Lista Beneficjentów

  Lista umów podpisanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawierająca dodatkowe informacje o Beneficjentach
  - stan na dzień 2017-09-08 Lista umów w formacie Excela

  Lp.Numer umowyPoleNazwa Beneficjenta / Tytul projektu /
  Data podpisania umowy / Dofinansowanie [w PLN]
  1.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-102/11-02

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Firma Chemiczna "ANTOS" Ryszard Antos
  Projekt: Budowa nowoczesnej instalacji produkcji innowacyjnego izolatora EPNL o niskim współczynniku Lambda przy zastosowaniu metody recyklingu surowców odpadowych
  Data umowy: 2012-06-06 (ostatni aneks: 2014-11-12)
  Dofinansowanie: 811.800,00
  2.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-104/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Andrzej Antolak/U.P.H. Zakład Ślusarski Andrzej Antolak
  Projekt: "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacyjnych technologii ”
  Data umowy: 2014-06-24 (ostatni aneks: 2015-01-14)
  Dofinansowanie: 1.226.364,61
  3.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-105/11-03

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Produkcja Handel Usługi "Express" Brzozowski Mieczysław
  Projekt: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa w oparciu o innowacyjność produktów i usług
  Data umowy: 2014-06-25 (ostatni aneks: 2014-10-20)
  Dofinansowanie: 999.949,99
  4.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-011/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Artur Fert Zakład Produkcyjno-Handlowy SIATEX
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności firmy Siatex poprzez wprowadzenie innowacji technologicznej
  Data umowy: 2014-06-24 (ostatni aneks: 2015-03-18)
  Dofinansowanie: 824.973,12
  5.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-111/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Piekarnia Bogdan Smogorzewski
  Projekt: Dywersyfikacja produkcji poprzez zakup nowoczesnych maszyn
  Data umowy: 2014-06-25 (ostatni aneks: 2014-07-21)
  Dofinansowanie: 660.000,00
  6.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-116/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Firma Handlowo Usługowa MIXOR Patro Edward
  Projekt: "Uruchomienie produkcji pokryć dachowych w oparciu o innowacyjną technologię stanowiącą własność intelektualną F.H.U MIXOR Edward Patro"
  Data umowy: 2012-06-05 (ostatni aneks: 2013-02-06)
  Dofinansowanie: 861.590,39
  7.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-117/11-04

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjne, Handlowe i Usługowe DOMBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Innowacyjne technologie cięcia i spawania konstrukcji stalowych stosowanych w budownictwie kluczem do osiągnięcia konkurencyjnej pozycji DOMBUD sp. z o.o. na rynku regionalnym i krajowym.
  Data umowy: 2014-06-12 (ostatni aneks: 2015-08-26)
  Dofinansowanie: 999.970,19
  8.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-118/11-02

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Polix" Krzysztof Wiśniewski, Jan Widomski, Zbysław Zbyszyński Spółka Jawna
  Projekt: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz udoskonalenie oferty produktowej P.P.H. Polix Sp. jawna dzięki wykorzystaniu rozwiązań ICT zastosowanych w innowacyjnej maszynie do wydmuchu opakowań
  Data umowy: 2014-05-29 (ostatni aneks: 2014-11-26)
  Dofinansowanie: 320.096,00
  9.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-012/11-02

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: "MAZUREK-METAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  Projekt: Zwiększenie efektywności prac produkcyjnych
  Data umowy: 2014-05-20 (ostatni aneks: 2016-12-07)
  Dofinansowanie: 980.000,00
  10.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-121/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Krzysztosz Tomaszewski/ K plus R MEBLE Krzysztof Tomaszewski
  Projekt: Dywersyfikacja i wzrost konkurencyjności K plus R MEBLE Krzysztof Tomaszewski na rynku krajowym poprzez zastosowanie innowacyjnych maszyn i urządzeń oraz wprowadzenie nowych usług.
  Data umowy: 2014-05-16 (ostatni aneks: 2015-02-26)
  Dofinansowanie: 1.990.442,53
  11.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-125/11-00

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Kotlarsko-Ślusarskie "BAT-GAZ" Adam Bednarz
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez realizację innowacyjnej inwestycji dotyczącej unowocześnienia oferty produktowej i technologicznej.
  Data umowy: 2012-06-06
  Dofinansowanie: 233.364,35
  12.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-126/11-04

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: "Polska Korporacja Recyklingu" Sp. z o. o.
  Projekt: Innowacyjne rozwiązania technologiczne podstawą budowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PKR sp. z o.o. na rynku krajowym.
  Data umowy: 2012-06-06 (ostatni aneks: 2016-08-23)
  Dofinansowanie: 725.000,00
  13.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-128/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Gumet Sz. Geneja Spółka Jawna
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy Gumet Sz. Geneja Spółka Jawna poprzez zakup innowacyjnych maszyn i rozpoczęcie produkcji nowych wyrobów.
  Data umowy: 2012-06-06 (ostatni aneks: 2013-04-03)
  Dofinansowanie: 520.220,18
  14.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-129/11-03

