Lista Beneficjentów

  Lista umów podpisanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawierająca dodatkowe informacje o Beneficjentach
  - stan na dzień 2017-09-08 Lista umów w formacie Excela

  Lp.Numer umowyPoleNazwa Beneficjenta / Tytul projektu /
  Data podpisania umowy / Dofinansowanie [w PLN]
  1.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-001/10-04

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Dominika Godzic- Wałecka/ Godzic- Wałecka Dominika Gabinet Stomatologiczny
  Projekt: " Dywersyfikacja i wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup urządzeń stomatologicznych i informatyzację praktyki "
  Data umowy: 2011-08-25 (ostatni aneks: 2013-05-29)
  Dofinansowanie: 182.469,18
  2.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-100/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Patrycja Cymborska-Olejarz/Firma Usługowo Handlowa CHI
  Projekt: Utworzenie salonu innowacyjnych zabiegów pielęgnacyjnych.
  Data umowy: 2013-01-14 (ostatni aneks: 2013-04-11)
  Dofinansowanie: 147.137,91
  3.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-101/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Jolanta Kunicka-Tylec Wydawnictwo JKT
  Projekt: "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym poprzez wprowadzenie nowych produktów edukacyjnych."
  Data umowy: 2011-08-24 (ostatni aneks: 2012-03-02)
  Dofinansowanie: 132.901,20
  4.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-109/10-00

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: SALON FRYZJERSKI HAIR STUDIO KATARZYNA LESZCZUK
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy Salon Fryzjerski Hair Studio Katarzyna Leszczuk poprzez inwestycję w branżę usług kosmetycznych
  Data umowy: 2012-12-14
  Dofinansowanie: 65.610,51
  5.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-011/10-03

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: BIOMIX Spółka Cywilna Anna Wilczek - Kapica Marek Wilczek
  Projekt: Uruchomienie warsztatu mechaniki pojazdowej dla samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 3,5t.
  Data umowy: 2011-07-07 (ostatni aneks: 2015-03-03)
  Dofinansowanie: 498.914,91
  6.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-112/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: INTRO s.c. Piotr Chmiel, Mateusz Kowalski
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa INTRO s.c. poprzez zakup linii do produkcji broszur.
  Data umowy: 2011-07-20 (ostatni aneks: 2012-02-09)
  Dofinansowanie: 310.000,00
  7.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-113/10-04

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Michalina Łukasiewicz ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY "GAWRA"
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie nowoczesnego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego z pododdziałem dla dzieci NZOZ "GAWRA" Michalina Łukasiewicz w Długim Kącie.
  Data umowy: 2011-07-08 (ostatni aneks: 2015-05-21)
  Dofinansowanie: 473.902,47
  8.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-114/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: ASPRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Asprim sp. z o.o. sp. k. poprzez rozwój oferty usługowej.
  Data umowy: 2011-07-12 (ostatni aneks: 2012-03-23)
  Dofinansowanie: 298.483,62
  9.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-115/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Technowag S.C. Kamil Władarczyk, Michał Pyła
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Technowag S.C. Kamil Włodarczyk, Michał Pyła poprzez dywersyfikację świadczonych usług.
  Data umowy: 2012-12-07 (ostatni aneks: 2013-05-15)
  Dofinansowanie: 166.950,00
  10.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-116/10-04

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: VitalMed Emilia Lipiec – Szoja
  Projekt: Wzrost konkurencyjności gabinetu stomatologicznego poprzez rozszerzenie i udoskonalenie oferty usługowej.
  Data umowy: 2011-07-07 (ostatni aneks: 2013-01-28)
  Dofinansowanie: 499.475,97
  11.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-117/10-00

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Media City Karolina Borczuk
  Projekt: Innowacyjne technologie podstawą do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa Media City Karolina Borczuk.
  Data umowy: 2011-08-23
  Dofinansowanie: 202.028,40
  12.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-012/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: ELŻBIETA MICHALAK ESTETICENTER MEDYCYNA ESTETYCZNA LASEROTERAPIA
  Projekt: Zakup innowacyjnych urządzeń kosmetycznych i fizjoterapeutycznych szansą na rozwój Esteticenter Medycyna Estetyczna Laseroterapia.
  Data umowy: 2011-08-23 (ostatni aneks: 2013-01-07)
  Dofinansowanie: 282.367,88
  13.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-123/10-06

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Paweł Makaruk - Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych UNIMA
  Projekt: Wzrost konkurencyjności PRB UNIMA na rynku regionalnym poprzez zakup maszyn budowlanych.
  Data umowy: 2011-07-08 (ostatni aneks: 2014-09-12)
  Dofinansowanie: 233.756,25
  14.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-130/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Adam Golak A. G. BUD
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa budowlanego „Adam Golak A. G. Bud” na rynku krajowym
  Data umowy: 2011-07-08 (ostatni aneks: 2011-09-12)
  Dofinansowanie: 499.987,50
  15.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-149/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Zakład Poligrafii i Opakowań "AKTPRESS" Andruszak Andrzej
  Projekt: Wdrożenie wysokowydajnej technologii druków niskonakładowych i personalizowanych w Firmie AKTPRESS.
  Data umowy: 2011-07-08 (ostatni aneks: 2014-02-21)
  Dofinansowanie: 309.999,72
  16.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-015/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RADENS Arkadiusz Radej
  Projekt: Rozwój działalności Radens - Prywatna Praktyka Dentystyczna poprzez wyposażenie gabinetu stomatologicznego w nowoczesne urządzenia.
  Data umowy: 2012-12-20 (ostatni aneks: 2013-01-23)
  Dofinansowanie: 309.969,40
  17.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-150/10-04

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: IMA-MED Sp. z o.o.
  Projekt: Zwiększenie zdolności inwestycyjnej firmy „IMA-MED” Sp. z o.o. w początkowym okresie funkcjonowania w wyniku realizacji projektu
  Data umowy: 2011-08-25 (ostatni aneks: 2013-12-04)
  Dofinansowanie: 271.881,81
  18.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-151/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: DAR-MED Iwona Niespodziewana
  Projekt: Rozwój przedsiębiorstwa DAR-MED Iwona Niespodziewana poprzez budowę nowoczesnej przychodni fizjoterapii w Świdniku.
  Data umowy: 2011-12-08 (ostatni aneks: 2012-05-22)
  Dofinansowanie: 300.598,26
  19.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-153/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: INSTALGAZ Arkadiusz Kędra
  Projekt: Rozwój przedsiębiorstwa EKOBUD Marian Kędra poprzez zakup innowacyjnej wiertnicy horyzontalnej.
  Data umowy: 2011-07-08 (ostatni aneks: 2013-09-16)
  Dofinansowanie: 309.657,00
  20.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-155/10-03

