Lista Beneficjentów

  Lista umów podpisanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawierająca dodatkowe informacje o Beneficjentach
  - stan na dzień 2017-09-08 Lista umów w formacie Excela

  Lp.Numer umowyPoleNazwa Beneficjenta / Tytul projektu /
  Data podpisania umowy / Dofinansowanie [w PLN]
  1.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-001/10-03

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: Barbara Jasińska
  Projekt: Wzbogacenie oferty turystycznej Chełma poprzez otwarcie nowego lokalu COCO
  Data umowy: 2012-01-16 (ostatni aneks: 2014-07-29)
  Dofinansowanie: 278.570,19
  2.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-010/10-00

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: "Folwark Walencja" B.J.E. Kowalscy. Spółka Jawna
  Projekt: Wzrost konkurencyjności pensjonatu Folwark Walencja dzięki wprowadzeniu atrakcyjnych produktów turystycznych
  Data umowy: 2011-03-28
  Dofinansowanie: 981.200,27
  3.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-102/10-02

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: Waldemar Gronostajski / Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "AIRGOWPOL"
  Projekt: "Zwiększenie konkurencyjności firmy AIRGOWPOL w Białej Podlaskiej poprzez zakup balonu w celach turystycznych”
  Data umowy: 2011-03-28 (ostatni aneks: 2012-03-06)
  Dofinansowanie: 84.295,36
  4.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-115/10-04

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: "Astur" sp. z o.o.
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa "Astur" sp. z o.o. poprzez modernizację obiektów turystycznych Ośrodka Wczasowego "Astur" oraz zakup środków trwałych
  Data umowy: 2011-08-18 (ostatni aneks: 2014-02-04)
  Dofinansowanie: 812.876,07
  5.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-116/10-04

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: BAGIENNE BRACTWO OBSERWATORÓW TERENOWYCH GRAŻYNA SKIBA
  Projekt: Zwiększenie konkurencyjności firmy „Bagienne Bractwo Obserwatorów Terenowych Skiba Grażyna” poprzez zakup innowacyjnych urządzeń i wyposażenia w celu wprowadzenia nowego produktu „CYCLO-KAYAK-STEP”.
  Data umowy: 2011-03-28 (ostatni aneks: 2016-10-26)
  Dofinansowanie: 85.067,35
  6.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-119/10-03

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: "FAR-DOM" Jarosław Jagiełło
  Projekt: Wzmocnienie potencjału turystycznego powiatu hrubieszowskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku na cele hotelowo-gastronomiczne.
  Data umowy: 2011-03-28 (ostatni aneks: 2013-10-15)
  Dofinansowanie: 1.996.246,37
  7.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-012/10-04

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: AG-GAZ Adam Głowienka
  Projekt: Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej regionu, poprzez wprowadzenie zróżnicowanej oferty noclegowo-gastronomiczno-rekreacyjnej
  Data umowy: 2011-03-28 (ostatni aneks: 2012-06-19)
  Dofinansowanie: 972.296,47
  8.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-120/10-04

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: Leśna Ryba Sp. z o.o.
  Projekt: Zwiększenie konkurencyjności Kompleksu Wypoczynkowego Leśna Ryba poprzez modernizację obiektu, zakupy nowoczesnego wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury towarzyszącej.
  Data umowy: 2011-03-28 (ostatni aneks: 2012-06-15)
  Dofinansowanie: 905.620,44
  9.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-121/10-02

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: HOTEL "TUKAN" Irena Oleszczak
  Projekt: Zwiększenie konkurencyjności firmy TUKAN poprzez rozbudowę restauracji i dodanie oferty noclegowej
  Data umowy: 2011-03-28 (ostatni aneks: 2013-01-15)
  Dofinansowanie: 1.957.098,26
  10.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-133/10-02

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: Tomasz Pawłowski Cukiernia "Pawłowski"
  Projekt: Zwiększenie konkurencyjności Cukierni Pawłowski w dziedzinie turystyki poprzez inwestycję w poprawę oferty gastronomicznej.
  Data umowy: 2012-01-04 (ostatni aneks: 2013-03-07)
  Dofinansowanie: 324.599,14
  11.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-138/10-01

