Lista Beneficjentów

  Lista umów podpisanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawierająca dodatkowe informacje o Beneficjentach
  - stan na dzień 2017-09-08 Lista umów w formacie Excela

  Lp.Numer umowyPoleNazwa Beneficjenta / Tytul projektu /
  Data podpisania umowy / Dofinansowanie [w PLN]
  1.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-010/09-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Andrzej Malinowski
  Projekt: Rozwój firmy poprzez wprowadzenie nowych usług oraz podniesienie poziomu innowacyjności.
  Data umowy: 2012-08-10 (ostatni aneks: 2013-07-22)
  Dofinansowanie: 167.359,98
  2.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-012/09-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Laser-Medical Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Pior Kiwiński
  Projekt: Innowacje w usługach medycznych "Laser-Medical Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Piotr Kiwiński"
  Data umowy: 2010-10-26 (ostatni aneks: 2010-12-20)
  Dofinansowanie: 123.095,00
  3.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-013/09-03

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Diesel Technika s.c. Wojciech Pawłowski, Grzegorz Krajewski, Robert Rozpędowski
  Projekt: Wprowadzenie innowacji procesowej i produktowej w przedsiębiorstwie Diesel Technika s.c.
  Data umowy: 2010-10-15 (ostatni aneks: 2011-05-16)
  Dofinansowanie: 999.950,00
  4.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-014/09-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Elżbieta Lipińska - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Dentystyczna
  Projekt: Innowacyjne urządzenia i nowe usługi w gabinecie stomatologicznym Elżbiety Lipińskiej
  Data umowy: 2010-10-13 (ostatni aneks: 2012-11-22)
  Dofinansowanie: 57.010,44
  5.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-015/09-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Aneta Ciborowska Studio Pięknośći Ciała "SUNRISE"
  Projekt: "Wzrost konkurencyjności Studia Pięknego Ciała "SUNRISE" Michalak Aneta przez zakup innowacyjnych urządzeń"
  Data umowy: 2011-04-18 (ostatni aneks: 2011-06-01)
  Dofinansowanie: 62.300,00
  6.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-016/09-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Consultrix Krystyna Górak
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez poprawę jakości usług dotychczasowych oraz dywersyfikację działalności usługowej.
  Data umowy: 2010-10-27 (ostatni aneks: 2012-11-15)
  Dofinansowanie: 197.348,31
  7.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-018/09-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: "TESSA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Zwiększenie konkurencyjności Przychodni Radiologicznej TESSA Sp. z o.o. w Chełmie przez zakupy nowoczesnego sprzętu RTG oraz wyposażenia medycznego.
  Data umowy: 2010-11-09 (ostatni aneks: 2010-12-23)
  Dofinansowanie: 182.564,59
  8.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-020/09-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Wyciągi Narciarskie Kazimierz Antoń
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy Wyciągi Narciarskie Kazimierz Antoń poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych.
  Data umowy: 2010-11-10 (ostatni aneks: 2011-12-02)
  Dofinansowanie: 713.263,24
  9.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-021/09-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA AS RUSINEK TOMASZ
  Projekt: Poprawa poziomu konkurencyjności mikroprzedsiebiorstwa poprzez rozbudowę jego potencjału technologicznego, potencjału merytorycznego i potencjału menadżerskiego.
  Data umowy: 2013-11-27 (ostatni aneks: 2014-09-30)
  Dofinansowanie: 131.136,60
  10.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-022/09-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: FIRMA "BRONISZ" HENRYKA BRONISZ
  Projekt: "Zwiększenie konkurencyjności firmy BRONISZ przez budowę, wyposażenie i uruchomienie nowoczesnego serwisu samochodowego."
  Data umowy: 2010-11-10 (ostatni aneks: 2011-09-14)
  Dofinansowanie: 983.735,38
  11.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-023/09-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Zakład Optyczny Piotr Haratym
  Projekt: "Poprawa konkurencyjności zakładu optycznego przez realizację innowacyjnej inwestycji w połączeniu ze wzrostem zatrudnienia"
  Data umowy: 2010-11-10
  Dofinansowanie: 167.930,00
  12.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-025/09-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: NZOZ NEXUS DENTAL Waldemar Tracz
  Projekt: Rozwój oraz wzmocnienie konkurencyjności firmy PRYWATNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA WALDEMAR TRACZ poprzez utworzenie nowoczesnego gabinetu stomatologicznego.
  Data umowy: 2010-10-15 (ostatni aneks: 2011-06-27)
  Dofinansowanie: 431.823,69
  13.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-026/09-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Cezary Rułka Drewnolit
  Projekt: Wdrożenie innowacyjnych technologii umożliwiających dywersyfikację usług i produktów.
  Data umowy: 2010-11-09
  Dofinansowanie: 568.591,80
  14.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-027/09-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno - Położniczy dr n. med. Sławomir Woźniak
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Specjalistycznego Gabinetu Ginekologiczno - Położniczego dr n. med. Sławomir Woźniak poprzez zakup aparatu ultrasonograficznego
  Data umowy: 2010-10-20
  Dofinansowanie: 213.499,99
  15.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-028/09-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe "GREM" Glonek Spółka jawna
  Projekt: Innowacyjne technologie i nowe usługi drogą do zwiększenia krajowej konkurencyjności PPUH GREM.
  Data umowy: 2010-10-26
  Dofinansowanie: 999.887,64
  16.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-029/09-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: MKM Usługi Dźwigowo – Sprzętowe Mirosław Michałkiewicz
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych usług dźwigowych.
  Data umowy: 2010-11-08
  Dofinansowanie: 974.982,61
  17.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-034/09-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Jerzy Antoni Sieklucki
  Projekt: Zwiększenie konkurencyjności Kancelarii Adwokackiej Mecenasa Jerzego A.Siekluckiego przez zakupy innowacyjnego oprogramowania i sprzętu komputerowego, pozwalających na wdrożenie nowej usługi (EPU).
  Data umowy: 2010-10-26 (ostatni aneks: 2012-11-29)
  Dofinansowanie: 257.731,21
  18.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-036/09-03

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Gabinet Stomatologiczny Lek.Stom. Beata Maniecka
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnych urządzeń
  Data umowy: 2013-12-09 (ostatni aneks: 2015-01-26)
  Dofinansowanie: 109.123,67
  19.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-037/09-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Waldemar Walkiewicz
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej lek. med. Waldemar Walkiewicz poprzez zakup innowacyjnego i nowoczesnego wyposażenia gabinetu ginekologicznego.
  Data umowy: 2010-10-27 (ostatni aneks: 2010-12-20)
  Dofinansowanie: 287.779,33
  20.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-038/09-05

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: FOLIMER Dariusz Mazur
  Projekt: Wzmocnienie konkurencyjności technologicznej, ofertowej i cenowej przedsiębiorstwa FOLIMER Dariusz Mazur
  Data umowy: 2010-11-08 (ostatni aneks: 2013-12-23)
  Dofinansowanie: 793.915,63
  21.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-039/09-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: ARS MEDICA Gabinet Chirurgii Ogólnej i Estetycznej Edward Bury
  Projekt: Innowacyjna technologia podstawą wzrostu konkurencyjności ofertowej Gabinetu Chirurgii Ogólnej i Estetycznej ARS MEDICA
  Data umowy: 2010-10-26 (ostatni aneks: 2012-12-21)
  Dofinansowanie: 665.258,41
  22.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-004/09-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SAN-MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Rozwój oferty usług medycznych w NZOZ "San-Med" Sp. z o.o.
  Data umowy: 2010-11-09 (ostatni aneks: 2011-10-31)
  Dofinansowanie: 577.543,51
  23.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-040/09-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Gabinet Okulistyczny Elżbieta Dłużniewska - Haratym lek. okulista
  Projekt: Poprawa konkurencyjności firmy przez realizację innowacyjnego projektu dotyczącego wprowadzenia zaawansowanej diagnostyki i leczenia (telemedycyna) z wykorzystaniem ICT.
  Data umowy: 2010-11-10 (ostatni aneks: 2012-12-03)
  Dofinansowanie: 219.782,49
  24.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-043/09-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: "All Med" Centrum Medyczne s.c.
  Projekt: Podniesienie skuteczności diagnostycznej placówki poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w "All Med" Centrum Medyczne s.c.
  Data umowy: 2010-11-10
  Dofinansowanie: 335.875,35
  25.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-044/09-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Rentgenowski Lek. med. Joanna Weremij
  Projekt: Wzrost konkurencyjności gabinetu rentgenowskiego poprzez zakup innowacyjnych urządzeń i wprowadzenie na rynek nowych usług.
  Data umowy: 2010-10-14 (ostatni aneks: 2010-10-14)
  Dofinansowanie: 204.172,83
  26.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-046/09-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Bożena Chęć
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnego sprzętu i wartości niematerialnych i prawnych
  Data umowy: 2010-11-08
  Dofinansowanie: 68.832,93
  27.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-047/09-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Firma Usługowo Handlowa Bogdan Osiak
  Projekt: Poprawa pozycji konkurencyjnej firmy FUH Bogdan Osiak poprzez wprowadzenie innowacji produktowych
  Data umowy: 2010-11-09
  Dofinansowanie: 743.750,00
  28.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-048/09-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: LIGHT-TECH P.U.H. s.c. J.Jaworski, M.Maksymiuk
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy Light-Tech poprzez zakup innowacyjnego sprzętu oraz wartości niematerialnych i prawnych
  Data umowy: 2010-10-13 (ostatni aneks: 2011-02-16)
  Dofinansowanie: 262.443,30
  29.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-049/09-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wydobywczo - Produkcyjne "KRUSZ-BUD" Elżbieta Michaluk
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych
  Data umowy: 2010-11-08
  Dofinansowanie: 734.313,30
  30.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-050/09-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: P.P.H.U. "TOM-BET" Tomasz Gwizdała
  Projekt: Wprowadzenie innowacji produktowej i procesowej w PPHU TOM-BET
  Data umowy: 2010-11-08 (ostatni aneks: 2012-11-28)
  Dofinansowanie: 647.500,00
  31.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-052/09-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: OSKO-PLAST s.c. Mirosław Ostrzyżek, Zdzisław Kostyra
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Spółki OSKO-PLAST poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii projektowania, produkcji i kompleksowej obróbki elementów metalowych
  Data umowy: 2010-11-10 (ostatni aneks: 2012-11-13)
  Dofinansowanie: 607.920,00
  32.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-057/09-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: MS Polska Sp. z o.o.
  Projekt: Outsourcing -innowacyjnym narzędziem rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw poprzez wzrost konkurencyjności firmy MS Polska Sp. z o.o.
  Data umowy: 2010-10-18 (ostatni aneks: 2011-10-07)
  Dofinansowanie: 128.012,99
  33.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-059/09-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: INWEST - DOM PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE KRZYSZTOF JARTYCH
  Projekt: Modernizacja Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego INWEST-DOM Krzysztof Jartych oraz wprowadzenie do oferty firmy nowych usług
  Data umowy: 2010-10-14 (ostatni aneks: 2011-10-07)
  Dofinansowanie: 348.282,19
  34.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-060/09-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Adam Kuś/ AKPOL Adam Kuś
  Projekt: Uruchomienie linii do regranulacji odpadów z tworzyw sztucznych przez AKPOL Adam Kuś
  Data umowy: 2010-11-08
  Dofinansowanie: 301.000,00
  35.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-061/09-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane "ELBUD" Eliasz Pietraszuk
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności PRB ELBUD, poprzez unowocześnienie parku maszynowego, poprawę jakości zarządzania oraz budowę siedziby firmy wraz z zapleczem.
  Data umowy: 2010-11-08 (ostatni aneks: 2012-02-06)
  Dofinansowanie: 999.848,44
  36.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-062/09-07