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o.
  Projekt: "Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do oferty Systemów Inteligentnych Budynków".
  Data umowy: 2012-07-30 (ostatni aneks: 2014-01-23)
  Dofinansowanie: 325.555,91
  15.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-013/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Mirosław Kulik/Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TIRMET Kulik Mirosław
  Projekt: Wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych w Przedsiębiorstwie Handlowo Usługowym TIRMET Kulik Mirosław w celu poprawy konkurencyjności firmy.
  Data umowy: 2014-06-17 (ostatni aneks: 2014-07-31)
  Dofinansowanie: 634.503,50
  16.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-132/11-04

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: WIBRO PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GRZEGORZ GUZ
  Projekt: Wprowadzenie nowych usług i wdrożenie nowoczesnych technologii ICT w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym WIBRO Grzegorz Guz
  Data umowy: 2013-05-28 (ostatni aneks: 2015-03-09)
  Dofinansowanie: 573.930,00
  17.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-134/11-02

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: "Petit" Skład-Druk-Oprawa Wojciech Guz i Wspólnicy Spółka Komandytowa
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy PETIT dzięki wdrożeniu innowacji produktowej i procesowej
  Data umowy: 2012-06-06 (ostatni aneks: 2013-02-07)
  Dofinansowanie: 982.029,11
  18.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-135/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: PRAKTIBUD Adam Gwizdała
  Projekt: Wdrożenie innowacyjności w przedsiębiorstwie PRAKTIBUD Adam Gwizdała.
  Data umowy: 2012-06-06 (ostatni aneks: 2012-11-16)
  Dofinansowanie: 779.854,00
  19.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-136/11-04

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: ANTEX II Sp. z o. o.
  Projekt: Innowacja produktowa i procesowa oparta na ICT kluczem do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa Antex II
  Data umowy: 2012-06-06 (ostatni aneks: 2014-01-29)
  Dofinansowanie: 1.960.453,99
  20.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-138/11-03

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: ATS Spółka Akcyjna
  Projekt: Uruchomienie w Centrum Serwisowym ATS S.A. w Zamościu usługi śrutowania z zastosowaniem innowacyjnej technologii śrutowania i malowania ze znakowaniem blach i kształtowników
  Data umowy: 2013-07-03 (ostatni aneks: 2014-07-08)
  Dofinansowanie: 1.924.428,74
  21.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-140/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: INSTALBUD E.GAŁEK I PARTNERZY SPÓŁKA JAWNA
  Projekt: Wdrożenie wielowymiarowej innowacji podstawą rozwoju oferty firmy
  Data umowy: 2014-06-05 (ostatni aneks: 2014-12-10)
  Dofinansowanie: 469.244,25
  22.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-145/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Patomorfologii ALFAMED s.c. Edward Ćwierz, Paweł Ćwierz
  Projekt: Wzrost konkurencyjności spółki NZOZ ALFAMED poprzez zakup innowacyjnych urządzeń laboratoryjno-cyfrowych
  Data umowy: 2014-06-13 (ostatni aneks: 2014-08-07)
  Dofinansowanie: 274.415,40
  23.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-148/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: CUKIERNIA GRELA MICHAŁ
  Projekt: NOWA INWESTYCJA W URZĄDZENIA CUKIERNICZE
  Data umowy: 2014-06-13 (ostatni aneks: 2014-07-25)
  Dofinansowanie: 130.757,50
  24.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-149/11-00

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: FIRMA SŁAWEX Zbigniew Sławiński
  Projekt: Poprawa konkurencyjności kotłów c.o. SŁAWEX przez zakup wycinarki laserowej
  Data umowy: 2014-05-30
  Dofinansowanie: 1.000.000,00
  25.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-015/11-00

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Piekarnia Adampol Roman Joć
  Projekt: Wprowadzenie nowych asortymentów produktowych kluczem do wzrostu konkurencyjności Piekarni Adampol.
  Data umowy: 2014-05-30
  Dofinansowanie: 633.577,51
  26.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-150/11-02

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KOMUNALNIK" Spółka z o.o.
  Projekt: Poprawa konkurencyjności Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "KOMUNALNIK" Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej poprzez budowę nowego Domu Pogrzebowego wraz z zapleczem biurowo-socjalnym
  Data umowy: 2014-05-30 (ostatni aneks: 2015-06-11)
  Dofinansowanie: 958.854,21
  27.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-151/11-04

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: MAX-BUD Grzegorz Pawłowski
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy MAX-BUD poprzez wdrożenie innowacji
  Data umowy: 2012-10-10 (ostatni aneks: 2015-03-13)
  Dofinansowanie: 1.997.554,32
  28.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-153/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: ARS Antoni Artur Skrzypa
  Projekt: Unowocześnienie oferty i dywersyfikacja produkcji dzięki innowacjom w celu zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku krajowym.
  Data umowy: 2014-05-28 (ostatni aneks: 2015-02-20)
  Dofinansowanie: 803.538,42
  29.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-156/11-05

