Lista Beneficjentów

  Lista umów podpisanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawierająca dodatkowe informacje o Beneficjentach
  - stan na dzień 2017-09-08 Lista umów w formacie Excela

  Lp.Numer umowyPoleNazwa Beneficjenta / Tytul projektu /
  Data podpisania umowy / Dofinansowanie [w PLN]
  1.

  10.10-UDA-

  RPLU.02.03.02-06-015/10-03

  konkurs: 10/2010

  Beneficjent: Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju
  Projekt: Budowanie strategii działań i sieci współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w MŚP w podregionie bialskopodlaskim
  Data umowy: 2011-07-15 (ostatni aneks: 2012-12-21)
  Dofinansowanie: 162.086,50
  2.

  10.10-UDA-

  RPLU.02.03.02-06-016/10-03

  konkurs: 10/2010

  Beneficjent: LUBELSKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
  Projekt: Rozwój oraz promocja działalności Lubelskiego Parku Naukowo- Technologicznego S.A. jako instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy
  Data umowy: 2011-06-30 (ostatni aneks: 2013-03-20)
  Dofinansowanie: 154.456,03
  3.

  10.10-UDA-

  RPLU.02.03.02-06-017/10-02

  konkurs: 10/2010

  Beneficjent: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie
  Projekt: Klaster Usług Finansowych
  Data umowy: 2011-04-29 (ostatni aneks: 2011-12-28)
  Dofinansowanie: 399.820,75
  4.

  10.10-UDA-

  RPLU.02.03.02-06-018/10-03

  konkurs: 10/2010

  Beneficjent: Lubelska Izba Rzemieślnicza
  Projekt: „Lubelska Izba Rzemieślnicza - animator idei klusteringu”
  Data umowy: 2011-05-24 (ostatni aneks: 2012-06-04)
  Dofinansowanie: 365.733,75
  5.

  10.10-UDA-

  RPLU.02.03.02-06-019/10-02

  konkurs: 10/2010

  Beneficjent: Wschodnia Agencja Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Wsparcie Wschodniego Klastra ICT
  Data umowy: 2011-04-19 (ostatni aneks: 2011-09-27)
  Dofinansowanie: 327.306,05
  RazemLiczba:5
  Dofinansowanie:1.409.403,08

  Data aktualizacji: 2017-09-08