Lista Beneficjentów

  Lista umów podpisanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawierająca dodatkowe informacje o Beneficjentach
  - stan na dzień 2017-09-08 Lista umów w formacie Excela

  Lp.Numer umowyPoleNazwa Beneficjenta / Tytul projektu /
  Data podpisania umowy / Dofinansowanie [w PLN]
  1.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-011/13-07

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: Miasto Puławy
  Projekt: Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy
  Data umowy: 2014-05-06 (ostatni aneks: 2015-12-18)
  Dofinansowanie: 1.481.493,62
  2.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-012/13-03

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: Miasto Lubartów
  Projekt: Lubartów - najlepsze miejsce dla Twojego biznesu.
  Data umowy: 2014-06-10 (ostatni aneks: 2015-05-04)
  Dofinansowanie: 250.794,56
  3.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-013/13-02

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: Gmina Chełm
  Projekt: "Wsparcie działań marketingowych kluczem rozwoju gospodarczego Gminy Chełm".
  Data umowy: 2014-06-24 (ostatni aneks: 2015-02-16)
  Dofinansowanie: 90.983,10
  4.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-014/13-06

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: Gmina Żyrzyn
  Projekt: Marka lokalna i innowacyjność podstawą rozwoju gospodarczego gminy Żyrzyn
  Data umowy: 2014-06-10 (ostatni aneks: 2016-01-25)
  Dofinansowanie: 301.881,32
  5.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-015/13-05

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: Gmina Krasnystaw
  Projekt: Program promocji gospodarczej Gminy Krasnystaw
  Data umowy: 2014-06-18 (ostatni aneks: 2015-10-05)
  Dofinansowanie: 182.238,50
  6.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-016/13-03

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: Gmina Miejska Świdnik
  Projekt: Promocja Strefy Aktywności Gospodarczej przy Porcie Lotniczym Lublin w Świdniku
  Data umowy: 2014-06-09 (ostatni aneks: 2015-10-05)
  Dofinansowanie: 289.922,88
  7.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-017/13-04

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: Gmina Urszulin
  Projekt: Promocja marki lokalnej "Urszulin - po pracy, Polesie" jako części marki regionu z wykorzystaniem narzędzi ICT.
  Data umowy: 2014-06-11 (ostatni aneks: 2015-08-04)
  Dofinansowanie: 223.530,38
  8.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-018/13-05

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: Powiat Łęczyński
  Projekt: Rozwój unikalnych atrybutów marki „Kameralne Pojezierze” w oparciu o dziedzictwo UNESCO
  Data umowy: 2014-06-10 (ostatni aneks: 2015-09-21)
  Dofinansowanie: 285.937,93
  9.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-019/13-01

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: Gmina Siedliszcze
  Projekt: Program promocji gospodarczej Gminy Siedliszcze
  Data umowy: 2014-06-11 (ostatni aneks: 2015-02-05)
  Dofinansowanie: 248.405,61
  10.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-002/13-03

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: Miasto Międzyrzec Podlaski
  Projekt: Młodzieżowy produkt turystyczny kluczem do rozwoju marki Międzyrzec Podlaski
  Data umowy: 2014-05-12 (ostatni aneks: 2015-02-16)
  Dofinansowanie: 475.848,00
  11.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-020/13-03

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: Gmina Niemce
  Projekt: Gmina Niemce - Centrum Inwestycji
  Data umowy: 2014-06-18 (ostatni aneks: 2015-05-14)
  Dofinansowanie: 291.865,81
  12.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-021/13-02

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: Województwo Lubelskie
  Projekt: "Marka regionalna „Lubelskie” narzędziem promocji gospodarczej regionu" - etap IV
  Data umowy: 2014-06-24 (ostatni aneks: 2015-07-21)
  Dofinansowanie: 1.442.946,46
  13.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-022/13-03

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: Gmina Wojsławice
  Projekt: Turystyka międzynarodowa impulsem rozwoju gospodarczego
  Data umowy: 2014-06-11 (ostatni aneks: 2015-08-12)
  Dofinansowanie: 414.150,42
  14.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-023/13-03

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: Powiat Puławski
  Projekt: Promocja Powiatu Puławskiego w kontekście rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu
  Data umowy: 2014-06-23 (ostatni aneks: 2015-11-06)
  Dofinansowanie: 489.726,00
  15.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-024/13-02

