Lista Beneficjentów

  Lista umów podpisanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawierająca dodatkowe informacje o Beneficjentach
  - stan na dzień 2017-09-08 Lista umów w formacie Excela

  Lp.Numer umowyPoleNazwa Beneficjenta / Tytul projektu /
  Data podpisania umowy / Dofinansowanie [w PLN]
  1.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-001/13-00

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: "AUTO-SERVICE" S.C. "WAROWNY" Warowny Waldemar Warowny Ryszard
  Projekt: Wzrost konkurencyjności na rynku krajowym poprzez wprowadzenie nowych usług, ICT oraz innowacyjności
  Data umowy: 2013-12-11
  Dofinansowanie: 710.219,99
  2.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-010/13-01

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MED-SPEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Projekt: Rozszerzenie zakresu specjalistycznych świadczeń medycznych poprzez zakup innowacyjnego sprzętu.
  Data umowy: 2014-04-04 (ostatni aneks: 2014-12-24)
  Dofinansowanie: 111.087,54
  3.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-101/13-02

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: INWENT Piotr Zółkowski
  Projekt: Wdrożenie innowacji przez INWENT Piotr Żółkowski kluczem do wzrostu konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym.
  Data umowy: 2013-12-11 (ostatni aneks: 2014-12-10)
  Dofinansowanie: 555.946,65
  4.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-106/13-00

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: WIESŁAW ADAMOWICZ/WELMAX PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Projekt: Innowacyjne technologie w procesach produkcji papieru
  Data umowy: 2014-04-07
  Dofinansowanie: 1.992.000,00
  5.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-108/13-03

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: Usługi Remontowo-Budowlane Bielan Krzysztof
  Projekt: Dywersyfikacja działalności poprzez uruchomienie innowacyjnego serwisu maszyn i urządzeń ogólnobudowlanych oraz rozszerzenie oferty produktowej firmy.
  Data umowy: 2014-04-07 (ostatni aneks: 2015-02-27)
  Dofinansowanie: 940.423,70
  6.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-109/13-01

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: WEMAX Marek Wereszczyński
  Projekt: Zakup specjalistycznych urządzeń przeznaczonych dla nowej działalności produkcyjnej
  Data umowy: 2013-12-19 (ostatni aneks: 2014-02-19)
  Dofinansowanie: 999.810,00
  7.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-011/13-01

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: SASS - ZAKŁAD REMONTOWO - BUDOWLANY - PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWY Ryszard Sass
  Projekt: Rozszerzenie oferty usługowej firmy poprzez doposażenie w innowacyjny sprzęt budowlany.
  Data umowy: 2014-04-04 (ostatni aneks: 2014-07-01)
  Dofinansowanie: 995.016,86
  8.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-110/13-01

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: "MAZUREK-METAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  Projekt: Rozbudowa oferty produktowej firmy „MAZUREK – METAL”
  Data umowy: 2013-11-27 (ostatni aneks: 2016-12-07)
  Dofinansowanie: 499.999,91
  9.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-111/13-03

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: SciTeeX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Uruchomienie produkcji stanowisk śrutowniczych zrobotyzowanych oraz maszyn wirnikowych wielkogabarytowych
  Data umowy: 2013-12-05 (ostatni aneks: 2016-08-31)
  Dofinansowanie: 1.999.909,25
  10.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-115/13-00

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: VERANO Ryszard Miazga
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy VERANO Ryszard Miazga poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych w skali międzynarodowej grzejników z zastosowaniem technik ICT
  Data umowy: 2013-12-10
  Dofinansowanie: 999.862,30
  11.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-118/13-00

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: "JUWENT" SZYMAŃSKI,NOWAKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
  Projekt: Inwestycje w innowacje fundamentem rozwoju Spółki na rynku krajowym
  Data umowy: 2013-12-12
  Dofinansowanie: 628.900,08
  12.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-119/13-01

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: Piekarnia Łepik- Kazimiera Łepik, Robert Łepik spółka jawna
  Projekt: Innowacyjne technologie w procesie produkcji piekarniczej
  Data umowy: 2014-04-04 (ostatni aneks: 2014-06-03)
  Dofinansowanie: 366.540,00
  13.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-012/13-01

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: „Multipress” G. Wodecki, D. Wodecka S.C.
  Projekt: Nowatorskie podejście do pozyskiwania zleceń i produktu poligraficznego – drukarnia on-line.
  Data umowy: 2013-12-11 (ostatni aneks: 2014-05-13)
  Dofinansowanie: 949.208,86
  14.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-120/13-03

