Lista Beneficjentów

  Lista umów podpisanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawierająca dodatkowe informacje o Beneficjentach
  - stan na dzień 2017-09-08 Lista umów w formacie Excela

  Lp.Numer umowyPoleNazwa Beneficjenta / Tytul projektu /
  Data podpisania umowy / Dofinansowanie [w PLN]
  1.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-010/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: PEM Usługi Wielobranżowe Zbigniew Mulawa
  Projekt: Dywersyfikacja działalności PEM Usługi Wielobranżowe
  Data umowy: 2014-01-10 (ostatni aneks: 2015-03-03)
  Dofinansowanie: 71.628,00
  2.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-100/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: ELWOT Zakład Instalatorstwa Elektrycznego mgr inż. Sławomir Michałowski
  Projekt: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez innowacje, ICT oraz wprowadzenie nowych usług
  Data umowy: 2013-01-15 (ostatni aneks: 2013-09-19)
  Dofinansowanie: 79.414,49
  3.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-104/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Iron Arkadiusz Siljanczuk
  Projekt: Dywersyfikacja usług poprzez rozbudowę firmy Iron Arkadiusz Siljanczuk przy wdrożeniu innowacyjnych technologii
  Data umowy: 2014-01-07 (ostatni aneks: 2014-10-02)
  Dofinansowanie: 699.996,08
  4.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-105/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: ART-BRUK Monika Chołody
  Projekt: Wdrożenie innowacji drogą do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa ART-BRUK Monika Chołody
  Data umowy: 2013-11-28 (ostatni aneks: 2014-12-16)
  Dofinansowanie: 699.906,28
  5.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-106/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: PROBATUS Anna Zawadzka-Wyroślak
  Projekt: Rozszerzenie usług oraz wzrost konkurencyjności firmy PROBATUS
  Data umowy: 2013-01-16 (ostatni aneks: 2013-10-02)
  Dofinansowanie: 679.954,54
  6.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-110/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: NZOZ „ Duo-Dent” Lek. Stom. Joanna Skulimowska
  Projekt: Umocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku regionalnym i krajowym poprzez wdrożenie usługi leczenia implantologicznego.
  Data umowy: 2013-01-16 (ostatni aneks: 2015-04-30)
  Dofinansowanie: 50.950,00
  7.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-112/12-00

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: WALKO BOGDAN NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA MEDICA
  Projekt: ,,Wzmocnienie konkurencyjności firmy na rynku regionalnym i krajowym poprzez dywersyfikację świadczonych usług oraz wdrożenie innowacji."
  Data umowy: 2013-03-12
  Dofinansowanie: 226.414,48
  8.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-113/12-03

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: AB Centrum Medyczne Relaksowa ANDRZEJ MILCZAREK
  Projekt: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez utworzenie nowego oddziału i wdrożenie innowacji.
  Data umowy: 2012-12-24 (ostatni aneks: 2013-05-10)
  Dofinansowanie: 608.836,94
  9.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-114/12-03

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Zakład Produkcyjno - Usługowy Wyroby z Drewna i Drutu Rymarz Jerzy
  Projekt: Poprawa konkurencyjności i innowacyjności oferty Zakładu Produkcyjno - Usługowego Wyroby z Drewna i Drutu Rymarz Jerzy.
  Data umowy: 2013-01-15 (ostatni aneks: 2013-12-06)
  Dofinansowanie: 263.400,00
  10.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-117/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Arkadiusz Temberski Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "AREX" "GREEN GARDEN"
  Projekt: Zakup automatycznej linii do pakowania w biodegradowalne worki oraz wdrożenie komputerowego systemu zarządzania firmą szansą na rozwój
  Data umowy: 2013-04-15 (ostatni aneks: 2014-01-23)
  Dofinansowanie: 453.615,00
  11.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-012/12-03

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Miedziński Sylwester/ Miedziński Sylwester "Naprawa pojazdów samochodowych"
  Projekt: Zwiększenie potencjału usługowego oraz wzrost konkurencyjności na rynku krajowym firmy Miedziński Sylwester „Naprawa pojazdów samochodowych” poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii
  Data umowy: 2013-01-15 (ostatni aneks: 2013-10-18)
  Dofinansowanie: 129.449,99
  12.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-121/12-03

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: NZOZ Orto-Lux Anna Plebankiewicz
  Projekt: Cyfrowe techniki ICT podstawą dywersyfikacji usług NZOZ Orto-Lux A. Plebankiewicz
  Data umowy: 2013-01-25 (ostatni aneks: 2013-07-05)
  Dofinansowanie: 379.003,85
  13.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-124/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Drewmax W.M.Bieńkowscy Spółka Jawna
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacji
  Data umowy: 2013-01-16 (ostatni aneks: 2013-05-08)
  Dofinansowanie: 397.020,97
  14.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-125/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Gabinety Galeria Stomatologia Milart, Krakowiak Spółka Partnerska
  Projekt: "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez dywersyfikację usług"
  Data umowy: 2013-02-27 (ostatni aneks: 2013-05-28)
  Dofinansowanie: 317.500,01
  15.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-127/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Stanisław Gajda Lecznica Weterynaryjna
  Projekt: „Wzrost konkurencyjności Lecznicy Weterynaryjnej Stanisław Gajda poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii i rozszerzenie oferty o nowe usługi”.
  Data umowy: 2013-01-15 (ostatni aneks: 2015-03-23)
  Dofinansowanie: 234.074,65
  16.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-013/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Jarosław Pawlik Naprawa Pomp Wtryskowych i Wtryskiwaczy mgr inż. Jarosław Pawlik
  Projekt: „Wzrost konkurencyjności firmy: Naprawa Pomp Wtryskowych i Wtryskiwaczy mgr inż. Jarosław Pawlik przez zakup innowacyjnych urządzeń, zapewniających zwiększenie zakresu i innowacyjności usług”
  Data umowy: 2013-01-16 (ostatni aneks: 2013-04-29)
  Dofinansowanie: 481.285,50
  17.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-130/12-03

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Firma Handlowa "KOMA" AUTO-SERWIS Mirosław Koza
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy KOMA Mirosław Koza w efekcie rozszerzenia oferty o nowe usługi dzięki wdrożeniu innowacyjnej myjni bezdotykowej oraz myjni mobilnej
  Data umowy: 2013-01-18 (ostatni aneks: 2015-02-11)
  Dofinansowanie: 293.023,41
  18.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-133/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Firma Metal Tomasz Zaborowski
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy METAL Tomasz Zaborowski poprzez zakup innowacyjnego sprzętu w zakresie medycyny estetycznej i stomatologii
  Data umowy: 2013-01-15 (ostatni aneks: 2013-08-09)
  Dofinansowanie: 271.566,51
  19.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-134/12-00

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Ryszard Piasecki / Ryszard Piasecki
  Projekt: Poprawa standardów jakościowych profilaktyki oraz leczenia wczesnych postaci chorób nowotworowych przewodu pokarmowego poprzez zakup wysoce specjalistycznego sprzętu diagnostyki medycznej
  Data umowy: 2014-01-15
  Dofinansowanie: 618.425,30
  20.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-135/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Elegance Laboratorium Dentystyczne Rafał Marcin Przekora
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Elegance Laboratorium Dentystyczne poprzez rozszerzenie i udoskonalenie oferty.
  Data umowy: 2014-01-29 (ostatni aneks: 2014-04-22)
  Dofinansowanie: 665.674,81
  21.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-136/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: CARMAX Dariusz Nowakowski
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Carmax Dariusz Nowakowski poprzez dywersyfikację i unowocześnienie dotychczasowej oferty usługowej.
  Data umowy: 2014-01-29 (ostatni aneks: 2014-12-12)
  Dofinansowanie: 517.821,42
  22.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-137/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Usugi Dźwigowe Piotr Daszczyk
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych usług dźwigowych.
  Data umowy: 2014-01-29 (ostatni aneks: 2014-07-23)
  Dofinansowanie: 999.835,84
  23.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-138/12-00

