Lista Beneficjentów

  Lista umów podpisanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawierająca dodatkowe informacje o Beneficjentach
  - stan na dzień 2017-09-08 Lista umów w formacie Excela

  Lp.Numer umowyPoleNazwa Beneficjenta / Tytul projektu /
  Data podpisania umowy / Dofinansowanie [w PLN]
  1.

  01.11-UDA-

  RPLU.01.06.00-06-010/11-02

  konkurs: 1/2011

  Beneficjent: Firma Chemiczna "ANTOS" Ryszard Antos
  Projekt: Opracowanie technologii wytwarzania granulatu innowacyjnego izolatora EPNL o niskim współczynniku Lambda oraz otwarcie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Tworzyw Sztucznych wyposażonego w laboratorium.
  Data umowy: 2011-10-06 (ostatni aneks: 2013-06-13)
  Dofinansowanie: 280.000,00
  2.

  01.11-UDA-

  RPLU.01.06.00-06-013/11-01

  konkurs: 1/2011

  Beneficjent: Ryszard Bartłomiej Miazga VERANO
  Projekt: WSPARCIE PROCESU OPRACOWANIA I TRANSFERU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W PRZEDSIĘBIORSTWIE RYSZARD BARTŁOMIEJ MIAZGA VERANO
  Data umowy: 2011-10-06 (ostatni aneks: 2012-06-22)
  Dofinansowanie: 155.452,83
  3.

  01.11-UDA-

  RPLU.01.06.00-06-017/11-00

  konkurs: 1/2011

  Beneficjent: WI-TECH Piotr Winiarczyk
  Projekt: Zakup specjalistycznego sprzętu w celu opracowania nowej geometrii ostrza o podwyższonej trwałości pił to cięcia trudno obrabialnych materiałów.
  Data umowy: 2011-10-10
  Dofinansowanie: 259.901,23
  4.

  01.11-UDA-

  RPLU.01.06.00-06-018/11-03

  konkurs: 1/2011

  Beneficjent: Securion S.C. Jerzy Godziszewski Roman Bakan
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Securion na arenie międzynarodwej poprzez realizację własnego projektu badawczego.
  Data umowy: 2011-10-06 (ostatni aneks: 2015-04-17)
  Dofinansowanie: 268.975,00
  5.

  01.11-UDA-

  RPLU.01.06.00-06-021/11-00

  konkurs: 1/2011

  Beneficjent: FIRMA SŁAWEX Zbigniew Sławiński
  Projekt: Poprawa konkurencyjności kotłów c.o. SŁAWEX przez zakup usług b+r
  Data umowy: 2011-11-18
  Dofinansowanie: 70.240,80
  6.

  01.11-UDA-

  RPLU.01.06.00-06-023/11-06

  konkurs: 1/2011

  Beneficjent: PZ CORMAY Spółka Akcyjna
  Projekt: Opracowanie formulacji i technologii produkcji odczynników hematologicznych do analizatorów 5-Diff Sysmex XS-800i, Sysmex XT-2000 oraz Mindray BC 5300
  Data umowy: 2012-02-21 (ostatni aneks: 2015-05-18)
  Dofinansowanie: 222.611,70
  7.

  01.11-UDA-

  RPLU.01.06.00-06-024/11-04

  konkurs: 1/2011

  Beneficjent: Krimfotech Paweł Staniszewski
  Projekt: Badania firmy Krimfotech nad innowacyjnymi formulacjami roztworów do wizualizacji linii papilarnych - zakup specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych oraz opracowań badawczych.
  Data umowy: 2011-12-08 (ostatni aneks: 2014-02-27)
  Dofinansowanie: 253.750,00
  8.

  01.11-UDA-

  RPLU.01.06.00-06-025/11-02

  konkurs: 1/2011

  Beneficjent: Dariusz Kozak/P.H.M. POLCOMM Dariusz Kozak
  Projekt: Zakup specjalistycznego sprzętu w celu doposażenia zaplecza do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych służących opracowaniu nowych rozwiązań konstrukcyjnych pił tarczowych.
  Data umowy: 2011-10-06 (ostatni aneks: 2012-07-09)
  Dofinansowanie: 240.000,00
  9.

  01.11-UDA-

  RPLU.01.06.00-06-026/11-00

  konkurs: 1/2011

  Beneficjent: ISK Engineering Sp. z o.o.
  Projekt: Opracowanie innowacyjnej maszyny do aplikacji tynków strukturalnych szansą rozwoju firmy ISK Engeenering
  Data umowy: 2011-10-06
  Dofinansowanie: 273.381,50
  10.

  01.11-UDA-

  RPLU.01.06.00-06-027/11-00

  konkurs: 1/2011

  Beneficjent: J. G. Service Grzegorz Reszka
  Projekt: Zakup specjalistycznej maszyny do wykonywania prototypów narzędzi skrawających w celu opracowania innowacyjnej stereometrii wysokowydajnego wiertła do obróbki materiałów trudno obrabialnych
  Data umowy: 2011-10-11
  Dofinansowanie: 280.000,00
  11.

  01.11-UDA-

  RPLU.01.06.00-06-028/11-04

  konkurs: 1/2011

  Beneficjent: Tewa Temperature Sensors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Zakup specjalistycznych usług i urządzeń badawczych w celu opracowania innowacyjnej technologii produkcji kablowych czujników temperatury w metalowych osłonach cylindrycznych i uzyskania patentu
  Data umowy: 2011-12-08 (ostatni aneks: 2014-12-22)
  Dofinansowanie: 279.376,95
  12.

  01.11-UDA-

  RPLU.01.06.00-06-003/11-03

  konkurs: 1/2011

  Beneficjent: Elteris Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Opracowanie nowatorskiego systemu lokacji wraz z lampą nahełmną
  Data umowy: 2011-11-16 (ostatni aneks: 2013-10-28)
  Dofinansowanie: 120.435,00
  13.

  01.11-UDA-

  RPLU.01.06.00-06-005/11-02

  konkurs: 1/2011

  Beneficjent: STANIMEX Sp.J. S.Staniszewski M.Staniszewski
  Projekt: Zwiększenie potencjału badawczego firmy Stanimex poprzez zakup specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych oraz transfer nowoczesnych rozwiązań w branży kryminalistycznej.
  Data umowy: 2011-12-15 (ostatni aneks: 2014-02-27)
  Dofinansowanie: 280.000,00
  14.

  01.11-UDA-

  RPLU.01.06.00-06-009/11-03

  konkurs: 1/2011

  Beneficjent: EMBIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Projekt: Stworzenie biura badawczo – rozwojowego w firmie EMBIQ w celu wprowadzenia nowych produktów.
  Data umowy: 2012-01-04 (ostatni aneks: 2012-08-03)
  Dofinansowanie: 273.007,00
  RazemLiczba:14
  Dofinansowanie:3.257.132,01

  Data aktualizacji: 2017-09-08