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "VET-AGRO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Innowacje technologiczne w farmacji weterynaryjnej
  Data umowy: 2013-12-10 (ostatni aneks: 2015-06-11)
  Dofinansowanie: 961.835,63
  15.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-121/13-00

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: Diesel Technika s.c. Wojciech Pawłowski, Grzegorz Krajewski, Robert Rozpędowski
  Projekt: Wzrost konkurencyjności spółki Diesel Technika poprzez wdrożenie innowacji technologicznej
  Data umowy: 2013-12-19
  Dofinansowanie: 385.750,00
  16.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-124/13-01

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: "INTROGRAF-LUBLIN" SPÓŁKA AKCYJNA
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa "Intrograf - Lublin" poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii
  Data umowy: 2013-12-11 (ostatni aneks: 2014-06-16)
  Dofinansowanie: 1.984.000,00
  17.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-138/13-03

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: GRAWART Magdalena Fabrowska-Zubrzycka
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy GRAWART poprzez wdrożenie najnowszych technologii w procesie produkcji
  Data umowy: 2014-04-04 (ostatni aneks: 2016-03-16)
  Dofinansowanie: 720.888,86
  18.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-140/13-01

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: PHU Hanesco Dariusz Piątek
  Projekt: "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie innowacyjnej stacji kontroli pojazdów."
  Data umowy: 2013-12-17 (ostatni aneks: 2014-08-06)
  Dofinansowanie: 214.805,19
  19.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-142/13-01

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: UNI-MASZ H.M. Juszczuk Spółka Jawna
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań
  Data umowy: 2013-12-20 (ostatni aneks: 2014-11-25)
  Dofinansowanie: 999.000,00
  20.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-143/13-01

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: Sigma S. A.
  Projekt: Rozwój firmy Sigma S.A. poprzez unowocześnienie działu konstrukcyjno - projektowego.
  Data umowy: 2013-12-11 (ostatni aneks: 2014-10-31)
  Dofinansowanie: 404.500,58
  21.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-147/13-00

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: GLUETECHNIKA Krzysztof Jagielski
  Projekt: Unowocześnienie oferty firmy GLUETECHNIKA Krzysztof Jagielski poprzez innowacyjne zmiany w przedsiębiorstwie
  Data umowy: 2013-12-18
  Dofinansowanie: 498.632,00
  22.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-153/13-02

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: Zakład Produkcyjno-Handlowy "GRANEX" s.c. Krzysztof Goch i Andrzej Goch
  Projekt: "Wzrost konkurencyjności firmy GRANEX poprzez budowę hali oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie obróbki kamienia"
  Data umowy: 2013-12-04 (ostatni aneks: 2015-07-02)
  Dofinansowanie: 1.965.203,24
  23.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-156/13-01

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: J. G. Service Grzegorz Reszka
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy JG Service Grzegorz Reszka poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania narzędzi skrawających wg własnego Know How.
  Data umowy: 2013-11-27 (ostatni aneks: 2014-04-24)
  Dofinansowanie: 1.982.995,12
  24.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-160/13-01

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: PPHU ALMADEX S.C. Aleksander, Mateusz Bajor
  Projekt: Wprowadzenie innowacyjnego systemu sprzedaży, zwiększenie wolumenu, oferty i jakości produkcji poprzez budowę hali i zakup maszyn do obróbki bloków kamiennych na płyty
  Data umowy: 2013-12-16 (ostatni aneks: 2015-07-09)
  Dofinansowanie: 965.474,95
  25.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-163/13-01

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: WIBRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Rozwój rynku WIBRO-CEM dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie
  Data umowy: 2014-02-17 (ostatni aneks: 2017-07-03)
  Dofinansowanie: 999.822,71
  26.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-165/13-01

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: Drukarnia PEGWAN Piotr Grzegorczyk
  Projekt: Dywersyfikacja oferty produktowej Drukarni PEGWAN poprzez zakup nowych środków trwałych
  Data umowy: 2013-12-11 (ostatni aneks: 2014-07-22)
  Dofinansowanie: 999.952,46
  27.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-166/13-01

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: MEGA-REM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy MEGA-REM Sp. z o.o. poprzez inwestycję w nowoczesny park maszynowy
  Data umowy: 2014-03-25 (ostatni aneks: 2014-07-10)
  Dofinansowanie: 286.785,00
  28.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-167/13-01

