Lista Beneficjentów

  Lista umów podpisanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawierająca dodatkowe informacje o Beneficjentach
  - stan na dzień 2017-09-08 Lista umów w formacie Excela

  Lp.Numer umowyPoleNazwa Beneficjenta / Tytul projektu /
  Data podpisania umowy / Dofinansowanie [w PLN]
  1.

  11.12-UDA-

  RPLU.02.03.01-06-001/12-04

  konkurs: 11/2012

  Beneficjent: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
  Projekt: Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości przy Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny
  Data umowy: 2013-08-23 (ostatni aneks: 2015-12-03)
  Dofinansowanie: 4.693.872,84
  2.

  11.12-UDA-

  RPLU.02.03.01-06-002/12-04

  konkurs: 11/2012

  Beneficjent: Agencja Rozwoju Roztocza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości Marki Roztocze poprzez zakup i rozbudowę budynku biurowo - szkoleniowego.
  Data umowy: 2013-08-26 (ostatni aneks: 2015-04-24)
  Dofinansowanie: 3.997.065,04
  3.

  11.12-UDA-

  RPLU.02.03.01-06-011/13-03

  konkurs: 11/2012

  Beneficjent: "NETRIX GROUP" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: "Utworzenie Lubelskiego Inkubatora Technologii Informatycznych".
  Data umowy: 2013-10-07 (ostatni aneks: 2015-02-24)
  Dofinansowanie: 4.649.243,55
  4.

  11.12-UDA-

  RPLU.02.03.01-06-012/13-01

  konkurs: 11/2012

  Beneficjent: PUŁAWSKIE CENTRUM INNOWACJI SP. Z O.O.
  Projekt: Wzrost konkurencyjności i rozwój instytucji otoczenia biznesu Puławskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. poprzez utworzenie inkubatora
  Data umowy: 2013-07-25 (ostatni aneks: 2015-01-27)
  Dofinansowanie: 4.964.960,90
  5.

  11.12-UDA-

  RPLU.02.03.01-06-003/13-02

  konkurs: 11/2012

  Beneficjent: Polski Inkubator Technologii i Biznesu Sp. z o.o.
  Projekt: ”Stworzenie inkubatora przedsiębiorczości w celu wsparcia przedsiębiorców z sektora MŚP w początkowej fazie działalności”
  Data umowy: 2013-07-25 (ostatni aneks: 2015-03-18)
  Dofinansowanie: 4.887.319,26
  6.

  11.12-UDA-

  RPLU.02.03.01-06-004/13-02

  konkurs: 11/2012

  Beneficjent: Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju
  Projekt: Rozwój profesjonalnych usług dla przedsiębiorców oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez wzmocnienie potencjału Bialskopodlaskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
  Data umowy: 2013-07-25 (ostatni aneks: 2016-03-11)
  Dofinansowanie: 3.491.148,23
  7.

  11.12-UDA-

  RPLU.02.03.01-06-008/13-02

  konkurs: 11/2012

  Beneficjent: Alter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości
  Data umowy: 2013-07-25 (ostatni aneks: 2015-10-07)
  Dofinansowanie: 3.094.320,42
  RazemLiczba:7
  Dofinansowanie:29.777.930,24

  Data aktualizacji: 2017-09-08