Lista Beneficjentów

  Lista umów podpisanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawierająca dodatkowe informacje o Beneficjentach
  - stan na dzień 2017-09-08 Lista umów w formacie Excela

  Lp.Numer umowyPoleNazwa Beneficjenta / Tytul projektu /
  Data podpisania umowy / Dofinansowanie [w PLN]
  1.

  02.10-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-001/10-02

  konkurs: 2/2010

  Beneficjent: Usługowy Zakład Kamieniarski Krzysztof Kosik
  Projekt: Opracowanie Planu Inwestycyjnego przez wnioskodawcę krokiem do wzrostu konkurencyjności na rynku krajowym.
  Data umowy: 2010-12-14 (ostatni aneks: 2011-10-31)
  Dofinansowanie: 10.000,00
  2.

  02.10-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-010/10-03

  konkurs: 2/2010

  Beneficjent: Michał Koper Studio Reklamy EUROMET
  Projekt: „Specjalistyczne usługi doradcze drogą wprowadzenia innowacyjnych produktów przedsiębiorstwa Studio Reklamy EUROMET Michał Koper na nowe rynki zagraniczne."
  Data umowy: 2010-12-21 (ostatni aneks: 2013-06-18)
  Dofinansowanie: 65.400,00
  3.

  02.10-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-011/10-03

  konkurs: 2/2010

  Beneficjent: "BOX CENTER" A. i R. SIEJ Spółka Jawna
  Projekt: Wzrost konkurencyjności BOXCENTER poprzez zakup usług doradczych w zakresie projektowania i wdrażania systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000
  Data umowy: 2010-12-21 (ostatni aneks: 2012-11-16)
  Dofinansowanie: 87.500,00
  4.

  02.10-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-012/10-00

  konkurs: 2/2010

  Beneficjent: Centrum Internetowe Mariusz Pryszczewski
  Projekt: Zakup usług doradczych w zakresie opracowania i wprowadzenia na rynek nowego produktu informatycznego.
  Data umowy: 2010-12-21
  Dofinansowanie: 40.000,00
  5.

  02.10-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-013/10-01

  konkurs: 2/2010

  Beneficjent: Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  Projekt: Poprawa konkurencyjności firmy Kredyt Inkaso poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania wydajnością.
  Data umowy: 2010-12-21 (ostatni aneks: 2012-02-08)
  Dofinansowanie: 249.368,00
  6.

  02.10-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-014/10-00

  konkurs: 2/2010

  Beneficjent: TOKBUD Tomasz Karaś
  Projekt: Opracowanie strategicznych planów rozwoju firmy TOKBUD Tomasz Karaś
  Data umowy: 2010-12-21
  Dofinansowanie: 24.000,00
  7.

  02.10-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-015/10-00

  konkurs: 2/2010

  Beneficjent: Monika Kot-Pryszczewska Agencja Interaktywna PR KREATOR
  Projekt: Zakup usług doradczych w zakresie opracowania funkcjonalności oprogramowania platformy edukacyjnej dla przedsiębiorców.
  Data umowy: 2010-12-21
  Dofinansowanie: 25.000,00
  8.

  02.10-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-017/10-00

  konkurs: 2/2010

  Beneficjent: Best Auto Sp. z o.o.
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Best Auto Sp. z o.o. poprzez opracowanie strategii informatyzacji przedsiębiorstwa w zakresie wdrożenia systemu ERP.
  Data umowy: 2010-12-21
  Dofinansowanie: 40.500,00
  9.

  02.10-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-018/10-00

  konkurs: 2/2010

  Beneficjent: Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o.
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Fabryki Kabli ELPAR Szczygielski Sp. z o.o. poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.
  Data umowy: 2010-12-21
  Dofinansowanie: 40.000,00
  10.

  02.10-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-021/10-01

  konkurs: 2/2010

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe NAR-POL Janusz Baranowski
  Projekt: Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001 w Baranowski Janusz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „NAR-POL”
  Data umowy: 2010-12-06 (ostatni aneks: 2012-11-05)
  Dofinansowanie: 16.500,00
  11.

  02.10-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-022/10-00

  konkurs: 2/2010

  Beneficjent: Stanisław Król STANDROG Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego
  Projekt: Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001 w STANDROG Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego
  Data umowy: 2010-12-21
  Dofinansowanie: 18.000,00
  12.

  02.10-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-025/10-00

  konkurs: 2/2010

  Beneficjent: Mazurek Marek Kancelaria Radcy Prawnego Marka Mazurka
  Projekt: Zakup usług doradczych polegających na opracowaniu dokumentacji wdrożeniowej w zakresie projektowania i wdrażania systemu zarządzania jakością
  Data umowy: 2010-12-30
  Dofinansowanie: 25.000,00
  13.