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "CEWAR" Więch & Więch Spółka Jawna
  Projekt: Wzrost konkurencyjności P.U.H. „CEWAR” Więch & Więch Spółka Jawna przez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji części dla przemysłu lotniczego
  Data umowy: 2013-12-10 (ostatni aneks: 2014-01-13)
  Dofinansowanie: 1.000.000,00
  29.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-169/13-03

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: TOP-MEDICAL Sp. z o.o.
  Projekt: Rozszerzenie oferty Top-Medical Sp. z o.o. o innowacyjne usługi z zakresu diagnostyki chorób wątroby, mózgu, mięśni szkieletowych oraz mięśni miednicy mniejszej
  Data umowy: 2013-12-10 (ostatni aneks: 2015-06-09)
  Dofinansowanie: 1.957.022,84
  30.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-170/13-01

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: "Betstal" Kępka i Synowie Spółka Jawna
  Projekt: Zmiana procesu technologicznego produkcji oraz dywersyfikacji usług w BETSTAL Sp. j.
  Data umowy: 2013-12-19 (ostatni aneks: 2015-03-13)
  Dofinansowanie: 1.836.901,81
  31.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-171/13-02

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: ARTPOL-THERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Projekt: Wdrożenie innowacji procesowej oraz produktowej w przedsiębiorstwie ARTPOL-Therm Sp. z .o.o. sposobem na podniesienie konkurencyjności Spółki.
  Data umowy: 2013-12-10 (ostatni aneks: 2017-07-03)
  Dofinansowanie: 430.712,71
  32.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-172/13-01

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOWDROŻENIOWE "NABOR" GRAŻYNA NABORCZYK
  Projekt: Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa PPW NABOR poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji części lotniczych
  Data umowy: 2013-12-06 (ostatni aneks: 2014-03-20)
  Dofinansowanie: 1.999.767,34
  33.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-173/13-03

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: Towarzystwo Inwestycyjne "Elektrownia - Wschód" Spółka Akcyjna
  Projekt: Bezpieczne dostarczanie energii elektrycznej poprzez dynamiczne i nowatorskie zarządzanie sieciami dystrybucyjnymi smart grid, smart metering.
  Data umowy: 2014-01-30 (ostatni aneks: 2015-07-02)
  Dofinansowanie: 1.975.084,86
  34.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-174/13-02

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: EDBAK Sp. z o.o.
  Projekt: Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa EDBAK Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji części lotniczych.
  Data umowy: 2013-12-10 (ostatni aneks: 2015-05-29)
  Dofinansowanie: 1.992.191,17
  35.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-175/13-02

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: STANISŁAW KRZACZEK ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWY
  Projekt: Wzrost konkurencyjności ZPH Stanisław Krzaczek poprzez uruchomienie produkcji nowych wyrobów
  Data umowy: 2013-12-10 (ostatni aneks: 2014-04-25)
  Dofinansowanie: 1.999.780,78
  36.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-177/13-05

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Techniczno - Usługowe ELEKTRA Sp. z o.o.
  Projekt: Dywersyfikacja działalności P.T.U. ELEKTRA Sp. z o.o. poprzez nowe usługi
  Data umowy: 2014-04-08 (ostatni aneks: 2015-08-04)
  Dofinansowanie: 920.432,95
  37.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-018/13-02

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: SIWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy Siwek Sp. z o.o. w wyniku uruchomienia produkcji płyt izolacyjnych z polistyrenu ekstrudowanego
  Data umowy: 2013-12-10 (ostatni aneks: 2015-01-27)
  Dofinansowanie: 1.995.475,80
  38.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-180/13-02

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: Protechnika Grzegorz Kowalczyk
  Projekt: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa PROTECHNIKA dzięki wdrożeniu innowacji
  Data umowy: 2013-12-10 (ostatni aneks: 2014-11-28)
  Dofinansowanie: 1.000.000,00
  39.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-181/13-04

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: LEDPROJEKT Sp. z o.o.
  Projekt: Innowacje w reklamie kluczem do sukcesu na rynku krajowym
  Data umowy: 2013-12-18 (ostatni aneks: 2015-06-02)
  Dofinansowanie: 732.000,00
  40.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-183/13-01

