Lista Beneficjentów

  Lista umów podpisanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawierająca dodatkowe informacje o Beneficjentach
  - stan na dzień 2017-09-08 Lista umów w formacie Excela

  Lp.Numer umowyPoleNazwa Beneficjenta / Tytul projektu /
  Data podpisania umowy / Dofinansowanie [w PLN]
  1.

  04.08-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-001/08-05

  konkurs: 4/2008

  Beneficjent: Gmina Tomaszów Lubelski
  Projekt: Stworzenie systemu wspierania i promowania podstref ekonomicznych w województwie lubelskim
  Data umowy: 2008-10-21 (ostatni aneks: 2010-12-06)
  Dofinansowanie: 1.137.844,46
  2.

  04.08-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-010/08-05

  konkurs: 4/2008

  Beneficjent: Gmina Lublin
  Projekt: „Lubelski Obszar Metropolitalny – Przyjazny Inwestorom”
  Data umowy: 2008-10-21 (ostatni aneks: 2010-05-11)
  Dofinansowanie: 778.702,38
  3.

  04.08-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-004/08-03

  konkurs: 4/2008

  Beneficjent: Gmina Miejska Biała Podlaska
  Projekt: Utworzenie lokalnego systemu informacji i kooperacji gospodarczej dla Miasta Biała Podlaska.
  Data umowy: 2008-10-21 (ostatni aneks: 2011-01-25)
  Dofinansowanie: 222.277,72
  4.

  04.08-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-005/08-07

  konkurs: 4/2008

  Beneficjent: Gmina Urszulin
  Projekt: Kreowanie i promocja walorów Gminy Urszulin jako części Polesia Zachodniego.
  Data umowy: 2008-10-21 (ostatni aneks: 2012-12-13)
  Dofinansowanie: 227.833,14
  5.

  04.08-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-006/08-04

  konkurs: 4/2008

  Beneficjent: Gmina Miejska Hrubieszów
  Projekt: Witajcie w Gotanii- projekt budowy i promocji ponadlokalnej marki regionu hrubieszowsko-tomaszowsko-zamojskiego.
  Data umowy: 2008-10-21 (ostatni aneks: 2010-06-22)
  Dofinansowanie: 128.425,89
  6.

  04.08-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-008/08-02

  konkurs: 4/2008

  Beneficjent: Samorząd Województwa Lubelskiego
  Projekt: Marka regionalna „Lubelskie” narzędziem promocji gospodarczej Lubelszczyzny
  Data umowy: 2008-12-09 (ostatni aneks: 2009-08-18)
  Dofinansowanie: 647.088,00
  RazemLiczba:6
  Dofinansowanie:3.142.171,59

  Data aktualizacji: 2017-09-08