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Techniczno - Usługowe ELEKTRA Sp. z o.o.
  Projekt: Dywersyfikacja działalności Przedsiębiorstwa Techniczno – Usługowego ELEKTRA Sp. z o.o.
  Data umowy: 2014-06-11 (ostatni aneks: 2015-06-19)
  Dofinansowanie: 938.126,97
  30.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-160/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Dariusz Kozak/P.H.M. POLCOMM Dariusz Kozak
  Projekt: Zestawienie sprzętowe innowacyjnej technologii wytwarzania – wzrost konkurencyjności firmy (etap III)
  Data umowy: 2012-07-09 (ostatni aneks: 2013-03-20)
  Dofinansowanie: 1.000.000,00
  31.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-161/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: MTM „NOWUM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Wzrost konkurencyjności MTM NOWUM Sp. z o.o. na rynku krajowym w oparciu o innowacje i technologie ICT.
  Data umowy: 2014-06-10 (ostatni aneks: 2015-02-04)
  Dofinansowanie: 961.242,00
  32.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-162/11-02

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Auto-Remont-Lipert Krzysztof Lipert
  Projekt: Wzrost konkurencyjności "AUTO-REMONT-LIPERT" inż. Krzysztof Lipert na rynku krajowym poprzez innowacje oraz wprowadzenie rozwiązań z zakresu technologii ICT.
  Data umowy: 2014-06-12 (ostatni aneks: 2015-06-30)
  Dofinansowanie: 536.041,51
  33.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-166/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: SPEED CAR Sp. z o.o.
  Projekt: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa SPEED CAR Sp. z o.o. poprzez uruchomienie innowacyjnej okręgowej stacji kontroli pojazdów w Zamościu
  Data umowy: 2014-06-16 (ostatni aneks: 2014-09-23)
  Dofinansowanie: 874.010,94
  34.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-172/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: STACHEMA Polska Sp. z o.o.
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez zakup środków trwałych
  Data umowy: 2012-06-06 (ostatni aneks: 2012-09-18)
  Dofinansowanie: 157.400,00
  35.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-174/11-05

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: LEDA Sp. z o.o.
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych
  Data umowy: 2012-07-03 (ostatni aneks: 2014-05-06)
  Dofinansowanie: 1.110.057,47
  36.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-179/11-04

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Zakład Wyrobów Betonowych ,,Lewtak" s.c. Mariusz Lewtak, Anna Lewtak - Chęczkiewicz, Robert Lewtak
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do produkcji i badania jakości wyrobów budowlanych.
  Data umowy: 2014-05-16 (ostatni aneks: 2015-04-23)
  Dofinansowanie: 607.392,05
  37.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-018/11-02

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Barbara Lupa - Juszczak - Piekarnia "Jutrzenka"
  Projekt: „Budowa i wyposażenie ciastkarni, jako podstawa rozwoju firmy na rynku międzyregionalnym”
  Data umowy: 2014-04-25 (ostatni aneks: 2015-02-05)
  Dofinansowanie: 890.289,95
  38.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-186/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Piekarskie w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy Przedsiębiorstwo Piekarskie w Lublinie Spółka z o.o. poprzez zakup innowacyjnych urządzeń i wdrożenie nowoczesnych technologii.
  Data umowy: 2014-06-25 (ostatni aneks: 2014-08-29)
  Dofinansowanie: 184.270,00
  39.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-194/11-03

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Asko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Rozwój i wzrost konkurencyjności Asko Sp. z o.o. poprzez dywersyfikację produkcji
  Data umowy: 2013-02-20 (ostatni aneks: 2014-10-06)
  Dofinansowanie: 1.975.808,37
  40.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-199/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: SABAT Sp. z o.o.
  Projekt: Realizacja innowacyjnego projektu inwestycyjnego w celu wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.
  Data umowy: 2012-08-09 (ostatni aneks: 2016-09-26)
  Dofinansowanie: 996.089,85
  41.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-002/11-00

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Drukarnia PEGWAN Piotr Grzegorczyk
  Projekt: Dywersyfikacja oferty produktowej poprzez rozbudowę Drukarni PEGWAN oraz zakup nowych środków trwałych.
  Data umowy: 2012-06-05
  Dofinansowanie: 1.986.639,97
  42.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-200/11-00

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Lubelskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
  Projekt: Zastosowanie innowacyjności procesowej w celu zwiększenia konkurencyjności Lubelskich Kopalni Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
  Data umowy: 2014-06-03
  Dofinansowanie: 774.995,08
  43.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-201/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: FOLPOL ZBIGNIEW MITURA
  Projekt: Zrównoważony rozwój FOLPOL Z. MITURA w oparciu o rozpoczęcie produkcji opakowań z "zielonego PE"
  Data umowy: 2012-06-06 (ostatni aneks: 2012-06-27)
  Dofinansowanie: 693.254,20
  44.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-204/11-02

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: ALCO Robert Dykiel
  Projekt: Uruchomienie innowacyjnej lakierni proszkowej przez ALCO Robert Dykiel.
  Data umowy: 2014-06-25 (ostatni aneks: 2015-04-13)
  Dofinansowanie: 521.602,40
  45.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-205/11-03

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Wodrol Sp. z.o.o.
  Projekt: Rozwój firmy „WODROL” Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnych maszyn oraz sprzętu budowlanego.
  Data umowy: 2014-06-23 (ostatni aneks: 2015-06-30)
  Dofinansowanie: 746.247,64
  46.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-206/11-06

