Lista Beneficjentów

  Lista umów podpisanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawierająca dodatkowe informacje o Beneficjentach
  - stan na dzień 2017-09-08 Lista umów w formacie Excela

  Lp.Numer umowyPoleNazwa Beneficjenta / Tytul projektu /
  Data podpisania umowy / Dofinansowanie [w PLN]
  1.

  04.12-UDA-

  RPLU.01.06.02-06-001/12-03

  konkurs: 4/2012

  Beneficjent: "Biowet Puławy" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Zwiększenie potencjału badawczego firmy „Biowet Puławy” Sp. z o.o. poprzez zakup specjalistycznej aparatury badawczej do przeprowadzenia badań i opracowania nowych leków weterynaryjnych
  Data umowy: 2013-06-10 (ostatni aneks: 2014-09-29)
  Dofinansowanie: 196.391,00
  2.

  04.12-UDA-

  RPLU.01.06.02-06-010/12-03

  konkurs: 4/2012

  Beneficjent: Hajduk Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności firmy Hajduk Group Sp. z o.o. na jednolitym rynku europejskim poprzez rozbudowę bazy B+R oraz wdrożenie wyników prac B+R.
  Data umowy: 2013-06-18 (ostatni aneks: 2016-04-14)
  Dofinansowanie: 414.584,42
  3.

  04.12-UDA-

  RPLU.01.06.02-06-012/12-02

  konkurs: 4/2012

  Beneficjent: NETRIX SPÓŁKA AKCYJNA
  Projekt: "Stworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Nowoczesnych Technologii."
  Data umowy: 2013-06-10 (ostatni aneks: 2015-10-05)
  Dofinansowanie: 1.329.258,00
  4.

  04.12-UDA-

  RPLU.01.06.02-06-016/12-01

  konkurs: 4/2012

  Beneficjent: Biuro Doradcze PLUS - Andrzej Pryzowicz
  Projekt: Zwiększenie potencjału badawczego firmy poprzez utworzenie Laboratorium Badawczego i rozpoczęcie działalności B+R w branży samochodowej
  Data umowy: 2013-06-10 (ostatni aneks: 2014-04-02)
  Dofinansowanie: 210.140,00
  5.

  04.12-UDA-

  RPLU.01.06.02-06-017/12-01

  konkurs: 4/2012

  Beneficjent: Lubelska Agencja Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna
  Projekt: Zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego firmy LAOŚ SA poprzez zakup specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych i wprowadzenie nowych obszarów badań
  Data umowy: 2013-06-10 (ostatni aneks: 2013-08-13)
  Dofinansowanie: 207.200,00
  6.

  04.12-UDA-

  RPLU.01.06.02-06-018/12-01

  konkurs: 4/2012

  Beneficjent: Laboratorium Budowlane Alina Matuszak
  Projekt: Zakup specjalistycznego sprzętu celem wprowadzenia nowych usług oraz doposażenia zaplecza do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych służących opracowaniu nowych rozwiązań badania materiałów budowlanych
  Data umowy: 2013-06-10 (ostatni aneks: 2013-07-17)
  Dofinansowanie: 113.825,55
  7.

  04.12-UDA-

  RPLU.01.06.02-06-024/12-04

  konkurs: 4/2012

  Beneficjent: YLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Projekt: Zwiększenie konkurencyjności firmy INFRAMED NOWE TECHNOLOGIE sp. z o.o. przez stworzenie działu badawczego technologie termowizyjne
  Data umowy: 2013-06-20 (ostatni aneks: 2015-06-29)
  Dofinansowanie: 1.119.796,25
  8.

  04.12-UDA-

  RPLU.01.06.02-06-006/12-01

  konkurs: 4/2012

  Beneficjent: KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji Spółka Akcyjna
  Projekt: Rozbudowa Działu Techniki i Rozwoju KZA PAiT S.A. poprzez inwestycje w urządzenia techniczne i zakup specjalistycznego oprogramowania komputerowego do prowadzenia działań badawczo-rozwojowych.
  Data umowy: 2013-06-10 (ostatni aneks: 2013-11-14)
  Dofinansowanie: 174.265,20
  RazemLiczba:8
  Dofinansowanie:3.765.460,42

  Data aktualizacji: 2017-09-08