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ELMASZ Bogdan Krzysiak
  Projekt: Nowoczesny warsztat samochodowy sposobem na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa P.H.U. Elmasz Bogdan Krzysiak.
  Data umowy: 2014-01-03
  Dofinansowanie: 185.144,23
  24.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-139/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Jolanta Stanios-Śnieżyńska
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Jolanta Stanios-Śnieżyńska poprzez uruchomienie nowoczesnego Domu Opieki nad osobami w podeszłym wieku i niepełnosprawnymi
  Data umowy: 2013-02-13 (ostatni aneks: 2013-10-11)
  Dofinansowanie: 947.695,43
  25.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-014/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Prywatny Gabinet Stomatologiczny Lekarz Stomatolog Ogólny -Anna Ożóg
  Projekt: ,,Rozwój firmy-Prywatny Gabinet Stomatologiczny Lekarz Stomatolog Ogólny- Anna Ożóg, poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej oraz wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych”.
  Data umowy: 2014-02-12 (ostatni aneks: 2014-05-26)
  Dofinansowanie: 151.854,50
  26.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-141/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Iwona Krawczyk Prywatny Gabinet Stomatologiczny
  Projekt: Wzrost konkurencyjności gabinetu stomatologicznego poprzez rozszerzenie i udoskonalenie oferty usługowej.
  Data umowy: 2013-01-17 (ostatni aneks: 2013-12-19)
  Dofinansowanie: 493.999,75
  27.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-144/12-03

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: "KORNET" Paweł Mazur
  Projekt: Wzrost konkurencyjności KORNET dzięki wdrożeniu innowacji produktowej i procesowej
  Data umowy: 2014-01-03 (ostatni aneks: 2014-10-06)
  Dofinansowanie: 322.000,00
  28.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-145/12-04

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: WI-TECH Piotr Winiarczyk
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy WI - TECH Piotr Winiarczyk poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnych produktów
  Data umowy: 2013-01-15 (ostatni aneks: 2014-06-26)
  Dofinansowanie: 683.293,59
  29.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-146/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Sagan Grażyna - AS PRO
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Firmy AS PRO Grażyna Sagan poprzez wprowadzenie nowych usług
  Data umowy: 2013-01-14 (ostatni aneks: 2013-05-15)
  Dofinansowanie: 442.236,12
  30.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-152/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe "GREM" Glonek Spółka jawna
  Projekt: Wprowadzenie innowacji produktowej i procesowej na rynek krajowy w PPUH "Grem" Glonek sp.j.
  Data umowy: 2013-01-21 (ostatni aneks: 2013-03-04)
  Dofinansowanie: 694.981,76
  31.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-153/12-00

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Gabinet Kosmetyki Laserowej DERMA-LASER STUDIO Magdalena Szymanek
  Projekt: Dywersyfikacja usług Gabinetu Kosmetyki Laserowej DERMA-LASER STUDIO w kierunku usług medycznych poprzez zakup innowacyjnego urządzenia kosmetyczno-laserowego
  Data umowy: 2013-01-17
  Dofinansowanie: 183.601,47
  32.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-155/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Ewa Osińska / Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "ANCOR" Ewa Osińska
  Projekt: Zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku krajowym przez wprowadzenie nowych innowacyjnych technologii.
  Data umowy: 2013-01-30 (ostatni aneks: 2013-02-22)
  Dofinansowanie: 320.293,90
  33.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-156/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Arkadiusz Bzoma/ Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "ARBIS" Arkadiusz Bzoma
  Projekt: Innowacyjne rozwiązania technologiczne podstawą budowania pozycji konkurencyjnej na rynku krajowym.
  Data umowy: 2014-01-03 (ostatni aneks: 2014-10-15)
  Dofinansowanie: 405.750,00
  34.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-157/12-03

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Barbara Szymańska / Barbara Szymańska Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ADAMS
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnych maszyn budowlanych umożliwiających wprowadzenie nowych usług.
  Data umowy: 2013-11-29 (ostatni aneks: 2014-09-30)
  Dofinansowanie: 699.930,00
  35.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-159/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Łukasz Górniak / Weterynaria Łukasz Górniak
  Projekt: Dywersyfikacja i wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup specjalistycznych urządzeń do przychodni weterynaryjnej.
  Data umowy: 2013-01-17 (ostatni aneks: 2013-03-04)
  Dofinansowanie: 75.677,15
  36.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-162/12-00

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: NZOZ „DENTICA” Marta Sikora-Godzisz
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych
  Data umowy: 2013-01-18
  Dofinansowanie: 220.796,06
  37.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-163/12-05

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "ELEKTRO LECH" Lech Marian Misiejuk, 21-200 Parczew, Szytki 1
  Projekt: Umocnienie konkurencyjności firmy na rynku regionalnym dzięki inwestycji w innowacyjne maszyny budowlane
  Data umowy: 2013-01-15 (ostatni aneks: 2014-04-02)
  Dofinansowanie: 506.975,00
  38.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-017/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Aleksandra Wierzchowska
  Projekt: "Wychowanie przedszkolne drogą do rozwoju i wzrostu konkurencyjności firmy Aleksandra Wierzchowska."
  Data umowy: 2013-11-29 (ostatni aneks: 2014-06-03)
  Dofinansowanie: 193.009,02
  39.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-171/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Marek Szczepaniuk Budmar
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Marek Szczepaniuk Budmar poprzez zwiększenie oferty usługowej.
  Data umowy: 2014-01-03 (ostatni aneks: 2015-06-09)
  Dofinansowanie: 182.415,46
  40.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-175/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Jan Chudaś / Firma Handlowo-Usługowa Chudaś Jan
  Projekt: Wzrost konkurencyjności FHU Chudaś Jan poprzez uruchomienie innowacyjnej linii technologicznej do obróbki drewna
  Data umowy: 2013-12-06 (ostatni aneks: 2014-03-12)
  Dofinansowanie: 696.445,20
  41.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-176/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Ender Adam Olender
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy Ender poprzez zakup i wprowadzenie do oferty innowacyjnego systemu CMS do zarządzania treścią stron internetowych.
  Data umowy: 2013-01-17 (ostatni aneks: 2014-01-17)
  Dofinansowanie: 63.945,00
  42.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-179/12-03

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "VITA" - Paweł Skrętowicz
  Projekt: „ Zwiększenie poziomu konkurencyjności firmy NZOZ Centrum Medyczne VITA poprzez zakup innowacyjnych urządzeń medycznych.”
  Data umowy: 2013-01-17 (ostatni aneks: 2014-07-15)
  Dofinansowanie: 395.176,69
  43.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-018/12-00

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Gabinet Stomatologiczny Kuryło Agnieszka
  Projekt: Poprawa konkurencyjności przez innowacje – Nowoczesny Gabinet Stomatologiczny Agnieszka Kuryło
  Data umowy: 2013-11-29
  Dofinansowanie: 122.950,00
  44.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-181/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Apteka Prywatna Teresa Cichosz
  Projekt: Wzrost konkurencyjności lecznicy weterynaryjnej poprzez poprawę jakości usług oraz rozszerzenie zakresu oferty.
  Data umowy: 2013-01-16 (ostatni aneks: 2013-03-01)
  Dofinansowanie: 699.290,96
  45.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-182/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Pacewa Wojciech Pacewicz
  Projekt: Nowa oferta - działalność związana z produkcją filmów.
  Data umowy: 2013-01-16 (ostatni aneks: 2015-09-30)
  Dofinansowanie: 35.000,00
  46.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-184/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Elżbieta Misztal Em - Dent
  Projekt: Wdrożenie wielowymiarowej innowacji podstawą dywersyfikacji i rozwoju firmy Em-Dent Elżbieta Misztal.
  Data umowy: 2013-11-29 (ostatni aneks: 2015-03-09)
  Dofinansowanie: 220.254,00
  47.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-187/12-00

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Paweł Załęski/ NZOZ ARETE STOMATOLOGIA Paweł Załęski
  Projekt: Zwiększenie konkurencyjności NZOZ ARETE STOMATOLOGIA Paweł Załęski przez wdrożenie systemu CAD/CAM do wykonywania odbudowy protetycznej w czasie jednej wizyty pacjenta w gabinecie stomatologicznym
  Data umowy: 2013-01-15
  Dofinansowanie: 322.215,49
  48.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-189/12-00