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Magdalena Kwiatkowska Prywatne Przedsiębiorstwo DREW-BUD
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy DREW - BUD poprzez wprowadzenie do oferty nowych usług oraz zakup nowoczesnych maszyn.
  Data umowy: 2011-08-23 (ostatni aneks: 2013-03-27)
  Dofinansowanie: 308.297,11
  21.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-156/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Arkadiusz Kończyński - MIX
  Projekt: Zwiekszenie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa Arkadiusz Kończyński - MIX poprzez wyposażenie innowacyjnej pralni.
  Data umowy: 2011-12-09 (ostatni aneks: 2013-09-18)
  Dofinansowanie: 212.399,38
  22.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-016/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Usługi Budowlane "PAW-BUD" Głowniak Beata
  Projekt: „Rozbudowa i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Usługi Budowlane „PAW-BUD” Głowniak Beata poprzez dywersyfikację oferty usługowej firmy”
  Data umowy: 2014-01-29 (ostatni aneks: 2014-04-01)
  Dofinansowanie: 305.945,60
  23.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-160/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: "LUKSLAB" PUNKT OBSŁUGI BHP S.C.
  Projekt: Wzmocnienie konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa LUKSLAB PUNKT OBSŁUGI BHP S.C poprzez wprowadzenie wysokospecjalistycznych usług w zakresie pomiaru czynników szkodliwych w środowisku pracy.
  Data umowy: 2011-12-08 (ostatni aneks: 2011-12-30)
  Dofinansowanie: 89.233,55
  24.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-164/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: ASBUD JOANNA WOJCIECHEWICZ
  Projekt: Zakup nowoczesnego sprzętu budowlanego drogą do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa ASBUD Joanna Wojciechewicz
  Data umowy: 2013-01-04 (ostatni aneks: 2014-12-30)
  Dofinansowanie: 309.156,94
  25.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-165/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Paweł Pietraś Cartronik Elektronika Samochodowa
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy Cartronic Elektronika Samochodowa Paweł Pietraś poprzez zakup innowacyjnych urządzeń do badań diagnostycznych i napraw samochodów.
  Data umowy: 2011-07-07 (ostatni aneks: 2011-11-07)
  Dofinansowanie: 197.584,80
  26.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-168/10-03

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: "JASKOL" Skolimowski Jarosław
  Projekt: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa „JASKOL” Jarosław Skolimowski poprzez dywersyfikację oferty handlowej”
  Data umowy: 2011-12-28 (ostatni aneks: 2013-02-22)
  Dofinansowanie: 301.839,82
  27.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-178/10-00

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: ABJ-VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Projekt: Wykorzystanie elektronicznych symulatorów EYESI w zakresie diagnostyki oraz operacji oka w celu podnoszenia kompetencji lekarzy okulistów
  Data umowy: 2011-08-24
  Dofinansowanie: 498.506,36
  28.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-018/10-04

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Marcin Miłkowski/Metroled
  Projekt: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa METROLED poprzez wprowadzenie innowacyjnych i kompleksowych usług”
  Data umowy: 2011-07-07 (ostatni aneks: 2015-12-15)
  Dofinansowanie: 305.999,12
  29.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-184/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Gabinet Weterynaryjny, Lekarz Weterynarii Przemysław Bartoszek
  Projekt: Wzrost konkurencyjności oraz dywersyfikacja przychodów przedsiębiorstwa w oparciu o zakup nowoczesnych urządzeń, specjalistycznego oprogramowania, a także mobilnego ambulansu weterynaryjnego
  Data umowy: 2012-12-18 (ostatni aneks: 2013-02-21)
  Dofinansowanie: 69.661,09
  30.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-186/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Piotr Anaszewski- Auto-Piter
  Projekt: „Wzrost konkurencyjności stacji mechaniki i elektroniki pojazdowej Auto-Piter – Piotr Anaszewski poprzez zakup innowacyjnego sprzętu”
  Data umowy: 2013-12-17 (ostatni aneks: 2014-09-11)
  Dofinansowanie: 309.778,00
  31.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-188/10-03

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: FD Consulting Nieruchomości s.c. Adrianna Franczewska-Krupa, Katarzyna Długosz
  Projekt: Nowe oraz udoskonalone usługi w ofercie firmy FD Consulting Nieruchomości s.c.
  Data umowy: 2011-07-08 (ostatni aneks: 2012-08-01)
  Dofinansowanie: 308.828,59
  32.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-189/10-03

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Centrum Doradcze AURUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Produkcja filmów reklamowych i usługi rachunkowo-księgowe sposobem na wejście ARGENTUM Sp. z o.o. na rynek krajowy
  Data umowy: 2011-08-25 (ostatni aneks: 2015-10-06)
  Dofinansowanie: 304.321,34
  33.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-194/10-06

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: "NETRIX GROUP" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Nowa oferta usług informatycznych
  Data umowy: 2011-07-07 (ostatni aneks: 2012-12-21)
  Dofinansowanie: 499.983,03
  34.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-196/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Elwira Sadlik - Zając Centrum Stomatologiczne ELSTOM
  Projekt: Innowacyjne urządzenia i nowe usługi w nowo powstającym Centrum Stomatologicznym ELSTOM
  Data umowy: 2014-01-02 (ostatni aneks: 2015-01-16)
  Dofinansowanie: 243.548,01
  35.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-197/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: ALFA Biuro Nieruchomości B. Kamińska, M. Kamiński Spółka Cywilna
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy ALFA Biuro Nieruchomości - nowa jakość świadczenia usług ma rynku obrotu nieruchomościami.
  Data umowy: 2011-08-30 (ostatni aneks: 2012-11-29)
  Dofinansowanie: 298.536,29
  36.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-020/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: DentAll spólka cywilna, Monika Kołtun - Skibniewska, Patryk Skibniewski
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności firmy DentAll s.c. M. Kołtun-Skibniewska, P. Skibniewski poprzez utworzenie nowoczesnego centrum medycznego oraz zakup innowacyjnego cyfrowego aparatu pantomograficznego
  Data umowy: 2011-08-23 (ostatni aneks: 2014-05-23)
  Dofinansowanie: 498.923,35
  37.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-200/10-00

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Zakład Usługowy HYDROKRET Jacek Zarek
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy Zakład Usługowy Hydrokret Jacek Zarek poprzez wprowadzenie nowych usług
  Data umowy: 2011-08-24
  Dofinansowanie: 232.500,00
  38.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-202/10-00

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Jędrzej Wojtaszek INSTALBUD
  Projekt: Rozwój firmy INSTALBUD Jędrzej Wojtaszek poprzez zakup innowacyjnych technologii w dziedzinie inżynierii sanitarnej
  Data umowy: 2011-07-08
  Dofinansowanie: 309.595,50
  39.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-203/10-00

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Tomasz Jawoszek TOMPOL
  Projekt: Rozwój firmy Tomasz Jawoszek TOMPOL poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii w branży stolarskiej
  Data umowy: 2012-12-10
  Dofinansowanie: 305.435,87
  40.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-207/10-03

