Lista Beneficjentów

  Lista umów podpisanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawierająca dodatkowe informacje o Beneficjentach
  - stan na dzień 2017-09-08 Lista umów w formacie Excela

  Lp.Numer umowyPoleNazwa Beneficjenta / Tytul projektu /
  Data podpisania umowy / Dofinansowanie [w PLN]
  1.

  05.08-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-001/08-04

  konkurs: 5/2008

  Beneficjent: Studio 93 Marcin Szulc
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę i unowocześnienie zaplecza technologicznego do produkcji mebli.
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2010-03-26)
  Dofinansowanie: 71.805,43
  2.

  05.08-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-011/08-01

  konkurs: 5/2008

  Beneficjent: Diesel Technika s.c. Wojciech Pawłowski, Grzegorz Krajewski, Robert Rozpędowski
  Projekt: Zwiększenie zdolności inwestycyjnej przedsiębiorstwa Diesel Technika s.c.Wojciech Pawłowski, Grzegorz Krajewski, Robert Rozpędowski poprzez poprawę jego oferty produktowej i
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2009-04-29)
  Dofinansowanie: 415.528,40
  3.

  05.08-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-014/08-03

  konkurs: 5/2008

  Beneficjent: Pracownia Projektowa ATS 999 Siedlanowski Tomasz
  Projekt: Rozwój mikroprzedsiębiorstwa Pracownia Projektowa ATS 999 Siedlanowski Tomasz poprzez wdrożenie nowych usług
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2010-05-28)
  Dofinansowanie: 415.476,06
  4.

  05.08-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-015/08-00

  konkurs: 5/2008

  Beneficjent: Wykonawstwo Robót Budowlanych i Ziemnych Jakub Benet
  Projekt: Zwiększenie zdolności inwestycyjnej przedsiębiorstwa Wykonawstwo Robót Budowlanych i Ziemnych Jakub Benet poprzez zakup nowoczesnego sprzętu budowlanego
  Data umowy: 2008-12-19
  Dofinansowanie: 260.260,00
  5.

  05.08-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-016/08-01

  konkurs: 5/2008

  Beneficjent: Gabinet Stomatologiczno-protetczyny "Zirkon-Lab" Łukasz Zabor
  Projekt: Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy Zirkon Lab Łukasz Zabor na rynku usług stomatologicznych i protetycznych poprzez zakup innowacyjnego wyposażenia.
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2009-05-07)
  Dofinansowanie: 333.691,38
  6.

  05.08-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-018/08-00

  konkurs: 5/2008

  Beneficjent: DAW-MED M.KOWALSKA, M.KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA
  Projekt: Uruchomienie Centrum Wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych
  Data umowy: 2008-12-19
  Dofinansowanie: 158.233,35
  7.

  05.08-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-019/08-05

  konkurs: 5/2008

  Beneficjent: ACCREA Bartłomiej Stańczyk
  Projekt: Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy ACCREA poprzez dywersyfikację oferty produktów i usług z zakresu mechatroniki
  Data umowy: 2008-12-23 (ostatni aneks: 2010-10-19)
  Dofinansowanie: 220.875,00
  8.

  05.08-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-002/08-01

  konkurs: 5/2008

  Beneficjent: JS BUDOWNICTWO Sp. z o.o.
  Projekt: Rozwój przedsiębiorstwa JS Budownictwo sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnej koparko - ładowarki.
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2009-01-08)
  Dofinansowanie: 96.855,00
  9.

  05.08-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-023/08-01

  konkurs: 5/2008

  Beneficjent: PHU MADRAT Marcin Dąbski
  Projekt: Zakup żurawia samojezdnego do specjalistycznej relokacji maszyn.
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2009-04-30)
  Dofinansowanie: 429.940,00
  10.