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: BARK s.c Krzysztof Filipek, Władysława Filipek
  Projekt: "Budowa hotelu przy Wiejskim Zajeździe nowym obiektem na mapie turystycznej w Powiecie Bialskim"
  Data umowy: 2012-02-13 (ostatni aneks: 2012-10-17)
  Dofinansowanie: 988.526,98
  12.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-142/10-01

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: DOM MISJONARZY OBLATÓW MARYI NIEPOKALANEJ W KODNIU DOM PIELGRZYMA W KODNIU
  Projekt: Zwiększenie konkurencyjności Centrum szkoleniowo-rekreacyjnego "Dolina Bugu" w Kodniu poprzez działania inwestycyjne
  Data umowy: 2011-03-28 (ostatni aneks: 2011-06-29)
  Dofinansowanie: 1.999.577,26
  13.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-149/10-00

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: Kazimierz Roczeń Mała Gastronomia "Złoty Kurczak"
  Projekt: Budowa budynku gastronomicznego Złoty Kurczak z pokojami rekreacji indywidualnej pod krótkotrwałe zakwaterowanie w Okunince nad jeziorem Białym.
  Data umowy: 2011-03-10
  Dofinansowanie: 962.716,15
  14.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-015/10-04

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Budowlane Handlu i Usług "R-BUD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: "Rozbudowa, przebudowa oraz podwyższenie standardu budynku hotelowo-gastronomicznego hotelu Capitol w Białej Podlaskiej"
  Data umowy: 2011-08-25 (ostatni aneks: 2014-08-13)
  Dofinansowanie: 492.952,69
  15.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-016/10-01

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Białej Podlaskiej
  Projekt: Przebudowa restauracji „Stylowa” w celu rozwoju turystyki w regionie
  Data umowy: 2011-03-28 (ostatni aneks: 2011-11-03)
  Dofinansowanie: 572.661,13
  16.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-164/10-01

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: Dariusz Handiuk
  Projekt: Budowa Karczmy staropolskiej regionalnym produktem turystycznym Zamojszczyzny i Roztocza
  Data umowy: 2011-05-26 (ostatni aneks: 2011-09-19)
  Dofinansowanie: 929.300,00
  17.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-168/10-05

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: DALIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Budowa hotelu z częścią fitness i SPA szansą na rozwój nowych usług turystycznych w regionie
  Data umowy: 2011-03-28 (ostatni aneks: 2013-06-11)
  Dofinansowanie: 1.993.060,84
  18.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-171/10-00

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: Hotel Korona spółka cywilna Remigia Derkacz Edward Derkacz
  Projekt: Wellness&SPA Korona
  Data umowy: 2011-03-28
  Dofinansowanie: 1.999.194,04
  19.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-174/10-04

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: AGIT Agnieszka Rydz
  Projekt: Wdrożenie nowego produktu turystycznego w AGIT Agnieszka Rydz.
  Data umowy: 2011-03-28 (ostatni aneks: 2013-04-12)
  Dofinansowanie: 999.876,77
  20.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-183/10-10

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: "DWA ŻYWIOŁY" s.c. Marcin Chibowski Piotr Pakuła
  Projekt: Rozwój firmy DWA ŻYWIOŁY poprzez wdrożenie nowych produktów turystycznych
  Data umowy: 2011-03-28 (ostatni aneks: 2014-08-05)
  Dofinansowanie: 478.057,47
  21.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-189/10-03

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: KBR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku oświaty (byłej szkoły podstawowej) na budynek zamieszkania zbiorowego (pensjonat) w miejscowości Nowa Wieś gmina Turobin
  Data umowy: 2012-01-04 (ostatni aneks: 2014-12-29)
  Dofinansowanie: 992.366,92
  22.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-191/10-05

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: Rol-Trans Robert Czyżewski
  Projekt: Zwiększanie różnorodności oferty turystycznej regionu poprzez utworzenie Centrum Hotelowo -Konferencyjnye w Pawłowie
  Data umowy: 2011-03-28 (ostatni aneks: 2013-11-14)
  Dofinansowanie: 1.996.522,70
  23.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-193/10-03