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Deinde spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Deinde sp. z o. o. poprzez poszerzenie oferty świadczonych usług.
  Data umowy: 2013-12-23 (ostatni aneks: 2014-09-11)
  Dofinansowanie: 48.327,19
  41.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-021/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: OROQ ENTERPRISE BARTŁOMIEJ FRANCZAK
  Projekt: Rozwój OROQ ENTERPRISE BARTŁOMIEJ FRANCZAK poprzez zakup maszyn i wprowadzenie nowych usług.
  Data umowy: 2011-07-08 (ostatni aneks: 2012-12-19)
  Dofinansowanie: 499.949,99
  42.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-210/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Auto Myjnia Chwedczuk Tomasz Chwedczuk Urszula spółka cywilna
  Projekt: „Wzrost konkurencyjności i rozwój firmy poprzez uruchomienie innowacyjnej bezdotykowej samoobsługowej auto myjni.”
  Data umowy: 2011-08-23 (ostatni aneks: 2012-03-22)
  Dofinansowanie: 242.628,65
  43.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-213/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Tomasz Zdunek
  Projekt: Zakup nowoczesnych środków trwałych dla profesjonalnej wypożyczalni urządzeń gastronomicznych
  Data umowy: 2011-07-08 (ostatni aneks: 2013-01-07)
  Dofinansowanie: 61.174,20
  44.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-221/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: MIOMED Praktyka Fizjoterapeutyczna Małgorzata Golik
  Projekt: „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez realizację innowacyjnych inwestycji”
  Data umowy: 2011-07-08 (ostatni aneks: 2011-09-23)
  Dofinansowanie: 121.849,31
  45.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-223/10-03

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji i Neurologii "Neuron" Mierzwa Mariusz
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowych, innowacyjnych usług
  Data umowy: 2011-09-05 (ostatni aneks: 2013-01-09)
  Dofinansowanie: 127.176,94
  46.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-224/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Dawid Małecki/Full Job
  Projekt: Wprowadzenie innowacji produktowej i procesowej szansą rozwoju firmy Full Job
  Data umowy: 2011-07-08 (ostatni aneks: 2011-09-08)
  Dofinansowanie: 185.739,15
  47.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-225/10-00

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Cecylia Grabek
  Projekt: Rozwój firmy poprzez wdrożenie 3 nowych innowacyjnych usług
  Data umowy: 2011-07-07
  Dofinansowanie: 261.420,00
  48.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-229/10-00

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: SCANCOPY Sp. z o.o.
  Projekt: Rozwój SCANCOPY Sp. z o. o. poprzez zakup urządzeń i oprogramowania do świadczenia usług poligraficznych.
  Data umowy: 2011-07-08
  Dofinansowanie: 137.826,62
  49.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-231/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: MOLDMET s.c. Marian Rząd, Jarosław Ciechomski
  Projekt: Uruchomienie nowych usług poprzez zakup maszyn CNC.
  Data umowy: 2011-07-08 (ostatni aneks: 2012-06-22)
  Dofinansowanie: 304.070,23
  50.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-232/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: KOL-BUD Piotr Kołodziej
  Projekt: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa w branży budowlanej poprzez wdrożenie nowych usług.
  Data umowy: 2011-08-24 (ostatni aneks: 2012-02-13)
  Dofinansowanie: 87.539,59
  51.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-233/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: SPRINT s.c. Beata Brzózka, Piotr Korybski
  Projekt: Zakup nowych środków trwałych na potrzeby nowoczesnej introligatorni.
  Data umowy: 2011-07-15 (ostatni aneks: 2012-04-18)
  Dofinansowanie: 499.819,22
  52.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-236/10-05

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Kart Center Sp. z o.o.
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Kart Center Sp. z o.o. poprzez uruchomienie komplementarnych usług budowlanych.
  Data umowy: 2011-07-07 (ostatni aneks: 2015-01-20)
  Dofinansowanie: 497.095,37
  53.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-240/10-03

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Ascend Consulting Bartosz Kowalik
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy dzięki ulepszeniu dotychczasowo świadczonych oraz wprowadzeniu do oferty nowych usług opartych na innowacyjnej technologii ICT
  Data umowy: 2011-07-13 (ostatni aneks: 2012-11-30)
  Dofinansowanie: 309.076,49
  54.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-242/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: DENTAL DESIGN - Laboratorium Techniki Dentystycznej Barbara Surma
  Projekt: Rozwój konkurencyjności przedsiębiorstwa przez innowacje i zwiększenie zaplecza technicznego oraz wprowadzenie technologii informacyjnych
  Data umowy: 2011-12-09 (ostatni aneks: 2014-01-14)
  Dofinansowanie: 81.430,50
  55.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-247/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Izabela Duda-Twarogowska
  Projekt: Udoskonalenie oferty Medycznego Laboratorium Diagnostycznego poprzez zakup nowoczesnych urządzeń i remont lokalu.
  Data umowy: 2014-03-24 (ostatni aneks: 2016-12-21)
  Dofinansowanie: 75.662,26
  56.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-249/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Ewa Smołka STUDIO FORMAT
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacji produktowej, procesowej i organizacyjnej
  Data umowy: 2011-07-07 (ostatni aneks: 2012-07-30)
  Dofinansowanie: 176.125,00
  57.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-025/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: DENTICOR S. C.
  Projekt: Wzrost konkurencyjności spółki DENTICOR na rynku regionalnym poprzez zakup innowacyjnego wyposażenia gabinetu stomatologicznego.
  Data umowy: 2013-12-17 (ostatni aneks: 2014-08-20)
  Dofinansowanie: 309.958,56
  58.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-250/10-05

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: EAST STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy East Studio poprzez wprowadzenie innowacji.
  Data umowy: 2011-07-07 (ostatni aneks: 2014-11-07)
  Dofinansowanie: 225.669,31
  59.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-251/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Tomasz Mazurek i Partnerzy - Lekarze Ginekolodzy i Położnicy
  Projekt: Wdrożenie innowacji podstawą budowania silnej pozycji konkurencyjnej w kraju
  Data umowy: 2011-07-08 (ostatni aneks: 2011-12-19)
  Dofinansowanie: 475.716,80
  60.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-252/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: M.A.J.A J i A Janda Spółka Jawna
  Projekt: Wzrost konkurencyjności i rozwój firmy poprzez wdrożenie innowacji
  Data umowy: 2011-07-08 (ostatni aneks: 2011-12-15)
  Dofinansowanie: 250.375,87
  61.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-253/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Tomasz Słowikowski AB GEO
  Projekt: Innowacyjne rozwiązania technologiczne podstawą budowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa AB GEO na rynku
  Data umowy: 2011-07-06 (ostatni aneks: 2013-09-10)
  Dofinansowanie: 76.668,35
  62.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-254/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Artur Tuźnik/SIPCO ARTUR TUŹNIK
  Projekt: „Wdrożenie innowacji i zaawansowanych technologii ICT podstawą budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa SIPCO na rynku krajowym”
  Data umowy: 2011-07-07 (ostatni aneks: 2012-06-08)
  Dofinansowanie: 147.076,02
  63.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-255/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Arkadiusz Sałbut Rehabilitacja
  Projekt: „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie innowacji produktowej, procesowej i organizacyjnej”
  Data umowy: 2011-08-23 (ostatni aneks: 2011-10-13)
  Dofinansowanie: 32.057,40
  64.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-257/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Usługi Remontowo-Budowlane Dariusz Szczepanik
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa budowlanego na rynku międzynarodowym w oparciu o zakup środków trwałych oraz specjalistycznego oprogramowania
  Data umowy: 2011-08-23 (ostatni aneks: 2012-07-06)
  Dofinansowanie: 121.036,68
  65.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-258/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Bartłomiej Sulkowski Zakład Usług Mechanicznych
  Projekt: Rozszerzenie działalności firmy Zakład Usług Mechanicznych Bartłomiej Sulkowski poprzez rozbudowę i zakup innowacyjnych maszyn
  Data umowy: 2011-08-23 (ostatni aneks: 2011-10-05)
  Dofinansowanie: 309.960,00
  66.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-262/10-00