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: SARSBUD Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Ryszard Szczotka
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez powiększenie parku maszynowego, informatyzację procesu zarządzania, zmniejszenie kosztów usług obcych i wprowadzenie do oferty nowych produktów i usług
  Data umowy: 2010-10-15 (ostatni aneks: 2013-05-29)
  Dofinansowanie: 916.209,32
  37.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-063/09-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: P.P.H.U. HOMER Grzegorz Pyć
  Projekt: Zwiększenie konkurencyjności P.P.H.U. HOMER Grzegorz Pyć przez zakupy nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz wprowadzenie nowej usługi cięcia materiałów strumieniem wody
  Data umowy: 2010-10-28 (ostatni aneks: 2012-11-19)
  Dofinansowanie: 737.318,11
  38.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-064/09-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: DUO-DENTAL Gabinet Stomatologiczny Joanna Pogonowska
  Projekt: Podniesienie konkurencyjnosci Gabinetu Stomatologicznego DUO-DENTAL poprzez zakup innowacyjnych urządzeń
  Data umowy: 2010-11-08 (ostatni aneks: 2011-02-08)
  Dofinansowanie: 438.198,60
  39.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-065/09-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Barbara Szymańska / Barbara Szymańska Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ADAMS
  Projekt: Wzrost konkurencyjności i jakości usług firmy Barbara Szymańska Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe ADAMS, poprzez zakup innowacyjnych maszyn budowlanych
  Data umowy: 2010-11-09 (ostatni aneks: 2011-01-11)
  Dofinansowanie: 983.150,00
  40.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-066/09-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Marek Lechus
  Projekt: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Marek Lechus poprzez realizację inwestycji prowadzącej do zwiększenia zdolności inwestycyjnej i innowacyjnej oraz rozszerzenia oferty usługowej.
  Data umowy: 2010-10-13
  Dofinansowanie: 420.000,00
  41.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-067/09-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: GT85 Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych w przedsiębiorstwie GT85 Polska Sp. z o.o. poprzez inwestycję w środki trwałe, techniki ICT oraz wartości niematerialne i prawne
  Data umowy: 2010-10-15 (ostatni aneks: 2012-01-23)
  Dofinansowanie: 462.644,65
  42.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-069/09-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: P.P.H. "G-BORA" Grzegorz Borawski
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy P.P.H. G-BORA poprzez wprowadzenie nowych produktów
  Data umowy: 2010-10-19 (ostatni aneks: 2011-11-28)
  Dofinansowanie: 364.987,70
  43.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-007/09-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Piotr Paprzycki / Paprzycki Piotr Z.A.E. FERLAB
  Projekt: Dywersyfikacja działalności oraz wzrost jakości usług i konkurencyjności firmy Paprzycki Piotr Z.A.E. FERLAB na rynku usług telekomunikacyjnych poprzez zakup nowoczesnego i innowacyjnego sprzętu
  Data umowy: 2010-11-08 (ostatni aneks: 2011-11-03)
  Dofinansowanie: 982.135,38
  44.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-070/09-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: PHU "ZBYSZKO" Wacławski Zbigniew
  Projekt: Zwiększenie konkurencyjności PHU ZBYSZKO poprzez ucyfrowienie Ośrodka Diagnostyki Radiologicznej
  Data umowy: 2010-10-26 (ostatni aneks: 2012-11-19)
  Dofinansowanie: 426.229,99
  45.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-072/09-03

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: J. G. Service Grzegorz Reszka
  Projekt: Rozbudowa parku maszynowego firmy JG Service w celu uruchomienia produkcji nowych wyrobów oraz poprawy jakości produktów i systemu zarządzania
  Data umowy: 2010-10-11 (ostatni aneks: 2011-08-30)
  Dofinansowanie: 995.175,75
  46.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-074/09-03

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Pracownia Usług Technicznych „POWER” S.C. Bolesław, Marek, Michał Horyńscy
  Projekt: Rozbudowa potencjałów przedsiębiorstwa POWER S.C. jako środek do osiągnięcia długoterminowego wzrostu konkurencyjności na rynku krajowym.
  Data umowy: 2011-06-02 (ostatni aneks: 2014-04-23)
  Dofinansowanie: 123.153,46
  47.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-075/09-03

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: ALPACA Piotr Tomala
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności firmy ALPACA Piotr Tomala poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia
  Data umowy: 2010-10-14 (ostatni aneks: 2011-04-05)
  Dofinansowanie: 138.760,14
  48.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-076/09-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Indywidualna Praktyka Lekarska Mariusz Tadeusz Welc
  Projekt: Zwiększenie zdolności inwestycyjnej i innowacyjnej firmy w celu poprawy jej konkurencyjności.
  Data umowy: 2010-11-09
  Dofinansowanie: 168.661,50
  49.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-078/09-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Wojciech Krawczyk/ Gabinet Lekarski i Ośrodek Diagnostyczny Dr n. Med. Wojciech Krawczyk
  Projekt: Zwiększenie zdolności inwestycyjnej i innowacyjności Gabinetu Lekarskiego i Ośrodka Diagnostycznego poprzez wyposażenie go w niezbędny do rozwoju działalności gospodarczej sprzęt medyczny.
  Data umowy: 2011-04-29 (ostatni aneks: 2011-06-30)
  Dofinansowanie: 77.243,39
  50.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-008/09-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: BIO-MEDICAL J.BIERNACKA, J.MIKA, M.ZBOROWSKA SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY
  Projekt: Zwiększenie konkurencyjności BIO-MEDICAL J. Biernacka, J. Mika, M. Zborowska Spółka Partnerska Lekarzy, przez zakup innowacyjnego sprzętu medycznego oraz wdrożenie systemu informatycznego.
  Data umowy: 2011-04-18
  Dofinansowanie: 187.710,26
  51.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-001/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ELMASZ Bogdan Krzysiak
  Projekt: Dywersyfikacja działalności P.H.U. ELMASZ poprzez uruchomienie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów.
  Data umowy: 2010-10-14 (ostatni aneks: 2011-09-19)
  Dofinansowanie: 933.290,84
  52.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-102/10-07

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: MANUFAKTURA PALET sp. z o.o.
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności EURODOM sp. z o.o. na rynku krajowym przez wdrożenia innowacyjne.
  Data umowy: 2010-10-13 (ostatni aneks: 2014-01-03)
  Dofinansowanie: 499.800,00
  53.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-103/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Pracownia Stolarska Agnieszka Lisiak
  Projekt: Poprawa oferty produktowej Pracowni Stolarskiej Agnieszka Lisiak dzięki wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań celem zwiększenia konkurencyjności na rynku producentów mebli artystycznych.
  Data umowy: 2013-11-15 (ostatni aneks: 2014-05-07)
  Dofinansowanie: 315.585,69
  54.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-106/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: "ABACUS" Spółka Cywilna Jerzy Stankiewicz, Tomasz Stankiewicz
  Projekt: Zakup nowoczesnego urządzenia introligatorsko - poligraficznego przez przedsiębiorstwo ABACUS
  Data umowy: 2010-11-09 (ostatni aneks: 2011-02-10)
  Dofinansowanie: 945.000,00
  55.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-011/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: GRZEGORZ LASZUK /LASZUK GRZEGORZ KOMPUTER 3000
  Projekt: Wzrost innowacyjności i konkurencyjności poprzez zakup urządzeń niezbędnych do prowadzenia i rozwoju firmy w zakresie usług związanych z odzyskiwaniem danych oraz naprawą urządzeń elektronicznych.
  Data umowy: 2010-10-15 (ostatni aneks: 2011-04-15)
  Dofinansowanie: 615.230,00
  56.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-111/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: DENTMAX INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA BEATA KWIATOSZ
  Projekt: Rozwój firmy DENTMAX INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA BEATA KWIATOSZ poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej oraz wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych.
  Data umowy: 2010-11-16 (ostatni aneks: 2011-12-16)
  Dofinansowanie: 109.505,29
  57.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-112/10-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: PRYWATNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA DENTMAX BŁASZCZUK-KUDELSKA SYLWIA
  Projekt: Nabycie innowacyjnej aparatury medycznej warunkiem rozwoju firmy PRYWATNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA DENTMAX BŁASZCZUK-KUDELSKA SYLWIA.
  Data umowy: 2010-11-08
  Dofinansowanie: 119.772,06
  58.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-113/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: GABINET STOMATOLOGICZNY Agnieszka Kuchta
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy GABINET STOMATOLOGICZNY Agnieszka Kuchta poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej oraz wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych.
  Data umowy: 2010-11-09 (ostatni aneks: 2011-01-14)
  Dofinansowanie: 136.349,37
  59.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-115/10-03

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Dariusz Pietrasik
  Projekt: Dywersyfikacja działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Dariusz Pietrasik poprzez uruchomienie innowacyjnej Stacji Kontroli Pojazdów w Lublinie.
  Data umowy: 2013-11-14 (ostatni aneks: 2014-04-04)
  Dofinansowanie: 800.069,93
  60.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-117/10-03

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Piotr Słota - Stacja Paliw "Jaguar"
  Projekt: Wzrost innowacyjności firmy poprzez uruchomienie nowego rodzaju usług – ekologicznego bezdotykowego mycia pojazdów.
  Data umowy: 2010-11-08 (ostatni aneks: 2012-11-26)
  Dofinansowanie: 437.193,71
  61.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-118/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Firma Usługowa „Ogród” Kociel Maria
  Projekt: Zakup środków trwałych sposobem na wzrost konkurencyjności firmy.
  Data umowy: 2010-11-09 (ostatni aneks: 2013-01-15)
  Dofinansowanie: 397.600,00
  62.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-012/10-04

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Wytwórcze „SEZAM”
  Projekt: Unowocześnienie oferty produktowej i technologicznej w celu poprawy konkurencyjności firmy w branży meblarskiej.
  Data umowy: 2010-10-26 (ostatni aneks: 2011-09-02)
  Dofinansowanie: 251.443,85
  63.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-121/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: D.B. AUTO CZĘŚCI Dariusz Biernacki
  Projekt: Budowa warsztatu mechaniki pojazdowej w miejscowości Glinny Stok, gm. Siemień.
  Data umowy: 2010-11-09 (ostatni aneks: 2012-10-30)
  Dofinansowanie: 530.764,73
  64.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-122/10-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Firma Handlowa Kalla Elżbieta Tomczak
  Projekt: Poprawa konkurencyjności Firmy Handlowej „KALLA” poprzez wprowadzenie kompleksowych usług pogrzebowych.
  Data umowy: 2010-11-03
  Dofinansowanie: 282.240,00
  65.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-123/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: FOTO WROŃSCY Maria Wrońska
  Projekt: Zwiększenie konkurencyjności firmy FOTO WROŃSCY Maria Wrońska poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii i wprowadzenie nowych usług.
  Data umowy: 2010-11-09 (ostatni aneks: 2012-11-20)
  Dofinansowanie: 200.970,00
  66.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-126/10-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: ART-BRUK Monika Chołody
  Projekt: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa ART-BRUK Moniki Chołody w oparciu o innowacyjność procesową.
  Data umowy: 2010-10-14
  Dofinansowanie: 687.203,30
  67.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-127/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: GREEN STAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Green-Star Sp. z o.o. poprzez uruchomienie zakładu obróbki drzewa oraz produkcji peletu i brykietu.
  Data umowy: 2010-10-15 (ostatni aneks: 2011-09-15)
  Dofinansowanie: 601.009,65
  68.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-129/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Ośrodek Szkolena Kierowców "Kulka" Zdzisław, Urszula, Monika, Maciej Kulka
  Projekt: Wejście OSK KULKA na krajowy rynek szkoleń dla kierowców
  Data umowy: 2011-04-18 (ostatni aneks: 2011-06-28)
  Dofinansowanie: 907.578,00
  69.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-133/10-03