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: Drukarnia DAKO Kozioł i Wspólnicy Spółka Jawna
  Projekt: Innowacyjna technologia produkcji opakowań o wysokim stopniu uszlachetnienia
  Data umowy: 2013-12-18 (ostatni aneks: 2014-02-18)
  Dofinansowanie: 1.999.710,00
  41.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-184/13-01

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: Specjalistyczne Centrum Medyczne SANMED s.c. A.D. Kołodziejek
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Specjalistycznego Centrum Medycznego Sanmed A.D. Kołodziejek S.C. poprzez inwestycje
  Data umowy: 2013-12-18 (ostatni aneks: 2015-03-03)
  Dofinansowanie: 223.552,00
  42.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-185/13-03

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: Centrum Medyczne LUXMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Wprowadzenie w CM LUXMED nowych usług medycznych i nowoczesnych rozwiązań z zakresu obsługi pacjentów
  Data umowy: 2014-05-15 (ostatni aneks: 2015-03-03)
  Dofinansowanie: 984.419,24
  43.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-186/13-01

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: AUTO-SZLIF s.c. Jerzy Dziak, Tomasz Dziak
  Projekt: Wzrost innowacyjności Spółki Auto-Szlif s.c. dzięki wdrożeniu innowacyjnych technologii regeneracji części samochodowych.
  Data umowy: 2014-05-08 (ostatni aneks: 2014-10-02)
  Dofinansowanie: 909.999,99
  44.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-187/13-03

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: SPEC-BUD Przedsiębiorstwo Renowacji i Konserwacji Budowli Kimak Piotr
  Projekt: Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez zakup specjalistycznych maszyn i wprowadzenie nowych usług
  Data umowy: 2014-05-14 (ostatni aneks: 2015-01-12)
  Dofinansowanie: 997.849,98
  45.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-188/13-01

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: GT85 Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Innowacyjne urządzenia do mycia przemysłowego w ofercie przedsiębiorstwa GT85 POLSKA Sp. z o.o. podstawą do wzrostu konkurencyjności firmy na rynku krajowym i europejskim.
  Data umowy: 2013-12-10 (ostatni aneks: 2014-10-03)
  Dofinansowanie: 985.600,00
  46.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-189/13-01

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: STAL-BUD Nastaj Wiesław
  Projekt: Zwiększenie potencjału produkcyjno-usługowego przedsiębiorstwa STAL BUD Wiesław Nastaj poprzez budowę hali produkcyjnej i wdrożenie innowacyjnej technologii cięcia i spawania
  Data umowy: 2013-12-11 (ostatni aneks: 2014-04-01)
  Dofinansowanie: 901.527,73
  47.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-019/13-00

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: "BUDEXPOL" BUKOWSKI & WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
  Projekt: Wzrost konkurencyjności "BUDEXPOL" BUKOWSKI & WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA poprzez innowacyjne zmiany w przedsiębiorstwie
  Data umowy: 2013-12-18
  Dofinansowanie: 493.481,71
  48.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-195/13-03

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: Wytwórnia Octu i Musztardy w Parczewie Sp.z o.o.
  Projekt: Zwiększenie konkurencyjności WOM w Parczewie poprzez zakup automatycznej linii do konfekcjonowania, umożliwiającej poszerzenie oferty asortymentowej o innowacyjną na polskim rynku żywność funkcjonalną
  Data umowy: 2013-12-17 (ostatni aneks: 2015-02-25)
  Dofinansowanie: 1.955.404,92
  49.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-197/13-03

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Radzyniu Podlaskim
  Projekt: Zwiększenie mocy produkcyjnych i rozszerzenie asortymentu oferowanych produktów szansą na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku regionalnym.
  Data umowy: 2014-04-04 (ostatni aneks: 2015-05-26)
  Dofinansowanie: 93.759,45
  50.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-020/13-02

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: BOZAMET Sp. z o.o.
  Projekt: Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w Zakładzie Produkcyjnych Nr 2 BOZAMET Sp. z o.o.
  Data umowy: 2014-05-07 (ostatni aneks: 2015-01-26)
  Dofinansowanie: 1.876.536,42
  51.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-200/13-05

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: Krzysztof Szczepaniak P.H.U. SZCZEPAN
  Projekt: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa PHU SZCZEPAN poprzez uruchomienie produkcji cynkowych odważników kół.
  Data umowy: 2014-04-15 (ostatni aneks: 2016-01-25)
  Dofinansowanie: 675.263,06
  52.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-204/13-03