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: Zbigniew Walaszek / Zakład Obróbki Drewna
  Projekt: Budowa Ośrodka Rekreacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Majdanie Stuleńskim.
  Data umowy: 2011-03-28 (ostatni aneks: 2013-01-11)
  Dofinansowanie: 1.999.335,29
  24.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-020/10-03

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: "Kamar" s.c. Kazimiera i Marcin Łepik
  Projekt: Ośrodek Wypoczynkowy "Leśny Raj" - wdrożenie nowego produktu turystycznego
  Data umowy: 2011-03-28 (ostatni aneks: 2012-04-16)
  Dofinansowanie: 748.634,21
  25.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-204/10-07

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: CUSTOM P. Klauda, M. Machlarz Spółka Jawna
  Projekt: "Grodzka 20" - adaptacja kamienicy na restaurację wraz z zapleczem noclegowym w sercu lubelskiej starówki.
  Data umowy: 2011-03-30 (ostatni aneks: 2014-08-21)
  Dofinansowanie: 1.999.184,26
  26.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-205/10-03

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: Grzegorz Krychowski
  Projekt: Budowa i wyposażenie Zajazdu w Trojaczkowicach.
  Data umowy: 2012-01-04 (ostatni aneks: 2013-08-28)
  Dofinansowanie: 990.362,59
  27.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-207/10-04

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: WIP Machlarz Mariusz, Klauda Paweł Spółka jawna
  Projekt: "Trybunalska" - adaptacja kamienicy na restaurację i pokoje noclegowe w atrakcyjnej turystycznie - zabytkowej części Lublina.
  Data umowy: 2011-03-28 (ostatni aneks: 2013-07-16)
  Dofinansowanie: 1.992.340,11
  28.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-208/10-01

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: "PARK" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Wdrożenie nowego produktu turystycznego w postaci krytego basenu rekreacyjnego przez Hotel Artis
  Data umowy: 2011-03-28 (ostatni aneks: 2012-01-12)
  Dofinansowanie: 999.442,04
  29.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-213/10-03

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: Waldemar Kowalski „MK”
  Projekt: "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Waldemar Kowalski „MK” poprzez realizację projektu w dziedzinie turystyki."
  Data umowy: 2011-05-31 (ostatni aneks: 2013-10-11)
  Dofinansowanie: 997.353,66
  30.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-214/10-05

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: CAR HI-FI A.B. Kot Spółka Jawna
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup, remont i wyposażenie nieruchomości lokalowej z przeznaczeniem na obiekt turystyczny
  Data umowy: 2011-08-17 (ostatni aneks: 2016-09-01)
  Dofinansowanie: 574.587,76
  31.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-215/10-05

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe EMKA Eugeniusz Jakubczak
  Projekt: Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez realizację inwestycji w branży turystycznej
  Data umowy: 2011-06-06 (ostatni aneks: 2013-04-17)
  Dofinansowanie: 770.953,63
  32.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-231/10-02

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: Taurus Team Sp. z o. o.
  Projekt: "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Taurus Team Sp. z o. o. poprzez realizację projektu w dziedzinie turystyki."
  Data umowy: 2011-06-21 (ostatni aneks: 2012-09-18)
  Dofinansowanie: 626.559,64
  33.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-232/10-04

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: P.H. ANKARO s.c. Małgorzata i Marian Baran
  Projekt: Rozbudowa infrastruktury i wprowadzenie produktów turystycznych w ośrodku wypoczynkowym prowadzonym przez P.H. ANKARO s.c. szansą na wzrost atrakcyjności oferty rekreacyjnej i wypoczynkowej regionu
  Data umowy: 2011-03-28 (ostatni aneks: 2013-01-10)
  Dofinansowanie: 1.969.366,01
  34.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-233/10-03

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: Henryk Kaproń
  Projekt: Budowa pensjonatu oraz przystosowanie obecnej infrastruktury Zagrody Roztocze w Obszy celem wprowadzenia produktów turystycznych - weekendów staropolskich i turnusów odchudzająco-regenerujących.
  Data umowy: 2011-08-17 (ostatni aneks: 2013-12-20)
  Dofinansowanie: 1.999.627,84
  35.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-234/10-03