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Sławomir Nowak Zakład Betoniarski
  Projekt: Podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowoczesnej linii produkcyjnej wyrobów betonowych, w tym nowych, ze zbrojeniem rozproszonym, prowadzące do wzrostu konkurencyjności firmy
  Data umowy: 2010-11-10 (ostatni aneks: 2013-02-13)
  Dofinansowanie: 995.166,39
  70.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-135/10-03

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: CEJSI - CAR ROBERT SŁOMKA
  Projekt: Budowa stacji kontroli pojazdów wyposażonej w innowacyjne urządzenia postawą do podniesienia konkurencyjności regionalnej przedsiębiorstwa Cejsi - Car Robert Słomka.
  Data umowy: 2010-10-26 (ostatni aneks: 2011-09-15)
  Dofinansowanie: 946.026,34
  71.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-136/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Jerzy Wiśniewski / Usługowy Zakład Instalatorstwa Sanitarnego-Jerzy Wiśniewski
  Projekt: Wzrost znaczenia i konkurencyjności Usługowego Zakładu Instalatorstwa Sanitarnego-Jerzy Wiśniewski poprzez zakup specjalistycznego, innowacyjnego sprzętu.
  Data umowy: 2010-10-15 (ostatni aneks: 2011-02-15)
  Dofinansowanie: 269.195,94
  72.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-137/10-03

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska Gabinet stomatologiczny EDENT Edyta Kotłowska
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Gabinetu stomatologicznego EDENT Edyta Kotłowska poprzez zakup innowacyjnych urządzeń medycznych oraz adaptację i modernizację pomieszczeń
  Data umowy: 2011-04-18 (ostatni aneks: 2014-07-01)
  Dofinansowanie: 179.796,14
  73.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-140/10-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Biuro Usług Geodezyjno - Kartograficznych "POMIAR" sc Henryk Foks, Mariusz Szymczyk, Henryk Zdyb
  Projekt: Zakup nowoczesnych urządzeń geodezyjnych miarą postępu spółki POMIAR
  Data umowy: 2010-10-26
  Dofinansowanie: 72.975,00
  74.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-141/10-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: GEODEZJA MAREK KONARSKI
  Projekt: WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY GEODEZJA MAREK KONARSKI POPRZEZ ZAKUP NOWOCZESNEGO URZĄDZENIA
  Data umowy: 2010-10-26
  Dofinansowanie: 39.650,00
  75.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-142/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: "POLMAX" S.C. J. Dąbrowska, M. Dąbrowski
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie zakresu usług - budowa samoobsługowej myjni samochodowej
  Data umowy: 2011-04-18 (ostatni aneks: 2011-04-28)
  Dofinansowanie: 417.526,93
  76.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-145/10-03

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Stacja Paliw M.T.W. S.C., MIROSŁAW PEĆ, MAŁGORZATA PEĆ, WOJCIECH PEĆ
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy Stacja Paliw M.T.W. S.C. poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych oraz wprowadzenie nowych usług.
  Data umowy: 2010-11-10 (ostatni aneks: 2012-10-29)
  Dofinansowanie: 271.041,21
  77.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-146/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Gabinet Stomatologiczny Pisarska Jolanta
  Projekt: Poprawa konkurencyjności "Gabinetu Stomatologicznego Pisarska Jolanta" poprzez poszerzenie oferty stomatologicznej o leczenie pedodoncyjne i badania radiologiczne wewnątrzustne.
  Data umowy: 2010-10-26 (ostatni aneks: 2011-03-17)
  Dofinansowanie: 316.900,53
  78.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-147/10-06

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: CENTRUM MEDYCZNE MEDICOS S.C. Wojciech Chromiński, Andrzej Szerej, Krzysztof Szerej, Pamuła Leszek
  Projekt: Rozwój firmy Centrum Medyczne MEDICOS s.c. poprzez uruchomienie innowacyjnego centrum medycznego w Lublinie
  Data umowy: 2010-10-27 (ostatni aneks: 2013-01-25)
  Dofinansowanie: 989.795,09
  79.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-148/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Praktyka Lekarska Dentystyczna Paulina Piskorska
  Projekt: Rozwój prywatnego gabinetu stomatologicznego "Praktyka Lekarska Dentystyczna Paulina Piskorska" poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych.
  Data umowy: 2010-10-26 (ostatni aneks: 2011-06-06)
  Dofinansowanie: 348.285,50
  80.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-151/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: "BUDOTECHNIKA" M.MAJEWSKI, K.DZIEDZIC SPÓŁKA JAWNA
  Projekt: Zwiększenie konkurencyjności firmy BUDOTECHNIKA poprzez zakup innowacyjnego wyposażenia laboratorium
  Data umowy: 2010-10-27 (ostatni aneks: 2011-05-30)
  Dofinansowanie: 270.877,06
  81.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-153/10-07

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: San-el S.C. Kazimierz Kargol, Michał Kargol
  Projekt: Zwiększenie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa San-el S.C. poprzez budowę i wyposażenie innowacyjnej pralni.
  Data umowy: 2010-10-28 (ostatni aneks: 2013-04-19)
  Dofinansowanie: 999.319,41
  82.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-156/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Piotr Błażukiewicz/ Gabinet Ginekologiczno - Położniczy
  Projekt: Dostosowanie gabinetu ginekologicznego do wymogów rynku poprzez wprowadzenie innowacji produktowej i procesowej
  Data umowy: 2010-11-08 (ostatni aneks: 2011-04-28)
  Dofinansowanie: 216.300,00
  83.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-157/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Pracownia Protetyczna FORNI Izabela Borowska
  Projekt: Wdrożenie innowacji w pracowni protetycznej FORNI
  Data umowy: 2010-10-15 (ostatni aneks: 2011-03-10)
  Dofinansowanie: 58.421,97
  84.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-158/10-03

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Marzena Sawa-Szadurska Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacji
  Data umowy: 2013-12-13 (ostatni aneks: 2015-04-30)
  Dofinansowanie: 204.731,26
  85.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-159/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: NZOZ NOVITA Specjalistyczne Gabinety Lekarskie s.c. Dorota Roguś - Skorupska, Paweł Skorupski
  Projekt: Zwiększenie konkurencyjności NZOZ NOVITA poprzez zakup innowacyjnych urządzeń diagnostyczno - leczniczych.
  Data umowy: 2010-10-29 (ostatni aneks: 2010-10-29)
  Dofinansowanie: 220.747,20
  86.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-163/10-03

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: EuroCompass Sp. z o.o.
  Projekt: Budowa Centrum Nowoczesnych Usług i Technologii - Etap I
  Data umowy: 2010-10-15 (ostatni aneks: 2013-10-17)
  Dofinansowanie: 961.065,85
  87.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-164/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Auto Serwis Bogdan Raczyński
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Auto Serwis Bogdan Raczyński poprzez budowę stacji kontroli pojazdów.
  Data umowy: 2013-11-19 (ostatni aneks: 2014-06-17)
  Dofinansowanie: 813.733,92
  88.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-165/10-06

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Klinika Pięknego Uśmiechu Marzena Pucek
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez poprawę jakości usług dotychczasowych oraz wdrożenie nowych usług w zakresie technik stomatologicznych i mikrochirurgii z periodontologią.
  Data umowy: 2010-10-13 (ostatni aneks: 2013-01-03)
  Dofinansowanie: 997.611,88
  89.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-166/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Drukarnia Standruk Adam Król
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Drukarni Standruk Adam Król poprzez zakup nowoczesnej linii zbierająco- szyjącej.
  Data umowy: 2010-10-14 (ostatni aneks: 2013-01-21)
  Dofinansowanie: 198.000,00
  90.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-167/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Dyrekcja Inwestycji Miejskich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: „Innowacje w drogownictwie – Laboratorium Badań Drogowych DIM sp. z o.o.”
  Data umowy: 2010-10-27 (ostatni aneks: 2012-01-05)
  Dofinansowanie: 989.133,59
  91.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-168/10-04

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: OKULISTYKA SC. Mirosława Dudzik-Szalewska, Piotr Jan Szalewski
  Projekt: Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności usług medycznych OKULISTYKA S.C na rynku regionalnym i krajowym
  Data umowy: 2010-11-09 (ostatni aneks: 2014-05-22)
  Dofinansowanie: 656.955,60
  92.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-169/10-06

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Andrzej Krzysztof Mirosław
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Andrzej Krzysztof Mirosław na rynku regionalnym poprzez uruchomienie nowoczesnej samoobsługowej myjni bezdotykowej.
  Data umowy: 2010-11-10 (ostatni aneks: 2013-01-18)
  Dofinansowanie: 769.980,31
  93.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-170/10-03

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: PHU Trumax s.c. Tymoszuk i Spółka
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PHU Trumax s. c. Tymoszuk i Spółka na rynku krajowym poprzez budowę budynku stolarni, zakup innowacyjnych urządzeń i maszyn oraz wprowadzenie nowych produktów.
  Data umowy: 2010-12-28 (ostatni aneks: 2013-05-15)
  Dofinansowanie: 972.144,81
  94.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-171/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: KABEX ZPH Damian Dąbrowski
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez realizację innowacyjnego projektu inwestycyjnego
  Data umowy: 2011-04-18 (ostatni aneks: 2012-07-03)
  Dofinansowanie: 985.949,69
  95.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-172/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: SKRYPTOR Arkadiusz Gajowiak
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez realizację innowacyjnego projektu
  Data umowy: 2010-10-26 (ostatni aneks: 2012-10-31)
  Dofinansowanie: 155.384,54
  96.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-178/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: EMIKS Składnica Akt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie innowacyjności produktowej - cyfryzacji zasobów archiwalnych Klientów.
  Data umowy: 2010-11-08 (ostatni aneks: 2013-01-24)
  Dofinansowanie: 247.038,43
  97.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-179/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: EMIKS Jacek Sałasiński
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług zarządzania nośnikami informacji.
  Data umowy: 2011-04-18 (ostatni aneks: 2012-11-21)
  Dofinansowanie: 153.279,00
  98.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-018/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: ALERGOTEST s.c. Specjalistyczne Centrum Medyczne Andrzej Emeryk Małgorzata Bartkowiak Emeryk
  Projekt: Rozwój firmy ALERGOTEST s.c.poprzez zakup innowacyjnych urządzeń medycznych, oprogramowania oraz niezbędnego wyposażenia a także dostosowania siedziby firmy do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Data umowy: 2010-10-15 (ostatni aneks: 2012-02-10)
  Dofinansowanie: 209.561,77
  99.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-180/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: "BW" S.C. Rębisz Bogdan, Rębisz Walentyna
  Projekt: Wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności w firmie „BW” S.C. Rębisz Bogdan, Rębisz Walentyna w wyniku zakupu nowoczesnych urządzeń oraz programów informatycznych
  Data umowy: 2010-10-26 (ostatni aneks: 2012-10-04)
  Dofinansowanie: 186.135,95
  100.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-182/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: City Finance Sławomir Marzec
  Projekt: Wzrost konkurencyjności City Finance poprzez innowację.
  Data umowy: 2010-10-14 (ostatni aneks: 2011-04-06)
  Dofinansowanie: 992.492,90
  101.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-183/10-03