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Paweł Olejniczak VOBOS
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Firmy VOBOS poprzez inwestycje w innowacyjne technologie
  Data umowy: 2013-01-22
  Dofinansowanie: 162.819,00
  49.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-019/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: AUTOGAZ s.c. Monika Zalewska, Paweł Świerczewski
  Projekt: Rozbudowa Przedsiębiorstwa AUTOGAZ s.c. M. Zalewska, P. Świerczewski, wdrożenie innowacji, uruchomienie nowych usług
  Data umowy: 2014-01-28 (ostatni aneks: 2014-03-19)
  Dofinansowanie: 431.209,83
  50.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-191/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Hoper Software Jaworski Dariusz
  Projekt: Stworzenie innowacyjnego Centrum Przetwarzania Danych CUMULUS
  Data umowy: 2013-07-02 (ostatni aneks: 2013-11-21)
  Dofinansowanie: 982.278,34
  51.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-192/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Biuro Projektów Kolejowych Spółka Akcyjna
  Projekt: Innowacyjne rozwiązania technologiczne podstawą budowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Biuro Projektów Kolejowych S. A. na rynku
  Data umowy: 2013-01-16 (ostatni aneks: 2014-01-13)
  Dofinansowanie: 260.120,50
  52.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-194/12-06

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: "TELEWIZJA KRAŚNIK" Machulski Opoka Spółka Jawna
  Projekt: Wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji i transmisji programów telewizyjnych
  Data umowy: 2013-08-20 (ostatni aneks: 2015-04-23)
  Dofinansowanie: 869.616,95
  53.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-195/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Świdman s. c. Mariusz Bzowski, Dariusz Drelich
  Projekt: Innowacyjne, interaktywne usługi podstawą dywersyfikacji usług spółki oraz wzmocnienia konkurencyjności krajowej
  Data umowy: 2013-02-05 (ostatni aneks: 2014-12-23)
  Dofinansowanie: 900.027,67
  54.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-196/12-04

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Datasoft s. c. Beata Gil Piotr Trybuchowicz
  Projekt: ”Wdrożenie innowacyjnych usług dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii informatycznych”
  Data umowy: 2013-02-11 (ostatni aneks: 2014-05-19)
  Dofinansowanie: 698.483,93
  55.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-199/12-04

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Ziętek-Żerdzicka Małgorzata
  Projekt: Poprawa konkurencyjności firmy poprzez stworzenie innowacyjnego ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego
  Data umowy: 2013-01-16 (ostatni aneks: 2016-05-16)
  Dofinansowanie: 964.046,77
  56.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-002/12-00

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: TOP-MEDICAL Sp. z o.o.
  Projekt: Rozszerzenie zakresu badań diagnostycznych o obrazowanie przestrzenne w mammografii cyfrowej z tomosyntezą i USG 3D/4D w chorobach piersi u kobiet.
  Data umowy: 2013-02-13
  Dofinansowanie: 688.111,29
  57.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-200/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Marek Konieczny KO-MED Centrum Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej z Ambulatoryjnym Ośrodkiem Zabiegowym
  Projekt: Marek Konieczny - zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie drogą do wzrostu konkurencyjności.
  Data umowy: 2013-01-18 (ostatni aneks: 2013-05-24)
  Dofinansowanie: 108.863,01
  58.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-203/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Ewa Popławska Gabinet Stomatologiczny
  Projekt: "Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacji"
  Data umowy: 2013-01-17 (ostatni aneks: 2013-11-26)
  Dofinansowanie: 123.654,46
  59.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-205/12-03

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kradent S.C.
  Projekt: Poprawa konkurencyjności NZOZ Kradent poprzez wprowadzenie nowych usług.
  Data umowy: 2013-11-29 (ostatni aneks: 2015-01-26)
  Dofinansowanie: 248.949,99
  60.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-207/12-05

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Centrum Stomatologii "Zdrowe Zęby" Maria Kuźmińska
  Projekt: "Wzrost konkurencyjności gabinetu stomatologicznego lekarza dentysty Marii Kuźmińskiej poprzez utworzenie nowej lokalizacji, wprowadzenie innowacyjnych technologii i nowych poszukiwanych usług".
  Data umowy: 2013-11-27 (ostatni aneks: 2016-03-21)
  Dofinansowanie: 346.259,70
  61.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-208/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Zyśko Danuta DZ Pracownia Protetyczna
  Projekt: "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacji".
  Data umowy: 2013-01-17 (ostatni aneks: 2014-05-22)
  Dofinansowanie: 173.849,99
  62.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-216/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNOLOGII BEZWYKOPOWYCH IMPACT MIROSŁAW KONCEWICZ
  Projekt: Rozpoczęcie produkcji elementów z wykorzystaniem obrabiarek sterowanych numerycznie
  Data umowy: 2013-01-16 (ostatni aneks: 2014-04-25)
  Dofinansowanie: 392.000,00
  63.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-219/12-00

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Krzysztof Kwiatkowski CONNECT SERVICE
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Connect Service Krzysztof Kwiatkowski poprzez zakup urządzeń i oprogramowania w celu wdrożenia nowych usług i uruchomienia całodobowego monitoringu obiektów kotłowni.
  Data umowy: 2013-12-02
  Dofinansowanie: 71.934,60
  64.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-022/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: "Genesis" Arkadiusz Wołoch, Justyna Wołoch s.c.
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy "GENESIS" Arkadiusz Wołoch, Justyna Wołoch S.C. poprzez rozszerzenie oferty usług stomatologicznych dzięki zakupowi nowoczesnej aparatury medycznej
  Data umowy: 2014-01-10 (ostatni aneks: 2014-04-25)
  Dofinansowanie: 129.596,15
  65.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-224/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Pralnia Limonka Wiesław Wróbel
  Projekt: Nowoczesna Pralnia
  Data umowy: 2013-01-16 (ostatni aneks: 2013-05-29)
  Dofinansowanie: 555.509,80
  66.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-227/12-00

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Anna Bochińska - Filipek Praktyka Dentystyczna
  Projekt: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę, innowacje i ICT oraz wprowadzenie nowych usług
  Data umowy: 2013-11-29
  Dofinansowanie: 499.096,15
  67.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-228/12-03

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: TIMEXPOL Robert Kosiński
  Projekt: Poprawa konkurencyjności mikroprzedsiębiorstwa TIMEXPOL Robert Kosiński na rynku krajowym poprzez innowacje i ICT
  Data umowy: 2013-01-17 (ostatni aneks: 2014-10-13)
  Dofinansowanie: 700.000,00
  68.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-229/12-00

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Centrum Stomatologii Kompleksowej ALDENT S.C., Małgorzata Paradowska, Grzegorz Paradowski
  Projekt: Podniesienie Konkurencyjności Centrum Stomatologii Kompleksowej ALDENT SC poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii medycznych
  Data umowy: 2013-11-28
  Dofinansowanie: 699.983,98
  69.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-230/12-03

