423.500,00
  50.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-202/08-03

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Geomax Misztal - Stateczny Spółka Jawna
  Projekt: Poprawa konkurencyjności firmy GEOMAX Sp.J. poprzez zakup nowoczesnej, pionowej automatycznej linii ważąco-pakującej
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2009-05-18)
  Dofinansowanie: 356.300,00
  51.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-205/08-00

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: OMEGA - Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o.
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy OMEGA NMB Sp. z o.o. na rynku usług budowlanych poprzez zakup innowacyjnego zintegrowanego systemu zarządzania klasy ERP
  Data umowy: 2008-12-18
  Dofinansowanie: 80.059,50
  52.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-209/08-01

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Firma Handlowo-Usługowa „Tamex” Jakub Kożuchowski
  Projekt: Zakup maszyn budowlanych w celu wprowadzenia nowych oraz podniesienia jakości dotychczas świadczonych usług przez firmę Tamex
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2009-02-20)
  Dofinansowanie: 501.452,00
  53.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-022/08-02

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Dariusz Kozak/P.H.M. POLCOMM Dariusz Kozak
  Projekt: Budowa zakładu produkcyjnego i wdrożenie innowacyjnej technologii – wzrost konkurencyjności firmy (etap I).
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2009-08-24)
  Dofinansowanie: 1.999.854,32
  54.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-221/08-04

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Szeptycki sp. z o.o.
  Projekt: Uruchomienie nowoczesnego serwisu blacharsko-lakierniczego
  Data umowy: 2008-12-23 (ostatni aneks: 2010-03-29)
  Dofinansowanie: 1.898.195,44
  55.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-222/08-05

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Tehand Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Zakup Zintegrowanego Systemu Zarządzania, aparatury do dekontaminacji, mebli biurowych, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi oraz modernizacja zaplecza logistycznego
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2012-11-08)
  Dofinansowanie: 1.002.343,19
  56.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-223/08-02

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  Projekt: Poprawa konkurencyjności firmy Kredyt Inkaso poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania wydajnością
  Data umowy: 2009-09-17 (ostatni aneks: 2012-11-27)
  Dofinansowanie: 142.618,00
  57.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-226/08-03

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Comernet Sp. z o.o.
  Projekt: Wzrost konkurencyjności spółki Comernet poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń wprowadzających innowacyjne rozwiązania technologiczne do procesów przygotowania do druku i wykończenia druku
  Data umowy: 2009-09-21 (ostatni aneks: 2012-10-22)
  Dofinansowanie: 1.149.045,59
  58.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-229/08-00

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: INFO-TV-FM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Poprawa konkurencyjności INFO-TV-FM Sp. z o.o. poprzez zakup i uruchomienie innowacyjnych systemów telekontroli urządzeń nadawczych, oraz zakup urządzeń pomiarowych dla laboratorium badawczego spółki
  Data umowy: 2008-12-18
  Dofinansowanie: 175.650,00
  59.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-230/08-03

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: ROZTOCZE Zakład Usługowo-Produkcyjny Roman Rak
  Projekt: Linia technologiczna do produkcji odlewów ze stopów cynku i wyprasek z tworzyw sztucznych.
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2010-03-29)
  Dofinansowanie: 1.892.051,40
  60.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-231/08-01

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Ryszard Iwanicki LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT
  Projekt: Nowoczesne metody profilaktyki, diagnostyki i leczenia małych zwierząt - inwestycja w wyposażenie kliniki.
  Data umowy: 2010-04-14 (ostatni aneks: 2010-10-14)
  Dofinansowanie: 157.109,25
  61.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-235/08-04

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Towarzystwo Inwestycyjne "Elektrownia - Wschód" Spółka Akcyjna
  Projekt: "Energia z Lublina" - najlepsza jakość energii poprzez zakup nowoczesnych technik informatycznych, budowę nowych sieci dystrybucji energii elektrycznej i modernizacji rozdzielni
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2010-11-17)
  Dofinansowanie: 1.999.511,99
  62.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-237/08-01

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Energotec Sp. z o.o.
  Projekt: Zakup koparko-ładowarki oraz podnośnika koszowego w celu udoskonalenia usług elektroenergetycznych
  Data umowy: 2009-12-16 (ostatni aneks: 2010-10-05)
  Dofinansowanie: 178.724,62
  63.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-024/08-05

