Lista Beneficjentów

  Lista umów podpisanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawierająca dodatkowe informacje o Beneficjentach
  - stan na dzień 2017-09-08 Lista umów w formacie Excela

  Lp.Numer umowyPoleNazwa Beneficjenta / Tytul projektu /
  Data podpisania umowy / Dofinansowanie [w PLN]
  1.

  01.10-UDA-

  RPLU.01.04.02-06-001/10-00

  konkurs: 1/2010

  Beneficjent: Megatem EC - Lublin Sp. z o.o.
  Projekt: Zakup nowoczesnego turbogeneratora umożliwiającego zwiększenie produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu, sposobem na wzrost efektywności energetycznej osiąganej przez firmę Megatem
  Data umowy: 2011-03-11
  Dofinansowanie: 3.500.000,00
  RazemLiczba:1
  Dofinansowanie:3.500.000,00

  Data aktualizacji: 2017-09-08