Lista Beneficjentów

  Lista umów podpisanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawierająca dodatkowe informacje o Beneficjentach
  - stan na dzień 2017-09-08 Lista umów w formacie Excela

  Lp.Numer umowyPoleNazwa Beneficjenta / Tytul projektu /
  Data podpisania umowy / Dofinansowanie [w PLN]
  1.

  03.08-UDA-

  RPLU.02.04.01-06-010/08-03

  konkurs: 3/2008

  Beneficjent: Firma Produkcyjno-Handlowa Kano Mirosław Ośko, Zbigniew Tupaj
  Projekt: Udział w targach Salon Łodzi Turystycznych i Rekreacyjnych KAJAK EXPO 2009
  Data umowy: 2008-12-12 (ostatni aneks: 2009-05-07)
  Dofinansowanie: 30.950,00
  2.

  03.08-UDA-

  RPLU.02.04.01-06-021/08-01

  konkurs: 3/2008

  Beneficjent: Hyperica Natura Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
  Projekt: Udział jako wystawca w targach "BioFach 2009", Niemcy / Norymberga, w dniach 19-22.02.2009
  Data umowy: 2008-11-28 (ostatni aneks: 2009-03-27)
  Dofinansowanie: 14.568,50
  3.

  03.08-UDA-

  RPLU.02.04.01-06-034/08-02

  konkurs: 3/2008

  Beneficjent: ELEADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Projekt: Udział w międzynarodowych targach ("Customer - Centric Banking 2008", "Symbain Smartphoneshow 2008", "Mobile World Congress 2009"), jako wystawca.
  Data umowy: 2008-11-27 (ostatni aneks: 2010-09-20)
  Dofinansowanie: 43.265,67
  RazemLiczba:3
  Dofinansowanie:88.784,17

  Data aktualizacji: 2017-09-08