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Zakład Produkcji Obuwia "Rosante" sp. z o. o.
  Projekt: Poprawa konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym poprzez wprowadzenie innowacji umożliwiającej unowocześnienie oferty produktowej i technologicznej
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2010-05-12)
  Dofinansowanie: 624.059,80
  64.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-027/08-02

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: „Multipress” G. Wodecki, D. Wodecka S.C.
  Projekt: Zakup czterokolorowej offsetowej maszyny drukującej w formacie B2 oraz systemu do cyfrowego naświetlania płyt CTP skutkujący unowocześnieniem oferty produktowej i technologicznej drukarni Multipress
  Data umowy: 2009-06-16 (ostatni aneks: 2012-11-07)
  Dofinansowanie: 935.300,36
  65.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-028/08-04

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MELIX" Sp. z o.o. w Chełmie
  Projekt: „Budowa i wyposażenie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów"
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2010-11-25)
  Dofinansowanie: 1.486.281,72
  66.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-029/08-01

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: PRAKTIBUD Adam Gwizdała
  Projekt: Wzrost poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa PRAKTIBUD w drodze dywersyfikacji dotychczasowej działalności firmy
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2009-05-07)
  Dofinansowanie: 874.218,50
  67.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-030/08-03

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Zakład Budowlano-Transportowy "Drogmost"
  Projekt: Wprowadzenie innowacji w firmie "Drogmost"
  Data umowy: 2009-12-16 (ostatni aneks: 2010-12-10)
  Dofinansowanie: 631.590,49
  68.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-031/08-08

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „CORSO” Wiesław Załuski
  Projekt: Zakup i wdrożenie nowej technologii produkcji VCDHD - dysku kompaktowego ogólnego przeznaczenia o wysokiej gęstości
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2010-11-15)
  Dofinansowanie: 1.999.920,46
  69.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-032/08-01

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Piekarnia GRELA sp.j. Mariusz, Tomasz Grela
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Piekarni GRELA sp.j. poprzez zakup innowacyjnych urządzeń
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2009-02-13)
  Dofinansowanie: 454.385,50
  70.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-034/08-02

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: CARRARA sp. z o.o.
  Projekt: Rozwój przedsiębiorstwa "CARRARA" Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2009-05-05)
  Dofinansowanie: 475.897,10
  71.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-035/08-06

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE BUDOWNICTWA "TRASA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Projekt: Nowoczesny Intermodalny Terminal Przeładunkowy gwarancją wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i szansą na rozwój regionu
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2012-11-20)
  Dofinansowanie: 1.792.615,66
  72.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-036/08-02

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
  Projekt: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnej technologii produkcji mas betonowych
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2009-05-28)
  Dofinansowanie: 1.793.564,40
  73.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-037/08-04

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Piekarnia Sarzyński Barbara Sarzyńska
  Projekt: Zmiana procesu wypieku pieczywa i dywersyfikacja produkcji w Piekarni Sarzyński
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2012-12-05)
  Dofinansowanie: 603.028,20
  74.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-038/08-03

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Orzeł Spółka Akcyjna
  Projekt: Innowacyjny proces rotacji ogumienia w nowoczesnym centrum motoryzacyjnym firmy Orzeł S.A.
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2009-05-06)
  Dofinansowanie: 1.997.623,86
  75.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-039/08-02

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: "TRANSKINS" Garbarstwo-Produkcja-Usługi. Zakład Drzewny. s. c. Andrzej Huzior, Marian Pcion
  Projekt: Dywersyfikacja produkcji zakładu wyrobów tartacznych przedsiębiorstwa Transkins Garbarstwo-Produkcja-Usługi-Zakład Drzewny s. c. Andrzej Huzior, Marian Pcion
  Data umowy: 2009-12-16 (ostatni aneks: 2010-06-10)
  Dofinansowanie: 432.544,79
  76.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-042/08-06

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: EDBAK Sp. z o.o.
  Projekt: Wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki wyrobów z blach cienkich
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2012-11-06)
  Dofinansowanie: 1.650.300,00
  77.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-043/08-05

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: EDBAK Sp. z o.o.
  Projekt: Wdrożenie innowacyjnej technologii laserowej obróbki wyrobów przestrzennych
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2010-03-09)
  Dofinansowanie: 1.435.193,53
  78.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-045/08-02

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Zakład Usług Betoniarskich Tadeusz Iwańczyk
  Projekt: "Innowacyjna technologia produkcji betonów szansą rozwoju przedsiębiorstwa"
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2009-05-07)
  Dofinansowanie: 1.400.000,00
  79.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-046/08-04