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Korbud s.c. M. Korkosz, P. Korkosz, S. Korkosz
  Projekt: Zwiększenie poziomu konkurencyjności Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego KORBUD s.c. Korkosz Marek, Korkosz Piotr, Korkosz Stanisław poprzez wprowadzenie do oferty dwóch nowych produktów.
  Data umowy: 2012-06-06 (ostatni aneks: 2014-01-03)
  Dofinansowanie: 1.999.652,02
  47.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-207/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Zakład Kamieniarski "Kalcyt" s.c Prażmo i Hawryluk
  Projekt: Zwiększenie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa "Kalcyt" s.c Prażmo i Hawryluk poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych.
  Data umowy: 2014-05-20 (ostatni aneks: 2014-08-06)
  Dofinansowanie: 935.744,70
  48.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-221/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy BEST-BUT Spółka Jawna K. Kubiak, W. Kubiak
  Projekt: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji obuwia w firmie BEST-BUT
  Data umowy: 2014-04-25 (ostatni aneks: 2014-09-17)
  Dofinansowanie: 993.238,39
  49.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-222/11-00

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Wyrób i Sprzedaż Obuwia Wojciech Wasak
  Projekt: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji obuwia.
  Data umowy: 2012-06-06
  Dofinansowanie: 945.399,99
  50.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-223/11-00

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Zakład Produkcyjno- Usługowy MASMET Stanisław Wysokiński
  Projekt: Wdrożenie innowacyjnych technologii obróbki metali w firmie MASMET
  Data umowy: 2012-06-05
  Dofinansowanie: 441.500,00
  51.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-224/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WALDI Robert Sujka
  Projekt: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji obuwia w firmie WALDI
  Data umowy: 2012-06-05 (ostatni aneks: 2013-10-16)
  Dofinansowanie: 328.850,00
  52.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-232/11-03

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Budownictwo Drogowe Zdzisław Kozieł
  Projekt: Zakup węzła betoniarskiego firmy Tecwill o konstrukcji modułowej szybko przestawnej (mobilnej) Mini Cobra C40
  Data umowy: 2014-06-25 (ostatni aneks: 2014-11-27)
  Dofinansowanie: 850.000,00
  53.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-234/11-02

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: POL-KRES EDWOOD Daniel Tomaszuk
  Projekt: „Wzrost konkurencyjności firmy POL-KRES EDWOOD poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń oraz uruchomienie produkcji nowych wyrobów”
  Data umowy: 2012-10-26 (ostatni aneks: 2014-06-11)
  Dofinansowanie: 982.800,00
  54.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-235/11-00

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: P.W. MLEXER Sp. Jawna J.Waśkowski, J. Waśkowski
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "Mlexer" Sp. J. J. Waśkowski, J. Waśkowski poprzez nowe inwestycje
  Data umowy: 2014-04-29
  Dofinansowanie: 261.789,24
  55.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-241/11-00

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Drukarnia EMBE PRESS S. Bezdek M. Mamczarz Spółka Jawna
  Projekt: Zakup innowacyjnej linii technologicznej do produkcji opakowań giętkich podstawą do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności oferty Drukarni EMBE PRESS
  Data umowy: 2012-05-25
  Dofinansowanie: 1.991.450,25
  56.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-243/11-04

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "AGROHURT" HENRYK ŻEBROWSKI JANINA ŻEBROWSKA SPÓŁKA JAWNA
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia warsztatowego.
  Data umowy: 2014-06-24 (ostatni aneks: 2015-06-12)
  Dofinansowanie: 402.012,80
  57.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-245/11-04

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: ALBREHTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Wdrożenie systemu budowy podziemnych rurociągów wielkowymiarowych metodą przewiertu horyzontalnego. Innowacyjna gospodarka materiałem płuczkowym.
  Data umowy: 2012-10-30 (ostatni aneks: 2013-06-19)
  Dofinansowanie: 1.970.542,76
  58.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-249/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Piekarnia Grela Witold
  Projekt: Inwestycja w innowacyjne urządzenia piekarnicze
  Data umowy: 2014-06-10 (ostatni aneks: 2014-07-25)
  Dofinansowanie: 258.763,92
  59.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-025/11-00

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: ELTEM Sp. z o.o.
  Projekt: Uruchomienie produkcji nowych rodzin wiązek elektrycznych w ELTEM Sp. z o.o.
  Data umowy: 2012-06-05
  Dofinansowanie: 838.120,00
  60.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-251/11-00

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: "EXPAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Projekt: Utworzenie Centrum Regeneracji Części Automotive w celu wprowadzenia innowacyjnych eko-usług i wzrostu konkurencyjności Spółki na rynku regionalnym i krajowym
  Data umowy: 2014-06-23
  Dofinansowanie: 970.200,00
  61.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-253/11-03

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: „MAIK” Agencja Reklamowa, Janusz Babicz, Barbara Tynecka- Babicz Spółka Jawna
  Projekt: Wdrożenie innowacyjnych usług podstawą budowania pozycji konkurencyjnej spółki „MAIK” Agencja Reklamowa, Janusz Babicz, Barbara Tynecka- Babicz Sp. J. na rynku krajowym.
  Data umowy: 2012-06-05 (ostatni aneks: 2013-05-07)
  Dofinansowanie: 670.993,14
  62.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-026/11-02