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: SMYK s.c Smyk Krzysztof, Smyk Irena
  Projekt: Stacja kontroli pojazdów ze stacją obsługi samochodów
  Data umowy: 2010-10-01 (ostatni aneks: 2012-01-16)
  Dofinansowanie: 964.225,18
  102.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-184/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Arkadiusz Kasztelan Zespół Specjalistycznych Gabinetów Lekarskich COR-LAR-MED
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Gabinetu Laryngologicznego poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod leczenia.
  Data umowy: 2010-10-29 (ostatni aneks: 2013-06-24)
  Dofinansowanie: 246.105,47
  103.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-185/10-03

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medyk" S.C. Artur Jakubiak, Magdalena Jakubiak
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności firmy NZOZ MEDYK poprzez zakup innowacyjnego sprzętu i rozszerzenie oferty świadczonych usług
  Data umowy: 2010-11-16 (ostatni aneks: 2012-11-26)
  Dofinansowanie: 863.505,94
  104.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-186/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: P.P.U. POLMAJ Alina Majewska
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnego sprzętu.
  Data umowy: 2010-10-26 (ostatni aneks: 2011-08-18)
  Dofinansowanie: 461.685,00
  105.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-189/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: P.P.H.U. "ANMAX" Marek Młodnicki
  Projekt: Wzrost konkurencyjności P.P.H.U. "ANMAX" Marek Młodnicki poprzez zakup innowacyjnych maszyn.
  Data umowy: 2010-11-09 (ostatni aneks: 2011-01-18)
  Dofinansowanie: 234.411,48
  106.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-190/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Arkadiusz Wiśniewski Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe "Ark-Pol"
  Projekt: Zakup innowacyjnej linii do produkcji torfu wraz z oprogramowaniem szansą firmy Ark-Pol
  Data umowy: 2010-10-27 (ostatni aneks: 2011-06-21)
  Dofinansowanie: 258.700,00
  107.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-191/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Zakład Obsługi Technicznej Constans Serwis Lesław Domino
  Projekt: Produkcja zdrowej żywności - szansą rozwoju firmy ZOT Constans Serwis
  Data umowy: 2010-11-18 (ostatni aneks: 2012-12-31)
  Dofinansowanie: 689.529,88
  108.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-192/10-04

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: UTYLIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Projekt: Zakup samochodów i pojemników specjalistycznych wraz z systemem śledzenia odpadu szansami rozwoju firmy Utylimed.
  Data umowy: 2010-10-14 (ostatni aneks: 2012-01-25)
  Dofinansowanie: 867.972,07
  109.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-193/10-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: ISK Engineering Sp. z o.o.
  Projekt: „Wdrożenie innowacyjnej usługi usuwania graffiti poprzez zakup specjalistycznych urządzeń w celu podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa”
  Data umowy: 2010-12-09
  Dofinansowanie: 222.983,50
  110.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-194/10-03

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: IPS Zbigniew Dobkowski
  Projekt: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa IPS Zbigniew Dobkowski poprzez dywersyfikację oferty dzięki wprowadzeniu na rynek nowych produktów oraz innowacyjnej usługi.
  Data umowy: 2010-10-26 (ostatni aneks: 2012-08-30)
  Dofinansowanie: 481.738,62
  111.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-196/10-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: "Wyrób i sprzedaż wafli" Henryk Buda
  Projekt: Wzmocnienie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstwa produkującego waflowe kreacje w Żukowie poprzez inwestycje w innowacyjne technologie
  Data umowy: 2010-11-03
  Dofinansowanie: 985.914,24
  112.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-199/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Gabinet okulistyczny Aldona Kudyk Monika Sobczuk-Karkowska s.c.
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Gabinetu Okulistycznego poprzez utworzenie nowej Przychodni Okulistycznej oraz wprowadzenie innowacyjnych specjalistycznych usług w diagnostyce i leczeniu chorób oczu.
  Data umowy: 2010-10-14 (ostatni aneks: 2011-12-20)
  Dofinansowanie: 989.512,39
  113.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-200/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Biuro Geodezji EWGRUN Jacek Szpakowski
  Projekt: WDROŻENIE INNOWACJI PROCESOWEJ W FIRMIE BIURO GEODEZJI EWGRUN JACEK SZPAKOWSKI W CELU ZWIĘKSZENIA KONKURENCYJNOŚCI
  Data umowy: 2010-11-09 (ostatni aneks: 2012-11-27)
  Dofinansowanie: 217.609,00
  114.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-217/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Faiter Plus Elżbieta Wolanin
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Faiter Plus Elżbieta Wolanin poprzez zakup innowacyjnych urządzeń i maszyn oraz wprowadzenie nowych produktów i usług.
  Data umowy: 2010-11-10 (ostatni aneks: 2011-07-14)
  Dofinansowanie: 993.300,00
  115.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-218/10-04

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Joanna Skoczylas-Mirosław
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w innowacyjny sprzęt dentystyczny oraz wprowadzenie nowych usług.
  Data umowy: 2010-11-10 (ostatni aneks: 2011-12-30)
  Dofinansowanie: 919.590,04
  116.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-223/10-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: APUS PRZEDSIĘBIORSTWO REKLAMOWO WYDAWNICZE MAREK LECKI
  Projekt: Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy „APUS” MAREK LECKI poprzez zakup specjalistycznej maszyny do druku oraz sprzętu komputerowego z oprogramowaniem wspomagającym rozwój przedsiębiorstwa.
  Data umowy: 2010-10-26
  Dofinansowanie: 85.723,10
  117.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-225/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Zakład Remontowo - Budowlany Grzegorz Czerniewicz
  Projekt: Zakup środków trwałych w celu zwiększenia potencjału produkcyjnego i technologicznego firmy.
  Data umowy: 2010-10-26 (ostatni aneks: 2011-06-30)
  Dofinansowanie: 495.708,80
  118.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-226/10-05

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Erazmus – Szkolenia i Doradztwo Krzysztof Chojnacki
  Projekt: Wdrożenie innowacyjnej technologii poprzez zakup środków trwałych celem wprowadzenia nowych usług i zwiększenia zatrudnienia.
  Data umowy: 2010-10-27 (ostatni aneks: 2014-02-03)
  Dofinansowanie: 200.158,00
  119.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-229/10-03

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Limba s.c. Henryk Kaproń, Zbigniew Białek
  Projekt: Uruchomienie innowacyjnej stacji diagnostyczno-naprawczej wraz z myjnią samochodową przedsięwzięciem gwarantującym rozwój i poprawę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa LIMBA s.c.
  Data umowy: 2010-10-15 (ostatni aneks: 2012-08-30)
  Dofinansowanie: 996.944,91
  120.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-023/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Centrum Kosmetyczne SCARLETT Joanna Wasil
  Projekt: Dywersyfikacja usług kosmetycznych i zabiegów medycyny estetycznej jako efekt zwiększenia innowacyjnego potencjału technologicznego Centrum Kosmetycznego SCARLETT
  Data umowy: 2010-10-13 (ostatni aneks: 2012-12-21)
  Dofinansowanie: 268.849,07
  121.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-230/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: "ERGO-TECH" Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Informacyjno - Handlowe Sp. z o.o.
  Projekt: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ERGO-TECH Sp. z o.o. jako efekt wprowadzenia do oferty nowych usług oraz wykorzystania innowacyjnych technologii z zakresu budownictwa drogowego”
  Data umowy: 2010-11-10 (ostatni aneks: 2012-10-26)
  Dofinansowanie: 995.400,00
  122.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-232/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Alan Marcin sagan CTV
  Projekt: Zwiekszenie konkurencyjnosci przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnej hamowni.
  Data umowy: 2010-11-09 (ostatni aneks: 2011-10-17)
  Dofinansowanie: 209.500,00
  123.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-235/10-05

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Zakład Zabezpieczeń Przeciwpożarowych STANPOŻ Grzegorz Staniak
  Projekt: Rozwój przedsiębiorstwa Zakład Zabezpieczeń Przeciwpożarowych STANPOŻ Grzegorz Staniak poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
  Data umowy: 2010-11-12 (ostatni aneks: 2013-05-07)
  Dofinansowanie: 527.314,24
  124.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-237/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Hoper Software Jaworski Dariusz
  Projekt: Rozwój firmy Hoper Software Dariusz Jaworski poprzez wdrożenie 2 nowych innowacyjnych usług w technologii SaaS
  Data umowy: 2010-10-13 (ostatni aneks: 2010-10-13)
  Dofinansowanie: 999.254,05
  125.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-024/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: NZOZ Poradnia Dermatologiczna Janusz Fornalski
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii medycznych, w tym technologii z zakresu ICT
  Data umowy: 2010-11-10 (ostatni aneks: 2012-11-21)
  Dofinansowanie: 343.433,91
  126.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-241/10-03

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Promaster S.C. Radosław Niedziela Krzysztof Symbor Przemysław Marzec
  Projekt: Promaster nowoczesne centrum chłodnictwa i technologii chłodniczych
  Data umowy: 2010-10-27 (ostatni aneks: 2012-04-13)
  Dofinansowanie: 580.981,89
  127.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-242/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Zakład Narzędzi Diamentowych i Spiekanych Czesław Pyrzyna
  Projekt: Zakup specjalistycznej i innowacyjnej linii technologicznej do obróbki materiałów super twardych jako sposób na wzrost konkurencyjność wnioskodawcy na rynku krajowym i międzynarodowym.
  Data umowy: 2010-11-09 (ostatni aneks: 2012-12-05)
  Dofinansowanie: 997.500,00
  128.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-244/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Prywatny Gabinet Stomatologiczny – Maria Paczos - Łysiak
  Projekt: Zakup niezbędnych środków trwałych i oprogramowania celem uruchomienia nowych oraz ulepszenia istniejących usług oferowanych przez Prywatny Gabinet Stomatologiczny – Maria Paczos - Łysiak
  Data umowy: 2010-10-14 (ostatni aneks: 2013-02-08)
  Dofinansowanie: 183.358,00
  129.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-248/10-03

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Anetta Pawlik Gabinet Stomatologiczny
  Projekt: Wdrożenie innowacyjnych usług w nowoczesnym gabinecie stomatologicznym dzięki zakupie innowacyjnych urządzeń i pozyskaniu nowych powierzchni do świadczenia usług.
  Data umowy: 2013-11-14 (ostatni aneks: 2015-01-20)
  Dofinansowanie: 229.808,81
  130.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-025/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Centrum Doradcze AURUM M. Janiszewska, P. Zając, L. Bodzak Spółka jawna
  Projekt: Dywersyfikacja działalności w oparciu o innowacyjne technologie ICT w zakresie produkcji filmowej i telewizyjnej oraz wprowadzenie innowacji organizacyjnej w AURUM Sp.j.
  Data umowy: 2010-11-09 (ostatni aneks: 2011-01-04)
  Dofinansowanie: 998.927,78
  131.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-257/10-05