  05.08-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-026/08-01

  konkurs: 5/2008

  Beneficjent: "Hemil" Mariusz Zarzycki
  Projekt: Zakup środków trwałych w celu rozbudowy przedsiębiorstwa "HEMIL" Mariusz Zarzycki.
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2009-04-01)
  Dofinansowanie: 75.579,00
  11.

  05.08-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-029/08-01

  konkurs: 5/2008

  Beneficjent: Euro-Forum Agnieszka Gudków, Marek Gudków Spółka Jawna
  Projekt: Stworzenie multimedialnego centrum języków obcych, drogą do rozwoju firmy Euro-Forum Agnieszka Gudków, Marek Gudków Spółka Jawna
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2009-05-08)
  Dofinansowanie: 102.813,90
  12.

  05.08-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-030/08-02

  konkurs: 5/2008

  Beneficjent: "MAKBUD" Marta Kowalewska
  Projekt: Rozwój przedsiębiorstwa "MAKBUD" Marta Kowalewska poprzez zakup innowacyjnych maszyn budowlanych.
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2009-05-05)
  Dofinansowanie: 130.132,46
  13.

  05.08-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-031/08-04

  konkurs: 5/2008

  Beneficjent: Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne Motylek w Lubartowie Spółka Cywilna
  Projekt: Wychowanie przedszkolne drogą do rozwoju i wzrostu konkurencyjności nowopowstałego mikroprzedsiębiorstwa P.H. G.J. Kanadys Spółka Cywilna w Lubartowie
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2012-11-29)
  Dofinansowanie: 376.077,31
  14.

  05.08-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-032/08-06

  konkurs: 5/2008

  Beneficjent: STUDIO 43 STREFA KOBIET Piotr Małek
  Projekt: Budowa supernowoczesnego klubu fitness przez firmę ACTIVE BODY CETRE Piotr Małek w Świdniku
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2010-09-24)
  Dofinansowanie: 147.888,48
  15.

  05.08-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-034/08-01

  konkurs: 5/2008

  Beneficjent: Szymoniak Maria "Nowy Słuch" Ośrodek Diagnostyki Niedosłuchu - Aparaty Słuchowe
  Projekt: Zakup urządzeń do diagnostyki słuchu i mowy oraz bezinwazyjnego badania naczyń krwionośnych
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2009-02-26)
  Dofinansowanie: 249.885,30
  16.

  05.08-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-035/08-00

  konkurs: 5/2008

  Beneficjent: "KODAK EXPRESS - Studio Fotograficzne" E. Adameczek spółka jawna
  Projekt: Uruchomienie nowoczesnego Studia Fotografii Cyfrowej KODAK EXPRESS w Rykach
  Data umowy: 2008-12-19
  Dofinansowanie: 418.890,50
  17.

  05.08-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-036/08-01

  konkurs: 5/2008

  Beneficjent: "URODA STUDIO" Monika Zamojska
  Projekt: Uruchomienie „URODA STUDIO” – nowoczesnego salonu fryzjersko – kosmetycznego
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2009-02-12)
  Dofinansowanie: 489.581,40
  18.

  05.08-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-039/08-02

  konkurs: 5/2008

  Beneficjent: "MIKPOL" Karol Michaluk
  Projekt: Zakup koparki gąsienicowej oraz zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem w celu wprowadzenia nowych usług, ulepszenia dotychczas świadczonych usług oraz poprawy zarządzania firmą.
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2009-05-06)
  Dofinansowanie: 352.818,00
  19.

  05.08-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-004/08-03

  konkurs: 5/2008

  Beneficjent: AUDIO SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALONOŚCIĄ
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę własnego zaplecza technologicznego do obsługi dźwiękowej i multimedialnej różnych wydarzeń kulturalnych.
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2009-08-03)
  Dofinansowanie: 496.199,16
  20.

  05.08-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-040/08-03

  konkurs: 5/2008

  Beneficjent: Jan Bańkowski Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów i Rzeczoznawstwa SIMPTEST
  Projekt: Dywersyfikacja działalności firmy poprzez zakup innowacyjnego centrum obróbczego CNC i uruchomienie nowych usług.
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2009-05-20)
  Dofinansowanie: 148.399,30
  21.