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: Miasto Dęblin
  Projekt: „Marka Lotniczy Dęblin narzędziem promocji gospodarczej miasta i regionu”
  Data umowy: 2014-05-15 (ostatni aneks: 2015-02-16)
  Dofinansowanie: 549.504,55
  16.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-027/13-02

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: Gmina Wólka
  Projekt: Gmina Wólka - Dolina Inwestycji
  Data umowy: 2014-06-17 (ostatni aneks: 2015-11-17)
  Dofinansowanie: 251.439,69
  17.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-028/13-05

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: GMINA RYKI
  Projekt: Stworzenie i kreacja gospodarczej Marki Ryki
  Data umowy: 2014-06-09 (ostatni aneks: 2015-09-22)
  Dofinansowanie: 522.129,47
  18.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-029/13-03

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: Gmina Miejska Biała Podlaska
  Projekt: Zintegrowany mobilny system informacji gospodarczej miasta Biała Podlaska instrumentem rozwoju handlu przygranicznego, regionalnej gospodarki i unijnego eksportu na Wschód.
  Data umowy: 2014-05-14 (ostatni aneks: 2015-06-15)
  Dofinansowanie: 198.408,11
  19.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-003/13-01

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: Miasto Chełm
  Projekt: Inwestuj w Chełmie
  Data umowy: 2014-06-11 (ostatni aneks: 2015-02-13)
  Dofinansowanie: 899.406,26
  20.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-030/13-02

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: Gmina Tarnogród
  Projekt: "Tarnogród - miejsce z przyszłością".
  Data umowy: 2014-06-09 (ostatni aneks: 2015-02-13)
  Dofinansowanie: 165.366,20
  21.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-031/13-05

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: Gmina Tyszowce
  Projekt: „Przyszłość i teraźniejszość w 3-ch wymiarach: Gotania – Grody Czerwieńskie - Grzęda Sokalska”
  Data umowy: 2014-05-12 (ostatni aneks: 2015-12-03)
  Dofinansowanie: 750.793,60
  22.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-032/13-03

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: Powiat Świdnicki
  Projekt: Rozwój potencjału gospodarczego Powiatu Świdnickiego poprzez utworzenie inkubatora lotniczego
  Data umowy: 2014-06-26 (ostatni aneks: 2015-07-23)
  Dofinansowanie: 1.268.685,10
  23.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-033/13-03

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: Gmina Janowiec
  Projekt: Promocja potencjału gospodarczego i turystycznego gminy Janowiec narzędziem jej rozwoju.
  Data umowy: 2014-06-09 (ostatni aneks: 2015-09-25)
  Dofinansowanie: 116.391,56
  24.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-034/13-04

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: Gmina Nielisz
  Projekt: Promocja i informacja gospodarcza Gminy Nielisz
  Data umowy: 2014-05-13 (ostatni aneks: 2015-07-09)
  Dofinansowanie: 153.520,90
  25.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-035/13-04

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: Gmina Biłgoraj
  Projekt: SYSTEM PROMOCJI I INFORMACJI GOSPODARCZEJ W GMINIE BILGORAJ
  Data umowy: 2014-06-20 (ostatni aneks: 2015-09-11)
  Dofinansowanie: 577.803,47
  26.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-036/13-04

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: Powiat Kraśnicki
  Projekt: Działania marketingowe Powiatu Kraśnickiego szansą na rozwój i promocję na arenie międzynarodowej
  Data umowy: 2014-05-13 (ostatni aneks: 2015-04-02)
  Dofinansowanie: 317.814,77
  27.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-037/13-03

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: Miasto Krasnystaw
  Projekt: „Zwiększenie świadomości marki i prestiżu miasta Krasnystaw w oparciu o działania promocyjno – marketingowe. Chmielaki jako znaczący element budowy marki"
  Data umowy: 2014-06-10 (ostatni aneks: 2015-11-06)
  Dofinansowanie: 301.666,56
  28.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-038/13-01

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: Gmina Zakrzówek
  Projekt: Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i promocja gospodarcza Gminy Zakrzówek
  Data umowy: 2014-05-29 (ostatni aneks: 2015-03-12)
  Dofinansowanie: 140.718,86
  29.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-039/13-03

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: Gmina Józefów nad Wisłą
  Projekt: Promocja przedsiębiorczości i marki lokalnej szansą rozwoju gospodarczego Gminy Józefów nad Wisłą
  Data umowy: 2014-06-25 (ostatni aneks: 2015-12-15)
  Dofinansowanie: 146.337,26
  30.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-004/13-03

