Lista Beneficjentów

  Lista umów podpisanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawierająca dodatkowe informacje o Beneficjentach
  - stan na dzień 2017-09-08 Lista umów w formacie Excela

  Lp.Numer umowyPoleNazwa Beneficjenta / Tytul projektu /
  Data podpisania umowy / Dofinansowanie [w PLN]
  1.

  11.09-UDA-

  RPLU.02.04.01-06-001/10-01

  konkurs: 11/2009

  Beneficjent: Firma Handlowo - Usługowa PRIM Bronisz Piotr
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Firmy Handlowo - Usługowej PRIM Bronisz Piotr poprzez udział w międzynarodowych imprezach targowych w 2009 roku.
  Data umowy: 2010-06-21 (ostatni aneks: 2012-10-24)
  Dofinansowanie: 10.043,57
  2.

  11.09-UDA-

  RPLU.02.04.01-06-010/10-00

  konkurs: 11/2009

  Beneficjent: Emergency Medical System Poland Sp. z o.o
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Emergency Medical System Poland Sp. z o.o poprzez uczestnictwo w międzynarodowych targach.
  Data umowy: 2010-06-21
  Dofinansowanie: 47.962,00
  3.

  11.09-UDA-

  RPLU.02.04.01-06-002/10-01

  konkurs: 11/2009

  Beneficjent: Dariusz Kozak/P.H.M. POLCOMM Dariusz Kozak
  Projekt: Promocja gospodarcza firmy i jej oferty na rynku poprzez udział w międzynarodowych targach branżowych "BUDMA 2010".
  Data umowy: 2010-07-12 (ostatni aneks: 2012-10-29)
  Dofinansowanie: 20.779,20
  4.

  11.09-UDA-

  RPLU.02.04.01-06-004/10-02

  konkurs: 11/2009

  Beneficjent: EM-Farming Podstawka Sebastian
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy EM-Farming Podstawka Sebastian poprzez udział w krajowych i międzynarodowych branżowych imprezach targowo-wystawienniczych w latach 2009-2011
  Data umowy: 2010-06-21 (ostatni aneks: 2011-06-22)
  Dofinansowanie: 16.658,97
  5.

  11.09-UDA-

  RPLU.02.04.01-06-007/10-02

  konkurs: 11/2009

  Beneficjent: EDBAK Sp. z o.o.
  Projekt: Udział w międzynarodowych targach DIGITAL SIGNAGE EXPO 2010 15-17.06/2010 Essen (Niemcy) - jako wystawca.
  Data umowy: 2010-06-21 (ostatni aneks: 2010-09-10)
  Dofinansowanie: 23.925,15
  6.

  11.09-UDA-

  RPLU.02.04.01-06-008/10-01

  konkurs: 11/2009

  Beneficjent: EDBAK Sp. z o.o.
  Projekt: Udział w międzynarodowych targach ORGATEC 2010 26-30.10/2010 Niemcy w charakterze wystawcy.
  Data umowy: 2010-06-21 (ostatni aneks: 2010-07-27)
  Dofinansowanie: 23.323,93
  RazemLiczba:6
  Dofinansowanie:142.692,82

  Data aktualizacji: 2017-09-08