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: ASB Płocheć Krzysztof Płocheć
  Projekt: Wprowadzenie nowych usług oraz unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do rozwoju firmy ASB Płocheć.
  Data umowy: 2013-11-15 (ostatni aneks: 2016-09-21)
  Dofinansowanie: 455.189,28
  132.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-258/10-03

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: PROMAX Centrum Komputerowe Agnieszka Kowalczyk
  Projekt: Wprowadzenie marki PROMAX na rynek krajowy i międzynarodowy poprzez wprowadzenie innowacji produktowej i procesowej.
  Data umowy: 2010-10-21 (ostatni aneks: 2013-01-10)
  Dofinansowanie: 999.876,00
  133.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-264/10-05

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: AGENCJA REKLAMOWA IMAGE "SERBO" AGNIESZKA SIEJ
  Projekt: Wprowadzenie usług druku flexograficznego do oferty Agencji Reklamowej Image „SERBO”
  Data umowy: 2010-10-14 (ostatni aneks: 2013-05-23)
  Dofinansowanie: 991.707,06
  134.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-266/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Maria Zatorska NZOZ EURODENT
  Projekt: Wdrożenie innowacyjnych usług w NZOZ „EURODENT” dzięki zakupowi nowoczesnego sprzętu
  Data umowy: 2013-11-14 (ostatni aneks: 2015-02-23)
  Dofinansowanie: 234.629,49
  135.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-268/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Ewa Rozwadowska-Kosecka
  Projekt: Wprowadzenie innowacyjności droga do wzrostu konkurencyjności Specjalistycznej Praktyki Stomatologicznej Ewy Rozwadowskiej-Koseckiej
  Data umowy: 2010-10-26 (ostatni aneks: 2011-10-27)
  Dofinansowanie: 199.496,24
  136.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-027/10-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: KONSTAL - Zakład Mechaniczny Zbigniew Własiuk
  Projekt: Wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez zakup zaawansowanej technologicznie przecinarki wodnej z dodatkowym palnikiem plazmowym i wprowadzenie do oferty nowych specjalistycznych usług.
  Data umowy: 2010-10-26
  Dofinansowanie: 281.337,37
  137.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-273/10-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Raj-Dent Lekarze Stomatolodzy: Lewandowska i Raj - Spółka Partnerska
  Projekt: Rozbudowa gabinetu stomatologicznego poprzez zakup innowacyjnego wyposażenia niezbędnego do zwiększenia jego konkurencyjności.
  Data umowy: 2010-11-10
  Dofinansowanie: 63.873,29
  138.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-274/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Mechanika pojazdowa Jerzy Wiśniewski
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę stacji diagnostycznej i zakup wyposażenia pozwalające na wprowadzenie nowych usług.
  Data umowy: 2013-11-15 (ostatni aneks: 2014-06-05)
  Dofinansowanie: 661.289,52
  139.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-276/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: P.H.U. FOLL-SERVICE Cezary Wielgus
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy Foll-Service poprzez wprowadzenie nowych usług
  Data umowy: 2010-10-14 (ostatni aneks: 2011-09-23)
  Dofinansowanie: 839.603,24
  140.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-028/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: TANKBUD Andrzej Rosiński
  Projekt: Budowa centrum samoobsługowego służącego do samodzielnego ręcznego mycia samochodów wraz z urządzeniami czyszczącymi.
  Data umowy: 2010-11-09 (ostatni aneks: 2011-08-08)
  Dofinansowanie: 336.869,99
  141.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-280/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Laszuk Bogusław " DACAR" Auto Części
  Projekt: Wzrost innowacyjności oraz wprowadzenie nowych usług w firmie Laszuk Bogusław „ DACAR” Auto Części poprzez wykonanie robót budowlanych umożliwiających uruchomienie myjni oraz zakup środków trwałych.
  Data umowy: 2013-11-14 (ostatni aneks: 2014-02-04)
  Dofinansowanie: 295.288,77
  142.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-283/10-04

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: EKO USŁUGI K.B. - Katarzyna Bojankowska
  Projekt: Podniesienie kompleksowości świadczonych usług poprzez zakup zaawansowanych technologicznie urządzeń i oprogramowania.
  Data umowy: 2010-11-02 (ostatni aneks: 2012-08-20)
  Dofinansowanie: 58.100,00
  143.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-286/10-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MAPA" Karol Juściński
  Projekt: Dywersyfikacja oferty firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług.
  Data umowy: 2010-11-10
  Dofinansowanie: 115.665,90
  144.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-288/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: FOTO-FLESZ STUDIO MAGDALENA KOGUT
  Projekt: Zakup innowacyjnego wyposażenia do rozwoju działalności fotograficznej przez FOTO-FLESZ STUDIO
  Data umowy: 2010-10-27 (ostatni aneks: 2011-03-17)
  Dofinansowanie: 469.349,99
  145.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-290/10-06

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Paprocki Jarema Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starościnie
  Projekt: Budowa i wyposażenie nowego obiektu NZOZ w Starościnie poprawą świadczenia usług medycznych
  Data umowy: 2011-06-06 (ostatni aneks: 2013-06-27)
  Dofinansowanie: 397.339,98
  146.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-293/10-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Gabinet Ortopedyczny Norbert Pietrzak
  Projekt: Inwestycja w nowy środek trwały celem dywersyfikacji usług
  Data umowy: 2013-11-15
  Dofinansowanie: 56.000,00
  147.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-294/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: P.H.U. Darmex Dariusz Pożarowszczyk
  Projekt: Uruchomienie produkcji wkładów drzwiowych.
  Data umowy: 2010-11-09 (ostatni aneks: 2011-02-04)
  Dofinansowanie: 217.000,00
  148.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-296/10-03

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Przychodnia Weterynaryjna Spółka Cywilna R. Michałowski, A. Wróblewski, J. Szwaj
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w obiekt i wyposażenie
  Data umowy: 2013-11-15 (ostatni aneks: 2014-10-10)
  Dofinansowanie: 152.039,20
  149.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-003/10-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: KO-MED SPECJALISTYCZNY GABINET LEKARSKI MAREK KONIECZNY
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy KO-MED SPECJALISTYCZNY GABINET LEKARSKI MAREK KONIECZNY poprzez dywersyfikację usług
  Data umowy: 2010-09-30
  Dofinansowanie: 999.732,98
  150.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-301/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: „ART-MOTO-SERVIS” Józef i Krystyna Michałek Spółka Jawna.
  Projekt: Budowa Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, zakup nowoczesnych maszyn, urządzeń i wyposażenia w firmie „ART-MOTO-SERVIS” Józef i Krystyna Michałek Spółka Jawna.
  Data umowy: 2010-10-27 (ostatni aneks: 2012-06-05)
  Dofinansowanie: 970.851,36
  151.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-309/10-03

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: JANUSZ SYKUT SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNO-PROTETYCZNA PRODENTICA
  Projekt: Zwiększenie zdolności inwestycyjnej i innowacyjności przedsiębiorstwa JANUSZ SYKUT INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA PRODENTICA poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia
  Data umowy: 2010-10-26 (ostatni aneks: 2012-04-12)
  Dofinansowanie: 226.254,67
  152.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-031/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Ewa Osińska / Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "ANCOR" Ewa Osińska
  Projekt: Wzrost konkurencyjności oraz jakości i asortymentu produktów firmy poprzez budowę budynku magazynowo-usługowego i zakup innowacyjnej w skali kraju maszyny
  Data umowy: 2010-10-13 (ostatni aneks: 2012-11-14)
  Dofinansowanie: 484.434,66
  153.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-311/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Donata Cieślikiewicz-Rahnama
  Projekt: Wprowadzenie innowacyjności droga do wzrostu konkurencyjności Specjalistycznej Praktyki Stomatologicznej Donaty Cieślikiewicz-Rahnamy.
  Data umowy: 2010-10-26 (ostatni aneks: 2013-03-11)
  Dofinansowanie: 226.649,45
  154.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-316/10-04

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Pracownia reklamy-Adam Syrtów
  Projekt: Wdrożenie nowego procesu technologicznego podstawą wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.
  Data umowy: 2010-11-08 (ostatni aneks: 2012-11-09)
  Dofinansowanie: 423.500,00
  155.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-318/10-03

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: MEDIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Innowacyjne rozwiązania drogą do poprawy konkurencyjności MEDIS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Data umowy: 2010-10-27 (ostatni aneks: 2012-03-29)
  Dofinansowanie: 184.098,99
  156.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-319/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: PRAGMAT Grzegorz Wojciechewicz
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PRAGMAT Grzegorz Wojciechewicz poprzez działania inwestycyjne
  Data umowy: 2010-11-24 (ostatni aneks: 2013-02-27)
  Dofinansowanie: 654.692,50
  157.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-032/10-03

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: STOMATOLOGICZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ DUODENT s.c. WOJCIECH PETRUK, ANNA ROSIŃSKA PETRUK
  Projekt: Wdrożenie nowych usług oraz podniesienie jakości dotychczasowych na bazie zakupu innowacyjnego wyposażenia i osprzętu stomatologicznego
  Data umowy: 2010-10-15 (ostatni aneks: 2013-11-21)
  Dofinansowanie: 141.988,85
  158.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-325/10-03

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Centrum Usług Marketingowo-Szkoleniowych "iKnow.pl" Michał Czelej
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Centrum Usług Marketingowo Szkoleniowych Iknow.pl Michał Czelej poprzez wdrożenie systemów LED i DDS
  Data umowy: 2010-10-14 (ostatni aneks: 2011-09-13)
  Dofinansowanie: 831.801,75
  159.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-328/10-03

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "MASTER" Łukasz Rębek
  Projekt: Dywersyfikacja produkcji Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego "MASTER" Łukasz Rębek poprzez jego rozbudowę celem wprowadzenia nowych usług
  Data umowy: 2010-10-15 (ostatni aneks: 2012-09-18)
  Dofinansowanie: 900.156,84
  160.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-336/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: "EKO-POMIAR" S.C. Emilia Juszczak Artur Juszczak
  Projekt: Wdrożenie nowych specjalistycznych usług badań środowiskowych poprzez zakup innowacyjnych urządzeń pomiarowo - badawczych.
  Data umowy: 2011-01-11 (ostatni aneks: 2012-11-08)
  Dofinansowanie: 115.425,98
  161.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-338/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Praktyka Stomatologiczna Iwona Lemańska-Kędra
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Praktyki Stomatologicznej Lemańska-Kędra Iwona poprzez innowacyjne inwestycje, unowocześnienie oferty technologicznej i wprowadzenie nowych usług.
  Data umowy: 2010-11-10 (ostatni aneks: 2011-01-21)
  Dofinansowanie: 953.920,35
  162.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-339/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Usługi Projektowe - Andrzej Borkowski
  Projekt: ''Wzrost konkurencyjności firmy "Usługi Projektowe - Andrzej Borkowski'' poprzez wprowadzenie nowych usług oraz poprawę jakości dotychczasowej oferty''
  Data umowy: 2013-11-14 (ostatni aneks: 2015-01-14)
  Dofinansowanie: 77.280,00
  163.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-342/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: "MIKPOL" Karol Michaluk
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy MIKPOL poprzez zakup nowoczesnej pompo gruszki
  Data umowy: 2010-10-27 (ostatni aneks: 2011-10-07)
  Dofinansowanie: 813.138,21
  164.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-343/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Sebastian Rafał Gorajek Usługi Finansowo-Medialne IdMultimedia
  Projekt: Profesjonalizm i innowacje podstawą rozwoju najlepszego studia multimedialnego.
  Data umowy: 2010-10-18 (ostatni aneks: 2013-01-07)
  Dofinansowanie: 90.509,75
  165.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-344/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: HELDENTECH Piotr Jurkowski
  Projekt: Wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych w przedsiębiorstwie HELDENTECH Piotr Jurkowski celem poprawy konkurencyjności
  Data umowy: 2010-10-26 (ostatni aneks: 2012-04-25)
  Dofinansowanie: 211.948,44
  166.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-345/10-03