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno - Usługowe "Fabel" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Wdrożenie innowacyjnych technologii i stworzenie kompleksowej oferty usług motoryzacyjnych szansą na wzrost konkurencyjności PHPU Fabel Sp. z o.o.
  Data umowy: 2014-06-27 (ostatni aneks: 2015-07-01)
  Dofinansowanie: 1.981.365,95
  63.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-264/11-04

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Nałęczów Zdrój spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
  Projekt: Wzmocnienie wiodącej pozycji Nałęczów Zdrój Sp. z o.o. na krajowym rynku producentów wody poprzez inwestycje w innowacyjne technologie ICT i ich wykorzystanie w procesie wydmuchu butelek
  Data umowy: 2012-07-06 (ostatni aneks: 2014-06-09)
  Dofinansowanie: 1.999.500,00
  64.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-270/11-03

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: GRAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
  Projekt: Zwiększenie poziomu konkurencyjności Przedsiębiorstwa Handel - Produkcja Usługi Stolarskie GRAB Zenon Grabowski
  Data umowy: 2012-10-26 (ostatni aneks: 2015-11-26)
  Dofinansowanie: 1.992.211,88
  65.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-272/11-02

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Sigma S. A.
  Projekt: Rozwój firmy SIGMA S.A. poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii i produkcji innowacyjnych produktów dla przemysłu górniczego i wydobywczego.
  Data umowy: 2012-07-04 (ostatni aneks: 2014-10-21)
  Dofinansowanie: 1.974.091,64
  66.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-277/11-02

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Łuksja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Budowa innowacyjnego zakładu produkcji odzieży.
  Data umowy: 2012-10-29 (ostatni aneks: 2015-07-30)
  Dofinansowanie: 1.999.797,88
  67.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-278/11-00

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "ŁUKPOL" Sp. z o.o.
  Projekt: Budowa zakładu produkcji obuwia w technologii EVA
  Data umowy: 2014-05-16
  Dofinansowanie: 1.992.746,51
  68.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-279/11-00

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Attyla Władysław Kardasz, Jacek Kardasz Spółka Jawna
  Projekt: Wdrożenie w drukarni ATTYLA innowacyjnej w skali kraju technologii druku cyfrowego przy zastosowaniu technologii ICT
  Data umowy: 2014-05-07
  Dofinansowanie: 630.000,00
  69.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-282/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Firma Handlowo-Usługowa Handbud Wiesław Blicharski
  Projekt: Dywersyfikacja usług i wzrost konkurencyjności Firmy Handbud poprzez wprowadzenie usługi kompleksowego wykonywania sztucznych nawierzchni sportowych.
  Data umowy: 2014-06-26 (ostatni aneks: 2014-07-24)
  Dofinansowanie: 862.652,05
  70.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-284/11-00

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: S.C. WIR-BUD Bauman, Dudek, Iwanek, Przybysz
  Projekt: Wzrost konkurencyjności WIR-BUD S.C. dzięki zakupowi ciągu technologicznego do produkcji ZEObetonu oraz pustaka stropowego ZEOteriva.
  Data umowy: 2014-06-12
  Dofinansowanie: 809.000,00
  71.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-288/11-00

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: „ŁUKPLAST” DYLAK, RYCHLIK Spółka Jawna
  Projekt: Poprawa konkurencyjności spółki ŁUKPLAST poprzez wdrożenie innowacyjnej linii produkcyjnej do okien z PCV.
  Data umowy: 2014-06-18
  Dofinansowanie: 610.000,00
  72.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-029/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Lubelska Agencja Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna
  Projekt: Inwestycja w innowacyjne rozwiązania technologiczne gwarancją wysokiej jakości usług i wzrostu konkurencyjności Lubelskiej Agencji Ochrony Środowiska S.A.
  Data umowy: 2013-06-10 (ostatni aneks: 2013-09-11)
  Dofinansowanie: 399.043,40
  73.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-292/11-00

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDOMEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Budowa innowacyjnej betoniarni z recyklingiem w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym "BUDOMEX" Sp.z o.o.
  Data umowy: 2014-06-24
  Dofinansowanie: 963.623,28
  74.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-295/11-03

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: TECH-MET s.c. Zakład Techniki Metalowej, Jolanta Pawlik, Tomasz Pawlik, Ryszard Iżycki
  Projekt: Wzrost konkurencyjności spółki TECH-MET s.c. Zakład Techniki Metalowej, Jolanta Pawlik, Tomasz Pawlik, Ryszard Iżycki poprzez zakup nowych, innowacyjnych maszyn
  Data umowy: 2012-06-06 (ostatni aneks: 2013-04-18)
  Dofinansowanie: 191.865,00
  75.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-003/11-02

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: "TIRCARS" MARIUSZ CHORĄŻY I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
  Projekt: Wzmocnienie potencjału technologicznego i innowacyjnego firmy "TIRCARS" Mariusz Chorąży i Wspólnicy Spółka Jawna poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług.
  Data umowy: 2014-05-30 (ostatni aneks: 2015-02-12)
  Dofinansowanie: 1.992.555,96
  76.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-310/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Print Coatings Polska sp. z o.o.
  Projekt: Zakup innowacyjnych technologii ICT podstawą rozwoju wysoce konkurencyjnej oferty firmy
  Data umowy: 2014-05-27 (ostatni aneks: 2014-09-16)
  Dofinansowanie: 315.000,00
  77.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-311/11-04

