Lista Beneficjentów

  Lista umów podpisanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawierająca dodatkowe informacje o Beneficjentach
  - stan na dzień 2017-09-08 Lista umów w formacie Excela

  Lp.Numer umowyPoleNazwa Beneficjenta / Tytul projektu /
  Data podpisania umowy / Dofinansowanie [w PLN]
  1.

  02.13-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-001/13-12

  konkurs: 2/2013

  Beneficjent: Województwo Lubelskie
  Projekt: MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
  Data umowy: 2013-12-10 (ostatni aneks: 2016-08-17)
  Dofinansowanie: 33.241.669,76
  RazemLiczba:1
  Dofinansowanie:33.241.669,76

  Data aktualizacji: 2017-09-08