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: GMINA ZAMOŚĆ
  Projekt: Marketing gospodarczy szansą rozwoju Gminy Zamość
  Data umowy: 2014-06-27 (ostatni aneks: 2015-04-23)
  Dofinansowanie: 76.719,40
  31.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-040/13-06

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: Powiat Rycki
  Projekt: Wystartuj z biznesem – Promocja Powiatu Ryckiego narzędziem rozwoju lokalnego
  Data umowy: 2014-06-25 (ostatni aneks: 2016-02-01)
  Dofinansowanie: 296.346,08
  32.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-041/13-04

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: Gmina Piaski
  Projekt: Budowa marki Piaski Przyjazne Przedsiębiorcom i promocja walorów inwestycyjnych gminy Piaski
  Data umowy: 2014-06-10 (ostatni aneks: 2015-11-18)
  Dofinansowanie: 526.927,14
  33.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-042/13-03

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: Powiat Janowski
  Projekt: "Bogactwo czerpane z natury - wykorzystanie potencjałów lokalnych i walorów turystycznych Ziemi Janowskiej w rozwoju przedsiębiorczości"
  Data umowy: 2014-06-10 (ostatni aneks: 2015-04-13)
  Dofinansowanie: 1.176.415,30
  34.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-043/13-05

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: Powiat Łukowski
  Projekt: Wspieranie i promocja możliwości rozwojowych powiatu łukowskiego
  Data umowy: 2014-06-16 (ostatni aneks: 2016-04-25)
  Dofinansowanie: 314.346,34
  35.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-045/13-04

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: Gmina Ludwin
  Projekt: Marketing gospodarczy Szlaku Jana III Sobieskiego na rzecz budowania dobrego wizerunku Lubelszczyzny
  Data umowy: 2014-06-10 (ostatni aneks: 2015-07-22)
  Dofinansowanie: 1.100.732,18
  36.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-047/13-02

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: Gmina Szczebrzeszyn
  Projekt: W Szczebrzeszynie chrząszcz...
  Data umowy: 2014-06-17 (ostatni aneks: 2015-06-12)
  Dofinansowanie: 346.431,74
  37.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-048/13-04

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: Gmina Stanin
  Projekt: Promocja gospodarcza gminy Stanin
  Data umowy: 2014-06-13 (ostatni aneks: 2015-10-21)
  Dofinansowanie: 254.576,55
  38.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-005/13-03

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: Gmina Poniatowa
  Projekt: Promocja gospodarcza Gminy Poniatowa
  Data umowy: 2014-06-11 (ostatni aneks: 2015-09-04)
  Dofinansowanie: 326.827,10
  39.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-050/13-03

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: MIASTO ŁUKÓW
  Projekt: “Promocja Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”
  Data umowy: 2014-06-10 (ostatni aneks: 2015-03-23)
  Dofinansowanie: 432.616,89
  40.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-006/13-05

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: Gmina Lublin
  Projekt: Promocja gospodarcza Lublina
  Data umowy: 2014-04-30 (ostatni aneks: 2016-03-01)
  Dofinansowanie: 1.388.978,65
  41.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-007/13-04

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: GMINA KOŃSKOWOLA
  Projekt: Budowa i wdrożenie marki gospodarczej Gminy Końskowola
  Data umowy: 2014-05-14 (ostatni aneks: 2015-03-26)
  Dofinansowanie: 198.900,82
  42.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-008/13-05

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: Gmina Opole Lubelskie
  Projekt: "Nowa marka - silny region" - kompleksowa budowa marki regionu Opola Lubelskiego.
  Data umowy: 2014-05-21 (ostatni aneks: 2015-06-15)
  Dofinansowanie: 492.974,87
  43.

  03.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-009/13-03

  konkurs: 3/2013

  Beneficjent: Gmina Parczew
  Projekt: „Gmina promująca rozwój i przedsiębiorczość. Stworzenie i realizacja programu budowy marki gminy Parczew jako miejsca przyjaznego inwestycjom"
  Data umowy: 2014-06-30 (ostatni aneks: 2015-07-07)
  Dofinansowanie: 238.765,28
  RazemLiczba:43
  Dofinansowanie:20.001.269,29

  Data aktualizacji: 2017-09-08