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: OBST SPÓŁKA AKCYJNA
  Projekt: Wprowadzenie na rynek nowych produktów zdrowej żywności efektem zakupu innowacyjnych linii technologicznych przez OBST SA
  Data umowy: 2014-06-18 (ostatni aneks: 2015-08-14)
  Dofinansowanie: 1.999.625,00
  78.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-032/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „JAK-MET” JAKÓBCZYK EUGENIUSZ
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa P.P.H. „JAK-MET” Jakóbczyk Eugeniusz w wyniku zakupu innowacyjnych technologii.
  Data umowy: 2012-06-06 (ostatni aneks: 2013-01-15)
  Dofinansowanie: 294.000,00
  79.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-323/11-00

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Zakład Instalacyjno-Budowlany Eugeniusz Zalewski
  Projekt: Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnej w celu rozbudowy oferty usługowej oraz poprawy konkurencyjności firmy.
  Data umowy: 2014-06-17
  Dofinansowanie: 802.341,21
  80.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-327/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Zdzisław Szarek PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MEBLOMIX" Zdzisław Szarek
  Projekt: Wzrost konkurencyjności i dywersyfikacji działalności firmy poprzez zakup innowacyjnych technologii do produkcji mebli
  Data umowy: 2014-06-24 (ostatni aneks: 2015-01-22)
  Dofinansowanie: 323.680,00
  81.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-033/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Mirosław Wójcicki/Instalatorstwo Sanitarne C.O i Gazowe
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacji
  Data umowy: 2012-06-06 (ostatni aneks: 2013-08-12)
  Dofinansowanie: 597.401,38
  82.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-335/11-04

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "KULANICA" Kulanica Marian
  Projekt: Zakup innowacyjnych urządzeń drogą do rozwoju ZPUH KULANICA
  Data umowy: 2014-05-16 (ostatni aneks: 2015-10-14)
  Dofinansowanie: 999.879,00
  83.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-338/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: ELEKTRO-SPARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Innowacja produktowa i procesowa w Elektro-Spark Sp. z o.o.
  Data umowy: 2014-05-16 (ostatni aneks: 2014-06-27)
  Dofinansowanie: 621.700,00
  84.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-034/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Ledrin Sp. z o. o.
  Projekt: Zastosowanie innowacyjnych technologii podstawą budowania pozycji konkurencyjnej spółki Ledrin
  Data umowy: 2012-06-06 (ostatni aneks: 2013-08-28)
  Dofinansowanie: 238.250,00
  85.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-346/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Budowlano - Produkcyjne i Robót Chemoodpornych "CHEMOBUD" Sp. z o.o.
  Projekt: Zwiększenie zdolności inwestycyjnej i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  Data umowy: 2012-06-06 (ostatni aneks: 2013-07-19)
  Dofinansowanie: 185.815,88
  86.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-349/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe ACRUX spółka cywilna, Józef Zamecki, Jadwiga Zamecka
  Projekt: „Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań i technologii ICT w celu zwiększenia konkurencyjności firmy w branży obuwniczej”
  Data umowy: 2014-06-30 (ostatni aneks: 2015-03-26)
  Dofinansowanie: 583.773,06
  87.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-362/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROWIE" spółka cywilna
  Projekt: Wprowadzenie innowacyjnych pakietów usług diagnostyczno - terapeutycznych w nowotworzonym Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych przy NZOZ "Zdrowie" s.c. w Janowie Lubelskim
  Data umowy: 2012-06-21 (ostatni aneks: 2013-08-14)
  Dofinansowanie: 998.421,23
  88.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-037/11-04

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: EDBAK Sp. z o.o.
  Projekt: Całkowita automatyzacja procesów cięcia i gięcia metali, jako element przewagi konkurencyjnej EDBAK Sp. z o.o. na rynku międzynarodowym.
  Data umowy: 2012-06-21 (ostatni aneks: 2014-09-26)
  Dofinansowanie: 1.999.889,99
  89.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-041/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Cyberteam spółka z o.o.
  Projekt: Uruchomienie produkcji czterech innowacyjnych typów anten z obudową przez firmę Cyberteam Sp. z o.o.
  Data umowy: 2014-06-10 (ostatni aneks: 2015-03-13)
  Dofinansowanie: 471.800,00
  90.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-042/11-00

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Remontowe Maszyn i Armatury "Masz-Zap" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Masz-Zap Sp. z o. o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii oraz dywersyfikacji usług
  Data umowy: 2013-03-28
  Dofinansowanie: 996.000,00
  91.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-043/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: REALL-Agencja Zaopatrzenia Technicznego Arkadiusz Króżel
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy REALL-Agencja Zaopatrzenia Technicznego Arkadiusz Króżel poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii do produkcji taśm transportowych i części maszyn
  Data umowy: 2012-06-05 (ostatni aneks: 2014-05-16)
  Dofinansowanie: 897.500,00
  92.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-044/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Budowlane PARTNER Sp. z o.o
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Budowlanego PARTNER Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty nowych usług i ulepszenie dotychczasowych”
  Data umowy: 2014-06-24 (ostatni aneks: 2014-07-31)
  Dofinansowanie: 574.000,00
  93.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-045/11-00

