Lista Beneficjentów

  Lista umów podpisanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawierająca dodatkowe informacje o Beneficjentach
  - stan na dzień 2017-09-08 Lista umów w formacie Excela

  Lp.Numer umowyPoleNazwa Beneficjenta / Tytul projektu /
  Data podpisania umowy / Dofinansowanie [w PLN]
  1.

  06.11-UDA-

  RPLU.02.03.02-06-013/12-02

  konkurs: 6/2011

  Beneficjent: Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
  Projekt: Wsparcie Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego jako instytucji otoczenia biznesu.
  Data umowy: 2012-08-07 (ostatni aneks: 2016-01-08)
  Dofinansowanie: 102.810,66
  2.

  06.11-UDA-

  RPLU.02.03.02-06-015/12-01

  konkurs: 6/2011

  Beneficjent: Agencja Rozwoju Roztocza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Rozwój ARR sp. z o.o. jako operatora marki “Roztocze – Witalność z natury”.
  Data umowy: 2012-08-01 (ostatni aneks: 2012-11-05)
  Dofinansowanie: 242.953,19
  3.

  06.11-UDA-

  RPLU.02.03.02-06-006/12-02

  konkurs: 6/2011

  Beneficjent: Polski Inkubator Technologii i Biznesu Sp. z o.o.
  Projekt: Innowacyjna i nowatorska Strategia Rozwoju instytucji otoczenia biznesu Polskiego Inkubatora Technologii i Biznesu Sp. z o.o.
  Data umowy: 2012-07-25 (ostatni aneks: 2014-12-18)
  Dofinansowanie: 498.791,90
  RazemLiczba:3
  Dofinansowanie:844.555,75

  Data aktualizacji: 2017-09-08