  02.10-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-028/10-00

  konkurs: 2/2010

  Beneficjent: Eko-Sanit D. Grzybowski Spółka Jawna
  Projekt: Doradztwo w zakresie wdrożenia innowacyjnych technologii informatycznych oraz pozyskania dofinansowania zewnętrznego dla firmy Eko-Sanit
  Data umowy: 2010-12-21
  Dofinansowanie: 35.700,00
  14.

  02.10-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-029/10-03

  konkurs: 2/2010

  Beneficjent: ELEKTRO-SPARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Usługi doradcze drogą do wdrożenia innowacyjnego systemu informatycznego w Elektro-Spark Sp. z o.o.
  Data umowy: 2010-12-20 (ostatni aneks: 2012-08-21)
  Dofinansowanie: 96.860,00
  15.

  02.10-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-003/10-01

  konkurs: 2/2010

  Beneficjent: Iwona Kapica
  Projekt: Zakup usług doradczych w zakresie opracowania i przygotowania do wdrożenia strategii rozwoju przedsiębiorstwa.
  Data umowy: 2010-12-06 (ostatni aneks: 2011-10-24)
  Dofinansowanie: 10.000,00
  16.

  02.10-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-030/10-02

  konkurs: 2/2010

  Beneficjent: RYSTHERM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  Projekt: Wdrożenie systemów zarządzania jakością ISO 9001 oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 18001 w RYSTERM Przedsiębiorstwo Technik Ogniotrwałych i Budownictwa - Ryszard Weremczuk
  Data umowy: 2010-12-06 (ostatni aneks: 2013-04-12)
  Dofinansowanie: 26.250,00
  17.

  02.10-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-031/10-00

  konkurs: 2/2010

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Urządzeń Ochrony Środowiska „BIOTOP” Sp. z o.o.
  Projekt: Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001 w Przedsiębiorstwie Urządzeń Ochrony Środowiska "BIOTOP" Sp. z o.o.
  Data umowy: 2010-12-21
  Dofinansowanie: 20.000,00
  18.

  02.10-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-033/10-02

  konkurs: 2/2010

  Beneficjent: NIPPLEX Sp. z o.o.
  Projekt: Wdrożenie nowoczesnych technologii ICT w ZPU Nipplex Halina Bogusz
  Data umowy: 2010-12-21 (ostatni aneks: 2013-10-08)
  Dofinansowanie: 71.000,00
  19.

  02.10-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-035/10-00

  konkurs: 2/2010

  Beneficjent: CENTRUM KSZTAŁCENIA PROEUROPEJSKIEGO POLICEALNE STUDIUM Z. A. I H. IWONA ŻEBROWSKA
  Projekt: Doskonalenie jakości usług szkoleniowych i efektywności zarządzania w Centrum Kształcenia Proeuropejskiego Policealne Studium Zarządzania, Administracji i Handlu
  Data umowy: 2010-12-21
  Dofinansowanie: 20.092,04
  20.

  02.10-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-036/10-03

  konkurs: 2/2010

  Beneficjent: Artur Tymiński EKODOR
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności firmy Artur Tymiński EKODOR poprzez opracowanie i przygotowanie do wdrożenia strategii rozwoju przedsiębiorstwa
  Data umowy: 2010-12-21 (ostatni aneks: 2013-04-08)
  Dofinansowanie: 160.000,00
  21.

  02.10-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-037/10-00

  konkurs: 2/2010

  Beneficjent: EXTREME STUDIO S.C. P. BAŁABUSZEK, P. RYMARCZYK
  Projekt: Wdrożenie systemów zarządzania jakością ISO 9001 i środowiskiem ISO 14001 w EXTREME STUDIO S.C.
  Data umowy: 2010-12-16
  Dofinansowanie: 50.000,00
  22.

  02.10-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-040/10-00

  konkurs: 2/2010

  Beneficjent: Ender Adam Olender
  Projekt: Zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie opracowania nowego produktu informatycznego dla przedsiębiorstwia.
  Data umowy: 2010-12-06
  Dofinansowanie: 20.000,00
  23.

  02.10-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-042/10-07

  konkurs: 2/2010

  Beneficjent: "INTROGRAF-LUBLIN" SPÓŁKA AKCYJNA
  Projekt: Wzrost konkurencyjności "INTROGRAF-LUBLIN" SPÓŁKA AKCYJNA na rynku międzynarodowym poprzez doradztwo specjalistyczne z zakresu innowacyjności procesów produkcyjnych, organizacyjnych i zarządczych.
  Data umowy: 2010-12-17 (ostatni aneks: 2014-02-24)
  Dofinansowanie: 246.510,00
  24.