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: "INTROGRAF-LUBLIN" SPÓŁKA AKCYJNA
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Intrograf -Lublin S.A. poprzez inwestycje w nowoczesny park maszynowy i technologie ICT.
  Data umowy: 2014-06-16
  Dofinansowanie: 1.974.102,80
  94.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-046/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE WOL-MAT Henryk Woliński
  Projekt: Wzrost konkurencyjności WOL-MAT poprzez rozszerzenie oraz udoskonalenie oferty produktowej
  Data umowy: 2014-06-12 (ostatni aneks: 2014-07-17)
  Dofinansowanie: 827.608,17
  95.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-047/11-03

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: AUTO-SERVICE JUBLEWSCY AUTO-ELEKTRO-SERWIS JUBLEX BOGUMIŁA LISEK-JUBLEWSKA
  Projekt: Dywersyfikacja usług przedsiębiorstwa Auto-Service Jublewscy.
  Data umowy: 2014-06-12 (ostatni aneks: 2015-03-31)
  Dofinansowanie: 427.068,50
  96.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-049/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Zakład Budowlany "ZGODA" S.C. Włodzimierz Lipnicki, Jarosław Cyranka
  Projekt: Zwiększenie skali działalności oraz rozszerzenie oferty produktowej ZB "Zgoda".
  Data umowy: 2013-03-28 (ostatni aneks: 2013-12-19)
  Dofinansowanie: 896.991,95
  97.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-005/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: WAROWNY MICHAŁ
  Projekt: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa WAROWNY MICHAŁ poprzez dywersyfikację usług oraz wdrożenie zaawansowanych technik zarządzania
  Data umowy: 2014-06-24 (ostatni aneks: 2014-08-05)
  Dofinansowanie: 150.604,84
  98.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-051/11-04

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: POL-INOWEX SPÓŁKA Z OGRANIOCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
  Projekt: Inwestycje w specjalistyczny sprzęt środkiem do ekspansji na rynkach pozaeuropejskich
  Data umowy: 2012-07-02 (ostatni aneks: 2013-11-27)
  Dofinansowanie: 959.276,22
  99.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-052/11-00

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: ENERGOREMONT Przedsiębiorstwo Wdrażania Nowych Technologii Remontowych Sp. z o.o.
  Projekt: Zakup innowacyjnego centrum obróbkowego CNC niezbędnego do produkcji wymienników regeneracji wysokoprężnej do nowych lub zmodernizowanych bloków energetycznych w elektrowniach i elektrociepłowniach
  Data umowy: 2012-06-05
  Dofinansowanie: 1.591.154,22
  100.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-057/11-02

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: "BIOMED-LUBLIN" WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA
  Projekt: Innowacja procesowa i produktowa oparta o technologie ICT kluczem do rozwoju "Biomed-Lublin" SA
  Data umowy: 2014-02-14 (ostatni aneks: 2015-04-10)
  Dofinansowanie: 1.952.160,00
  101.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-058/11-03

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: ERKADO Zbigniew Kozłowski
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy Erkado ZbigniewKozłowski poprzez zakup nowej linii produkcyjnej,wdrożenie innowacyjnej technologii,wprowadzenie innowacji produktowych oraz usprawnienie procesu produkcji
  Data umowy: 2014-06-17 (ostatni aneks: 2016-09-13)
  Dofinansowanie: 1.997.038,81
  102.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-059/11-00

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Sierociuk - Kazana - Sierociuk Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "STOK-ROL" Spółka Jawna
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy "STOK-ROL" poprzez wdrożenie innowacyjnych produktów i usług
  Data umowy: 2012-07-13
  Dofinansowanie: 257.000,00
  103.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-006/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjne "Almet" Pupiec Stanisław i Pupiec Krystyna spółka jawna
  Projekt: Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w działalności produkcyjnej firmy Almet
  Data umowy: 2014-06-25 (ostatni aneks: 2014-12-15)
  Dofinansowanie: 226.724,40
  104.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-060/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTERKRES Spółka jawna Sylwester Smyk i Zbigniew Mazurek
  Projekt: Dywersyfikacja działalności poprzez uruchomienie innowacyjnej technologii produkcji materaców i foteli relaksacyjnych w firmie INTERKRES.
  Data umowy: 2012-06-12 (ostatni aneks: 2015-02-10)
  Dofinansowanie: 818.412,45
  105.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-061/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Tadeusz Osiak/ Z.P.H.U. RYDWAN Tadeusz Osiak
  Projekt: Wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych w przedsiębiorstwie Tadeusz Osiak Z.P.H.U. Rydwan w celu poprawy konkurencyjności firmy.
  Data umowy: 2014-05-16 (ostatni aneks: 2015-01-21)
  Dofinansowanie: 920.873,74
  106.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-063/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Pośpiech Anna, Pośpiech Waldemar Frez S.C.
  Projekt: Dywersyfikacja działalności POŚPIECH ANNA POŚPIECH WALDEMAR FREZ S.C. poprzez wdrożenie nowych innowacyjnych usług.
  Data umowy: 2014-04-25 (ostatni aneks: 2017-06-09)
  Dofinansowanie: 649.480,55
  107.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-067/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Firma Produkcyjno-Handlowa "LUKS" Lucja Kisiel
  Projekt: Poprawa infrastruktury produkcyjnej FPH „LUKS” w celu zwiększenia konkurencyjności na rynku krajowym.
  Data umowy: 2014-06-11 (ostatni aneks: 2015-03-12)
  Dofinansowanie: 999.976,06
  108.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-007/11-02