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Biuro Rachunkowe Celina Sobczuk i Kamil Sobczuk s.c.
  Projekt: Mobilne biuro obsługi rachunkowej, finansowej i administracyjnej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, prowadzone w specjalnym samochodzie.
  Data umowy: 2010-10-27 (ostatni aneks: 2011-10-27)
  Dofinansowanie: 147.698,81
  167.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-347/10-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: HANDRYSZ F.H.U. mgr Mariusz Znój
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa "Handrysz F.H.U." Mariusz Znój na rynku usług budowlanych.
  Data umowy: 2010-10-27
  Dofinansowanie: 404.964,14
  168.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-353/10-06

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „DOKTOR” S.C. RAFAŁ SUSZEK, ANNA SUSZEK
  Projekt: Wzrost konkurencyjności oraz pokonanie barier rozwojowych firmy poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej.
  Data umowy: 2010-12-15 (ostatni aneks: 2012-10-09)
  Dofinansowanie: 228.994,11
  169.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-354/10-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: HANNA DOROTA LENARCIAK
  Projekt: Rozwój firmy świadczącej usługi stomatologiczne poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej oraz wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych.
  Data umowy: 2010-11-10
  Dofinansowanie: 74.883,99
  170.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-356/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: „DENT” S.C. BEATA I REMIGIUSZ CABAN
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności firmy „DENT” S.C. BEATA I REMIGIUSZ CABAN poprzez utworzenie nowoczesnego gabinetu stomatologicznego.
  Data umowy: 2010-11-08 (ostatni aneks: 2014-09-19)
  Dofinansowanie: 372.404,59
  171.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-359/10-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Salon Fryzjerski Kamila Pieprzowska
  Projekt: Salon Fryzjerski
  Data umowy: 2010-10-14
  Dofinansowanie: 59.255,67
  172.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-036/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Firma Usługowo Handlowa Bogusław Grad
  Projekt: "Dywersyfikacja usług w Firmie Usługowo Handlowej Bogusław Grad."
  Data umowy: 2010-10-26 (ostatni aneks: 2012-11-23)
  Dofinansowanie: 720.257,63
  173.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-361/10-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Prywatna Przychodnia Stomatologiczna "77 STOMATOLOGIA" Anna Kister
  Projekt: Rozwój poprzez innowacje Prywatnej Przychodni Stomatologicznej "77 STOMATOLOGIA" Anna Kister
  Data umowy: 2010-11-10
  Dofinansowanie: 334.886,87
  174.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-364/10-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Retrans Tomczuk Wojciech
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy "Retrans" Tomczuk Wojciech poprzez zakup specjalistycznej maszyny umożliwiającej wprowadzenie nowych usług
  Data umowy: 2010-10-27
  Dofinansowanie: 535.000,00
  175.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-365/10-04

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Lubelska Korporacja Prawnicza Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna
  Projekt: Innowacyjne usługi elektroniczne Lubelskiej Korporacji Prawniczej
  Data umowy: 2010-10-27 (ostatni aneks: 2013-06-25)
  Dofinansowanie: 562.186,77
  176.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-372/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Krzysztof Gąska Usługi Murarskie
  Projekt: Inwestycje w środki trwałe w celu podniesienia konkurencyjności firmy na rynku budowlanym
  Data umowy: 2010-11-08 (ostatni aneks: 2012-01-27)
  Dofinansowanie: 495.235,62
  177.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-373/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: TOKBUD Tomasz Karaś
  Projekt: Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń budowlanych przez firmę TOKBUD Tomasz Karaś w Świdniku.
  Data umowy: 2010-10-13 (ostatni aneks: 2012-10-31)
  Dofinansowanie: 999.928,15
  178.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-038/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Zakład Kamieniarski DIATRAK s.c. Magdalena Marecka, Adam Cnota
  Projekt: Wzbogacenie oferty produktowej Zakładu Kamieniarskiego poprzez zakup nowych środków trwałych.
  Data umowy: 2010-11-08 (ostatni aneks: 2013-08-21)
  Dofinansowanie: 554.858,39
  179.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-380/10-03

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: P. H. ADRON II Bożena Kulbaka
  Projekt: Rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa o specjalistyczne usługi diagnostyki i naprawy samochodów
  Data umowy: 2010-10-27 (ostatni aneks: 2012-08-31)
  Dofinansowanie: 347.637,11
  180.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-382/10-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Anna Zając Salon Kosmetyczny "ANNA"
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup urządzeń do specjalistycznych zabiegów kosmetycznych.
  Data umowy: 2010-10-27
  Dofinansowanie: 84.028,00
  181.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-383/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: MALIBU Spółka Cywilna Teresa Iwanicka, Sylwia Iwanicka
  Projekt: Innowacje w usługach solaryjnych Malibu s.c.
  Data umowy: 2013-11-18 (ostatni aneks: 2014-09-04)
  Dofinansowanie: 341.465,42
  182.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-388/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Grzegorz Drelich Centrum Kardiologiczne Kardio-Med
  Projekt: Centrum Kardiologiczne Kardio-Med Grzegorz Drelich
  Data umowy: 2013-12-06 (ostatni aneks: 2014-03-07)
  Dofinansowanie: 212.917,61
  183.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-391/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Maria Siej Bar Cukierniczy
  Projekt: Zakup specjalistycznego wyposażenia przeznaczonego do rozszerzenia produkcji cukierniczej
  Data umowy: 2010-10-27 (ostatni aneks: 2011-07-12)
  Dofinansowanie: 749.019,22
  184.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-394/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Marek Łukasiak STOLMIR
  Projekt: WDROŻENIE NOWYCH TECHNOLOGII GWARANCJĄ STABILNEGO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA
  Data umowy: 2010-10-27 (ostatni aneks: 2011-04-27)
  Dofinansowanie: 999.532,00
  185.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-397/10-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Zakład Robót Sanitarnych i Gazowych Hieronim Szczepański
  Projekt: Wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa Zakład Robót Sanitarnych i Gazowych Hieronim Szczepański poprzez zakup dwóch nowych maszyn
  Data umowy: 2010-11-10
  Dofinansowanie: 531.009,00
  186.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-399/10-11

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Zakład Kamieniarsko-Betoniarski s.c. Franciszek i Urban Bartniccy
  Projekt: Dywersyfikacja produkcji i usług przez nowe inwestycje i innowacyjne rozwiązania w celu poprawy pozycji przedsiębiorstwa Zakład Kamieniarsko-Betoniarski s.c. Franciszek i Urban Bartniccy.
  Data umowy: 2010-11-03 (ostatni aneks: 2015-02-16)
  Dofinansowanie: 375.428,67
  187.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-004/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Firma Metal Tomasz Zaborowski
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności Firmy METAL Tomasz Zaborowski poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług w zakresie medycyny estetycznej.
  Data umowy: 2010-10-14 (ostatni aneks: 2011-07-06)
  Dofinansowanie: 970.508,46
  188.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-040/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: ADP CLINIC NZOZ Agata Pituch Dariusz Pituch spółka cywilna
  Projekt: Wzrost konkurencyjności ADP CLINIC w oparciu o innowacyjność procesową i produktową.
  Data umowy: 2010-11-09 (ostatni aneks: 2012-12-05)
  Dofinansowanie: 696.736,49
  189.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-403/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: MAK-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Wdrożenie innowacyjności procesowej poprzez zakup linii produkcyjnej oraz urządzeń obsługowych i informatycznych w celu podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa
  Data umowy: 2010-10-29 (ostatni aneks: 2011-06-21)
  Dofinansowanie: 703.871,39
  190.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-404/10-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Urszula Cybulska Praktyka Stomatologiczna
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnych urządzeń i wprowadzenie nowych usług stomatologicznych
  Data umowy: 2010-11-10
  Dofinansowanie: 165.388,09
  191.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-405/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Joanna Naduk - Bloch Prywatny Gabinet Stomatologiczny
  Projekt: „Wprowadzenie innowacji produktowej i podniesienie konkurencyjności firmy na rynku usług stomatologicznych”
  Data umowy: 2013-11-15 (ostatni aneks: 2014-10-10)
  Dofinansowanie: 168.053,90
  192.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-409/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: NZOZ "Reha-vita" s.c. Monika Bujała, Anna Kos - Lisowska
  Projekt: Wzrost konkurencyjności NZOZ Reha-vita poprzez inwestycje w środki trwałe i unowocześnienie oferty usługowej
  Data umowy: 2010-11-08 (ostatni aneks: 2011-09-26)
  Dofinansowanie: 226.221,84
  193.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-410/10-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Zakład Produkcyjno - Handlowo - Usługowy „EURO - BUT” S.C. Sławomir Magnuszewski, Krzysztof Kubiak
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności Zakładu Produkcyjnego EURO-BUT poprzez inwestycję w środki trwałe.
  Data umowy: 2010-10-14
  Dofinansowanie: 807.099,98
  194.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-412/10-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Zakład Produkcyjno – Handlowo - Usługowy „AMIKUS” Renata Kozioł
  Projekt: Wzmocnienie konkurencyjności firmy AMIKUS poprzez inwestycje w środki trwałe.
  Data umowy: 2010-10-20
  Dofinansowanie: 450.295,03
  195.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-417/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Biuro Rachunkowe „ED” Domańska Ewa
  Projekt: Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności firmy poprzez inwestycje w środki trwałe.
  Data umowy: 2010-10-15 (ostatni aneks: 2011-10-03)
  Dofinansowanie: 487.323,80
  196.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-418/10-05

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: MEDICA CENTRUM Edward Kisiel
  Projekt: Budowa innowacyjnej przychodni zdrowia w miejscowości Parczew.
  Data umowy: 2010-10-27 (ostatni aneks: 2013-02-13)
  Dofinansowanie: 992.322,64
  197.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-420/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Małgorzata Kubiak
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności Gabinetu Stomatologicznego poprzez zakup innowacyjnych urządzeń oraz wprowadzenie nowych usług.
  Data umowy: 2013-11-15 (ostatni aneks: 2014-01-15)
  Dofinansowanie: 95.501,70
  198.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-422/10-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Autokompleks Jarosław Wojtaś, Andrzej Wojtaś Spółka Cywilna
  Projekt: Wdrożenie najlepszych technologii w procesie mycia pojazdów oraz wymiany olejów silnikowych.
  Data umowy: 2010-10-15
  Dofinansowanie: 273.893,19
  199.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-425/10-06

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Cezary Szymański
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Cezarego Szymańskiego poprzez utworzenie centrum medycznego
  Data umowy: 2010-12-20 (ostatni aneks: 2016-09-06)
  Dofinansowanie: 717.538,38
  200.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-427/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Ab ovo sp. z o.o.
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Ab ovo sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii w zakresie technik diagnozowania stosowanych w położnictwie i ginekologii
  Data umowy: 2010-10-27 (ostatni aneks: 2011-04-15)
  Dofinansowanie: 271.853,67
  201.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-428/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Robert Sajnaj - LUTUR
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy Robert Sajnaj-LUTUR poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii
  Data umowy: 2010-11-09 (ostatni aneks: 2011-01-31)
  Dofinansowanie: 418.945,52
  202.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-429/10-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Artur Porębski/NZOZ PLR Uśmiech
  Projekt: Sprzęt diagnostyczny oraz rozwiązania informatyczne dla NZOZ Uśmiech
  Data umowy: 2010-10-29
  Dofinansowanie: 181.790,00
  203.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-043/10-04