  02.10-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-043/10-00

  konkurs: 2/2010

  Beneficjent: HYDREX Sp. z o.o.
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa HYDREX Sp. z o.o. poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.
  Data umowy: 2010-12-21
  Dofinansowanie: 11.050,00
  25.

  02.10-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-044/10-03

  konkurs: 2/2010

  Beneficjent: ACIT Sp. z o.o.
  Projekt: Zakup usług doradczych w zakresie projektowania i wdrożenia systemów ISO 9001 i ISO 27001.
  Data umowy: 2011-02-28 (ostatni aneks: 2012-12-18)
  Dofinansowanie: 102.000,00
  26.

  02.10-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-045/10-00

  konkurs: 2/2010

  Beneficjent: ADVANCED TECHNOLOGIES CENTER OBR ŚWIDNIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności firmy Advanced Technologies Center OBR Świdnik Sp. z o.o. poprzez doradztwo w zakresie technologii informatycznych VoIP.
  Data umowy: 2010-12-23
  Dofinansowanie: 38.000,00
  27.

  02.10-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-046/10-01

  konkurs: 2/2010

  Beneficjent: "ZM Zakład Mechaniczny" Sp. z o.o.
  Projekt: Zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie technologii informatycznych.
  Data umowy: 2010-12-23 (ostatni aneks: 2011-04-15)
  Dofinansowanie: 38.000,00
  28.

  02.10-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-053/10-01

  konkurs: 2/2010

  Beneficjent: KOBRA S.C. Izabela Pilipczuk Piotr Bechta
  Projekt: Zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie wykorzystywania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie.
  Data umowy: 2010-12-21 (ostatni aneks: 2011-08-01)
  Dofinansowanie: 65.000,00
  29.

  02.10-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-056/10-02

  konkurs: 2/2010

  Beneficjent: PPHU "JACKER" JACEK SIKORA
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności firmy JackeR poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie oceny pozycji konkurencyjnej na rynku i opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa
  Data umowy: 2010-12-21 (ostatni aneks: 2012-02-20)
  Dofinansowanie: 32.812,50
  30.

  02.10-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-057/10-01

  konkurs: 2/2010

  Beneficjent: TermoSystemy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
  Projekt: Zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie pozyskania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności firmy TERMOSYSTEMY SP. Z O.O.
  Data umowy: 2010-12-21 (ostatni aneks: 2012-02-20)
  Dofinansowanie: 39.000,00
  31.

  02.10-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-059/10-02

  konkurs: 2/2010

  Beneficjent: Dakar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Usługi doradcze w zakresie systemów zarządzania jakością i środowiskiem oraz wdrożenia strategii rozwoju firmy DAKAR s.c.
  Data umowy: 2010-12-06 (ostatni aneks: 2011-08-30)
  Dofinansowanie: 136.000,00
  32.

  02.10-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-006/10-00

  konkurs: 2/2010

  Beneficjent: RED X Krzysztof Stolarski
  Projekt: Wzrost efektywności zarządzania i konkurencyjności firmy RED X poprzez realizację specjalistycznych usług doradczych.
  Data umowy: 2010-12-21
  Dofinansowanie: 54.587,80
  33.

  02.10-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-061/10-02

  konkurs: 2/2010

  Beneficjent: STANIMEX Sp.J. S.Staniszewski M.Staniszewski
  Projekt: Analiza rynku i opracowanie koncepcji dystrybucji innowacyjnych produktów kryminalistycznych firmy Stanimex na rynkach zagranicznych w tradycyjnym i internetowym kanale sprzedaży.
  Data umowy: 2010-12-06 (ostatni aneks: 2012-12-17)
  Dofinansowanie: 94.500,00
  34.

  02.10-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-007/10-05

  konkurs: 2/2010

  Beneficjent: AGENCJA REKLAMOWA IMAGE "SERBO" AGNIESZKA SIEJ
  Projekt: Wzrost konkurencyjności SERBO poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie systemu zarządzania środowiskowego
  Data umowy: 2010-12-21 (ostatni aneks: 2012-06-13)
  Dofinansowanie: 49.000,00
  35.

  02.10-UDA-

  RPLU.01.07.00-06-009/10-06

  konkurs: 2/2010

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Usługowe RADPOR Radosław Siej
  Projekt: Zakup usług doradczych w zakresie projektowania i wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego.
  Data umowy: 2010-12-21 (ostatni aneks: 2012-05-09)
  Dofinansowanie: 50.000,00
  RazemLiczba:35
  Dofinansowanie:2.107.630,34

  Data aktualizacji: 2017-09-08