Lista Beneficjentów

  Lista umów podpisanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawierająca dodatkowe informacje o Beneficjentach
  - stan na dzień 2017-09-08 Lista umów w formacie Excela

  Lp.Numer umowyPoleNazwa Beneficjenta / Tytul projektu /
  Data podpisania umowy / Dofinansowanie [w PLN]
  1.

  05.10-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-016/10-02

  konkurs: 5/2010

  Beneficjent: Miasto Rejowiec Fabryczny
  Projekt: Promocja potencjału gospodarczego Miasta Rejowiec Fabryczny
  Data umowy: 2011-01-31 (ostatni aneks: 2011-11-28)
  Dofinansowanie: 91.002,99
  2.

  05.10-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-017/10-01

  konkurs: 5/2010

  Beneficjent: Gmina Zwierzyniec
  Projekt: Budowa marki Zwierzyniec kluczem do szybszego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy i regionu
  Data umowy: 2011-01-31 (ostatni aneks: 2011-04-20)
  Dofinansowanie: 123.891,75
  3.

  05.10-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-018/10-01

  konkurs: 5/2010

  Beneficjent: Gmina Janów Lubelski
  Projekt: ZOOM NATURY - promocja zrównoważonego rozwoju Ziemi Janowskiej
  Data umowy: 2011-01-31 (ostatni aneks: 2012-03-05)
  Dofinansowanie: 765.546,58
  4.

  05.10-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-020/10-05

  konkurs: 5/2010

  Beneficjent: Gmina Lublin
  Projekt: Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin
  Data umowy: 2011-02-07 (ostatni aneks: 2014-03-24)
  Dofinansowanie: 739.555,58
  5.

  05.10-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-021/10-04

  konkurs: 5/2010

  Beneficjent: Gmina Lublin
  Projekt: Promocja Inwestycyjna Lublina
  Data umowy: 2011-02-07 (ostatni aneks: 2013-02-18)
  Dofinansowanie: 891.867,54
  6.

  05.10-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-022/10-04

  konkurs: 5/2010

  Beneficjent: Gmina Lublin
  Projekt: Marka EkoLublin
  Data umowy: 2011-02-07 (ostatni aneks: 2012-12-17)
  Dofinansowanie: 400.972,37
  7.

  05.10-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-023/10-03

  konkurs: 5/2010

  Beneficjent: Samorząd Województwa Lubelskiego
  Projekt: „Budowa oferty inwestycyjnej województwa lubelskiego w oparciu o zidentyfikowany potencjał odnawialnych źródeł energii (studia celowości)”.
  Data umowy: 2011-03-17 (ostatni aneks: 2013-02-05)
  Dofinansowanie: 429.721,57
  8.

  05.10-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-024/10-04

  konkurs: 5/2010

  Beneficjent: Gmina Mełgiew
  Projekt: Rozwój Biznesu Przyszłością Nowoczesnej Gminy - innowacyjny marketing gospodarczy gminy Mełgiew na bazie inwestorów zewnętrznych i stworzenie ponadlokalnej marki regionalnej przyjaznej inwestycjom
  Data umowy: 2011-01-31 (ostatni aneks: 2012-11-07)
  Dofinansowanie: 330.651,49
  9.

  05.10-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-025/10-02

  konkurs: 5/2010

  Beneficjent: Gmina Miejska Hrubieszów
  Projekt: "Międzynarodowy Festiwal Kultury Antycznej GOTANIA – cykl imprez promujących Region Lubelski".
  Data umowy: 2011-01-31 (ostatni aneks: 2011-09-13)
  Dofinansowanie: 1.217.592,56
  10.

  05.10-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-026/10-02

  konkurs: 5/2010

  Beneficjent: Gmina Kąkolewnica Wschodnia
  Projekt: "Gmina promująca rozwój" - stworzenie kompleksowego programu promocji gminy Kąkolewnica Wschodnia jako miejsca przyjaznego inwestycjom.
  Data umowy: 2011-02-07 (ostatni aneks: 2012-03-27)
  Dofinansowanie: 164.033,81
  11.

  05.10-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-027/10-02

  konkurs: 5/2010

  Beneficjent: Gmina Lubartów
  Projekt: Budowa marki turystycznej i gospodarczej "Kraina Lubartowska"
  Data umowy: 2011-02-09 (ostatni aneks: 2013-09-06)
  Dofinansowanie: 759.352,95
  12.

  05.10-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-029/10-02

  konkurs: 5/2010

  Beneficjent: Powiat Rycki
  Projekt: Promocja Powiatu Ryckiego narzędziem rozwoju lokalnego
  Data umowy: 2011-01-26 (ostatni aneks: 2011-06-21)
  Dofinansowanie: 242.513,86
  13.

  05.10-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-030/10-01

  konkurs: 5/2010

  Beneficjent: Gmina Biszcza
  Projekt: "Marketingowe wsparcie dla rozwoju gospodarczego gmin powiatu biłgorajskiego"
  Data umowy: 2011-02-14 (ostatni aneks: 2013-03-28)
  Dofinansowanie: 776.826,73
  14.

  05.10-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-031/10-02

  konkurs: 5/2010

  Beneficjent: Gmina Tarnogród
  Projekt: Program promocji gospodarczej Gminy Tarnogród
  Data umowy: 2011-02-08 (ostatni aneks: 2011-12-22)
  Dofinansowanie: 176.951,64
  RazemLiczba:14
  Dofinansowanie:7.110.481,42

  Data aktualizacji: 2017-09-08