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: AV EVENT CENTER
  Projekt: Innowacyjne zmiany w spółce AV EVENT CENTER A. Siłaczuk, M. Wócik-Ostrowska szansą szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa
  Data umowy: 2011-08-24
  Dofinansowanie: 87.032,24
  67.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-266/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: DON BRANDO Sp. z o.o.
  Projekt: Poszerzenie i ulepszenie oferty DON BRANDO Sp. z o.o. szansą na podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy.
  Data umowy: 2011-08-24 (ostatni aneks: 2011-10-14)
  Dofinansowanie: 40.100,20
  68.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-027/10-06

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowo-Usługowe BOREX Bartosz Boreczek
  Projekt: Rozwój przedsiębiorstwa BOREX poprzez zakup nieruchomości, prac budowlanych oraz wyposażenia obiektu na cele edukacji przedszkolnej
  Data umowy: 2012-11-09 (ostatni aneks: 2016-08-22)
  Dofinansowanie: 309.656,25
  69.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-272/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: WEMO Wojciech Wereski
  Projekt: Zwiększenie zdolności inwestycyjnej i poprawa konkurencyjności w fazie start-up oraz rozwój mikroprzedsiębiorstwa WEMO Wojciech Wereski poprzez innowacje
  Data umowy: 2011-07-29 (ostatni aneks: 2012-10-25)
  Dofinansowanie: 310.000,00
  70.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-294/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: P.H.U. Forum Adam Daszyński
  Projekt: "Szkoła zdrowego stylu życia" - nowa oferta w regionie
  Data umowy: 2013-12-17 (ostatni aneks: 2014-06-24)
  Dofinansowanie: 308.120,27
  71.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-298/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Horse Sp. z o.o.
  Projekt: Rozwój firmy Pracownia Reklamowo-Poligraficzna ”Kropka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez zakup środków trwałych.
  Data umowy: 2013-12-17 (ostatni aneks: 2014-04-02)
  Dofinansowanie: 108.500,00
  72.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-299/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Berezowscy Clinic Michał Berezowski
  Projekt: Wzrost zdolności inwestycyjnej oraz konkurencyjności niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej poprzez unowocześnienie oferty produktowej i wdrożenie innowacji technologicznej.
  Data umowy: 2012-12-13 (ostatni aneks: 2015-09-23)
  Dofinansowanie: 309.739,98
  73.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-003/10-00

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Ewelina Partyniewicz / Salon Kosmetyki Estetycznej "DERMA VITAL"
  Projekt: "Zwiększenie konkurencyjności Salonu Kosmetyki Estetycznej "DERMA VITAL w Białej Podlaskiej poprzez zakup urzadzenia do termoliftingu skóry"
  Data umowy: 2011-08-23
  Dofinansowanie: 88.751,15
  74.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-301/10-06

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Ceniuk Grzegorz
  Projekt: Zakup środków trwałych przez firmę Ceniuk Grzegorz w celu poprawy konkurencyjności firmy.
  Data umowy: 2011-07-08 (ostatni aneks: 2016-03-30)
  Dofinansowanie: 210.540,65
  75.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-306/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego Centrum Pomocy „Otoczmy Troską Życie” im. Karola Wojtyły
  Projekt: Rozbudowa i zmiana użytkowania części budynku istniejącego z pomieszczeń biurowo-magazynowych na Centrum Pomocy "Otoczmy Troską Życie"
  Data umowy: 2012-01-24 (ostatni aneks: 2012-09-18)
  Dofinansowanie: 284.591,40
  76.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-307/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: IT Suszarnia Drewna Iwona Bień-Węgłowska
  Projekt: Rozwój przedsiębiorstwa Iwona Bień-Węgłowska poprzez działania inwestycyjne.
  Data umowy: 2011-08-24 (ostatni aneks: 2013-02-01)
  Dofinansowanie: 499.968,65
  77.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-311/10-04

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: EURO-PRO MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Innowacje oraz wprowadzenie nowych usług podstawą wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa EURO - PRO MEDIA Sp. z o. o.
  Data umowy: 2011-08-23 (ostatni aneks: 2014-01-10)
  Dofinansowanie: 308.200,00
  78.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-313/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: ELSAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Wprowadzenie nowych, innowacyjnych usług w przedsiębiorstwie ELSAN Sp. z o.o. w dziedzinie prac brukarskich oraz instalacyjnych.
  Data umowy: 2014-02-03 (ostatni aneks: 2014-04-17)
  Dofinansowanie: 307.610,90
  79.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-317/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: "REMEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Projekt: REMEDICA Centrum Zdrowia i Urody - odnowa biologiczna.
  Data umowy: 2014-01-24 (ostatni aneks: 2015-03-27)
  Dofinansowanie: 293.230,93
  80.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-319/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „SOLMED” G. Solarz
  Projekt: Utworzenie kompleksowej przychodni zdrowia we Włodawie.
  Data umowy: 2011-09-26 (ostatni aneks: 2011-09-26)
  Dofinansowanie: 499.931,53
  81.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-032/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Eliza Kwiatkowska-Dziewa Drukarnia Er-Art Plus
  Projekt: „Wzrost konkurencyjności Drukarni ER-ART PLUS poprzez zakup innowacyjnego wyposażenia technologicznego”
  Data umowy: 2011-07-07 (ostatni aneks: 2011-11-24)
  Dofinansowanie: 300.000,00
  82.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-320/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Zakład Realizacji Inwestycji Kucharska Zofia
  Projekt: Wzrost konkurencyjności poprzez zakup środków trwałych
  Data umowy: 2011-07-08 (ostatni aneks: 2012-06-13)
  Dofinansowanie: 303.486,75
  83.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-324/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: PIKUL BUD MAREK PIKUL
  Projekt: Rozwój firmy PIKUL BUD Marek Pikul poprzez budowę 5-stanowiskowej myjni bezdotykowej.
  Data umowy: 2013-02-05 (ostatni aneks: 2015-01-30)
  Dofinansowanie: 276.046,97
  84.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-325/10-00

