Lista Beneficjentów

  Lista umów podpisanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawierająca dodatkowe informacje o Beneficjentach
  - stan na dzień 2017-09-08 Lista umów w formacie Excela

  Lp.Numer umowyPoleNazwa Beneficjenta / Tytul projektu /
  Data podpisania umowy / Dofinansowanie [w PLN]
  1.

  03.10-UDA-

  RPLU.02.03.02-06-001/10-03

  konkurs: 3/2010

  Beneficjent: Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Projekt: Wdrożenie działań promocyjno - marketingowych kluczem rozwoju Fundacji Promocji Edukacyjnej Orylion
  Data umowy: 2010-09-29 (ostatni aneks: 2011-11-18)
  Dofinansowanie: 58.797,61
  2.

  03.10-UDA-

  RPLU.02.03.02-06-003/10-00

  konkurs: 3/2010

  Beneficjent: AGENCJA ROZWOJU MIĘDZYRZECA „ARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Projekt: Wsparcie Agencji Rozwoju Międzyrzeca szansą dla lokalnej przedsiębiorczości
  Data umowy: 2010-09-30
  Dofinansowanie: 96.617,59
  3.

  03.10-UDA-

  RPLU.02.03.02-06-009/10-01

  konkurs: 3/2010

  Beneficjent: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
  Projekt: Opracowanie strategii rozwoju Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny jako instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy
  Data umowy: 2010-09-21 (ostatni aneks: 2011-12-12)
  Dofinansowanie: 328.088,78
  RazemLiczba:3
  Dofinansowanie:483.503,98

  Data aktualizacji: 2017-09-08