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDOMEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Wielobranżowego BUDOMEX Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie innowacyjnej usługi wznoszenia wysokospecjalistycznych obiektów inżynieryjnych
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2010-06-17)
  Dofinansowanie: 1.997.544,60
  80.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-050/08-03

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: ATS Spółka Akcyjna
  Projekt: Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w celu uruchomienia zindywidualizowanej usługi cięcia poprzecznego blachy na arkusze w powstającym Centrum Serwisowym ATS S.A.
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2011-09-14)
  Dofinansowanie: 1.999.832,50
  81.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-052/08-04

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: LAUDE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Projekt: Uruchomienie działalności Centrum Logistyki Laude.pl Sp. z o.o.
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2011-03-24)
  Dofinansowanie: 1.999.997,99
  82.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-055/08-02

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Lublinie Spółka Akcyjna
  Projekt: Zakup nowoczesnych maszyn do recyklingu nawierzchni drogowych
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2009-02-06)
  Dofinansowanie: 1.733.507,88
  83.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-057/08-03

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Andrzej Kudyba - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STOLARZ
  Projekt: Zakup automatycznej linii do lakierowania stolarki okiennej z tunelem suszącym
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2010-07-23)
  Dofinansowanie: 461.686,00
  84.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-059/08-07

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: POL-KRES EDWOOD Daniel Tomaszuk
  Projekt: Modyfikacja termiczna - innowacyjna metoda obróbki drewna w firmie POL-KRES EDWOOD Daniel Tomaszuk
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2013-01-09)
  Dofinansowanie: 979.827,44
  85.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-006/08-03

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Drukarnia PEGWAN Piotr Grzegorczyk
  Projekt: Wdrożenie nowego procesu technologicznego druku etykiet w technice druku offsetowego.
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2009-05-06)
  Dofinansowanie: 1.999.999,50
  86.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-060/08-05

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: "WW WANICKI" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Uruchomienie stacji obsługi pojazdów oferującej kompleksowy serwis w oparciu o innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne.
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2013-02-14)
  Dofinansowanie: 654.941,89
  87.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-061/08-03

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: HIGIENA-SUN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Wdrożenie nowej technologii pralniczej w Higiena - Sun Sp. z o.o.
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2009-05-22)
  Dofinansowanie: 1.124.115,21
  88.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-064/08-05

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Attyla Władysław Kardasz, Jacek Kardasz Spółka Jawna
  Projekt: Wdrożenie w Drukarni Attyla innowacyjnej w skali międzynarodowej technologii druku offsetowego
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2012-11-20)
  Dofinansowanie: 1.995.000,00
  89.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-065/08-03

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Fabryka Domów Drewnianych "BARTEK" Mirosław Bober i Mariusz Bober
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności Fabryki Domów Drewnianych "BARTEK" poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii i wprowadzenie nowych produktów
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2011-05-23)
  Dofinansowanie: 697.333,50
  90.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-067/08-03

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Robert Zabielski U. Z. S. "Styl Drzwi"
  Projekt: Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego Robert Zabielski U. Z. S. "Styl Drzwi" przy zastosowaniu nowoczesnych technologii.
  Data umowy: 2009-12-16 (ostatni aneks: 2010-10-28)
  Dofinansowanie: 1.633.078,58
  91.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-007/08-02

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.
  Projekt: Modernizacja Wytwórni Znaków Drogowych-inwestujemy w nowoczesność.
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2009-05-11)
  Dofinansowanie: 453.088,80
  92.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-072/08-04

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Firma Chemiczna "ANTOS" Ryszard Antos
  Projekt: Budowa nowoczesnej instalacji produkcji mikrogranulatu spienialnego EPP z kompozycji modyfikowanego polipropylenu oryginalnego z dodatkiem polipropylenu z recyklingu.
  Data umowy: 2008-12-22 (ostatni aneks: 2011-05-31)
  Dofinansowanie: 1.927.800,00
  93.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-074/08-04

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Nowa Piekarnia Krzysztof Karwowski
  Projekt: Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych szansą na rozwój i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstwa Nowa Piekarnia Krzysztof Karwowski
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2010-12-20)
  Dofinansowanie: 1.348.995,15
  94.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-075/08-02