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: AMICO DENTAL S.C. Małgorzata Majewska, Jacek Majewski
  Projekt: Utworzenie profesjonalnego gabinetu stomatologicznego przez firmę Amico Dental S.C.
  Data umowy: 2011-07-08
  Dofinansowanie: 499.915,05
  85.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-326/10-03

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: MAXCOLOR R. Dykiel i K. Dykiel Spółka Jawna
  Projekt: Zwiększenie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa MAXCOLOR poprzez wyposażenie innowacyjnej lakierni proszkowej.
  Data umowy: 2011-09-08 (ostatni aneks: 2014-09-29)
  Dofinansowanie: 499.907,80
  86.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-327/10-03

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: WIP Machlarz Mariusz, Klauda Paweł Spółka jawna
  Projekt: Uruchomienie profesjonalnego studia nagrań w Lublinie przez WIP Machlarz Mariusz, Klauda Paweł Spółka Jawna
  Data umowy: 2011-08-23 (ostatni aneks: 2013-12-27)
  Dofinansowanie: 53.015,85
  87.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-328/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: TELE-MIKROKANALIZACJE Romuald Hondra, Michał Śliwiński Spółka Jawna
  Projekt: Rozwój przedsiębiorstwa TELE-MIKROKANALIZACJE Sp. J. poprzez wprowadzenie do oferty usług wykonawstwa linii światłowodowych nowoczesną technologią mikrokanalizacji oraz technologią tradycyjną.
  Data umowy: 2011-07-08 (ostatni aneks: 2011-08-30)
  Dofinansowanie: 209.940,00
  88.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-330/10-03

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Centrum Medyczne Przyjaźni Sp. z o.o.
  Projekt: Rozwój firmy Centrum Medyczne Przyjaźni sp. z o.o. poprzez uruchomienie innowacyjnego centrum medycznego w Lublinie.
  Data umowy: 2011-11-18 (ostatni aneks: 2014-05-21)
  Dofinansowanie: 282.727,40
  89.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-331/10-09

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Joanna Orłowska KONTRA STUDIO
  Projekt: Rozwój przedsiębiorstwa Kontra Studio Joanna Orłowska poprzez utworzenie profesjonalnego biura projektowego.
  Data umowy: 2011-07-08 (ostatni aneks: 2015-01-07)
  Dofinansowanie: 417.484,20
  90.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-338/10-00

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kamil Surtel
  Projekt: Zakup zestawu urządzeń do wykonywania horyzontalnych przewiertów sterowanych
  Data umowy: 2011-07-08
  Dofinansowanie: 499.896,00
  91.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-034/10-03

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Przedszkole Niepubliczne Zacisze Spółka Cywilna Aneta Maj, Aleksandra Drozd
  Projekt: Wychowanie przedszkolne droga do sukcesu firmy Zacisze S.C. A. Maj, A. Drozd
  Data umowy: 2011-12-09 (ostatni aneks: 2012-10-24)
  Dofinansowanie: 200.739,23
  92.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-340/10-04

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: ALTA INVEST Sp. z o. o.
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym poprzez wprowadzenie nowych usług oraz unowocześnienie dotychczasowej oferty firmy
  Data umowy: 2011-07-26 (ostatni aneks: 2013-03-01)
  Dofinansowanie: 282.877,09
  93.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-341/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Fortika Centrum Doradcze Sp. z o. o.
  Projekt: Wzrost konkurencyjności i zdolności inwestycyjnej przedsiębiorstwa poprzez realizację innowacyjnego projektu
  Data umowy: 2014-01-16 (ostatni aneks: 2015-01-30)
  Dofinansowanie: 230.102,05
  94.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-342/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: AMPLUS Sp. z o.o.
  Projekt: Rozpoczęcie działalności w zakresie odnowy biologicznej
  Data umowy: 2012-01-26 (ostatni aneks: 2013-08-26)
  Dofinansowanie: 305.578,62
  95.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-348/10-00

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: "HOUSE" KAROLINA REWERA
  Projekt: Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez rozszerzenie działalności oraz wdrożenie innowacyjnej metody nauczania języków obcych
  Data umowy: 2013-12-17
  Dofinansowanie: 201.654,87
  96.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-349/10-05

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Pracownia Architektoniczna Kaczor Michalak Spółka Cywilna
  Projekt: Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w projektowaniu architektonicznym przez Pracownię AKM s.c.
  Data umowy: 2011-08-23 (ostatni aneks: 2013-07-05)
  Dofinansowanie: 115.469,18
  97.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-350/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: BIALMARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Utworzenie nowoczesnej drukarni druku wielkoformatowego BIALMARK
  Data umowy: 2013-12-20 (ostatni aneks: 2016-07-19)
  Dofinansowanie: 309.967,10
  98.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-354/10-03

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: FHU MARGO Marek Habza
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym oraz dywersyfikacja przychodów w oparciu o Stację Kontroli Pojazdów we Frampolu
  Data umowy: 2011-08-24 (ostatni aneks: 2013-02-19)
  Dofinansowanie: 309.953,21
  99.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-036/10-00

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Konrad Nowak GEODEZJA
  Projekt: Zakup innowacyjnych urządzeń do firmy Konrad Nowak GEODEZJA
  Data umowy: 2011-08-23
  Dofinansowanie: 48.664,00
  100.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-362/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Berezińska Zofia Drukarnia Agatka
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności Drukarni Agatka poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia
  Data umowy: 2011-12-09 (ostatni aneks: 2012-04-12)
  Dofinansowanie: 489.452,77
  101.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-365/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Mira-Med S.C. Dudzik-Szalewska Mirosława, Szalewski Piotr
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy Mira-Med S.C. poprzez wprowadzenie unikatowych usług medycznych.
  Data umowy: 2011-07-11 (ostatni aneks: 2012-10-26)
  Dofinansowanie: 308.077,32
  102.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-366/10-00

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: NEW-INSTALL Wojciech Bezpalko
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup maszyn i urządzeń budowlanych w celu rozszerzenia oferty usługowej.
  Data umowy: 2013-12-17
  Dofinansowanie: 247.100,00
  103.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-374/10-00

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: BRUKSTONE Michał Ostęp
  Projekt: Dywersyfikacja działalności w przedsiębiorstwie BRUKSTONE Michał Ostęp poprzez wprowadzenie nowych usług w dziedzinie pielęgnowania ogrodów oraz wykonywania instalacji przydomowych.
  Data umowy: 2011-08-23
  Dofinansowanie: 309.999,96
  104.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-377/10-00