  05.08-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-041/08-04

  konkurs: 5/2008

  Beneficjent: Mariusz Waszczuk / Silver Sound Technika Estradowa
  Projekt: Nowa jakość reżyserii dźwięku kluczem do rozwoju firmy
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2009-12-03)
  Dofinansowanie: 134.419,59
  22.

  05.08-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-042/08-05

  konkurs: 5/2008

  Beneficjent: "AWIDENT" IWONA GOŁAWSKA-WOLNY I ANNA ROGOWSKA-LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA-LEKARZE STOMATOLODZY
  Projekt: Uruchomienie nowej przychodni stomatologicznej zwiększającej dostępność do usług stomatologicznych w Lubartowie
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2013-01-15)
  Dofinansowanie: 90.015,49
  23.

  05.08-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-043/08-04

  konkurs: 5/2008

  Beneficjent: "Genesis" Arkadiusz Wołoch, Justyna Wołoch s.c.
  Projekt: Uruchomienie nowej przychodni stomatologicznej Genesis w Zamościu zwiekszającej dostęp do usług stomatologicznych
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2012-11-14)
  Dofinansowanie: 339.363,63
  24.

  05.08-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-046/08-02

  konkurs: 5/2008

  Beneficjent: Janina Zimnicka/Mediakomp
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy informatycznej "Mediakomp" Zimnicka Janina poprzez wprowadzenie nowych usług i innowacji oraz poprawę jakości dotychczasowej oferty
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2010-06-17)
  Dofinansowanie: 27.360,00
  25.

  05.08-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-050/08-02

  konkurs: 5/2008

  Beneficjent: CE2 Tech Consulting M. Dziewa i Wspólnicy Spółka Jawna
  Projekt: Wprowadzenie przez CE2 Tech Consulting usług pomiarowo - doradczych dla ochrony środowiska
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2009-05-06)
  Dofinansowanie: 202.953,80
  26.

  05.08-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-052/08-03

  konkurs: 5/2008

  Beneficjent: AUTO-DIAG Kornet Marzena
  Projekt: Rozwój Przedsiębiorstwa AUTO-DIAG Kornet Marzena poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń.
  Data umowy: 2009-04-29 (ostatni aneks: 2010-03-22)
  Dofinansowanie: 286.734,25
  27.

  05.08-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-054/08-02

  konkurs: 5/2008

  Beneficjent: "FULL-CHEM" PIOTR I DOROTA PANASIUK SPÓŁKA JAWNA
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowych usług - myjni samochodowej.
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2009-04-28)
  Dofinansowanie: 284.250,00
  28.

  05.08-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-055/08-02

  konkurs: 5/2008

  Beneficjent: "AT LARGO ADRIAN CZACZKOWSKI, TOMASZ CHALIMONIUK" SPÓŁKA JAWNA
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup profesjonalnej myjni samochodowej bezdotykowej
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2009-02-19)
  Dofinansowanie: 253.566,50
  29.

  05.08-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-058/08-04

  konkurs: 5/2008

  Beneficjent: Nette Sp. z o.o.
  Projekt: Witaj w cyfrowym świecie Nette - szerokopasmowy Internet i usługi triple play dla Lubelszczyzny.
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2010-10-06)
  Dofinansowanie: 107.839,08
  30.

  05.08-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-062/08-02

  konkurs: 5/2008

  Beneficjent: Michał Rafał Stąsik
  Projekt: Zakup nowoczesnego wyposażenia do pralni oraz wykonanie instalacji elektrycznej.
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2010-06-16)
  Dofinansowanie: 76.967,40
  31.