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Maria Kietlińska Przychodnia Specjalistyczna
  Projekt: Inwestycja w przyszłość firmy NZOZ Maria Kietlińska Przychodnia Specjalistyczna
  Data umowy: 2012-06-29 (ostatni aneks: 2013-06-25)
  Dofinansowanie: 273.510,32
  109.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-072/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Prywatne Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowo Usługowe "ROLBUD" i Kopalnia Piasku Roman Madejek
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy PPTHU ROLBUD i Kopalnia Piasku Roman Madejek przez nowe inwestycje w środki trwałe i innowacyjne technologie
  Data umowy: 2014-06-25 (ostatni aneks: 2014-07-29)
  Dofinansowanie: 607.530,00
  110.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-074/11-00

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Mikrobit Sp. z o.o.
  Projekt: "Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Mikrobit Sp.z o.o.poprzez inwestycje w technologie ICT"
  Data umowy: 2013-03-28
  Dofinansowanie: 329.227,00
  111.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-077/11-00

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: WOD-GAZ G.MAŚCIBRODA, L.KACZKOWSKI, M.ZATORSKI, A.STEFANIK, T.DOBIAK - SPÓŁKA JAWNA
  Projekt: Wdrożenie innowacji procesowej i organizacyjnej podstawą dywersyfikacji i rozwoju oferty firmy
  Data umowy: 2012-06-06
  Dofinansowanie: 358.134,63
  112.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-079/11-02

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Fundament Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa Fundament Sp. z o.o.
  Data umowy: 2014-06-12 (ostatni aneks: 2015-03-27)
  Dofinansowanie: 435.000,00
  113.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-080/11-02

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Przewiertowe "MOTYL" Stefan Motyl
  Projekt: Zakup wiertnicy horyzontalnej realizującej technologię ALL Terrain z systemem On Grade
  Data umowy: 2012-06-06 (ostatni aneks: 2014-01-16)
  Dofinansowanie: 1.000.000,00
  114.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-082/11-03

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: "FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH NORMAL-MET" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Innowacje w F.E.Z. NORMAL-MET Sp. z o. o. drogą do wzrostu konkurencyjności firmy na rynku krajowym i zagranicznym
  Data umowy: 2012-07-03 (ostatni aneks: 2014-12-10)
  Dofinansowanie: 1.999.991,99
  115.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-086/11-05

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: HIGIENA-SUN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Higiena Sun Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych usług.
  Data umowy: 2014-06-25 (ostatni aneks: 2015-06-18)
  Dofinansowanie: 436.714,88
  116.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-088/11-02

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Amar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Amar Sp. z o.o. poprzez rozszerzenie i udoskonalenie oferty usługowej.
  Data umowy: 2012-06-06 (ostatni aneks: 2012-09-10)
  Dofinansowanie: 999.999,99
  117.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-089/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: "HULANICKI BEDNAREK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Projekt: WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA HULANICKI BEDNAREK SP. Z O.O. POPRZEZ ZAPEWNIENIE NAJLEPSZYCH WARUNKÓW DO PRAWIDŁOWEGO PROCESU PRODUKCJI INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ.
  Data umowy: 2012-06-06 (ostatni aneks: 2012-08-01)
  Dofinansowanie: 1.999.618,91
  118.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-009/11-01

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: P.P.H.U. MALEC Jolanta Malec, Marianna Malec, Henryk Malec Spółka Jawna
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy P.P.H.U. "MALEC" Jolanta Malec, Marianna Malec, Henryk Malec Spółka Jawna poprzez inwestycje w środki trwałe i innowacyjne technologie
  Data umowy: 2014-06-18 (ostatni aneks: 2014-09-18)
  Dofinansowanie: 513.940,30
  119.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-094/11-03

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Eko-Sanit Sp. z o.o. spółka komandytowa
  Projekt: Wzmocnienie pozycji rynkowej firmy Eko-Sanit dzięki uruchomieniu produkcji elementów instalacji wentylacyjnych
  Data umowy: 2014-05-28 (ostatni aneks: 2016-09-27)
  Dofinansowanie: 1.979.308,09
  120.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-095/11-03

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: „AUTOSFERA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: KULTURA PEŁNEJ OBSŁUGI - realizacja strategii kompleksowej obsługi pojazdów poprzez wdrożenie nowoczesnych usług diagnostycznych i serwisowych.
  Data umowy: 2014-06-11 (ostatni aneks: 2015-10-14)
  Dofinansowanie: 496.355,81
  121.

  02.11-UDA-

  RPLU.01.03.00-06-098/11-00

  konkurs: 2/2011

  Beneficjent: Spomasz Zamość Spółka Akcyjna
  Projekt: Na bazie obecnie produkowanych pomp opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnych pomp w wykonaniu przeciwwybuchowym spełniających wymogi dyrektywy Unii Europejskiej ATEX 94/9/WE.
  Data umowy: 2013-03-28
  Dofinansowanie: 466.280,87
  RazemLiczba:121
  Dofinansowanie:112.238.609,63

  Data aktualizacji: 2017-09-08