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Tadeusz Przyczyna - P.W. PRIVLAND
  Projekt: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w innowacyjne technologie
  Data umowy: 2014-02-04 (ostatni aneks: 2014-07-30)
  Dofinansowanie: 234.389,79
  70.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-235/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Gabinet Stomatologiczny J. i M. Hopkała S.C.
  Projekt: „Zwiększenie konkurencyjności Gabinetu Stomatologicznego J. i M. Hopkała s.c przez zakup innowacyjnych urządzeń i uruchomienie specjalistycznych usług stomatologicznych”.
  Data umowy: 2013-01-16 (ostatni aneks: 2013-04-04)
  Dofinansowanie: 81.045,99
  71.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-237/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: ROMANOWICZ KRZYSZTOF, USŁUGI CIESIELSTWO.DEKARSTWO.ADAPTACJA PODDASZY
  Projekt: Zwiększenie innowacyjności firmy "USŁUGI CIESIELSKO-DEKARSKIE ADAPTACJA PODDASZY ROMANOWICZ KRZYSZTOF" w oparciu o nowoczesne zaplecze produkcyjne
  Data umowy: 2014-02-14 (ostatni aneks: 2014-04-11)
  Dofinansowanie: 76.434,14
  72.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-239/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Łukasz Michalski - Zakład Usług Budowlano – Drogowych „DROGBUD”
  Projekt: Rozszerzenie oferty produktowej oraz dywersyfikacja działalności poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań do firmy Drogbud.
  Data umowy: 2013-02-07 (ostatni aneks: 2013-11-13)
  Dofinansowanie: 530.939,53
  73.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-024/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Galiński Andrzej
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności firmy Galiński Andrzej poprzez utworzenie nowoczesnego oddziału oraz wdrożenie innowacyjnych usług.
  Data umowy: 2013-01-15 (ostatni aneks: 2013-06-28)
  Dofinansowanie: 331.880,26
  74.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-241/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Przesiębiorstwo Wielobranżowe "JUELLA" Jerzy Maciąg
  Projekt: Innowacje drogą do wzrostu konkurencyjności Przedsiębiorstwa Wielobranżowego JUELLA na rynku krajowym.
  Data umowy: 2013-01-17 (ostatni aneks: 2013-10-09)
  Dofinansowanie: 699.972,75
  75.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-245/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Prywatny Gabinet Chirurgiczny Jerzy Pukaluk
  Projekt: Zakup innowacyjnych urządzeń w celu podniesienia konkurencyjności firmy.
  Data umowy: 2014-01-02 (ostatni aneks: 2015-01-29)
  Dofinansowanie: 592.911,46
  76.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-246/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Kamil Muda - Zakład Budowlano-Instalacyjny
  Projekt: Rozszerzenie zakresu świadczonych usług poprzez zakup innowacyjnych urządzeń.
  Data umowy: 2014-01-10 (ostatni aneks: 2014-09-23)
  Dofinansowanie: 307.650,00
  77.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-025/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: LIFTERS Łukasz Rakoczy
  Projekt: Zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń drogą do wzrostu konkurencyjności firmy LIFTERS Łukasz Rakoczy.
  Data umowy: 2013-01-16 (ostatni aneks: 2014-12-19)
  Dofinansowanie: 288.999,99
  78.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-251/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: P.H.U. FOLL-SERVICE Cezary Wielgus
  Projekt: Nowe innowacyjne usługi świadczone przez firmę P.H.U. Foll-Service Cezary Wielgus
  Data umowy: 2013-01-21 (ostatni aneks: 2014-03-13)
  Dofinansowanie: 699.975,00
  79.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-254/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Centrum Internetowe Mariusz Pryszczewski
  Projekt: Wzrost konkurencyjnosci firmy Centrum Internetowe poprzez wprowadzenie do oferty automatycznego systemu marketingu internetowego.
  Data umowy: 2013-01-31 (ostatni aneks: 2013-12-18)
  Dofinansowanie: 99.470,00
  80.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-257/12-03

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Joanna Mirosław
  Projekt: "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez dywersyfikację oferty usługowej i realizację innowacyjnego projektu."
  Data umowy: 2013-01-15 (ostatni aneks: 2016-07-07)
  Dofinansowanie: 64.730,00
  81.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-258/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Szydłowski Krzysztof REM-IS Firma Handlowo - Usługowa
  Projekt: Poszerzenie oferty usług Firmy Handlowo – Usługowej REM-IS
  Data umowy: 2014-01-15 (ostatni aneks: 2014-08-01)
  Dofinansowanie: 240.827,81
  82.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-261/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Łukasz Kępka - "LUK-BUD"
  Projekt: Poszerzenie oferty usług firmy LUK-BUD
  Data umowy: 2014-02-05 (ostatni aneks: 2015-04-20)
  Dofinansowanie: 218.435,00
  83.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-266/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: HENRYK BATYRA MASZYNY ROLNICZE
  Projekt: Poprawa konkurencyjności firmy HENRYK poprzez budowę i wyposażenie zakładu produkcji nowoczesnych maszyn rolniczych
  Data umowy: 2013-01-14 (ostatni aneks: 2014-05-30)
  Dofinansowanie: 999.823,79
  84.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-267/12-05

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: „AGL Division” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Wzrost konkurencyjności AGL Division Sp. z o.o. poprzez rozbudowę centrum logistycznego w celu wprowadzenia do oferty nowej usługi składu celnego oraz poprawy jakości dotychczas oferowanych usług.
  Data umowy: 2013-02-06 (ostatni aneks: 2014-11-19)
  Dofinansowanie: 999.216,26
  85.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-268/12-00

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Adam Kuś/AKPOL Adam Kuś
  Projekt: Wzmocnienie konkurencyjności AKPOL Adam Kuś poprzez zakup i uruchomienie linii do regranulacji odpadów z tworzyw sztucznych.
  Data umowy: 2014-01-03
  Dofinansowanie: 689.500,00
  86.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-272/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: LP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia do gabinetów medycyny estetycznej.
  Data umowy: 2014-02-07 (ostatni aneks: 2014-02-27)
  Dofinansowanie: 699.832,85
  87.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-273/12-03

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: GESTAR AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA Leszek Marczak
  Projekt: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa GESTAR poprzez budowę i wyposażenie zakładu wysokospecjalistycznych usług w zakresie automatyki przemysłowej.
  Data umowy: 2013-01-14 (ostatni aneks: 2014-11-05)
  Dofinansowanie: 694.986,69
  88.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-278/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Drukarnia Standruk Adam Król
  Projekt: Zwiększenie konkurencyjności Drukarni Standruk poprzez zakup maszyn poligraficznych oraz zastosowanie technologii komunikacyjnej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem i pozyskiwania zleceń online.
  Data umowy: 2014-02-04 (ostatni aneks: 2014-03-05)
  Dofinansowanie: 337.199,99
  89.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-028/12-06

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: GABINETY LEKARSKIE SALUS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Prywatnego Gabinetu Jerzego Barańskiego poprzez utworzenie centrum medycznego
  Data umowy: 2014-01-31 (ostatni aneks: 2017-06-21)
  Dofinansowanie: 999.893,48
  90.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-283/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Sagan Alan CTV
  Projekt: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych usług z zakresu diagnostyki i napraw pojazdów
  Data umowy: 2013-01-14 (ostatni aneks: 2014-12-29)
  Dofinansowanie: 999.347,66
  91.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-029/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: PPHU „Joanna” Dziewiarstwo Maszynowe Joanna Sobich
  Projekt: Stworzenie innowacyjnego zakładu produkcji odzieży przedsiębiorstwa PPHU „Joanna” Dziewiarstwo Maszynowe Joanna Sobich
  Data umowy: 2013-02-07 (ostatni aneks: 2014-08-20)
  Dofinansowanie: 472.491,21
  92.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-293/12-03

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Agnieszka Krawczyk Beauty Dental Gabinet Stomatologiczny
  Projekt: Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy Agnieszka Krawczyk Beauty Dental Gabinet Stomatologiczny poprzez unowocześnienie oferty usług oraz metod i narzędzi pracy.
  Data umowy: 2014-01-23 (ostatni aneks: 2015-02-26)
  Dofinansowanie: 230.759,99
  93.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-294/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Forner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności firmy Forner Sp. z o.o. poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w branży meblarskiej.
  Data umowy: 2013-02-06 (ostatni aneks: 2013-11-05)
  Dofinansowanie: 699.829,00
  94.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-298/12-07

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Comfort Place Dom Opieki i Rehabilitacji Andrzej Zygo
  Projekt: „Uruchomienie Domu Spokojnej Starości w oparciu o innowacyjne metody rehabilitacji”
  Data umowy: 2013-02-27 (ostatni aneks: 2015-09-15)
  Dofinansowanie: 997.027,84
  95.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-300/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Bogusław Wojda - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnie Specjalistyczne
  Projekt: Poprawa innowacyjności i konkurencyjności usług okulistycznych w NZOZ Poradnie Specjalistyczne
  Data umowy: 2014-01-17 (ostatni aneks: 2015-01-23)
  Dofinansowanie: 286.549,99
  96.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-305/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Nowex Paweł Nowogórski
  Projekt: „ Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Marek Nowogórski dzięki zakupowi innowacyjnych środków trwałych„
  Data umowy: 2014-01-20 (ostatni aneks: 2016-06-20)
  Dofinansowanie: 423.500,00
  97.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-306/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Jadwiga Petryna Prywatny Gabinet Stomatologiczny
  Projekt: Zwiekszenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa oraz wprowadzenie nowych usług poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń
  Data umowy: 2014-01-07 (ostatni aneks: 2015-03-24)
  Dofinansowanie: 87.472,69
  98.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-307/12-00