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: Aneta Rogalska Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
  Projekt: „Inwestycja w infrastrukturę gastronomiczno – noclegową realizowana przez P.U.H. Aneta Rogalska w celu wdrożenia usług turystycznych wykorzystujących walory przyrodnicze gminy Firlej.”
  Data umowy: 2011-03-28 (ostatni aneks: 2014-06-26)
  Dofinansowanie: 956.660,36
  36.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-235/10-05

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WITEK” s.c. Maria i Waldemar Witek
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w branży turystycznej
  Data umowy: 2011-04-20 (ostatni aneks: 2015-01-12)
  Dofinansowanie: 1.631.482,45
  37.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-242/10-00

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: Ajmax Jacek Drwal
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy AJMAX poprzez utworzenie rodzinnego centrum sportu i rekreacji
  Data umowy: 2011-03-28
  Dofinansowanie: 429.237,13
  38.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-257/10-02

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: Restauracja Pizzeria "LUBELNIA" Golub Agnieszka
  Projekt: Rozbudowa lokalu i wdrożenie nowych usług gastronomicznych w Restauracji-Pizzerii Italia
  Data umowy: 2012-03-15 (ostatni aneks: 2014-01-20)
  Dofinansowanie: 110.161,86
  39.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-259/10-00

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: Jacek Szymański Delikatesy Centrum
  Projekt: Rozwój przedsiębiorstwa Delikatesy Centrum poprzez kompleksową modernizację i wyposażenie klubu i restauracji Centrum Handlowo-Usługowo-Rozrywkowego K2
  Data umowy: 2011-03-28
  Dofinansowanie: 730.796,08
  40.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-260/10-01

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: Firma Handlowa "BARTEK" Sławomir Matusiak
  Projekt: Budowa i wyposażenie obiektu gastronomiczno – noclegowego.
  Data umowy: 2011-03-28 (ostatni aneks: 2012-01-25)
  Dofinansowanie: 962.230,70
  41.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-262/10-04

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: PIZZERIA „NAPOLI” Bochman Krzysztof
  Projekt: Rozbudowa Pizzerii NAPOLI w Łukowie.
  Data umowy: 2012-01-09 (ostatni aneks: 2015-09-18)
  Dofinansowanie: 135.122,86
  42.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-264/10-09

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „EMES” Mazur Stanisław
  Projekt: "Budowa Pensjonatu Usługowo-Gastronomicznego z pokojami gościnnym w celu podniesienia konkurencyjności firmy PPHU EMES"
  Data umowy: 2012-01-04 (ostatni aneks: 2016-10-05)
  Dofinansowanie: 1.918.634,25
  43.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-028/10-05

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: EKRAN - EWA KRUK
  Projekt: Karczma "Zamojszczyzna" jako centrum utrwalania tradycji i kultury regionu.
  Data umowy: 2011-03-28 (ostatni aneks: 2014-09-12)
  Dofinansowanie: 1.999.922,88
  44.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-031/10-00

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: Przędsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Zdzisław Struk
  Projekt: "Wzrost konkurencyjności hotelu DoDo poprzez modernizacje obiektu, rozszerzenie oferty oraz podniesienie jakości świadczonych usług"
  Data umowy: 2011-03-28
  Dofinansowanie: 931.917,30
  45.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-036/10-04

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: "CRH AKADEMOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Projekt: Ośrodek Sportu i Rekreacji AKADEMOS
  Data umowy: 2011-03-28 (ostatni aneks: 2012-03-27)
  Dofinansowanie: 1.999.289,82
  46.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-038/10-00

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: Teresa Barszcz / PHU Emocja Barszcz Teresa
  Projekt: "Wprowadzenie nowych usług w PHU Emocja Teresa Barszcz poprzez stworzenie pokoi gościnnych"
  Data umowy: 2011-03-28
  Dofinansowanie: 650.695,81
  47.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-039/10-02

