Lista Beneficjentów

  Lista umów podpisanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawierająca dodatkowe informacje o Beneficjentach
  - stan na dzień 2017-09-08 Lista umów w formacie Excela

  Lp.Numer umowyPoleNazwa Beneficjenta / Tytul projektu /
  Data podpisania umowy / Dofinansowanie [w PLN]
  1.

  09.10-UDA-

  RPLU.02.03.01-06-002/10-01

  konkurs: 9/2010

  Beneficjent: Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju
  Projekt: Rozwój profesjonalnych usług dla przedsiębiorców oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez utworzenie Bialskopodlaskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
  Data umowy: 2011-07-15 (ostatni aneks: 2012-05-07)
  Dofinansowanie: 621.432,51
  2.

  09.10-UDA-

  RPLU.02.03.01-06-003/10-02

  konkurs: 9/2010

  Beneficjent: Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Projekt: Wzmocnienie roli IOB - Fundacji Promocji Edukacyjnej ORYLION dzięki wsparciu inwestycyjnemu.
  Data umowy: 2011-04-27 (ostatni aneks: 2012-07-30)
  Dofinansowanie: 264.081,66
  3.

  09.10-UDA-

  RPLU.02.03.01-06-004/10-01

  konkurs: 9/2010

  Beneficjent: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie
  Projekt: Rozwój infrastruktury dla Klastra Usług Finansowych
  Data umowy: 2011-04-29 (ostatni aneks: 2011-12-28)
  Dofinansowanie: 382.985,40
  4.

  09.10-UDA-

  RPLU.02.03.01-06-005/10-01

  konkurs: 9/2010

  Beneficjent: Wschodnia Agencja Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Platforma współpracy dla podmiotów gospodarczych wchodzących w skład Wschodniego Klastra ICT
  Data umowy: 2011-04-19 (ostatni aneks: 2012-07-18)
  Dofinansowanie: 403.082,78
  RazemLiczba:4
  Dofinansowanie:1.671.582,35

  Data aktualizacji: 2017-09-08