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: Nazaruk Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Budowa innowacyjnego Centrum Diagnostyki Pojazdów zasilanych alternatywnymi źródłami wraz z niezbędną infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną dla potrzeb NAZARUK-SERVICE Sp. z o.o.
  Data umowy: 2013-12-11 (ostatni aneks: 2015-10-29)
  Dofinansowanie: 780.452,34
  53.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-205/13-03

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: KOFLEX Agnieszka Mazur
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy KOFLEX Agnieszka Mazur poprzez wdrożenie innowacji procesowej i produktowej oraz nowoczesnych technik ICT w budynku usługowym "Mulktikompleks samochodowy"
  Data umowy: 2014-02-03 (ostatni aneks: 2017-01-25)
  Dofinansowanie: 1.999.822,03
  54.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-206/13-02

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: METALTON G. OLCHAWSKI Spółka Jawna
  Projekt: Dywersyfikacja produkcji METALTON G.Olchawski w kierunku części zamiennych do narzędzi tłocznych oraz form ciśnieniowych w wyniku wdrożenia innowacji technologicznych i doposażenia parku maszynowego
  Data umowy: 2013-12-18 (ostatni aneks: 2014-07-09)
  Dofinansowanie: 989.646,16
  55.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-207/13-03

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: CARBOMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: "Zakup innowacyjnej zgrzewarki oporowej drogą do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa CARBOMET Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie nowych produktów: innowacyjnych siatek górniczych i gabionów".
  Data umowy: 2013-12-18 (ostatni aneks: 2015-02-24)
  Dofinansowanie: 999.856,00
  56.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-208/13-02

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: FOLPOL ZBIGNIEW MITURA
  Projekt: Dywersyfikacja produkcji firmy FOLPOL Z.Mitura o innowacyjne produkty w postaci folii antypoślizgowej z poliizobutylenem oraz folii perforowanej na gorąco przy zmodernizowaniu linii produkcyjnej
  Data umowy: 2013-11-27 (ostatni aneks: 2015-02-19)
  Dofinansowanie: 809.585,29
  57.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-209/13-02

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: "PROXIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy przez zakup i uruchomienie innowacyjnej technologii do konfekcjonowania siatki podtynkowej.
  Data umowy: 2014-04-04 (ostatni aneks: 2015-03-10)
  Dofinansowanie: 914.200,00
  58.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-211/13-01

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: Best Auto Sp. z o.o.
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Best Auto Sp. z o.o. poprzez uruchomienie nowych i innowacyjnych usług teleserwisu, serwisu mobilnego, stacji kontroli pojazdów oraz myjni samoobsługowej
  Data umowy: 2014-01-27 (ostatni aneks: 2015-03-10)
  Dofinansowanie: 1.864.400,34
  59.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-212/13-04

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: POL-INOWEX SPÓŁKA AKCYJNA
  Projekt: Zestaw urządzeń i oprogramowania do tworzenia baz danych obiektów przemysłowych
  Data umowy: 2013-12-13 (ostatni aneks: 2015-08-24)
  Dofinansowanie: 201.640,79
  60.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-213/13-02

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: BMB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Nowatorska technologia tworzenia zabudów samochodowych segmentu PREMIUM
  Data umowy: 2013-12-11 (ostatni aneks: 2014-12-10)
  Dofinansowanie: 994.835,00
  61.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-214/13-02

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: AGENCJA REKLAMOWA CUMULUS JAN MATYSIK
  Projekt: Wzmocnienie konkurencyjności oferty Agencji Reklamowej Cumulus poprzez uruchomienie produkcji i pokazów filmów 3D.
  Data umowy: 2013-12-16 (ostatni aneks: 2014-12-18)
  Dofinansowanie: 125.006,91
  62.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-022/13-02

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: SAGAN GO S.C. J.M. SAGAN, A.M. SAGAN
  Projekt: Zwiększenie konkurencyjności SAGAN GO przez uruchomienie innowacyjnych usług promocyjnych i reklamowych z wykorzystaniem ICT
  Data umowy: 2014-06-18 (ostatni aneks: 2015-06-11)
  Dofinansowanie: 349.018,41
  63.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-026/13-02

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: HIGIENA-SUN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Wdrożenie innowacyjnego systemu prania IBW szansą na umocnienie pozycji firmy na rynku usług pralniczych.
  Data umowy: 2014-05-06 (ostatni aneks: 2015-01-30)
  Dofinansowanie: 220.032,50
  64.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-028/13-01