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: IMPLANTIK Centrum Implantologiczno - Protetyczne Michał Maciej Kort
  Projekt: Inwestycja w innowacyjne rozwiązania oparte na technologii ICT gwarancją rozszerzenia oferty oraz zwiększenia jakości usług w przedsiębiorstwie Primodent Laboratorium Protetyki Dentystycznej
  Data umowy: 2010-10-15 (ostatni aneks: 2012-10-02)
  Dofinansowanie: 996.516,40
  204.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-430/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pogotowie Ratunkowe i Transport Sanitarny TRANS MEDIC Robert Augustyniak i wspólnik Sp.j.
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy TRANS MEDIC poprzez wdrożenie innowacji produktowej, procesowej i organizacyjnej
  Data umowy: 2010-10-15 (ostatni aneks: 2013-01-18)
  Dofinansowanie: 323.098,62
  205.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-435/10-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: IRMAK SPORT Spółka Cywilna Ireneusz Kapłan, Małgorzata Kapłan
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy IRMAK SPORT poprzez zakup innowacyjnego wyposażenia do uruchomienia usług serwisowania sprzętu narciarskiego i snowboardowego.
  Data umowy: 2010-10-26
  Dofinansowanie: 139.150,00
  206.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-437/10-03

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Radio Taxi Eska Maciej Pleszkun
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Radio Taxi ESKA poprzez wprowadzenie innowacyjnego systemu dysponowania pojazdami
  Data umowy: 2010-11-08 (ostatni aneks: 2015-01-22)
  Dofinansowanie: 29.713,54
  207.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-439/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "FILIPCZUK" SPÓŁKA JAWNA
  Projekt: Rozwój przedsiębiorstwa PHU FILIPCZUK poprzez nowe inwestycje, celem wprowadzenia konkurencyjnych usług i technologii z branży motoryzacyjnej
  Data umowy: 2010-11-10 (ostatni aneks: 2012-01-27)
  Dofinansowanie: 657.700,48
  208.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-044/10-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Stomatologia Hołubowicz Elżbieta
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności NZOZ - Stomatologia Elżbieta Hołubowicz, w skali regionu, poprzez wprowadzenie do oferty nowych usług dzięki zakupowi innowacyjnych urządzeń medycznych.
  Data umowy: 2010-11-08
  Dofinansowanie: 86.585,67
  209.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-440/10-03

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: MB System Monika Budzyńska
  Projekt: Zakup innowacyjnej technologii drogą rozwoju i podniesienia konkurencyjności dla Firmy MB System
  Data umowy: 2010-10-26 (ostatni aneks: 2012-11-30)
  Dofinansowanie: 931.673,60
  210.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-442/10-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Przychodnia Weterynaryjna Roland Kusy
  Projekt: Zakup innowacyjnej technologii przenośnego aparatu RTG i systemu obróbki cyfrowej drogą rozwoju Przychodni Weterynaryjnej
  Data umowy: 2010-10-27
  Dofinansowanie: 87.554,56
  211.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-045/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Magdalena Druzic Prywatny Gabinet Stomatologiczny
  Projekt: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych oraz wprowadzenie nowych produktów.
  Data umowy: 2010-10-26 (ostatni aneks: 2011-06-01)
  Dofinansowanie: 58.689,90
  212.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-452/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Serwis Samochodowy Bosch - Jacek Zabandżała
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy Serwis Samochodowy Bosch Jacek Zabandżała poprzez zakup innowacyjnych technologi naprawy samochodów
  Data umowy: 2010-11-08 (ostatni aneks: 2012-11-22)
  Dofinansowanie: 350.080,92
  213.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-455/10-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Gabinet Stomatologiczny Prima Dent Kwiatkowski Mariusz
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy Prima-Dent poprzez zakup nowoczesnych i innowacyjnych urządzeń stomatologicznych.
  Data umowy: 2010-11-08
  Dofinansowanie: 182.163,70
  214.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-456/10-05

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: „PROMED” Anna Czerniak
  Projekt: Rozwój oraz dywersyfikacja usług firmy „PROMED” Anna Czerniak poprzez zakup aparatury medycznej oraz utworzenie pracowni protetycznej.
  Data umowy: 2011-06-08 (ostatni aneks: 2013-09-19)
  Dofinansowanie: 125.876,77
  215.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-459/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Jarosław Cybulski Prywatny Gabinet Lekarski
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej
  Data umowy: 2010-11-10 (ostatni aneks: 2012-11-12)
  Dofinansowanie: 154.837,34
  216.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-046/10-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Marzanna Cyganiewicz
  Projekt: Wzrost konkurencyjności gabinetu stomatologicznego poprzez zakup lokalu oraz innowacyjnych środków trwałych.
  Data umowy: 2010-10-13
  Dofinansowanie: 310.704,40
  217.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-466/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: NZOZ "DENTIMED" Janas Anna
  Projekt: Wzrost konkurencyjności NZOZ DENTIMED poprzez zakup innowacyjnych urządzeń stomatologicznych
  Data umowy: 2010-11-10 (ostatni aneks: 2011-03-10)
  Dofinansowanie: 111.026,28
  218.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-047/10-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Mirosława Dudzik-Szalewska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Visus" Przychodnia Specjalistyczna - Poradnia Okulistyczna
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy Visus na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez zakup innowacyjnych urządzeń medycznych
  Data umowy: 2010-11-09
  Dofinansowanie: 816.537,26
  219.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-471/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: FREZBUD Wiesław Barwiński
  Projekt: Wzrost konkurencyjności Firmy FREZBUD Wiesław Barwiński poprzez wprowadzanie nowych usług, dzięki pozyskaniu nowoczesnych frezarek do nawierzchni bitumicznych na zimno W100 i W120F
  Data umowy: 2010-10-13 (ostatni aneks: 2011-02-04)
  Dofinansowanie: 1.000.000,00
  220.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-473/10-03

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Maciej Skrzypczak Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczny
  Projekt: Innowacje marketingowe i zakup sprzętu dla gabinetu ginekologicznego Maciej Skrzypczak
  Data umowy: 2010-10-13 (ostatni aneks: 2012-06-05)
  Dofinansowanie: 176.873,79
  221.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-049/10-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Recykling-Lublin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Innowacja produktowa w budownictwie drogowym wprowadzana przez 'Recykling-Lublin" sp. z o.o.
  Data umowy: 2010-10-14
  Dofinansowanie: 999.909,20
  222.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-493/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: JANBUD Mazurek spółka jawna
  Projekt: Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy JANBUD Mazurek na rynku krajowym i regionalnym
  Data umowy: 2010-11-08 (ostatni aneks: 2011-09-15)
  Dofinansowanie: 539.000,00
  223.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-497/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Małgorzata Ziętek-Żerdzicka Biuro Rachunkowo-Podatkowe
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań informatyczno – komunikacyjnych w obsłudze klientów, zakup środków trwałych oraz remont pomieszczeń.
  Data umowy: 2010-11-08 (ostatni aneks: 2011-08-10)
  Dofinansowanie: 206.214,13
  224.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-498/10-03

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: KM Magnum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Unowocześnienie Centrum Odchudzania poprzez wprowadzenie innowacji i nowych usług.
  Data umowy: 2010-10-27 (ostatni aneks: 2011-08-30)
  Dofinansowanie: 208.103,00
  225.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-005/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Cyberteam spółka z o.o.
  Projekt: Uruchomienie produkcji innowacyjnych anten typu zintegrowanego Airbox23 eco przez firmę Cybertem Sp. z o.o.
  Data umowy: 2010-11-08 (ostatni aneks: 2011-04-29)
  Dofinansowanie: 167.064,80
  226.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-051/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: OSKAR Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Uruchomienie Innowacyjnego Centrum Instalacji gwarantem wzrostu konkurencyjności OSKAR PHU Sp. z o.o.
  Data umowy: 2010-11-03 (ostatni aneks: 2012-11-20)
  Dofinansowanie: 627.290,30
  227.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-513/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: DUO-DENT Inga Sułek-Przybyła i Marcin Przybyła Sp. J.
  Projekt: Pozyskanie nowoczesnych technologii stomatologicznych szansą rozwoju przedsiębiorstwa Duo Dent
  Data umowy: 2013-11-15 (ostatni aneks: 2014-05-09)
  Dofinansowanie: 108.344,22
  228.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-524/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: ARKADIUSZ ŚWIST - P.U.H.P. ŚWISTRANS
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnej maszyny budowlanej.
  Data umowy: 2010-11-10 (ostatni aneks: 2012-09-20)
  Dofinansowanie: 526.244,00
  229.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-528/10-06

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: 3W-STUDIO Robert Szlęzak
  Projekt: EMBuS - wdrożenie pakietu nowych informatycznych produktów i usług
  Data umowy: 2013-11-20 (ostatni aneks: 2017-07-04)
  Dofinansowanie: 396.027,19
  230.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-535/10-04

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Medisphera Centrum Medyczne Norbert Kubiszyn
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy Norbert Kubiszyn Gabinet Ginekologiczny poprzez wprowadzenie innowacji oraz dywersyfikację usług
  Data umowy: 2010-10-27 (ostatni aneks: 2012-12-07)
  Dofinansowanie: 995.384,42
  231.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-537/10-08

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: GASTROMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Wdrożenie innowacji procesowej podstawą zapewnienia konkurencyjności i innowacyjności ofertowej specjalistycznego ośrodka medycznego Gastromed
  Data umowy: 2011-01-13 (ostatni aneks: 2014-08-26)
  Dofinansowanie: 999.994,18
  232.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-054/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Krzysztof Kamiński / Kamiński Krzysztof Usługi Blacharsko-Lakiernicze "FIAT"
  Projekt: Dywersyfikacja działalności i wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń umożliwiających wprowadzenie nowych profesjonalnych usług motoryzacyjnych.
  Data umowy: 2010-11-10 (ostatni aneks: 2011-06-17)
  Dofinansowanie: 303.108,68
  233.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-540/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Janusz Laskowski System-Graf; Drukarnia Agencja Reklamowo - Wydawnicza
  Projekt: Zwiększenie konkurencyjności ofertowej i technologicznej przedsiębiorstwa poprzez zakup środków trwałych tworzących zintegrowany system produkcji poligraficznej (linia introligatorska)
  Data umowy: 2010-11-09 (ostatni aneks: 2011-09-22)
  Dofinansowanie: 529.900,00
  234.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-549/10-06

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: BOBI-DECOR Spółka Jawna Jerzy Kociuba i Paweł Siwko
  Projekt: Innowacje procesowe oraz wprowadzenie do oferty nowych produktów podstawą wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.
  Data umowy: 2010-10-14 (ostatni aneks: 2014-03-25)
  Dofinansowanie: 928.199,58
  235.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-556/10-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: "KDM" Dariusz Mazur
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności firmy KDM Dariusz Mazur poprzez utworzenie bazy w Rejowcu Fabrycznym i uruchomienie innowacyjnych usług
  Data umowy: 2010-10-15
  Dofinansowanie: 998.748,09
  236.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-562/10-05