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: RAD-STAL BIS Spółka Cywilna Konrad i Witold Radkowscy
  Projekt: Rozwój Przedsiębiorstwa Rad-Stal Bis poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych.
  Data umowy: 2014-01-31
  Dofinansowanie: 54.000,00
  99.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-031/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Pracownia Protetyczno - Ortodontyczna Marcin Ireneusz Antos
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności poprzez wprowadzenie do firmy innowacyjnej technologii CAD-CAM.
  Data umowy: 2014-01-03 (ostatni aneks: 2014-05-20)
  Dofinansowanie: 327.181,33
  100.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-310/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Lech Nakielski/ Nakielski Lech "Firma Budowlana Nakielski"
  Projekt: Inwestycje w przedsiębiorstwo gwarancją wzrostu konkurencyjności.
  Data umowy: 2013-12-10 (ostatni aneks: 2014-08-26)
  Dofinansowanie: 517.502,99
  101.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-032/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: "CDH" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Poprawa konkurencyjności oferty firmy CDH sp. z o.o. przez wykorzystanie technologii ICT oraz wdrożenie innowacji znanych i stosowanych w skali międzynarodowej poniżej 5 lat.
  Data umowy: 2013-01-14 (ostatni aneks: 2013-10-30)
  Dofinansowanie: 322.000,00
  102.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-033/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Zakład Narzędzi Diamentowych i Spiekanych Czesław Pyrzyna
  Projekt: Wzrost konkurencyjności na rynku krajowym przez rozszerzeniu profilu o działalność o wysokiej „intensywności B+R” .
  Data umowy: 2013-04-15 (ostatni aneks: 2014-01-09)
  Dofinansowanie: 234.000,00
  103.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-331/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Zakład Kamieniarsko-Betoniarski s.c. Franciszek i Urban Bartniccy
  Projekt: Wdrożenie innowacji i nowoczesnych technik ICT w celu uruchomienia nowej produkcji w przedsiębiorstwie Zakład Kamieniarsko-Betoniarski s.c. Franciszek i Urban Bartniccy
  Data umowy: 2014-01-16 (ostatni aneks: 2015-06-23)
  Dofinansowanie: 466.291,66
  104.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-333/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Mahmoud Mala NZOZ MALA-DENTAL
  Projekt: Wzrost konkurencyjności NZOZ MALA-DENTAL poprzez zakup innowacyjnych urządzeń stomatologicznych oraz sprzętu informatycznego w celu wprowadzenia nowych usług oraz poprawę jakości dotychczasowych
  Data umowy: 2013-01-18 (ostatni aneks: 2014-02-17)
  Dofinansowanie: 167.000,00
  105.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-338/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Laboratorium Badań Materiałowych "LAB TEST" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Nowe usługi badawcze w ofercie Laboratorium Badań Materiałowych "LAB TEST" Spółka z o.o.
  Data umowy: 2013-02-20 (ostatni aneks: 2013-08-12)
  Dofinansowanie: 175.000,00
  106.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-345/12-00

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: ARFA S.C.. B. Szczygieł R. Wachowicz
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy Arfa poprzez zakup innowacyjnego oprogramowania i urządzeń.
  Data umowy: 2013-01-14
  Dofinansowanie: 295.140,00
  107.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-351/12-03

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „NEODENT” Flisowska, Pels-Kilarska, Adamiak – lekarze stomatolodzy Spółka partnerska
  Projekt: Rozwój oraz poprawa konkurencyjności firmy „NEODENT” Spółka partnerska poprzez utworzenie nowoczesnego Centrum Stomatologicznego.
  Data umowy: 2013-01-24 (ostatni aneks: 2015-11-04)
  Dofinansowanie: 688.669,81
  108.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-352/12-04

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: SmulMed Lech Smulkowski
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez utworzenie nowoczesnego Centrum medycznego w Łęcznej.
  Data umowy: 2013-01-16 (ostatni aneks: 2015-07-14)
  Dofinansowanie: 366.405,48
  109.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-354/12-00

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Gawryczuk Grażyna Kancelaria Doradztwa Podatkowego
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy Kancelaria Doradztwa Podatkowego Grażyna Gawryczuk w wyniku wdrożenia innowacyjnej platformy e – księgowość
  Data umowy: 2014-01-29
  Dofinansowanie: 663.000,00
  110.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-361/12-04

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Pro-Project Henryk Kartaszyński
  Projekt: Rozwój PRO-PROJECT poprzez zakup specjalistycznego sprzętu, budowę budynku usługowego z przeznaczeniem na produkcję fantomów oraz uruchomienie serwisu internetowego Centrum Kontroli Jakości
  Data umowy: 2013-01-14 (ostatni aneks: 2015-12-03)
  Dofinansowanie: 695.395,45
  111.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-362/12-03

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Bosch Service Grzegorz Woliński
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy Bosch Service Grzegorz Woliński poprzez zakup innowacyjnych technologii
  Data umowy: 2013-01-14 (ostatni aneks: 2014-08-13)
  Dofinansowanie: 614.137,20
  112.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-363/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: DERMIX Medycyna Estetyczna Zofia Głębocka-Dudzik
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy DERMIX Medycyna Estetyczna Zofia Głębocka-Dudzik poprzez rozszerzenie i unowocześnienie oferty w zakresie usług dermatologicznych
  Data umowy: 2013-01-14 (ostatni aneks: 2014-08-22)
  Dofinansowanie: 96.666,00
  113.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-365/12-03

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Gabinet Okulistyczny Małgorzata Mitura-Burzyńska
  Projekt: Rozszerzenie oferty i wzrost konkurencyjności Gabinetu Okulistycznego Małgorzata Mitura-Burzyńska
  Data umowy: 2013-11-28 (ostatni aneks: 2015-06-01)
  Dofinansowanie: 231.598,59
  114.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-366/12-03

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Koczkodaj Grzegorz KOJOS
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy Kojos na rynku krajowym przez zakup innowacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  Data umowy: 2013-11-29 (ostatni aneks: 2015-06-17)
  Dofinansowanie: 571.615,20
  115.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-368/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Artur Porębski / M.D. Artur Porębski
  Projekt: Uruchomienie produkcji innowacyjnego systemu orynnowania.
  Data umowy: 2013-01-15 (ostatni aneks: 2014-03-12)
  Dofinansowanie: 696.225,54
  116.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-369/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Artur Wawryszczuk, Robert Wawryszczuk / MEBLOMAX s.c. A. Wawryszczuk, R. Wawryszczuk
  Projekt: Rozwój przedsiębiorstwa MEBLOMAX sc poprzez nowe inwestycje, celem wprowadzenia innowacyjnego procesu projektowania i produkcji mebli na zamówienie
  Data umowy: 2013-01-16 (ostatni aneks: 2013-07-17)
  Dofinansowanie: 341.299,98
  117.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-037/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Indywidualna Praktyka Lekarska Mariusz Tadeusz Welc
  Projekt: Poprawa konkurencyjności oferty poprzez wprowadzenie innowacji i wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych.
  Data umowy: 2014-02-10 (ostatni aneks: 2014-11-13)
  Dofinansowanie: 285.913,54
  118.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-038/12-00

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Janiszewska Magdalena MEGADENT LABORATORIUM PROTETYCZNE
  Projekt: Innowacyjne laboratorium protetyczne wizytówką Lubelszczyzny.
  Data umowy: 2013-01-14
  Dofinansowanie: 666.092,50
  119.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-381/12-03