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: „MIMED, MICHALAK I SPÓŁKA” SPÓŁKA JAWNA
  Projekt: Utworzenie nowoczesnej przychodni lekarskiej drogą do sukcesu firmy „MIMED, MICHALAK I SPÓŁKA” SPÓŁKA JAWNA
  Data umowy: 2011-07-11
  Dofinansowanie: 210.965,44
  105.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-378/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA JUSTYNA KORZAN
  Projekt: Utworzenie gabinetu stomatologicznego wyposażonego w innowacyjną aparaturę oraz zastosowanie nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych drogą do sukcesu nowej firmy.
  Data umowy: 2011-09-06 (ostatni aneks: 2013-11-06)
  Dofinansowanie: 283.037,29
  106.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-385/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Karolina Wilczyńska / Gabinet stomatologiczny - Karolina Wilczyńska
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy "Gabinet stomatologiczny - Karolina Wilczyńska" poprzez wprowadzenie na rynek nowych usług stomatologicznych.
  Data umowy: 2014-02-06 (ostatni aneks: 2015-09-30)
  Dofinansowanie: 164.744,24
  107.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-388/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Centrum Badań Laboratoryjnych"Cebel" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Wzrost konkurencyjności usług laboratoryjnych firmy CEBEL na rynku regionalnym poprzez stworzenie mobilnego laboratorium.
  Data umowy: 2014-02-14 (ostatni aneks: 2015-07-06)
  Dofinansowanie: 207.893,37
  108.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-390/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Dominika Dybiec Centrum Medycyny Estetycznej Med-Est
  Projekt: „Innowacyjne Centrum Medycyny Estetycznej”
  Data umowy: 2011-08-24 (ostatni aneks: 2011-10-28)
  Dofinansowanie: 175.681,40
  109.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-391/10-00

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Łukasz Balbierz Home-Media
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności firmy HOME-MEDIA poprzez wprowadzenie nowych usług w oparciu o innowacyjną technologię Digital Signage
  Data umowy: 2011-07-08
  Dofinansowanie: 228.199,72
  110.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-399/10-03

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: MR.GLASS Marcin Rozwadowski
  Projekt: Zakup specjalistycznego sprzętu szansą na rozwój i innowacyjność przedsiębiorstwa MR.Glass Marcin Rozwadowski
  Data umowy: 2011-07-08 (ostatni aneks: 2014-10-17)
  Dofinansowanie: 100.614,20
  111.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-004/10-00

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: "Fliper" Ł. Ciechański, J. Walania Spółka Cywilna
  Projekt: "Wzrost konkurencyjności i zdolności inwestycyjnej poprzez uruchomienie myjni samochodowej"
  Data umowy: 2011-08-25
  Dofinansowanie: 291.907,78
  112.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-401/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: FIRE-DESIGN Łukasz Krzysiak
  Projekt: Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa FIRE-DESIGN
  Data umowy: 2011-07-08 (ostatni aneks: 2011-07-08)
  Dofinansowanie: 172.945,52
  113.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-411/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Anna Murawska Myjnia Bezdotykowa
  Projekt: Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych usług.
  Data umowy: 2012-12-13 (ostatni aneks: 2013-05-16)
  Dofinansowanie: 306.146,70
  114.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-412/10-07

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Akład Pogrzebowy KOMORNICZAK Iwona Komorniczak
  Projekt: Rozwój firmy NIBIRU-OLEŃKA Usługi Pogrzebowe w branży funeralnej
  Data umowy: 2011-07-08 (ostatni aneks: 2016-02-22)
  Dofinansowanie: 293.521,79
  115.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-416/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Anna Matuszkiewicz
  Projekt: Uruchomienie kompleksowej oferty usług gabinetu stomatologicznego poprzez zakup nowoczesnych urządzeń i wyposażenia medycznego
  Data umowy: 2011-08-24 (ostatni aneks: 2012-05-07)
  Dofinansowanie: 309.097,85
  116.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-420/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Kandel Media Dariusz Koper
  Projekt: Zakup wyposażenia prowadzący do zwiększenia zdolności inwestycyjnej i innowacyjności Kandel Media Dariusz Koper.
  Data umowy: 2012-12-20 (ostatni aneks: 2016-06-24)
  Dofinansowanie: 271.893,51
  117.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-423/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Spółka Chemiczna Świdnik Sp. z o.o.
  Projekt: Zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do produkcji i wprowadzenia na rynek nowych produktów gwarantujących dynamiczny rozwój firmy
  Data umowy: 2011-07-25 (ostatni aneks: 2012-03-14)
  Dofinansowanie: 428.022,14
  118.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-430/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe ERSTAR - Róża Starownik
  Projekt: Wdrożenie wielowymiarowej innowacji podstawą dywersyfikacji i rozwoju oferty firmy
  Data umowy: 2011-08-24 (ostatni aneks: 2012-02-29)
  Dofinansowanie: 282.504,19
  119.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-431/10-00

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: MAKBUD Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Katarzyna Zdun
  Projekt: Wielowymiarowa innowacja podstawą rozwoju firmy oraz zaspokojenia potrzeb rynkowych, obejmujących zwłaszcza działania przeciwpowodziowe w województwie lubelskim
  Data umowy: 2011-07-07
  Dofinansowanie: 309.971,27
  120.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-463/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Piotr Pysz Optativus
  Projekt: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Piotr Pysz OPTATIVUS na rynku międzynarodowym
  Data umowy: 2013-12-30 (ostatni aneks: 2015-07-28)
  Dofinansowanie: 109.889,86
  121.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-464/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Self-Mat Anna Habza, Jarosław Grządka s.c
  Projekt: Wzrost konkurencyjności i zdolności inwestycyjnej przedsiębiorstwa Self-Mat s.c. poprzez realizację innowacyjnego projektu
  Data umowy: 2011-07-08 (ostatni aneks: 2012-05-16)
  Dofinansowanie: 309.400,00
  122.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-465/10-07

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszczak
  Projekt: Multimedialne Centrum Szkoleń i Innowacji
  Data umowy: 2012-01-10 (ostatni aneks: 2017-05-19)
  Dofinansowanie: 493.683,93
  123.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-467/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: BETONMIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Wprowadzenie nowych usług w przedsiębiorstwie BETONMIX Sp. z o.o. w dziedzinie usług budowlanych.
  Data umowy: 2011-08-23 (ostatni aneks: 2012-11-26)
  Dofinansowanie: 308.160,00
  124.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-047/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: DZIAK DIESEL CENTRUM Spółka jawna
  Projekt: Rozwój przedsiębiorstwa Dziak Diesel Centrum Sp.j. poprzez zakup parku maszynowego oraz wprowadzenie rozwiązań z zakresu technologii ICT.
  Data umowy: 2011-08-23 (ostatni aneks: 2012-06-18)
  Dofinansowanie: 309.913,71
  125.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-480/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Jarosław Koziara / Tararara- Jarosław Koziara
  Projekt: Modernizacja zaplecza technicznego firmy Tararara- Jarosław Koziara w Lublinie
  Data umowy: 2013-12-19 (ostatni aneks: 2014-06-23)
  Dofinansowanie: 46.573,34
  126.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-484/10-03