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Optymalizacja technologii zagęszczania i rozkładania mas bitumicznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2012-11-13)
  Dofinansowanie: 1.582.200,00
  95.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-076/08-05

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Zakład Produkcji Tkanin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Dywersyfikacja oferty produktowej przedsiębiorstwa dzięki zastosowaniu w procesie produkcji tkanin innowacyjnego parku maszynowego funkcjonujacego w oparciu o technologię ICT
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2012-11-20)
  Dofinansowanie: 1.969.064,88
  96.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-078/08-02

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe SAWA K.Nigro, G. Nigro Spółka jawna
  Projekt: Wprowadzenie innowacji procesowej i produktowej w przedsiębiorstwie PPH SAWA
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2009-05-07)
  Dofinansowanie: 822.213,00
  97.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-081/08-00

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Zbigniew Kozłowski
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy Zakład Stolarski Zbigniew Kozłowski poprzez zakup urządzeń, wdrożenie innowacyjnej technologii oraz usprawnienie systemu obsługi zamówień.
  Data umowy: 2008-12-19
  Dofinansowanie: 321.791,00
  98.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-083/08-04

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Lenartowicz Andrzej Lenartowicz
  Projekt: "Rozwój przedsiębiorstwa Lenartowicz poprzez uruchomienie innowacyjnego serwisu samochodów ciężarowych"
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2010-03-04)
  Dofinansowanie: 1.993.761,98
  99.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-084/08-02

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Medicum Sp. z o.o.
  Projekt: Utworzenie nowego centrum stomatologicznego przez MEDICUM Sp. z o.o. w celu zwiększania dostępności pacjentów do nowoczesnych usług medycznych
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2009-04-27)
  Dofinansowanie: 666.383,90
  100.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-086/08-06

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Zakład Remontowo - Budowlany Zbigniew Rachwał
  Projekt: Uruchomienie produkcji wysokiej klasy konstrukcji stalowych przez firmę Zakład Remontowo – Budowlany Zbigniew Rachwał
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2010-10-18)
  Dofinansowanie: 1.774.909,94
  101.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-088/08-09

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Polskie Centrum Marketingowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: "Zewnętrzne Biuro Obsługi Klienta" - nowa jakość na rynku outsourcingu procesów biznesowych.
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2011-10-27)
  Dofinansowanie: 791.097,24
  102.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-009/08-03

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Remontu i Montażu Urządzeń Energetycznych ENERGOSERWIS S.A.
  Projekt: Uruchomienie produkcji kotłów energetycznych parowych o wydajności do 20 ton pary/h i wodnych o mocy do 30 MW spalających biomasę.
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2010-08-02)
  Dofinansowanie: 1.993.433,80
  103.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-090/08-04

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: PPH KRYSTIAN Krystian Klementowicz
  Projekt: Wdrożenie innowacyjności procesowej i organizacyjnej poprzez zakup centrum obróbczego oraz sprzętu komputerowego i oprogramowania w celu podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.
  Data umowy: 2008-12-22 (ostatni aneks: 2010-12-21)
  Dofinansowanie: 318.616,94
  104.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-092/08-03

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: ANTEX Spółka jawna Janina Hudaszek, Antoni Hudaszek
  Projekt: Dywersyfikacja działalności poprzez wprowadzenie nowych usług na bazie innowacyjnego parku maszynowego.
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2009-05-28)
  Dofinansowanie: 1.980.160,00
  105.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-095/08-04

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Megatem EC - Lublin Sp. z o.o.
  Projekt: Zastosowanie w procesie produkcji ciepła instalacji napędowej do regulacji zmiennoobrotowej wydajności pompy 35W50.
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2012-11-19)
  Dofinansowanie: 341.220,74
  106.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-096/08-01

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Megatem EC - Lublin Sp. z o.o.
  Projekt: Zakup urządzenia do automatycznego pobierania próbek węgla z ciągu technologicznego.
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2009-03-02)
  Dofinansowanie: 122.500,00
  107.

  06.08-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-098/08-03

  konkurs: 6/2008

  Beneficjent: Jaroszek Stanisław Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "ELEKTROPAKS"
  Projekt: Zwiększenie konkurencyjności PPHU "Elektropaks" poprzez pozyskanie innowacyjnych technologii oraz wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2009-05-05)
  Dofinansowanie: 1.995.248,21
  RazemLiczba:107
  Dofinansowanie:114.707.423,78

  Data aktualizacji: 2017-09-08