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Marek Madej / Telewizja Kablowa Zamość - Video-Kadr
  Projekt: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności oraz rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie telewizji internetowej
  Data umowy: 2013-01-16 (ostatni aneks: 2015-08-27)
  Dofinansowanie: 124.119,00
  120.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-383/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: DOM-MAK Dąbrowski Jerzy
  Projekt: Rozwój przedsiębiorstwa DOM – MAK Dąbrowski Jerzy poprzez zakup innowacyjnych urządzeń do produkcji makaronu.
  Data umowy: 2013-11-29 (ostatni aneks: 2016-09-07)
  Dofinansowanie: 450.162,60
  121.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-384/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Tomasz Sobkowicz ICN Centrum Kompetencji
  Projekt: Rozwój firmy ICN Centrum Kompetencji poprzez wprowadzenie nowych innowacyjnych usług.
  Data umowy: 2013-01-17 (ostatni aneks: 2013-06-06)
  Dofinansowanie: 203.831,32
  122.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-388/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Zakład Usługowy HYDROKRET Jacek Zarek
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy Zakład Usługowy Hydrokret Jacek Zarek poprzez zakup innowacyjnych technologii
  Data umowy: 2013-01-16 (ostatni aneks: 2013-02-27)
  Dofinansowanie: 999.999,96
  123.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-389/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: TOMZET-Tomasz Zezula
  Projekt: Rozwój firmy TOMZET - Tomasz Zezula poprzez zakup urządzeń oraz innowacyjnego systemu do ich monitorowania i obsługi.
  Data umowy: 2013-11-29 (ostatni aneks: 2014-09-05)
  Dofinansowanie: 300.645,00
  124.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-039/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: MR Ryszard Markiewicz
  Projekt: Wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa MR Ryszard Markiewicz poprzez wdrożenie nowoczesnego parku maszynowego
  Data umowy: 2014-02-07 (ostatni aneks: 2014-05-07)
  Dofinansowanie: 101.699,00
  125.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-394/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: ISK Engineering Sp. z o.o.
  Projekt: Wdrożenie innowacyjnej metody osuszania szansą na zwiększenie konkurencyjności
  Data umowy: 2013-01-15 (ostatni aneks: 2013-11-22)
  Dofinansowanie: 502.353,95
  126.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-396/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: NZOZ Centrum Stomatologii „SUPER-DENT” Iwona Domańska, Andrzej Domański s.c.
  Projekt: Wprowadzenie nowych usług i informatyzacja gabinetu stomatologicznego SUPER-DENT
  Data umowy: 2013-01-18 (ostatni aneks: 2014-02-26)
  Dofinansowanie: 140.307,89
  127.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-399/12-05

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: MOTO-BLOK Michał Bicki
  Projekt: Budowa Innowacyjnego Centrum Diagnostyki i Elektroniki Pojazdów „MOTO-BLOK” Michał Bicki
  Data umowy: 2013-04-15 (ostatni aneks: 2015-10-16)
  Dofinansowanie: 587.205,00
  128.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-004/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MAPA" Karol Juściński
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań.
  Data umowy: 2013-11-28 (ostatni aneks: 2014-03-04)
  Dofinansowanie: 160.930,00
  129.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-401/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Jacek Wojtaś „SOLARPROFI” PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Solarprofi poprzez rozszerzenie oferty usługowej
  Data umowy: 2013-01-21 (ostatni aneks: 2015-04-16)
  Dofinansowanie: 699.599,83
  130.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-404/12-04

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Studio 93 Marcin Szulc
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Studio 93 poprzez zakup innowacyjnych urządzeń do produkcji mebli.
  Data umowy: 2013-01-14 (ostatni aneks: 2015-04-02)
  Dofinansowanie: 398.417,99
  131.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-405/12-03

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: P.H.U. PETROTECHNIKA inż. Alfred Fijałkowski
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa P.H.U. Petrotechnika inż. Alfred Fijałkowski poprzez uruchomienie komplementarnych usług.
  Data umowy: 2013-01-17 (ostatni aneks: 2013-07-03)
  Dofinansowanie: 520.015,70
  132.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-406/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: MIROSŁAW MICHAŁKIEWICZ MKM USŁUGI DŹWIGOWO - SPRZĘTOWE
  Projekt: Wdrożenie nowych usług dźwigowych sposobem na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MIROSŁAW MICHAŁKIEWICZ MKM USŁUGI DŹWIGOWO – SPRZĘTOWE.
  Data umowy: 2013-11-29 (ostatni aneks: 2014-02-28)
  Dofinansowanie: 622.534,69
  133.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-407/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Klinika Pięknego Uśmiechu Marzena Pucek
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Kliniki Pięknego Uśmiechu poprzez wprowadzenie nowych usług stomatologii laserowej oraz poprawę jakości usług ortodontycznych i endodontycznych.
  Data umowy: 2013-11-26 (ostatni aneks: 2015-04-28)
  Dofinansowanie: 486.092,53
  134.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-409/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Dariusz Smołecki
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Dariusz Smołecki poprzez zakup innowacyjnych urządzeń.
  Data umowy: 2013-01-18 (ostatni aneks: 2013-02-26)
  Dofinansowanie: 999.829,17
  135.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-041/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: P.P.H.U. PREFALBET Jacek Czyż
  Projekt: Poprawa konkurencyjności firmy PREFALBET poprzez dywersyfikację oferty oraz wprowadzenie ulepszonych usług.
  Data umowy: 2013-11-28 (ostatni aneks: 2014-03-14)
  Dofinansowanie: 384.963,00
  136.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-410/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: MS Clinsearch Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Janusz Milanowski, Katarzyna Szmygin-Milanowska Spółka Jawna
  Projekt: Rozszerzenie oferty MS Clinsearch o nowe usługi świadczone przy wykorzystaniu technik telemedycznych
  Data umowy: 2013-01-15 (ostatni aneks: 2014-04-10)
  Dofinansowanie: 370.282,34
  137.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-412/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Centrum Ortodoncji i Stomatologii Marta Kosecka
  Projekt: „Rozwój firmy poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych branży ortodontycznej”
  Data umowy: 2013-01-21 (ostatni aneks: 2014-07-15)
  Dofinansowanie: 188.106,00
  138.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-415/12-00

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: EMBIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez opracowanie innowacyjnego produktu z zakresu wykrywania i klasyfikacji aktywności fizycznej z wykorzystaniem technologii mobilnych.
  Data umowy: 2013-02-12
  Dofinansowanie: 349.320,00
  139.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-042/12-00

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Przychodnia Weterynaryjna S.C. W. Kotowicz, M. Kotowicz
  Projekt: Rozbudowa przychodni weterynaryjnej w oparciu wysoko innowacyjne rozwiązania techniczne, kluczem do wzrostu konkurencyjności na rynku krajowym.
  Data umowy: 2014-02-11
  Dofinansowanie: 90.750,00
  140.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-423/12-03

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: PPHU Dekor Siljańczuk Dariusz
  Projekt: Wzrost poziomu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa PPHU Dekor Siljańczuk Dariusz poprzez działania inwestycyjne
  Data umowy: 2014-01-29 (ostatni aneks: 2015-07-22)
  Dofinansowanie: 367.626,93
  141.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-043/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Grzegorz Piechowicz/ Piechowicz Grzegorz Instel Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Obsługowe
  Projekt: Inwestycja w innowacyjne rozwiązania technologiczne gwarancją wysokiej jakości i wzrostu konkurencyjności firmy Piechowicz Grzegorz Instel Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Obsługowe.
  Data umowy: 2013-01-15 (ostatni aneks: 2013-12-13)
  Dofinansowanie: 339.540,00
  142.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-430/12-04

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: P.P.H.U. "Maklesz" Leszek Kępka
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy Maklesz poprzez wprowadzenie nowych usług
  Data umowy: 2014-01-23 (ostatni aneks: 2015-07-22)
  Dofinansowanie: 299.057,94
  143.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-431/12-00

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Cezary Rułka Drewnolit
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy Drewnolit poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych w celu wprowadzenia nowych usług
  Data umowy: 2013-01-16
  Dofinansowanie: 699.750,00
  144.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-432/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Szczepan Mikołaj Kałaska "Firma Handlowo-Usługowa"
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy na rynku krajowym poprzez wprowadzenie nowoczesnych usług budowlanych.
  Data umowy: 2013-01-18 (ostatni aneks: 2013-06-04)
  Dofinansowanie: 240.867,95
  145.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-435/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: P.H.U. "ERNI"-Kucharski Antoni
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym poprzez inwestycje w innowacyjne rozwiązania w branży ciesielsko - dekarskiej
  Data umowy: 2013-01-18 (ostatni aneks: 2013-05-28)
  Dofinansowanie: 302.758,13
  146.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-437/12-04

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: UNI-MASZ H.M. Juszczuk Spółka Jawna
  Projekt: "Innowacyjne centrum doświadczalno- wdrożeniowe maszyn i urządzeń przetwarzania, zbioru płodów rolnych".
  Data umowy: 2013-03-18 (ostatni aneks: 2015-03-20)
  Dofinansowanie: 976.276,49
  147.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-438/12-03

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Ligaj Arkadiusz Ligaj
  Projekt: Dywersyfikacja firmy poprzez wprowadzenie nowych produktów i usług oraz utworzenie nowoczesnego STUDIA MEBLI
  Data umowy: 2014-01-23 (ostatni aneks: 2015-03-04)
  Dofinansowanie: 58.826,76
  148.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-439/12-06

