Lista Beneficjentów

  Lista umów podpisanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawierająca dodatkowe informacje o Beneficjentach
  - stan na dzień 2017-09-08 Lista umów w formacie Excela

  Lp.Numer umowyPoleNazwa Beneficjenta / Tytul projektu /
  Data podpisania umowy / Dofinansowanie [w PLN]
  1.

  12.09-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-001/10-03

  konkurs: 12/2009

  Beneficjent: Samorząd Województwa Lubelskiego
  Projekt: "Smaki Lubelszczyzny narzędziem dywersyfikacji instrumentów marketingu gospodarczego Lubelszczyzny"
  Data umowy: 2010-07-27 (ostatni aneks: 2011-10-25)
  Dofinansowanie: 1.490.883,00
  2.

  12.09-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-011/10-02

  konkurs: 12/2009

  Beneficjent: Miasto Lubartów
  Projekt: Teraz Biznes - budowa Lubartowskiej Strefy Gospodarczej.
  Data umowy: 2010-06-21 (ostatni aneks: 2012-02-09)
  Dofinansowanie: 368.139,04
  3.

  12.09-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-012/10-02

  konkurs: 12/2009

  Beneficjent: Gmina Mircze
  Projekt: Zainwestuj w GOTANII – projekt rozwoju ponadlokalnej marki regionu hrubieszowsko-tomaszowsko-zamojskiego
  Data umowy: 2010-06-22 (ostatni aneks: 2011-06-02)
  Dofinansowanie: 269.159,29
  4.

  12.09-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-013/10-02

  konkurs: 12/2009

  Beneficjent: Gmina Lubartów
  Projekt: „Gminy wiejskie Województwa Lubelskiego – sukces gospodarczy, różne drogi”
  Data umowy: 2010-06-21 (ostatni aneks: 2012-03-06)
  Dofinansowanie: 562.278,94
  5.

  12.09-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-014/10-04

  konkurs: 12/2009

  Beneficjent: Gmina Urszulin
  Projekt: "Urszulin - po pracy, Polesie" promocja marki lokalnej jako części marki regionu
  Data umowy: 2010-06-24 (ostatni aneks: 2012-10-02)
  Dofinansowanie: 243.458,63
  6.

  12.09-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-002/10-04

  konkurs: 12/2009

  Beneficjent: Samorząd Województwa Lubelskiego
  Projekt: "Marka regionalna „Lubelskie” narzędziem promocji gospodarczej Lubelszczyzny" - III etap
  Data umowy: 2010-07-27 (ostatni aneks: 2012-03-30)
  Dofinansowanie: 1.253.554,50
  7.

  12.09-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-003/10-02

  konkurs: 12/2009

  Beneficjent: Miasto Międzyrzec Podlaski
  Projekt: Strategia i promocja marki Międzyrzec Podlaski szansą na szybszy rozwój gospodarczy
  Data umowy: 2010-06-21 (ostatni aneks: 2011-09-22)
  Dofinansowanie: 385.276,51
  8.

  12.09-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-005/10-02

  konkurs: 12/2009

  Beneficjent: Gmina Kazimierz Dolny
  Projekt: Marka Kazimierz Dolny narzędziem promocji gospodarczej gminy i regionu
  Data umowy: 2010-06-24 (ostatni aneks: 2011-10-20)
  Dofinansowanie: 286.636,44
  9.

  12.09-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-006/10-01

  konkurs: 12/2009

  Beneficjent: Gmina Podedwórze
  Projekt: "Dolina Zielawy" ponadlokalną marką na gospodarczej mapie Lubelszczyzny
  Data umowy: 2010-06-21 (ostatni aneks: 2011-08-30)
  Dofinansowanie: 420.630,15
  10.

  12.09-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-007/10-02

  konkurs: 12/2009

  Beneficjent: Miasto Zamość
  Projekt: Strefa Zamość-rozwój gospodarczy miasta na bazie inwestorów zewnętrznych
  Data umowy: 2010-07-26 (ostatni aneks: 2011-01-24)
  Dofinansowanie: 1.448.307,88
  11.

  12.09-UDA-

  RPLU.02.04.02-06-008/10-03

  konkurs: 12/2009

  Beneficjent: Powiat Łęczyński
  Projekt: Markowy powiat. Strategia promocji marki powiatu łęczyńskiego.
  Data umowy: 2010-07-01 (ostatni aneks: 2012-04-25)
  Dofinansowanie: 169.978,70
  RazemLiczba:11
  Dofinansowanie:6.898.303,08

  Data aktualizacji: 2017-09-08