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: Unident s.c. Anna Kozar-Podkowa, Beata Kozar
  Projekt: Nowe usługi stomatologiczne w ofercie UNIDENT s.c
  Data umowy: 2013-12-12 (ostatni aneks: 2014-01-20)
  Dofinansowanie: 340.599,33
  65.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-029/13-01

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: ELTEM Sp. z o.o.
  Projekt: Poszerzenie oferty produktowej firmy ELTEM Sp. z o.o. o nowe wiązki elektryczne
  Data umowy: 2013-12-10 (ostatni aneks: 2014-12-22)
  Dofinansowanie: 948.702,65
  66.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-003/13-01

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: SYNTEA S.A.
  Projekt: SYNTEA Portal - kompetencje dla rynku pracy
  Data umowy: 2013-12-10 (ostatni aneks: 2014-10-03)
  Dofinansowanie: 335.500,00
  67.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-032/13-01

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: ERKADO Zbigniew Kozłowski
  Projekt: Wdrożenie innowacyjnego procesu technologicznego wytwarzania drzwi hybrydowych
  Data umowy: 2014-05-14 (ostatni aneks: 2016-09-12)
  Dofinansowanie: 1.745.600,52
  68.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-035/13-01

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: Archidiecezja Lubelska z siedzibą w Lublinie Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej
  Projekt: Wyposażenie Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej Gaudium w maszyny cyfrowe do druku oraz informatyzacja wydawnictwa, prowadzące do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.
  Data umowy: 2013-12-18 (ostatni aneks: 2014-04-03)
  Dofinansowanie: 175.622,00
  69.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-037/13-01

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: Specjalistyka Czechów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Nowoczesna Pracownia Diagnostyki Obrazowej w Specjalistyka Czechów Sp. z o.o.
  Data umowy: 2013-12-18 (ostatni aneks: 2016-12-16)
  Dofinansowanie: 686.979,02
  70.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-039/13-02

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: "Ortopedia Zamojska" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Zwiększenie konkurencyjności firmy "Ortopedia Zamojska" sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii i wprowadzenie nowych usług.
  Data umowy: 2014-04-04 (ostatni aneks: 2015-03-19)
  Dofinansowanie: 432.988,00
  71.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-040/13-00

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: Zakład Instalacyjno Budowlany Władysław Goszczyński
  Projekt: "Zastosowanie nowoczesnych technologii szansą na rozwój działalności Zakładu Instalacyjno Budowlanego Władysław Goszczyński"
  Data umowy: 2014-04-04
  Dofinansowanie: 599.999,99
  72.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-042/13-03

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: TELECOMM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Budowa budynku biurowego przy ul. Biskupińska 89 - Gnieźnieńska 23 w Lublinie
  Data umowy: 2013-12-10 (ostatni aneks: 2014-10-27)
  Dofinansowanie: 928.341,81
  73.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-043/13-04

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: POL-KRES EDWOOD Daniel Tomaszuk
  Projekt: Wzrost konkurencyjności POL-KRES EDWOOD Daniel Tomaszuk poprzez realizację inwestycji.
  Data umowy: 2013-12-18 (ostatni aneks: 2015-04-07)
  Dofinansowanie: 827.431,16
  74.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-045/13-02

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: CREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Projekt: Centrum Nauki CREATOR
  Data umowy: 2013-12-11 (ostatni aneks: 2014-06-11)
  Dofinansowanie: 187.834,25
  75.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-046/13-00

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: MARGO P.P.H.U. Mariusz Majchrzak
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MARGO P.P.H.U. poprzez realizację inwestycji.
  Data umowy: 2014-04-04
  Dofinansowanie: 265.000,00
  76.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-049/13-01

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk
  Projekt: Wdrożenie innowacyjności w ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej
  Data umowy: 2013-12-17 (ostatni aneks: 2015-06-23)
  Dofinansowanie: 644.629,35
  77.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-005/13-01

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: Castel Engineering Polska Sp. z o.o.
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnych nowych produktów
  Data umowy: 2014-02-10 (ostatni aneks: 2015-06-02)
  Dofinansowanie: 349.501,50
  78.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-051/13-01

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: Ośrodek Medyczny DMP Sp. z o.o.
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Ośrodka Medycznego DMP poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie cyfrowej diagnostyki obrazowej
  Data umowy: 2014-02-14 (ostatni aneks: 2014-06-09)
  Dofinansowanie: 446.489,99
  79.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-052/13-03