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Marek Pilip - MIGRO
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy MIGRO Marek Pilip poprzez modernizację zakładu produkcyjno-usługowego oraz zakup innowacyjnego parku maszynowego do produkcji wyrobów ze stali nierdzewnej
  Data umowy: 2013-01-16 (ostatni aneks: 2014-11-14)
  Dofinansowanie: 968.015,39
  149.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-044/12-04

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Gabinet Stomatologiczny Laboratorium Protetyczne S.C. Maria i Adam Sidorowicz
  Projekt: Zwiększenie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa Gabinet Stomatologiczny Laboratorium Protetyczne S.C Maria i Adam Sidorowicz poprzez budowę i wyposażenie innowacyjnej przychodni stomatologicznej
  Data umowy: 2013-01-17 (ostatni aneks: 2015-03-16)
  Dofinansowanie: 996.064,16
  150.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-442/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Wiliński Waldemar
  Projekt: Zakup nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
  Data umowy: 2013-11-29 (ostatni aneks: 2014-09-22)
  Dofinansowanie: 700.000,00
  151.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-448/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: VADO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Firmy VADO Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty nowych produktów i usług.
  Data umowy: 2013-02-08 (ostatni aneks: 2013-12-04)
  Dofinansowanie: 521.400,00
  152.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-449/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Firma Handlowo-Usługowa Sekrety Piękna Aneta Kret-Kobel
  Projekt: Zwiększenie konkurencyjności salonu kosmetycznego Sekrety Piękna poprzez uruchomienie nowych usług medycyny estetycznej w oparciu o zastosowanie innowacyjnych terapii laserowych.
  Data umowy: 2014-01-17 (ostatni aneks: 2014-04-29)
  Dofinansowanie: 171.540,00
  153.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-450/12-00

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: EM-Farming Podstawka Sebastian
  Projekt: „Wzrost konkurencyjności firmy EM-Farming Podstawka Sebastian poprzez wprowadzenie nowych innowacyjnych produktów w dziedzinie biologizacji rolnictwa i ochrony środowiska. Budowa hali produkcyjnej”
  Data umowy: 2013-01-14
  Dofinansowanie: 699.977,26
  154.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-456/12-05

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Barbara Barszczewska/Gabinet Ginekologiczny i Medycyny Estetycznej PUELLA
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy Gabinet Ginekologiczny i Medycyny Estetycznej PUELLA poprzez zakup innowacyjnych urządzeń oraz wprowadzenie nowych usług
  Data umowy: 2013-12-06 (ostatni aneks: 2015-01-16)
  Dofinansowanie: 331.436,13
  155.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-462/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Artur Cios Transport Drogowy Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych
  Projekt: Rozwój przedsiębiorstwa Artur Cios Transport Drogowy Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych poprzez zakup innowacyjnego sprzętu i wprowadzenie nowych usług
  Data umowy: 2014-02-12 (ostatni aneks: 2015-04-03)
  Dofinansowanie: 272.876,25
  156.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-463/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Berezińska Zofia Drukarnia Agatka
  Projekt: Poprawienie konkurencyjności Drukarni "Agatka" na rynku krajowym poprzez zakup innowacyjnych urządzeń drukarskich.
  Data umowy: 2013-01-22 (ostatni aneks: 2013-05-28)
  Dofinansowanie: 935.395,99
  157.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-047/12-03

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Krzysztof Obara/ Krzysztof Obara Firma Budowlana Obara
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i urządzeń budowlanych.
  Data umowy: 2014-02-06 (ostatni aneks: 2015-02-03)
  Dofinansowanie: 508.989,67
  158.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-472/12-03

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: AMBIT Systemy Informatyczne Bogdan Kozicki
  Projekt: Wdrożenie innowacyjnej technologii GPON drogą do rozszerzenia oferty usług telekomunikacyjnych przez AMBIT Systemy Informatyczne
  Data umowy: 2013-01-14 (ostatni aneks: 2013-12-10)
  Dofinansowanie: 404.649,67
  159.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-475/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe KORRADO Piotr Kaźmierak
  Projekt: Wzmocnienie konkurencyjności PPHU KORRADO na rynku krajowym poprzez wdrożenie innowacji procesowej oraz technologii ICT w branży obróbki kamienia naturalnego.
  Data umowy: 2013-01-17 (ostatni aneks: 2013-03-27)
  Dofinansowanie: 511.410,22
  160.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-476/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Artimex Arkadiusz Gąbka
  Projekt: Wykorzystanie innowacyjnych technologii oraz nowe usługi drogą do wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa Artimex na rynku krajowym.
  Data umowy: 2014-01-15 (ostatni aneks: 2015-06-22)
  Dofinansowanie: 367.969,22
  161.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-484/12-00

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Zakład Studni Głębinowych Kazimierz Stachyra
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy Zakład Studni Głębinowych przez implementację nowej innowacyjnej technologii odwiertów głębinowych i odwiertów wielkośrednicowych.
  Data umowy: 2013-01-18
  Dofinansowanie: 295.000,00
  162.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-485/12-05

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: MS Consulting Group s.c. M. Sobczak, M. Sobczak- Solarska
  Projekt: Wdrożenie innowacyjnych usług zarządzania kampaniami promocyjnymi, dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii informatycznych
  Data umowy: 2013-02-12 (ostatni aneks: 2014-11-03)
  Dofinansowanie: 454.821,66
  163.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-487/12-04

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: AUDIO SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALONOŚCIĄ
  Projekt: Wzrost konkurencyjności i rozwój firmy poprzez inwestycje w innowacje
  Data umowy: 2013-01-28 (ostatni aneks: 2015-12-09)
  Dofinansowanie: 593.070,00
  164.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-488/12-03

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Specjalistyczna praktyka stomatologiczno-protetyczna Przemysław Kleinrok
  Projekt: Innowacyjne produkty protetyczne szansą na wzrost konkurencyjności
  Data umowy: 2013-01-16 (ostatni aneks: 2016-12-22)
  Dofinansowanie: 205.973,35
  165.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-491/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Pracownia Protetyki Stomatologicznej Wieczorek Romuald
  Projekt: "Wzrost konkurencyjności Pracowni Protetyki Stomatologicznej Wieczorek Romuald poprzez wprowadzenie innowacyjnych technologii i nowych poszukiwanych produktów".
  Data umowy: 2013-01-17 (ostatni aneks: 2013-12-17)
  Dofinansowanie: 260.194,99
  166.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-494/12-04

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: P.P.H.U „STOREL” Andrzej Skubis
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym poprzez inwestycje w innowacyjne rozwiązania dla przemysłu drzewnego
  Data umowy: 2013-01-14 (ostatni aneks: 2014-01-09)
  Dofinansowanie: 470.672,66
  167.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-500/12-03

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Dentado A. i T. Galek Grupowa Praktyka Lekarsko-Dentystyczna Spółka Jawna
  Projekt: Budowa silnej pozycji konkurencyjnej firmy Dentado poprzez dywersyfikację usług oraz rozbudowę siedziby.
  Data umowy: 2013-01-16 (ostatni aneks: 2014-09-26)
  Dofinansowanie: 978.897,45
  168.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-501/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "MASTER" Łukasz Rębek
  Projekt: Wyposażenie niezbędne do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej PHU MASTER Łukasz Rębek
  Data umowy: 2014-01-15 (ostatni aneks: 2014-07-14)
  Dofinansowanie: 450.597,00
  169.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-502/12-03

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: AGIT Agnieszka Rydz
  Projekt: AGIT AGNIESZKA RYDZ - DYWERSYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI CELEM WPROWADZENIA NOWYCH USŁUG
  Data umowy: 2014-02-05 (ostatni aneks: 2015-05-12)
  Dofinansowanie: 90.470,91
  170.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-504/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Ryszard Marian Zgiet / SILVERSTAR Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eksport Import
  Projekt: "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa SILVERSTAR dzięki inwestycjom w nowoczesne środki trwałe"
  Data umowy: 2014-01-29 (ostatni aneks: 2014-06-30)
  Dofinansowanie: 30.450,00
  171.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-505/12-07