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Bałaszek Paweł Dźwig - Trans
  Projekt: Zakup dźwigu samochodowego oraz zestawu oprogramowania w celu ulepszenia świadczonych usług oraz poprawy zarządzania firmą.
  Data umowy: 2014-03-21 (ostatni aneks: 2016-06-17)
  Dofinansowanie: 236.737,39
  127.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-485/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: "PRO VITA" Cękalski Oleksiewicz Spółka z o.o.
  Projekt: Rozwój firmy PRO VITA poprzez utworzenie oddziałów integracyjnych przedszkola "SKRZAT"
  Data umowy: 2011-08-24 (ostatni aneks: 2013-05-15)
  Dofinansowanie: 307.442,75
  128.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-490/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Adam Zasada/„ZASADA” firma budowlana Adam Zasada
  Projekt: „Zakup nowoczesnych urządzeń budowlanych i technik ICT podstawą dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa „ZASADA” firma budowlana Adam Zasada”
  Data umowy: 2011-08-25 (ostatni aneks: 2012-11-15)
  Dofinansowanie: 308.479,22
  129.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-502/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Z Technologies Zbigniew Piątek
  Projekt: Innowacyjna technologia obrabiarek numerycznych dofinansowana z Funduszy Europejskich drogą rozwoju firmy Z-Technologies
  Data umowy: 2011-07-07 (ostatni aneks: 2011-09-19)
  Dofinansowanie: 309.190,00
  130.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-507/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: EURO-TRANS-ŻWIR II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy „EURO-TRANS-ŻWIR II Spółka z o.o” na rynku usług budowlanych poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych i wprowadzenie nowych usług
  Data umowy: 2014-03-04 (ostatni aneks: 2014-06-03)
  Dofinansowanie: 419.235,29
  131.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-509/10-04

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: VADO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Dywersyfikacja działalności firmy VADO Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnych urządzeń.
  Data umowy: 2011-08-24 (ostatni aneks: 2012-02-21)
  Dofinansowanie: 310.000,00
  132.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-515/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: MV Monika Łyżwa
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy MV Monika Łyżwa
  Data umowy: 2011-08-23 (ostatni aneks: 2013-07-01)
  Dofinansowanie: 170.586,38
  133.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-517/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Architekci Wnętrz Borys Kunkiewicz
  Projekt: Architekci Wnętrz Borys Kunkiewicz - rozwój innowacyjnej pracowni projektowej.
  Data umowy: 2014-01-29 (ostatni aneks: 2014-04-07)
  Dofinansowanie: 48.790,00
  134.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-052/10-03

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Salon Fryzjerski LADY Grażyna Włodarczyk
  Projekt: Realizacja projektu szansą rozwój potencjału inwestycyjnego firmy LADY
  Data umowy: 2013-12-19 (ostatni aneks: 2015-05-21)
  Dofinansowanie: 47.368,97
  135.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-527/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Sylwia Piotrowska Agencja Artystyczna J'Sound
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Agencji Artystycznej J'Sound na rynku regionalnym i krajowym poprzez zakup innowacyjnych urządzeń i specjalistycznego oprogramowania.
  Data umowy: 2011-08-23 (ostatni aneks: 2011-12-09)
  Dofinansowanie: 33.853,38
  136.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-053/10-04

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Event Studio s.c. Dąbrowski, Kotłowski
  Projekt: Działania inwestycyjne w firmie Event Studio s.c.
  Data umowy: 2011-08-10 (ostatni aneks: 2013-12-17)
  Dofinansowanie: 285.024,70
  137.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-054/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: RS Pracownia Plastyczna Piotr Moszyński
  Projekt: Rozwój firmy RS Pracownia Plastyczna poprzez zakup innowacyjnego wyposażenia.
  Data umowy: 2011-08-26 (ostatni aneks: 2011-10-28)
  Dofinansowanie: 35.210,00
  138.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-542/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Studio PROBOSTWO Wojciech Wojciechowski
  Projekt: Sztuka i biznes - rozwój firmy Studio PROBOSTWO poprzez zakup wyposażenia do tworzenia projektów audiowizualnych.
  Data umowy: 2013-12-17 (ostatni aneks: 2014-10-09)
  Dofinansowanie: 70.980,35
  139.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-544/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Babik Dźwigi Michał Babik
  Projekt: Rozwój przedsiębiorstwa na rynku usług budowlanych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i wprowadzenie nowej usługi .
  Data umowy: 2014-02-07 (ostatni aneks: 2014-06-12)
  Dofinansowanie: 298.468,61
  140.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-548/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Jacek Rutkowski PARTNER
  Projekt: Zwiększenie konkurencyjności agencji reklamowej Jacek Rutkowski PARTNER poprzez unowocześnienie wyposażenia i rozszerzenie oferty usługowej.
  Data umowy: 2011-09-01 (ostatni aneks: 2011-12-30)
  Dofinansowanie: 53.234,14
  141.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-551/10-00

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: BIK WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnych technologii.
  Data umowy: 2011-08-26
  Dofinansowanie: 306.600,00
  142.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-557/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: WAT PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Budowa zakładu produkcyjnego i wdrożenie innowacyjnej technologii profilowania blach dachowych oraz akcesoriów towarzyszących.
  Data umowy: 2011-07-08 (ostatni aneks: 2013-11-07)
  Dofinansowanie: 499.936,51
  143.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-056/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Gabinet Kardiologiczny Małgorzata Książek - Chadała
  Projekt: Gabinet Kardiologiczny - rozwój poprzez wprowadzenie nowych usług i rozwiązań ICT.
  Data umowy: 2012-12-14 (ostatni aneks: 2013-09-17)
  Dofinansowanie: 305.014,01
  144.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-565/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: IDOM Patryk Krzeszowski
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy IDOM Patryk Krzeszowski poprzez wprowadzenie nowych i udoskonalonych usług w wyniku zakupu innowacyjnego sprzętu.
  Data umowy: 2014-01-28 (ostatni aneks: 2016-05-13)
  Dofinansowanie: 109.753,64
  145.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-569/10-00

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Paweł Antoniak P.H.U. PAMRI
  Projekt: Nowoczesna poligrafia wzrostem konkurencyjności P.H.U PAMRI
  Data umowy: 2013-04-04
  Dofinansowanie: 101.254,14
  146.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-576/10-00

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Auto & Aero Technologies Sp. z o.o.
  Projekt: Zakup urządzeń i oprogramowania do produkcji i sprzedaży nowych wyrobów gwarancją dynamicznego rozwoju firmy na rynku motoryzacyjnym
  Data umowy: 2011-07-08
  Dofinansowanie: 270.900,00
  147.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-058/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Rakoczy Instal - Bud s.c. S. Rakoczy, K. Rakoczy
  Projekt: Rozwój przedsiębiorstwa Rakoczy Instal - Bud s.c. S. Rakoczy, K. Rakoczy poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych oraz specjalistycznego oprogramowania.
  Data umowy: 2011-07-08 (ostatni aneks: 2011-11-25)
  Dofinansowanie: 499.998,00
  148.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-059/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Łukasz Grabek ART SOFTWARE - Technologia Dla Sztuki
  Projekt: Rozwój przedsiębiorstwa ART-SOFTWARE Technologia Dla Sztuki poprzez wprowadzenie do oferty 2 nowoczesnych usług w technologii ICT.
  Data umowy: 2011-07-08 (ostatni aneks: 2011-08-25)
  Dofinansowanie: 309.558,70
  149.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-006/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: KDiK spólka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Rozwój Centrum Obsługi Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej
  Data umowy: 2011-07-07 (ostatni aneks: 2012-11-16)
  Dofinansowanie: 303.386,34
  150.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-064/10-05

