Lista Beneficjentów

  Lista umów podpisanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawierająca dodatkowe informacje o Beneficjentach
  - stan na dzień 2017-09-08 Lista umów w formacie Excela

  Lp.Numer umowyPoleNazwa Beneficjenta / Tytul projektu /
  Data podpisania umowy / Dofinansowanie [w PLN]
  1.

  01.13-UDA-

  RPLU.02.03.01-06-021/13-03

  konkurs: 1/2013

  Beneficjent: SOFTWARE CAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Projekt: „Stworzenie innowacyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości w celu wspierania nowopowstałych przedsiębiorstw”
  Data umowy: 2014-02-18 (ostatni aneks: 2014-10-02)
  Dofinansowanie: 4.089.722,25
  2.

  01.13-UDA-

  RPLU.02.03.01-06-022/13-01

  konkurs: 1/2013

  Beneficjent: INKUBATOR TECHNOLOGICZNY MARKIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Projekt: „Stworzenie inkubatora technologicznego w celu wsparcia przedsiębiorców z sektora MSP w początkowej fazie działalności"
  Data umowy: 2014-02-18 (ostatni aneks: 2015-01-16)
  Dofinansowanie: 4.999.115,80
  3.

  01.13-UDA-

  RPLU.02.03.01-06-023/13-03

  konkurs: 1/2013

  Beneficjent: Fundacja "Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości"
  Projekt: Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Łukowie
  Data umowy: 2014-04-10 (ostatni aneks: 2016-09-22)
  Dofinansowanie: 1.377.841,46
  4.

  01.13-UDA-

  RPLU.02.03.01-06-027/13-03

  konkurs: 1/2013

  Beneficjent: Tomaszowski Inkubator Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna
  Projekt: Utworzenie Tomaszowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
  Data umowy: 2015-01-30 (ostatni aneks: 2015-12-22)
  Dofinansowanie: 3.908.537,44
  RazemLiczba:4
  Dofinansowanie:14.375.216,95

  Data aktualizacji: 2017-09-08