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: BUDKOM Piotr Choryngiewicz
  Projekt: Rozwój oferty w zakresie robót budowlanych
  Data umowy: 2013-01-17 (ostatni aneks: 2016-09-22)
  Dofinansowanie: 229.419,97
  172.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-507/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Zakład Usług Drzewnych - Tartak Elektryczny - Stanisław Borsuk
  Projekt: Wdrożenie innowacji i technologii ICT
  Data umowy: 2013-12-06 (ostatni aneks: 2014-11-27)
  Dofinansowanie: 621.260,36
  173.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-518/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: ABRIGO Sp. z o.o.
  Projekt: Zakup specjalistycznego oprogramowania nowym kierunkiem rozwoju firmy
  Data umowy: 2013-01-16 (ostatni aneks: 2015-04-15)
  Dofinansowanie: 26.457,31
  174.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-531/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: BETONMIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy BETONMIX Sp. z o.o. na rynku krajowym poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług z uwzględnieniem innowacji w procesie produkcyjnym.
  Data umowy: 2013-11-29 (ostatni aneks: 2014-01-10)
  Dofinansowanie: 699.984,00
  175.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-542/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Consultis Konrad Ciastoch
  Projekt: Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w innowacyjne technologie
  Data umowy: 2013-01-23 (ostatni aneks: 2013-10-24)
  Dofinansowanie: 114.158,13
  176.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-544/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: W&L DENT s.c. Wioletta i Leszek Czajkowscy
  Projekt: Poprawa konkurencyjności mikroprzedsiębiorstwa poprzez dywersyfikację działalności, innowacje i ICT w celu unowocześnienia oferty usługowej i technologicznej
  Data umowy: 2013-01-14 (ostatni aneks: 2013-03-22)
  Dofinansowanie: 236.397,82
  177.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-058/12-00

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Sawin-Med" Przychodnia Medycyny Rodzinnej Józef Szafranek
  Projekt: Innowacja produktowa i procesowa w usługach medycznych
  Data umowy: 2013-01-16
  Dofinansowanie: 502.500,00
  178.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-060/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: RESET MIKRO S.C. ANNA BELCARZ, PIOTR BELCARZ
  Projekt: "Wzrost konkurencyjności firmy poprzez inwestycje".
  Data umowy: 2013-03-26 (ostatni aneks: 2014-01-10)
  Dofinansowanie: 506.081,40
  179.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-061/12-00

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Firma Usługowo Handlowa Bogdan Osiak
  Projekt: Dywersyfikacja usług FUH Bogdan Osiak poprzez wprowadzenie innowacji oraz zaawansowanych technologii ICT w przedsiębiorstwie.
  Data umowy: 2013-01-18
  Dofinansowanie: 577.250,00
  180.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-062/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Hrubieszowska Telewizja Kablowa S. C.
  Projekt: "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w innowacyjną technologię GPON"
  Data umowy: 2013-04-25 (ostatni aneks: 2014-04-24)
  Dofinansowanie: 193.500,00
  181.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-063/12-00

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: "Kardiocentrum" spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa
  Projekt: Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań klinicznych w wykonywanych badaniach kardiologicznych pacjentów.
  Data umowy: 2013-01-25
  Dofinansowanie: 186.042,00
  182.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-065/12-00

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe "MAWEX" Matwiejczuk Ewa
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań.
  Data umowy: 2014-01-13
  Dofinansowanie: 330.000,00
  183.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-067/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: GEODEZJA MAREK KONARSKI
  Projekt: Nowoczesny sprzęt geodezyjno-kartograficzny podstawą innowacji produktowej wprowadzonej w Firmie GEODEZJA Marek Konarski
  Data umowy: 2014-01-20 (ostatni aneks: 2014-02-21)
  Dofinansowanie: 108.270,00
  184.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-069/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: LEMAN Nieruchomości Finanse Ryszard Leman
  Projekt: Dywersyfikacja działalności firmy LEMAN Nieruchomości Finanse
  Data umowy: 2014-01-28 (ostatni aneks: 2015-06-26)
  Dofinansowanie: 650.853,08
  185.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-071/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ADMET" Adam Piętak
  Projekt: Dywersyfikacja działalności PW "ADMET" Adam Piętak
  Data umowy: 2013-02-08 (ostatni aneks: 2014-01-16)
  Dofinansowanie: 311.709,50
  186.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-073/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Sadowski Rafał BIASTAL
  Projekt: Wzrost konkurencyjności oraz potencjału technologicznego firmy BIASTAL Sadowski Rafał poprzez realizację innowacyjnego projektu.
  Data umowy: 2013-01-21 (ostatni aneks: 2013-06-13)
  Dofinansowanie: 602.799,03
  187.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-075/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Monika Kot-Pryszczewska Agencja Interaktywna PR KREATOR
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy Kreator poprzez rozbudowę posiadanego systemu e-commerce o możliwość sprzedaży mediów elektronicznych.
  Data umowy: 2013-01-16 (ostatni aneks: 2016-04-13)
  Dofinansowanie: 48.514,55
  188.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-079/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Firma Handlowo Usługowa MROZ-KOP Maria Mrozek
  Projekt: Rozwój i zwiększenie zdolności inwestycyjnej firmy dzięki zakupowi innowacyjnych maszyn budowlanychi i samochodu ciężarowego typu wywrotka.
  Data umowy: 2014-01-10 (ostatni aneks: 2015-01-30)
  Dofinansowanie: 699.500,00
  189.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-008/12-00

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Glopack Sp. z o.o.
  Projekt: Dywersyfikacja działalności firmy GLOPACK Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami.
  Data umowy: 2013-01-23
  Dofinansowanie: 450.000,00
  190.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-083/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: GABINET STOMATOLOGICZNY GRZEGORZ STAREK
  Projekt: Dywersyfikacja działalności Gabinetu Stomatologicznego
  Data umowy: 2014-01-13 (ostatni aneks: 2014-12-03)
  Dofinansowanie: 66.071,50
  191.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-084/12-03

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: M-STAL ANDRZEJ PRUCHNIAK
  Projekt: Dywersyfikacja działalności firmy M-STAL Andrzej Pruchniak
  Data umowy: 2013-01-14 (ostatni aneks: 2015-02-09)
  Dofinansowanie: 299.938,65
  192.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-087/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Tomasz Bartoszcze/ BUD-MIX Tomasz bartoszcze
  Projekt: „Wzrost konkurencyjności firmy BUD-MIX- Tomasz Bartoszcze poprzez wprowadzenie na rynek nowych usług w branży budowlanej”
  Data umowy: 2014-02-03 (ostatni aneks: 2014-04-01)
  Dofinansowanie: 296.162,50
  193.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-088/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: AUTO CELEJ Tomasz Celej
  Projekt: Rozbudowa przedsiębiorstwa i dywersyfikacja oferty usługowej poprzez budowę stacji kontroli pojazdów z myjnią samochodową
  Data umowy: 2013-01-17 (ostatni aneks: 2015-01-19)
  Dofinansowanie: 675.992,56
  194.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-009/12-00

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: DAW-MED M. KOWALSKA, M. KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA
  Projekt: Rozwój oferty Centrum Wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych
  Data umowy: 2014-01-27
  Dofinansowanie: 410.782,42
  195.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-093/12-05

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Pro Family Med dr n. med. Iwona Pytlak
  Projekt: Utworzenie specjalistycznej przychodni lekarsko-stomatologicznej „Pro Family Med” szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.
  Data umowy: 2013-01-14 (ostatni aneks: 2014-08-20)
  Dofinansowanie: 998.959,42
  196.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-096/12-02

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: Specjalistyczna Praktyka Dentystyczna Małgorzata Pietras-Staszczyk
  Projekt: Modernizacja i nowoczesność jako priorytety firmy Specjalistyczna Praktyka Dentystyczna Małgorzata Pietras-Staszczyk;
  Data umowy: 2013-11-28 (ostatni aneks: 2015-04-14)
  Dofinansowanie: 309.481,34
  197.

  01.12-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-099/12-01

  konkurs: 1/2012

  Beneficjent: OSKO-PLAST Ostrzyżek, Kostyra Spółka Jawna
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Spółki OSKO-PLAST poprzez zakup innowacyjnych maszyn do obróbki plastycznej blach.
  Data umowy: 2013-01-23 (ostatni aneks: 2016-02-02)
  Dofinansowanie: 390.039,07
  RazemLiczba:197
  Dofinansowanie:84.698.235,15

  Data aktualizacji: 2017-09-08