  05.08-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-063/08-01

  konkurs: 5/2008

  Beneficjent: STUDIO SQUAT - Profesjonalne Studio Nagrań Spółka cywilna Łukasz Żebrowski, Dariusz Mika
  Projekt: Profesjonalne Studio Nagrań szansą kulturowego rozwoju Województwa Lubelskiego.
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2009-01-08)
  Dofinansowanie: 69.986,00
  32.

  05.08-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-067/08-01

  konkurs: 5/2008

  Beneficjent: Ortis s.c. Piotr Janik, Piotr Fortuna
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy Ortis s.c. Piotr Janik, Piotr Fortuna poprzez zakup innowacyjnej technologii w postaci zgrzewarki czterogłowicowej do produkcji stolarki otworowej PCV.
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2009-02-20)
  Dofinansowanie: 120.000,00
  33.

  05.08-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-070/08-07

  konkurs: 5/2008

  Beneficjent: European Fiter Specjalists s.c.-Peter Adrianus Leonardus de Koning, Paweł Piasecki
  Projekt: Wsparcie innowacji poprzez zakup nowej linii technologicznej do produkcji filtrów workowych
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2013-01-25)
  Dofinansowanie: 436.019,70
  34.

  05.08-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-072/08-03

  konkurs: 5/2008

  Beneficjent: Centrum Stomatologii Kompleksowej ALDENT S.C., Małgorzata Paradowska, Grzegorz Paradowski
  Projekt: Rozbudowa Centrum Stomatologii Kompleksowej ALDENT S.C. poprzez utworzenie nowoczesnej kliniki stomatologicznej
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2010-06-21)
  Dofinansowanie: 345.221,56
  35.

  05.08-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-074/08-01

  konkurs: 5/2008

  Beneficjent: ART-MIX s.c. K. ROMANOWSKI, G. ZABIEGŁY
  Projekt: Innowacyjne zmiany w spółce „ART.-MIX” S.C. szansą szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2009-03-31)
  Dofinansowanie: 73.267,60
  36.

  05.08-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-081/08-01

  konkurs: 5/2008

  Beneficjent: Agnieszka Ściborek / Agencja Wydawnicza Cogiteo
  Projekt: Poprawa konkurencyjności i poszerzenie zakresu usług poprzez zakup i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatyczno-programowych oraz wysokiej klasy sprzętu fotograficznego w przygotowaniu publikacji.
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2009-03-12)
  Dofinansowanie: 40.743,50
  37.

  05.08-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-083/08-01

  konkurs: 5/2008

  Beneficjent: Optyk okularowy Krzysztof Nowicki
  Projekt: Wzmocnienie konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych.
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2009-02-27)
  Dofinansowanie: 41.765,06
  38.

  05.08-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-087/08-04

  konkurs: 5/2008

  Beneficjent: Indywidualna Praktyka Lekarska "MEDIDENT" Marlena Madejczyk
  Projekt: Zwiększenie zdolności inwestycyjnej firmy "MEDIDENT" poprzez rozbudowę i zakup nowoczesnej aparatury medycznej.
  Data umowy: 2008-12-19 (ostatni aneks: 2010-05-07)
  Dofinansowanie: 238.266,70
  39.

  05.08-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-091/08-07

  konkurs: 5/2008

  Beneficjent: UNI-ANDRAGOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Rozwój infrastruktury szkoleniowej firmy UNI-ANDRAGOS Sp. z o.o. poprzez zakup samochodu i budowę placu manewrowego do nauki
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2013-04-29)
  Dofinansowanie: 370.637,35
  40.

  05.08-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-094/08-03

  konkurs: 5/2008

  Beneficjent: Krzysztof Staniszewski / PROFOTO STUDIO
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Profoto Studio Krzysztof Staniszewski poprzez podjęcie działań stymulujących rozwój firmy.
  Data umowy: 2008-12-18 (ostatni aneks: 2010-04-22)
  Dofinansowanie: 42.401,10
  RazemLiczba:40
  Dofinansowanie:8.972.707,74

  Data aktualizacji: 2017-09-08