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: OBST SPÓŁKA AKCYJNA
  Projekt: Wprowadzenie na rynek nowych produktów zdrowej żywności będących efektem zakupu innowacyjnych linii technologicznych przez OBST S.A.
  Data umowy: 2013-12-11 (ostatni aneks: 2015-08-14)
  Dofinansowanie: 1.982.560,13
  80.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-054/13-03

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: Zbigniew Rus RUKE
  Projekt: Wdrożenie unikalnego na światowym rynku procesu próżniowego, jednostronnego laminowania szkła oraz udoskonalenie obecnego procesu produkcyjno-usługowego.
  Data umowy: 2014-01-02 (ostatni aneks: 2016-08-31)
  Dofinansowanie: 449.311,44
  81.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-055/13-02

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: INSTALATORSTWO SANITARNE Krzysztof Smyk
  Projekt: Rozszerzenie oferty usługowej firmy poprzez zakup innowacyjnych urządzeń.
  Data umowy: 2014-04-04 (ostatni aneks: 2014-12-12)
  Dofinansowanie: 615.135,00
  82.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-058/13-00

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: PPH BELLA KAMIL SMĘTEK
  Projekt: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji pieczywa przez PPH BELLA KAMIL SMĘTEK
  Data umowy: 2014-04-04
  Dofinansowanie: 171.737,50
  83.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-059/13-01

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: NIPPLEX Sp. z o.o.
  Projekt: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji bielizny w firmie NIPPLEX
  Data umowy: 2014-04-23 (ostatni aneks: 2015-09-07)
  Dofinansowanie: 341.900,00
  84.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-060/13-01

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "ŁUKPOL" Sp. z o.o.
  Projekt: Wdrożenie innowacyjnej technologii przetwórstwa ekspandowanego kopolimeru EVA w połączeniu z PU.
  Data umowy: 2013-12-10 (ostatni aneks: 2015-02-27)
  Dofinansowanie: 1.993.773,30
  85.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-061/13-00

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: Zakład Piekarniczy Marta Lipka
  Projekt: Rozbudowa zakładu piekarniczego w Parczewie
  Data umowy: 2014-04-04
  Dofinansowanie: 451.022,03
  86.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-062/13-00

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: Zakład Produkcyjno- Usługowy MASMET Stanisław Wysokiński
  Projekt: Wzmocnienie konkurencyjności firmy MASMET poprzez wdrożenie nowych produktów.
  Data umowy: 2013-12-10
  Dofinansowanie: 217.500,00
  87.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-063/13-01

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: Produkcja Obuwia "MIDO-NOSTER" S.C. Elżbieta Wróbel, Mirosław Wróbel
  Projekt: Rozszerzenie i udoskonalenie produkcji obuwia dziecięcego poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii.
  Data umowy: 2013-12-18 (ostatni aneks: 2015-05-11)
  Dofinansowanie: 326.152,81
  88.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-065/13-05

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: HIT MEDICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Wdrożenie innowacyjnej technologii badań laboratoryjnych w przedsiębiorstwie HIT MEDICA Sp. z o.o.
  Data umowy: 2013-12-18 (ostatni aneks: 2015-07-28)
  Dofinansowanie: 757.233,33
  89.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-066/13-02

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: LEDA Sp. z o.o.
  Projekt: Wdrożenie innowacyjnej technologii drogą do wzrostu konkurencyjności firmy
  Data umowy: 2013-12-10 (ostatni aneks: 2015-10-20)
  Dofinansowanie: 1.999.926,60
  90.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-068/13-03

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: TEN CAR S.C. A. Borowska -S. Birc - S. Borowski
  Projekt: Innowacyjne produkty szansą na wzrost konkurencyjności firmy
  Data umowy: 2013-12-10 (ostatni aneks: 2017-07-11)
  Dofinansowanie: 650.370,59
  91.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-069/13-01

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: "Wikpol" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę centrum wykonawczego głowic manipulacyjnych do robotów przemysłowych.
  Data umowy: 2013-12-10 (ostatni aneks: 2014-06-02)
  Dofinansowanie: 960.094,78
  92.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-007/13-02

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: Nowak Technologie Tomasz Bartłomiej Nowak
  Projekt: Uruchomienie produkcji testera szczelności głowic silnikowych.
  Data umowy: 2014-04-04 (ostatni aneks: 2016-03-11)
  Dofinansowanie: 380.753,18
  93.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-071/13-02