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: Andrzej Makarewicz/ Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Andrzej Makarewicz
  Projekt: Budowa budynku gastronomiczno- hotelowego w Terespolu
  Data umowy: 2011-04-06 (ostatni aneks: 2016-04-06)
  Dofinansowanie: 1.921.858,76
  48.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-042/10-04

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: LIGHT-TECH P.U.H. s.c. J.Jaworski, M.Maksymiuk
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy Light-Tech
  Data umowy: 2011-03-28 (ostatni aneks: 2013-06-06)
  Dofinansowanie: 354.960,00
  49.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-046/10-02

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: Patrycja Pomorska PIZZERIA SOTTO I DENTI SID
  Projekt: Wzrost atrakcyjności turystycznej Lublina - poprawa bazy gastronomicznej poprzez dywersyfikację oferty pizzerii "Sotto i denti - Sid" na Starym Mieście w Lublinie.
  Data umowy: 2012-01-04 (ostatni aneks: 2012-07-20)
  Dofinansowanie: 174.910,16
  50.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-047/10-02

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: Hotel Restauracja Focus Anna Piliszczuk
  Projekt: Focus- hotel dla wymagających turystów
  Data umowy: 2012-01-04 (ostatni aneks: 2013-01-28)
  Dofinansowanie: 693.721,56
  51.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-050/10-01

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: FOREST-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Projekt: Zwiększenie konkurencyjności FOREST-BIS przez modernizację pawilonów hotelowych i zakupy wyposażenia dla "Hotelu nad Zalewem" w Lublinie.
  Data umowy: 2011-03-28 (ostatni aneks: 2013-08-21)
  Dofinansowanie: 598.789,58
  52.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-057/10-01

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: Hotel Victoria Sp. z o.o.
  Projekt: Nowoczesne doposażenie Hotelu Victoria podstawą do podniesienia konkurencyjności regionalnej przedsiębiorstwa.
  Data umowy: 2011-03-28 (ostatni aneks: 2012-11-16)
  Dofinansowanie: 979.643,39
  53.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-061/10-07

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: „ANALIZA” sp. z o.o.
  Projekt: Rozbudowa z modernizacją budynku w Biardach z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne z zapleczem noclegowym
  Data umowy: 2011-03-28 (ostatni aneks: 2015-07-13)
  Dofinansowanie: 1.985.041,07
  54.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-066/10-01

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "Oaza" Ireneusz Zahor
  Projekt: Budowa Pensjonatu "Dolina Bugu" z salą restauracyjną i bankietowo-biznesową
  Data umowy: 2012-01-04 (ostatni aneks: 2013-09-20)
  Dofinansowanie: 994.193,10
  55.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-069/10-04

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: Karczma Regionalna 'Młyn' Beata Kowal
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności Karczmy Regionalnej "Młyn" położonej w Zwierzyńcu poprzez wprowadzenie nowego produktu turystycznego i podniesienie jakości świadczonych usług.
  Data umowy: 2011-04-08 (ostatni aneks: 2013-12-11)
  Dofinansowanie: 313.520,06
  56.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-070/10-10

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: FUN PARK Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Wprowadzenie nowego produktu turystycznego pod postacią Ogrodu Botanicznego Parku Pokazowo Rekreacyjnego "MAGICZNE OGRODY" w miejscowości Trzcianki przez firmę Fun Park Sp. z o.o.
  Data umowy: 2011-03-28 (ostatni aneks: 2015-03-17)
  Dofinansowanie: 1.997.883,41
  57.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-071/10-03

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: Zieliński Janusz Restauracja "ARKADIA"
  Projekt: Rozwój przedsiębiorstwa Restauracja „Arkadia” poprzez wdrożenie dwóch nowych produktów turystycznych pod postacią odkrytej pływalni, oraz zadaszonego grilla.
  Data umowy: 2011-03-28 (ostatni aneks: 2013-02-26)
  Dofinansowanie: 999.256,39
  58.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-072/10-04

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: BIALCON Barbara Chwesiuk
  Projekt: Adaptacja na zespół hotelowo-gastronomiczny z funkcja konferencyjno-szkoleniowa zespołu pałacowego "Cieleśnica" przez firmę BIALCON Barbara Chwesiuk.
  Data umowy: 2011-03-28 (ostatni aneks: 2014-03-31)
  Dofinansowanie: 1.995.643,73
  59.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-074/10-06