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Alicja Pastuszuk Ogrody Floks
  Projekt: Nowa jakość w zakresie organizacji i utrzymania terenów zielonych.
  Data umowy: 2014-02-05 (ostatni aneks: 2015-06-22)
  Dofinansowanie: 298.743,49
  151.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-007/10-03

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: "KORNET" Paweł Mazur
  Projekt: Zakup innowacyjnych urządzeń w KORNET Paweł Mazur celem wprowadzenia nowych usług.
  Data umowy: 2011-12-09 (ostatni aneks: 2013-02-07)
  Dofinansowanie: 304.360,00
  152.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-071/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: YASWAT Yasunao Jan Watanabe
  Projekt: Innowacyjny Salon No+Vello
  Data umowy: 2011-07-08 (ostatni aneks: 2011-09-07)
  Dofinansowanie: 138.328,28
  153.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-072/10-00

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: NZOZ PROMED s.c. Centum Stomatologii Estetycznej Mirosława Konior, Beata Bełz
  Projekt: Wzrost konkurencyjności NZOZ „PROMED” s. c. Centrum Stomatologii Estetycznej poprzez wdrożenie innowacji
  Data umowy: 2011-07-07
  Dofinansowanie: 306.397,71
  154.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-074/10-00

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: BeFree s. c. Dariusz Drelich, Mariusz Bzowski
  Projekt: Wzrost konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstwa BeFree poprzez wprowadzenie innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie usług.
  Data umowy: 2011-07-14
  Dofinansowanie: 257.799,00
  155.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-079/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Maciej Trocewicz / Trocewicz Maciej Studio "PRATA"
  Projekt: Zwiększenie zdolności inwestycyjnej i konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowych i udoskonalonych usług oraz zakup nowoczesnego sprzętu i technologii
  Data umowy: 2011-08-24 (ostatni aneks: 2013-06-26)
  Dofinansowanie: 309.558,54
  156.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-080/10-05

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: IGNIS REACTION TO FIRE PIOTR ANTONOWICZ, MAREK ŁUCIUK SPÓŁKA JAWNA
  Projekt: Zwiększenie zdolności inwestycyjnej i konkurencyjności firmy poprzez uruchomienie laboratorium badawczo pomiarowego
  Data umowy: 2011-07-07 (ostatni aneks: 2015-02-04)
  Dofinansowanie: 263.160,96
  157.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-081/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Mariola Ostrzyżek/ P.H.U. WEMPO-BUD Ostrzyżek Mariola
  Projekt: Dywersyfikacja i wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowych innowacyjnych usług
  Data umowy: 2011-08-31 (ostatni aneks: 2012-05-31)
  Dofinansowanie: 499.992,00
  158.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-082/10-00

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Marcin Włodarczyk/ Gomar Marcin Włodarczyk
  Projekt: Wzrost konkurencyjności i zdolności inwestycyjnej poprzez realizację inwestycji- szansą rozwoju nowopowstałego mikroprzedsiębiorstwa
  Data umowy: 2011-07-12
  Dofinansowanie: 309.495,54
  159.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-084/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: BMS Wojciech Piebiak
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa BMS Wojciech Piebiak poprzez uruchomienie portalowej myjni automatycznej
  Data umowy: 2011-08-26 (ostatni aneks: 2012-04-23)
  Dofinansowanie: 308.568,00
  160.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-085/10-00

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: GEODEZJA Mirosław Kozłowski
  Projekt: Inwestycja w przyszłość firmy GEODEZJA - Mirosław Kozłowski
  Data umowy: 2011-11-24
  Dofinansowanie: 50.552,53
  161.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-088/10-00

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Foreko mgr inż. Robert Tkaczyk
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa FOREKO mgr inż. Robert Tkaczyk poprzez zwiększenie oferty usługowej.
  Data umowy: 2014-03-06
  Dofinansowanie: 17.500,00
  162.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-091/10-00

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: BREKKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Projekt: Rozszerzenie oferty BREKKE Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie dwóch nowych usług i udoskonalenie istniejącej w efekcie zakupu nowych urządzeń.
  Data umowy: 2014-01-15
  Dofinansowanie: 306.354,02
  163.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-093/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: RAD-STAL BIS Spółka Cywilna Konrad i Witold Radkowscy
  Projekt: Rozwój przedsiębiorstwa Rad-Stal Bis Spółka Cywilna poprzez zakup specjalistycznej tokarki CNC ze skośnym łożem.
  Data umowy: 2011-08-24 (ostatni aneks: 2012-12-14)
  Dofinansowanie: 180.000,00
  164.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-095/10-01

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Laser Cosmetic Salon Spółka Cywilna Michał Pawełczak Konrad Radkowski
  Projekt: Rozwój przedsiębiorstwa Laser Cosmetic Salon Spółka Cywilna Michał Pawełczak, Konrad Radkowski poprzez zakup specjalistycznego Lasera Diodowego.
  Data umowy: 2012-11-12 (ostatni aneks: 2013-04-09)
  Dofinansowanie: 198.084,24
  165.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-096/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Dentimed S.C. Marcin Taras, Kamil Taras
  Projekt: Utworzenie profesjonalnego Laboratorium Protetycznego w Lublinie przez firmę Dentimed S.C. Marcin Taras, Kamil Taras
  Data umowy: 2011-09-06 (ostatni aneks: 2012-06-18)
  Dofinansowanie: 309.198,42
  166.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-097/10-03

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: Niepubliczne Przedszkole ELFIK A. Kędzierska, E. Gryglicka s.c.
  Projekt: Zwiększenie zdolności inwestycyjnej przedsiębiorstwa w początkowym okresie funkcjonowania w wyniku realizacji projektu
  Data umowy: 2012-12-05 (ostatni aneks: 2014-11-19)
  Dofinansowanie: 292.117,00
  167.

  08.10-UDA-

  RPLU.01.01.00-06-099/10-02

  konkurs: 8/2010

  Beneficjent: INSTAL-TECH Spółka Cywilna Ireneusz Sokoluk, Robert Zalewski
  Projekt: Zakup środków trwałych oraz oprogramowania przez firmę INSTAL-TECH w celu wprowadzenia nowych usług, ulepszenia dotychczas świadczonych usług oraz poprawy konkurencyjności firmy.
  Data umowy: 2012-11-28 (ostatni aneks: 2013-04-22)
  Dofinansowanie: 175.102,24
  RazemLiczba:167
  Dofinansowanie:43.520.706,75

  Data aktualizacji: 2017-09-08