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: Ciołek-Poniatowski Radosław Hortus Architektura Zieleni
  Projekt: Rozwój firmy Hortus Architektura Zieleni poprzez wprowadzenie nowych innowacyjnych usług.
  Data umowy: 2014-04-17 (ostatni aneks: 2015-04-15)
  Dofinansowanie: 169.000,00
  94.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-074/13-03

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: „MAIK” Agencja Reklamowa, Janusz Babicz, Barbara Tynecka- Babicz Spółka Jawna
  Projekt: Dywersyfikacja usług z wykorzystaniem nowych technologii drogą rozwoju i wzmocnienia pozycji firmy "MAIK" Agencja Reklamowa Janusz Babicz, Barbara Tynecka-Babicz, Spółka Jawna na rynku ogólnopolskim.
  Data umowy: 2013-12-11 (ostatni aneks: 2014-09-18)
  Dofinansowanie: 312.528,50
  95.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-075/13-00

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: Dariusz Kozak/P.H.M. POLCOMM Dariusz Kozak
  Projekt: Zestawienie sprzętowe innowacyjnej technologii wytwarzania – wzrost konkurencyjności firmy (etap IV)
  Data umowy: 2013-12-10
  Dofinansowanie: 1.000.000,00
  96.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-078/13-00

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: R.K. NIEDZIAŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Projekt: „Wzrost konkurencyjności spółki R.K. Niedziałek poprzez wdrożenie innowacji”
  Data umowy: 2013-12-11
  Dofinansowanie: 999.993,27
  97.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-080/13-04

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: NETRIX Spółka Akcyjna
  Projekt: Wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie innowacji
  Data umowy: 2014-01-28 (ostatni aneks: 2015-10-05)
  Dofinansowanie: 957.336,85
  98.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-081/13-00

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: "MJM" Sp. z o.o.
  Projekt: „Innowacyjne rozwiązania technologiczne podstawą budowania pozycji konkurencyjnej spółki MJM na rynku”
  Data umowy: 2013-12-10
  Dofinansowanie: 389.579,32
  99.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-082/13-00

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: "RAPA" S.MIĘDLAR W. I I. SZYMAŃSCY SPÓŁKA JAWNA
  Projekt: „Wzrost konkurencyjności firmy "RAPA" S. Międlar, W. i I. Szymańscy Sp. J. poprzez zakup innowacyjnych maszyn i dywersyfikację działalności firmy”
  Data umowy: 2013-12-10
  Dofinansowanie: 956.305,80
  100.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-083/13-02

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: Gumet Sz. Geneja Spółka Jawna
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy Gumet Sz. Geneja Spółka Jawna poprzez zakup innowacyjnych maszyn i rozpoczęcie produkcji nowych wyrobów.
  Data umowy: 2013-12-11 (ostatni aneks: 2015-03-27)
  Dofinansowanie: 526.525,60
  101.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-085/13-02

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: Centrum Medyczne Sanitas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: "Wzrost konkurencyjności firmy Centrum Medyczne "Sanitas" Sp. z o.o.poprzez wdrożenie innowacyjnych interaktywnych usług i zaawansowanych technologii ICT".
  Data umowy: 2013-12-11 (ostatni aneks: 2015-02-09)
  Dofinansowanie: 279.286,08
  102.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-090/13-03

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa "TARBEX" Józef Bucior
  Projekt: Dywersyfikacja działalności firmy TARBEX poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów i usług do oferty przedsiębiorstwa.
  Data umowy: 2014-04-04 (ostatni aneks: 2014-12-16)
  Dofinansowanie: 964.350,00
  103.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-091/13-04

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: Antex II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Wzmocnienie konkurencyjności krajowej w ANTEX Sp. z o.o.
  Data umowy: 2014-04-04 (ostatni aneks: 2016-01-27)
  Dofinansowanie: 1.999.859,22
  104.

  12.12-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-095/13-05

  konkurs: 12/2012

  Beneficjent: Produkcja i sprzedaż wyrobów z drewna Henryk Grzyb
  Projekt: Utworzenie innowacyjnego tartaku wykorzystującego technologie ICT drogą do rozwoju firmy Produkcja i Sprzedaż Wyrobów z Drewna Henryk Grzyb.
  Data umowy: 2013-12-18 (ostatni aneks: 2015-06-29)
  Dofinansowanie: 1.999.657,45
  RazemLiczba:104
  Dofinansowanie:96.070.653,76

  Data aktualizacji: 2017-09-08