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: WODROL NIERUCHOMOŚCIi Sp. z o.o.
  Projekt: Budowa i wyposażenie Centrum kulturalno-muzycznego w Lublinie.
  Data umowy: 2011-08-17 (ostatni aneks: 2014-01-02)
  Dofinansowanie: 978.002,91
  60.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-075/10-07

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: LAPIS JUSTYNA STACHOWICZ MARCIN STACHOWICZ Sp.j.
  Projekt: Budowa hotelu ze spa na Starym Mieście w Lublinie
  Data umowy: 2011-03-28 (ostatni aneks: 2014-10-16)
  Dofinansowanie: 1.999.245,70
  61.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-077/10-07

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: HW PROPERTY Sp. z o.o.
  Projekt: Budowa i wyposażenie Hotelu Wieniawski w Lublinie
  Data umowy: 2012-01-11 (ostatni aneks: 2017-05-19)
  Dofinansowanie: 1.999.659,07
  62.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-078/10-02

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: F.U.-H. MAGDALENA Magdalena Myka
  Projekt: Wprowadzenie na rynek nowego produktu turystycznego przez firmę F.U. -H. MAGDALENA Magdalena Myka poprzez budowę pensjonatu w Zamościu.
  Data umowy: 2011-04-29 (ostatni aneks: 2013-01-17)
  Dofinansowanie: 1.971.475,63
  63.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-081/10-03

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: Gościniec "PODKOWA" - Leszek Czerniak; Noclegi-Bar-Restauracja
  Projekt: Siedlisko Trzech Kultur miejscem spotkań z kulturą i sztuką - nowy produkt turystyczny Włodawy
  Data umowy: 2012-01-04 (ostatni aneks: 2014-08-07)
  Dofinansowanie: 988.141,12
  64.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-084/10-01

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: LEMAN Nieruchomości Finanse Ryszard Leman
  Projekt: Uruchomienie Ośrodka Jeździeckiego służącego rekreacji i działalności sportowej
  Data umowy: 2011-03-28 (ostatni aneks: 2012-10-03)
  Dofinansowanie: 999.934,12
  65.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-085/10-02

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: Agnieszka Frączkiewicz
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez realizację projektu w dziedzinie turystyki
  Data umowy: 2012-01-04 (ostatni aneks: 2012-10-23)
  Dofinansowanie: 950.467,36
  66.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-088/10-07

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: Studio EFEKT s.c. W.i M. Kowal
  Projekt: Budowa hotelu z funkcją gastronomiczną i rekreacyjną
  Data umowy: 2011-03-29 (ostatni aneks: 2015-11-17)
  Dofinansowanie: 1.955.555,14
  67.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-090/10-03

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Techniczno - Handlowe "SEMINEX" Bogdan Izdebski
  Projekt: Centrum wypoczynkowo – konferencyjne miejscowość Klimki dz. o nr ewid. 31 gm Łuków pow. Łukowski
  Data umowy: 2012-01-04 (ostatni aneks: 2013-05-21)
  Dofinansowanie: 1.997.960,60
  68.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-095/10-03

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: Joanna i Bartłomiej Stefańscy/Vincent - Spółka Cywilna
  Projekt: Wzrost konkurencyjności ośrodka wypoczynkowego Vincent w Kazimierzu Dolnym poprzez rozbudowę i wdrożenie innowacji
  Data umowy: 2011-03-28 (ostatni aneks: 2011-09-08)
  Dofinansowanie: 704.315,04
  69.

  04.10-UDA-

  RPLU.01.05.00-06-096/10-01

  konkurs: 4/2010

  Beneficjent: Duet Szczuchniak Spółka Jawna
  Projekt: Budowa Centrum Rozrywki w Łukowie
  Data umowy: 2011-03-28 (ostatni aneks: 2011-08-08)
  Dofinansowanie: 872.776,45
  RazemLiczba:69
  Dofinansowanie:79.353.535,76

  Data aktualizacji: 2017-09-08