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "VITA" - Paweł Skrętowicz
  Projekt: Przebudowa i rozbudowa NZOZ Centrum Medycznego "VITA" Paweł Skrętowicz w Urszulinie wraz z wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny
  Data umowy: 2011-04-18 (ostatni aneks: 2013-08-09)
  Dofinansowanie: 710.228,53
  237.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-563/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Biuro Doradcze PLUS - Andrzej Pryzowicz
  Projekt: Uruchomienie produkcji innowacyjnych wtryskiwaczy jako nowy kierunek rozwoju firmy na rynku międzynarodowym.
  Data umowy: 2010-10-27 (ostatni aneks: 2011-03-28)
  Dofinansowanie: 932.399,21
  238.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-564/10-04

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: NOVA-DENT Zając Katarzyna
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy NOVA-DENT Zając Katarzyna poprzez stworzenie nowoczesnej praktyki stosującej najnowsze technologie
  Data umowy: 2013-12-05 (ostatni aneks: 2016-07-15)
  Dofinansowanie: 211.720,54
  239.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-570/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Bogdan Chodyka EUROINVENT
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług.
  Data umowy: 2010-11-10 (ostatni aneks: 2011-07-26)
  Dofinansowanie: 51.422,91
  240.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-058/10-04

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: NIepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EL-DENT Elżbieta Kornet
  Projekt: Rozbudowa NZOZ EL-DENT Elżbieta Kornet poprzez budowę przychodni, wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny, pełną komputeryzację celem poprawy istniejących i wprowadzenia nowych produktów
  Data umowy: 2013-11-28 (ostatni aneks: 2015-08-12)
  Dofinansowanie: 571.749,22
  241.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-061/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Halina Fijewska/ Fizjotrer - Rehabilitacja Medyczna
  Projekt: Poprawa jakości życia. Unowocześnienie i doposażenie prywatnego ośrodka rehabilitacji medycznej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości prowadzenia rehabilitacji w domu pacjenta.
  Data umowy: 2013-11-29 (ostatni aneks: 2014-07-09)
  Dofinansowanie: 71.324,40
  242.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-066/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Okulista" Grzegorz Jobda Dariusz Czop Spółka Jawna
  Projekt: Wdrożenie innowacyjnych usług okulistycznych przez NZOZ „Okulista” poprzez zakup nowoczesnych urządzeń diagnostycznych
  Data umowy: 2014-01-14 (ostatni aneks: 2014-10-03)
  Dofinansowanie: 308.999,85
  243.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-067/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Wiesław Maziarczyk P.U.H. "Petrol"
  Projekt: Zwiększenie konkurencyjności PUH PETROL Wiesław Maziarczyk przez zastosowanie innowacyjnych technologii oraz urządzeń do diagnostyki i serwisowania samochodów.
  Data umowy: 2010-11-09 (ostatni aneks: 2011-05-10)
  Dofinansowanie: 338.008,02
  244.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-069/10-04

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: RSO Media Marcin Potocki
  Projekt: Poprawa konkurencyjności RSO Media Marcin Potocki poprzez inwestycje służące rozszerzeniu działalności m.in. o innowacyjny produkt
  Data umowy: 2011-04-18 (ostatni aneks: 2014-08-25)
  Dofinansowanie: 305.837,04
  245.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-007/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Firma Kamieniarska Road Memory Sławomir Chudoba
  Projekt: Zakup specjalistycznego sprzętu w celu rozszerzenia katalogu produktów wykonywanych z kamienia.
  Data umowy: 2010-11-09 (ostatni aneks: 2012-11-22)
  Dofinansowanie: 870.617,94
  246.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-070/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: LEW-POL Jarosław Lewkowicz
  Projekt: Uruchomienie nowoczesnego magazynu logistycznego efektem dywersyfikacji działalności LEW-POL JAROSŁAW LEWKOWICZ w kierunku usług magazynowania i przechowywania
  Data umowy: 2010-11-08 (ostatni aneks: 2012-06-27)
  Dofinansowanie: 561.092,11
  247.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-071/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: VDS Tomasz Sobich
  Projekt: Wzrost potencjału technologicznego przedsiębiorstwa VDS Tomasz Sobich podstawą do dywersyfikacji działalności gospodarczej w kierunku profesjonalnych i kompleksowych usług dekarskich
  Data umowy: 2010-11-23 (ostatni aneks: 2012-11-19)
  Dofinansowanie: 947.242,54
  248.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-073/10-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: TOP-MEDICAL Sp. z o.o.
  Projekt: Rozszerzenie zakresu usług ultrasonograficznych poprzez zakup nowych środków trwałych oraz oprogramowania.
  Data umowy: 2010-10-26
  Dofinansowanie: 662.225,06
  249.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-074/10-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Ultrasonografia – Gabinet Lekarski Andrzej Paweł Wieczorek
  Projekt: Zwiększenie konkurencyjności gabinetu "Ultrasonografia" poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii obrazowania ultrasonograficznego.
  Data umowy: 2010-10-26
  Dofinansowanie: 430.316,83
  250.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-075/10-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Bednarek Serwis Ryszard Bednarek
  Projekt: Zakup nowych środków trwałych i oprogramowania w celu uruchomienia nowych usług.
  Data umowy: 2010-11-10
  Dofinansowanie: 564.270,00
  251.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-077/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: CANVAS spółka cywilna Renata Banach i wspólnicy
  Projekt: Rozwój oferty produktów i usług firmy CANVAS s.c.
  Data umowy: 2011-04-18 (ostatni aneks: 2012-07-02)
  Dofinansowanie: 998.115,43
  252.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-008/10-04

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Mariusz Ożga
  Projekt: Przystosowanie budynku na zakład produkcji mebli, wraz z wyposażeniem stolarni oraz biura obsługi klienta sposobem na dywersyfikację przychodu i podniesienie konkurencyjności firmy Mariusz Ożga
  Data umowy: 2010-11-09 (ostatni aneks: 2013-02-28)
  Dofinansowanie: 439.351,30
  253.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-080/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: "CENTRUM MYCIA BEZDOTYKOWEGO" Kościuk Łukasz
  Projekt: Utworzenie ekologicznego centrum mycia pojazdów
  Data umowy: 2010-10-07 (ostatni aneks: 2010-10-27)
  Dofinansowanie: 953.747,86
  254.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-081/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNOLOGII BEZWYKOPOWYCH IMPACT MIROSŁAW KONCEWICZ
  Projekt: Wzrost konkurencyjności IMPACT na rynku specjalistycznych usług poprzez zakup innowacyjnej horyzontalnej wiertnicy sterowanej
  Data umowy: 2010-10-13 (ostatni aneks: 2011-05-18)
  Dofinansowanie: 973.000,00
  255.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-082/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Kolumna Transportu Sanitarnego TRIOMED Sp. z o.o.
  Projekt: Wzrost konkurencyjności KTS Triomed poprzez wdrożenie systemu zarządzania flotą oraz unowocześnienie wyposażenia ambulansów
  Data umowy: 2010-10-08 (ostatni aneks: 2013-01-07)
  Dofinansowanie: 427.240,50
  256.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-084/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: ET MEDIA Krzysztof Pałka, Ewa Pałka s.c.
  Projekt: BUDOWA INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ W OPARCIU O TECHNOLOGIE ŚWIATŁOWODOWĄ I BEZPRZEWODOWĄ
  Data umowy: 2013-11-05 (ostatni aneks: 2016-02-26)
  Dofinansowanie: 406.594,19
  257.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-085/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "OKSAN" Andrzej Tabała
  Projekt: Wzmocnienie konkurencyjności Przedsiębiorcy na rynku producentów stolarki okiennej poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii oraz unowocześnienie oferty produktowej.
  Data umowy: 2010-10-26 (ostatni aneks: 2011-08-12)
  Dofinansowanie: 948.531,21
  258.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-086/10-04

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Maciej Wdowiak
  Projekt: Poprawa konkurencyjności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Maciej Wdowiak poprzez zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstwa
  Data umowy: 2011-04-18 (ostatni aneks: 2013-02-25)
  Dofinansowanie: 133.597,02
  259.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-088/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: "POLKART" J. Janicki Sp.j.
  Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa "POLKART" J. Janicki Sp. j. poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do świadczenia usług geodezyjno-kartograficznych
  Data umowy: 2010-10-27 (ostatni aneks: 2011-03-18)
  Dofinansowanie: 80.934,00
  260.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-009/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Kardent Prywatna Praktyka Stomatologiczna NZOZ Urszula Jałtuszyk - Kargol
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności Gabinetu Stomatologicznego "Kardent" poprzez zakup innowacyjnego wyposażenia
  Data umowy: 2010-10-14 (ostatni aneks: 2011-04-14)
  Dofinansowanie: 174.193,60
  261.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-092/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: ZAKŁAD PRODUKCYJNO- HANDLOWY, WYROBY Z DREWNA, Józef Kołodziej
  Projekt: Wzrost konkurencyjności i poszerzenie oferty handlowej Zakładu Produkcyjno- Handlowego, Wyroby z drewna, Józef Kołodziej poprzez budowę hali oraz wyposażenie jej w niezbędny sprzęt do obróbki drewna.
  Data umowy: 2013-11-22 (ostatni aneks: 2015-02-06)
  Dofinansowanie: 382.856,78
  262.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-093/10-01

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Kułak Janusz
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy Kułak Janusz poprzez zakup innowacyjnych urządzeń do obróbki drewna
  Data umowy: 2010-11-08 (ostatni aneks: 2011-07-07)
  Dofinansowanie: 346.830,55
  263.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-094/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: DERMIX Medycyna Estetyczna Zofia Głębocka-Dudzik
  Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy DERMIX Medycyna Estetyczna Zofia Głębocka-Dudzik poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii i wprowadzenie nowych usług w zakresie dermatologii
  Data umowy: 2010-10-19 (ostatni aneks: 2011-06-09)
  Dofinansowanie: 224.263,23
  264.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-095/10-04

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: PPHU ALMADEX S.C. Aleksander, Mateusz Bajor
  Projekt: Podniesienie konkurencyjności PPHU ALMADEX S.C. poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów w branży kamieniarskiej
  Data umowy: 2010-11-08 (ostatni aneks: 2012-10-09)
  Dofinansowanie: 999.900,75
  265.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-096/10-00

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Indywidualna Praktyka Lekarska Anna Szczęśniak-Lubańska
  Projekt: Poprawa konkurencyjności i rozwój INDYWIDUALNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ SZCZĘŚNIAK-LUBAŃSKA ANNA poprzez zakup innowacyjnych urządzeń diagnostycznych oraz leczniczych.
  Data umowy: 2010-10-13
  Dofinansowanie: 37.781,99
  266.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-098/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: Firma Pawełko - Jan Pawełko
  Projekt: Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań z zastosowaniem ICT sposobem poprawy konkurencyjności firmy.
  Data umowy: 2010-12-07 (ostatni aneks: 2012-10-30)
  Dofinansowanie: 481.075,00
  267.

  09.09-UDA-

  RPLU.01.02.00-06-099/10-02

  konkurs: 9/2009

  Beneficjent: "CDH" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Projekt: Poprawa konkurencyjności firmy CDH sp. z o.o. przez realizację innowacyjnej inwestycji.
  Data umowy: 2010-10-15 (ostatni aneks: 2011-06-06)
  Dofinansowanie: 270.095,11
  RazemLiczba:267
  Dofinansowanie:127.852.472,79

  Data aktualizacji: 2017-09-08